środa, 8 marca 2017

Zakarpacie


                                       Zakarpacie lub Ukraina Zakarpacka 

                        (także Podkarpacie, Ruś Zakarpacka lub Podkarpacka,
                           ukr. Закарпаття, węg. Kárpátalja, rum. Transcarpatia

                cz. i słow. Podkarpatská Rus, ruś. "Карпатьска Русь"),  Ruś Węgierska


 – region historyczny na obszarze zachodniej Ukrainy, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O jego odrębności decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.

                                                  *****
       Od XI wieku  (ok. 1054 r) przez blisko 800 lat stanowiło  część północnych Węgier 

                           (komitaty Ung, Bereg, Ugocsa i Maramaros).

                                       

W 1919 roku  niemal  całe terytorium  przypadło  nowo utworzonej Czechosłowacji 

(Ruś Podkarpacka). Mimo obietnicy danej w 1919 r .rząd w Pradze  nie przyznał

 autonomii prowincji                                       Dopiero po  układzie monachijskim w 1938 r, po zajęciu przez Węgry południowego Zakarpacia (2.XI.1938)
na reszcie  terytorium utworzono lokalny rząd i parlament z siedzibą w Chuście.14 marca 1939  r rząd księdza Ołeksandra Wołoszyna ogłosił niepodległość

 tzw. Ukrainy Karpackiej


                                  Do 18 marca  1939 r cały rejon zagarnęły Węgry.

                                                


                               Opanowana w 1944 r przez wojska radzieckie
26  listopada 1944 powołano  pseudopaństwo o nazwie Ukraina Zakarpacka
29 VI 1945  -formalne włączenie  Ukrainy Zakarpackiej  do ZSRR
22 stycznia 1946 -  po układzie czechosłowacko-radzieckim ostatecznie przyłączono 


                    do ZSRR (obwód zakarpacki w ramach Ukraińskiej SRR)                        Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę stała się jej częścią.

Mi 455

                                                     ***
                                                                Obwód zakarpacki 

                                                     ukr. Закарпатська область

                                                 leży w zachodniej części Ukrainy, 
                                             na obszarze historycznego Zakarpacia

                                                   Powierzchnia – 12 777 km². 

                                                    Stolicą obwodu jest Użhorod


Herb przedstawia na tarczy dzielonej w słup w polu prawym siedem poziomych pasów błękitno-złotych. w polu lewym srebrnym wspiętego niedźwiedzia.

Mi  236


                                    Herb obwodu  przyjęty został 18 grudnia 1990 roku.

 
Herb pierwotnie czechosłowackiej Rusi Podkarpackiej przyjęty został 

30 marca 1920 roku. 

Występował w wielopolowym herbie Czechosłowacji w latach 1920-1939 i 1945-1960 . 

Autorem herbu był czeski archiwista i historyk Gustav Friedrich (1871-1943).     

     
 
                   
Mi 279


                                       Niedźwiedź pochodzi z herbów miast Zakarpacia.
                                            Pasy błękitno-złote to barwy narodowe Ukrainy.

                                                                 ****************

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                    Znaczki Austrii

                                                                      1850-1871

                         


                                                                              ***

                                                                     Znaczki Węgier

                                            1872-1919,1939 -1944

                                           
                                                                 

                                                  ******

                                              Czechosłowacja

                                                                           1919-1939

Mi 270

Jasina – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim,
 w rejonie rachowskim.

                              1939 - emisja 1 znaczka z napisem - Карпатьска Украiна
                                         lokalne nadruki w Jasinie

*****

                                     Wydania lokalne                                

            4. XII.1944  Wydanie  czechosłowackiego rządu emigracyjnego   dla wyzwolonych 

                                                   terenów  Zakarpacia (Chust)                         

                                                      Ogółem   30 znaczków

                                                   

                       Czechosłowacki znaczek z 1945 (Mi 411) z mapą

                                                Czechosłowacji z Zakarpaciem

                                             *****             

                       Znaczki Rady Ludowej  Ukrainy  Zakarpackiej

                                            II. - VII. 1945   

                                                                 

                                                                 


**********************
 
Znaczki ZSRR
 
od 16.XI.1945-1991
 


 
****

                                             Znaczki  Ukrainy

                                                    1992

 bl 135
 

Podczas budowy kolei w latach 1885-1887 wiedeńscy inżynierowie wyznaczyli w okolicy           miasta Rachów geograficzny środek Europy - 47°56'3" N, 24°11'30" E. 

W miejscu tym ustawiono dwumetrowy betonowy obelisk z napisem:

 Locus Perennis Dilicentissime cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria 

confectacum mensura gradum meridionalium et paralleloumierum Europeum

. MD CCC LXXXVII.      

                                             *********                                       

                                             Użhorod

                                                             (ukr. Ужгород –węg. Ungvár )

 
Herb od 1990 r

                                             Miasto w zachodniej części Ukrainy,

                                                  nad Użem, przy granicy ze z Słowacją.

                     Stolica obwodu zakarpackiego, a także historyczna stolica Rusi Zakarpackiej.

                                        

                                                                                                 1701

Herb z czasów ZSRR

              
Mi 133


                                                              ********                                           
                                                   *****
                       

       

                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz