piątek, 30 czerwca 2023

Podwołoczyska

                                       

                              Osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim na

             prawym brzegu rzeki Zbrucz (lewy dopływ Dniestru) , naprzeciw miasta Wołoczyska ,

                                     42 km od Tarnopola    

                                                                       *****

                                                                 Підволочиськ 

                                                           селище міського типу

                                                               Powierzchnia - 9,06 km² 

                                                                  Ludność -7,9 tyś.

                                                                               Herb

        
                                                                              Od......?

                                         Błękit  symbolizuje niebo (jako symbol wolności)

                                      Most na rzece Zbrucz, który łączy  Wołoczyska

                                            (niegdyś część Imperium Rosyjskiego)

                                         i Podwołoczyska (niegdyś część Austro-Węgier).

                                                   Krzyż symbolizuje chrześcijaństwo

                                                                         

                                                                             *******

                                                               Wersja z Światowidem 2000 ?

                      Idol ze Zbrucza, idol zbruczański, idol z Liczkowiec, bałwan ze Zbrucza,

                                            pot. Światowid 

                 – kamienny idol pochodzący z XI wieku, wydobyty w 1848 roku z rzeki Zbrucz 

                                        w pobliżu wsi Liczkowce koło Husiatyna na Podolu.

                                                                               *******

                                                                 Poprzednie herby

                                                                          od 1871 ?

                                    W polu błękitnym   Merkury (rzymski bóg rzemiosła i handlu)

                                                   -  alegoria handlu i komunikacji

                                                                           *********

                                                                            1909 ?

                                                                             ******

                                      Dawniej Podwołoczyska nazywały się Chlebanówka                 

              Gmina  (na prawach miasteczka) Podwołoczyska  została utworzona 30 grudnia 1880 r

                                       z osady Podwołoczyska, stanowiącej południową 

                  część obszaru dworskiego Staromiejszczyzna oraz z osady 

                           Zagrobla Zadnieszowska,   wyłączonej z gminy Zadnieszówka

                                                                         

                  W 1871- doprowadzano tu linię kolejową  z Tarnopola oraz zbudowano stację

                    Podwołoczyska, będącą austro-węgierska stacją graniczną na granicy z Rosją                             

                               Przy niej na gruntach hrabiego Baworowskiego powstało osiedle

                                                  VIII.1914 - II.1918  rosyjska okupacja    

                                                        XI.1918- VII. 1919    ZURL          

                                                 

                            Od1921  roku  na granicy  Polski i ZSRR w powiecie skałackim, 

                                         województwo tarnopolskie  w II Rzeczypospolitej                               
                     1.08.1934 - Podwołoczyska stały się gminą.miejską i siedzibą gminy wiejskiej

                                             

                         Od 17.IX. 1939 Podwołoczyska znalazły się pod okupacją sowiecką,

                                          a od 5  lipca 1941 - 21 marca 1944  niemiecką

              (podczas okupacji 1941–44 pozbawione praw miejskich i włączone do gminy wiejskiej).

                       Po przymusowym wysiedleniu mieszkających tu Polaków (1944–1946),

                                           miejscowość stała się miastem USRR.

 

                           Od 1991 do 2020   były siedzibą władz rejonu podwołoczyskiego. 

 

                                                                         *********

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                      Znaczki Austrii

                                                                       1850-1918                                                                              *****

                                                                     Znaczki ZURL

                                                                        1918-1919


                                                                           *****

                                                                     Znaczki Polski

                                                                     1919  - 1939                                                                               ****

                                                                       Znaczki  ZSRR

                                                              1939 - 1941 ,1944-1991                                                                            *****

                                                             Okupacyjne niemieckie  (GG)

                                                                           1941-1944


                                                            

                                                                             ********

                                                                        Znaczki  Ukrainy

                                                                           od 1992 r

.


                                                                                *****Wołoczyska

                                               

                          Miasto na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim

                         na lewym brzegu Zbrucza (dopływu Dniestru), naprzeciw  Podwołoczysk,

                                          na Wyżynie Podolskiej na wys. 321 m.n p m

 

                                                                          ******

                                                              Wołoczyska

                                                             місто Волочиськ 

                                                              Powierzchnia-  9,90 km²

                                                                  Ludność -19 tyś. 

                                                                     (Ukraińcy – 96%)

 

                                                                       Herb miasta

                                                        

                                                                   od 20.VII. 2007 r

                     Wizerunek  Matki Boskiej   nawiązuje do pierwszej parafii p w. Opieki Matki Bożej

                                 Krzyż i słońce wskazują na położenie geograficzne Wołoczysk 

                                         na pograniczu historycznych krain – Wołynia i Podola.

                             Łódka i falista podstawa  symbolizuje  rzekę Zbrucz, nad którą leży miasto.

                                                                             *****

                                                                          1793 ? -1816

                                                                        herb z św. Agatą

                                                                            *****

                                                                                1976

                                                                            ********

                                                                          Flaga miasta


                                                                     *********

                              Część księstwa Halicko-Wołyńskiego została podbita przez  

                              Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej ćwierci XIV wieku.

     

                              Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1463 r.

                           pod nazwą „Wołoczyszcze"  i należała do Zbaraskich.           

                                   Nazwa ma  pochodzić od słowa „przeciągać"

                   Po śmierci Jerzego Zbaraskiego w 1631 wieś przeszła w ręce Wiśniowieckich, 

                                            a w 1695 Potockich.

                          W 1772 miejscowość zakupił Fryderyk Józef Moszyński. 

                           Założył tu bank, wzniósł szkołę i kościół oraz pałac w Frydrychówce

             Jego staraniem  król Stanisław August Poniatowski nadał w  styczniu 1775 r

                          przywilej jarmarku.

                      Po rozbiorach Polski Wołoczyska były miejscowością przygraniczną   

                        w guberni  wołyńskiej  w powiecie starokonstantynowskim                    

                                          (gmina w pd.- zach części )

                                  Po drugiej stronie Zbrucza znajdowała się osada Podwołoczyska

                                                            w zaborze austriackim.

                                W 1871 - poprowadzono linię kolejową łączącą Lwów i Kijów, 

                                      z przejściem granicznym w Wołoczyskach         

                                                                    

                  1917-1920   Wołoczyska był częścią Ukraińskiej Republiki Ludowej,                                            

                  17 .XI. 1920 r. rząd UNR został ewakuowany do Frydrychówki i Wołoczysk. 

                            Ukraiński rząd na czele z naczelnym atamanem Symonem Petlurą 

                                           przebywał w Wołoczysku przez 3 dni.

                                   20.XI.1920 r -zajecie przez bolszewików

                                1922 -w  Ukraińskiej SRR– części składowej ZSRR

                                    1923- centrum rejonu

                           Do września 1939 r. był to najdalej na zachód wysunięty punkt ZSRR 

                                     ( .49°32′ N. 26°10′ E)

                           

                                      3.VII .1941 -17.III.1944  - okupacja niemiecka

                                                     Status miasta od  X.1970.

                                             Od 1991 w niepodległej Ukrainie

                                      Do 2020 siedziba władz rejonu wołoczyskiego.

                                        następnie  został włączony do rejonu chmielnickiego.

 

                                                                      ************

                                                           Znaczki pocztowe 

                                                Znaczki Rosji

                                                                           1858-1918


                                                 ******

                                               Znaczki URL

                                                          1918-1920

                                    
                                                *****

                                             Znaczki ZSRR

                                               1922-1992                                                   


                                                            W mieście od 1870 działa cukrownia

                                                 *****

                                                                     Znaczki Ukrainy

                                                                         od 1992 r                                                                       *********

                                    Na znaczku   Rosji  -  gen  Aleksiej  Brusiłow  ze sztabem                                

                            Zaplanował i przeprowadził w lipcu 1916 roku udaną ofensywę na Wołyniu 

                                     (tzw. ofensywa Brusiłowa)  ,kwaterował .min w Wołoczyskach

                                                                             *******