sobota, 29 maja 2021

Powiat brzeski

                      Powiat brzeski-południowa jego część leży w obszarze  Pogórza Wielickiego 

                                                a północna w Kotlinie Sandomierskiej

                                                           Powierzchnia -590 km²

                                                                        Herb powiatu

                                             Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu
                                                            z dnia 25 listopada 1999 roku

      Pół-Gryfa zaczerpnięto z herbu Brzeska (w którym występuje srebrny Gryf na czerwonym tle),

                 a skrzydło z herbu województwa małopolskiego (Orzeł Biały na czerwonym tle). 

Uzasadnieniem jest trwająca przez kilka stuleci przynależność terytorialna obecnego powiatu brzeskiego

      do Małopolski oraz administracyjna i gospodarcza rola miasta Brzeska na obszarze powiatu.


                                                                ************

                                W skład powiatu wchodzą: miasta: Brzesko, Czchów

                              gminy wiejskie: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa

                                                                         ***

                                                                     Brzesko

                      jest  siedzibą powiatu brzeskiego i gminy miejsko-wiejskiej Brzesko,

                                         położone na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą.

                                                                               Herb


Od ....?

Prawa  miejskie  magdeburskie  nadali 
Jan i  Spytko z Melsztyna w 1463 r


w drugiej poł. lat 90. XX wi  gryfaumieszczono  w 
osiemnastowiecznym
 kartuszu uwieńczonym koroną.

**
Flaga**
Poprzednia wersja herbu
(1965)
***
Brzesko-gmina miejsko-wiejska
 Siedziba gminy to Brzesko.
 Sołectwa: Bucze, Jadowniki, Jasień, Mokrzyska, Okocim,
 Poręba Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice. 

*****

Czchów
Miasto i Gmina Czchów

                        Gmina leży  w środkowym biegu Dunajca,w miejscu gdzie Pogórze Wiśnickie
                                                   styka się z Pogórzem Rożnowskim 

                                                                 Powierzchnia - 66,47 km² 

                                                                      Herb miasta i gminy

Od (2002)

Herb nawiązuje do najstarszej pieczęci Czchowa, pochodzącej z XIV w.
 Jest to przedstawienie kościoła parafialnego, który nawiązuje do pierwotnej nazwy miasta 
– Biały Kościół.

1355 - prawa miejskie magdeburskie ( król Kazimierz Wlk)

                                           W 1867 r. zlikwidowany został powiat czchowski,
                                             a w roku 1928 Czchów utracił prawa miejskie.
                                                 Ponownie je odzyskał dopiero w roku 2000.Sołectwa :Biskupice Melsztyńskie, Będzieszyna, Domosławice, Jurków, 
Piaski-Drużków, Tworkowa, Tymowa , Wytrzyszczka i Złota 

                                                                         ********

                                                           Gmina Borzęcin

                             Gmina  położona na równinie Kotliny Krakowsko-Sandomierskiej, 

                           nad rzeką Uszwicą,  na  pn. od trasy E 4  pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem.

                                               Powierzchnia-103 km²                                                                                               Herb gminy

                                                    Od  ?

                Insygnia gminy nawiązują do dziejów Borzęcina, jego pierwotnej nazwy

             oraz stosunków własnościowych (wieś biskupia) i postaci założyciela (biskupa Bodzanty)

                    Wieś Borzęcin wchodziła w skład dóbr stołowych biskupów krakowskich i wraz z 

                            kilkunastoma innymi wsiami stanowiły uposażenie biskupstw krakowskiego 

                                                              w tzw. kluczu radłowskim.


                                        Bp. krakowski  Bodzanty ( Bodzęta)  herbu Poraj

                                        założył w 1364  Borzęcin (pierwotnie Bodzencin)

                                                                               ****

                                                                              Flaga


.                                                 *******

                                           Gmina Dębno

                                           Gmina ma obszar  -81,51 km²

                                                          Siedzibą gminy jest Wola Dębińska.

                                                                               Sołectwa

                 Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice,

                                Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska

                                                                            Herb gminy


 Uchwała Nr VIII/98/2015 Rady Gminy Dębno
 z dnia 14 sierpnia 2015 r. 
Nowy herb odnosi się do tradycji historycznych i własnościowych.
 Z jednej strony – godła herbu Odrowąż, nawiązującego do czasów panowania tego rodu w Dębnie,
 kiedy to wzniesiono zamek obronny i rozpoczęto budowę gotyckiego kościoła; 
z drugiej – herbu kapituły krakowskiej jako właściciela dóbr i parafii w Porąbce Uszewskiej.

**

Flaga


***

Dawny  herb


do 2015
*****

                                                                Gmina Gnojnik

                                        gmina wiejska , na Pogórzu Wiśnickim nad rzeką   Uszwicą.

                                                                 Powierzchnia -54,89 km²

                                                                            Sołectwa

                                       Biesiadki, Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew

                                                              , Zawada Uszewska, Żerków.                                    

  Herb  gminy

  
   Od 15.VI.1995 r

W polu 1 -kościół w Gnojniku ,gotycki obronny z 1382 r
pw.św. Marcina

W polu 2 - stylizowana  rzeka (Uszwica)  z  brodem
Kłosy -  sołectwa gminy


*********

                                                               Gmina Iwkowa

                                       położona jest w południowej części powiatu brzeskiego,

                                                           na krańcach Pogórza Karpackiego. 

                                                      Leży w kotlinie wzdłuż rzeki Bela i Białka

                                              Powierzchnia -47,19 km²

Sołectwa
Dobrociesz, Drużków Pusty, Iwkowa, Kąty, Połom Mały,
Porąbka Iwkowska, Wojakowa.

                                                                              Herb

Od  .?

****
inna werja

 Nawiązanie do herbu  Brochwicz - Wojakowskich 
( dawnych  właścicieli Wojakowej )
  i  Dobrocieskich (Dobrociesza)


 1934- roku utworzono gminę zbiorową z siedzibą w Iwkowej w skład której 
wchodziły wszystkie wsie, które obecnie do niej należą. 


1.I.1973 r. połączono gromady i utworzono Gminę Iwkową należącą
 do powiatu brzeskiego, województwa krakowskiego.

 W wyniku  reformy administracyjnej w roku 1975 gmina weszła w skład
 województwa tarnowskiego
. Od 1 lipca 1976 roku gminę Iwkową włączono do Gminy Czchów. 
1 października 1982 roku reaktywowano Gminę Iwkowa 
i jako samodzielna jednostka funkcjonuje do dziś.

******
                                                              Gmina Szczurowa

                                       położona jest w , w północnej części powiatu brzeskiego,

                                       na skraju Kotliny Sandomierskiej,w  dolinie Wisły i Raby.                      

                                           Powierzchnia -134,64 km²

                                                                          Sołectwa

      Barczków, Dąbrówka Morska, Dołęga, Górka, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików,

 Niedzieliska, Pojawie, Popędzyna, Rajsko, Rudy-Rysie, Rylowa, Rząchowa, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Uście Solne, Wola Przemykowska, Wrzępia, Zaborów.

                                                  Herb gminy

  
                                                                        Od 11.III.1997 r

                                              Uchwała Nr XXII /126/97 Rady Gminy Szczurowa

                           Dwa skrzyzowane złote pastorały, symbolizują  krakowskich biskupów,

                właścicieli Szczurowej i innych miejscowości dzisiejszej gminy od XIII do XVIII wieku;

                     Herb Nesobia rodziny Kępińskich ze Szczurowej wyobrażający strzałę srebrną

                                                       w słup z czarnym orlim ogonem;

                       Okrza /siekiera/ możnej rodziny Wątróbków ze Strzelec - ustawiona w słup 

                                                        **
                                             

                                                                                  ************

                                                                    Znaczki pocztowe

                                                  1850-1919 austriackie

                                                                       

           
                 

            

 znaczki polskie
1919-1939


                                                                                 **
                                          okupacyjne niemieckie (GG)


****

 Od stycznia 1945  r polskie**


Powiat nowosądecki herby


                                      Herby miast i gmin -jeszcze nie opisanch w tym blogu

                                                  W skład powiatu wchodzi 16 gmin:

                                    -opisane były już  Nowy Sącz, Stary Sącz, Piwniczna - Zdrój ,

                                                                 Nawojowa i  Rytro.

                                                                            ****

                                                                      Grybów

                                               Miasto Grybów

                                          Grybów położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego

                                                   i Pogórza Rożnowskiego,  nad rzeką Białą.

                                                                  Powierzchnia-16,95 km²

                                                                            Herb miasta

   
od 20 stycznia 2003 r.
Litera K to pierwsza litera imienia króla  Kazimierza Wielkiego,
 który założył miast
.
***
                                                              Herb przyjęty  23.X.1898 r
                                                     w polu błękitnym  na murawie mury miejskie 
                                  z lekko opuszczoną  bramą,między wieżami orzeł srebrny ,w koronie

                                                                                  ?
                         
**
Miasto królewskie zostało założone przez Kazimierza III Wielkiego
 w 1340 na prawie magdeburskim
Pierwotnie występujące nazwy Grünberg, Grevenstadt, Grynberg i Grewensztat 
. Obecna nazwa Grybowa  w 1365  i  1388 roku .

. W latach 1770–1918 Grybów znajdował się w zaborze austriackim
 Grybów był stolicą powiatu  do 1932 r 

****

Gmina Grybów
Obszar -153,01 km²

                                                                          Sołectwa

               Biała Niżna, Binczarowa, Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Krużlowa Niżna,

                             Krużlowa Wyżna, Kąclowa, Polna, Ptaszkowa, Siołkowa, Stara Wieś, 

                                                           Stróże, Wawrzka, Wyskitna.

                                                                        Herb gminy


od  ...
                                 Jest to XIX-wieczny herb miasta Grybowa, przyjęty obecnie za herb
                                                                gminy wiejskiej Grybów.


                                            św. Katarzyna  Aleksandryjska z przynależnymi 
                                                                        jej atrybutami
                                                       Herb Grybowa do końca XVIII w

                                                                          *********

                                                               Krynica -Zdrój

                                       Miasto i Gmina Krynica Zdrój

                                                                               Herb

od  17..X.2003 r
Broń i flaga przyjęta 17 października 2003 r.
 (Rezolucja nr XIII / 124/03).

  Dzban symbolizuje złoża wód mineralnych oraz tradycje picia wody mineralnej w tutejszej pijalni.
        Kolor niebieski i trzy złote korony to barwy biskupów krakowskich, którzy byli posiadaczami 
                                 Państwa Muszyńskiego od średniowiecza do 1781.


                                                                              Flaga*******

1990 -

**

(1960 )

                                                            1889 -prawa miejskie 

                                                                      *****

                           Gmina położona jest we wschodniej części Beskidu Sądeckiego 

                                           i na zachodnim skraju Beskidu Niskiego.

                                                              Sołectwa

                     Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, 

                          Piorunka, Polany, Tylicz  oraz miasto Krynica-Zdrój (39,68 km²)

                                                                      ***

                                     Tylicz (Miastko) uzyskał lokację miejską przed 1325 rokiem

                                         , ponowne nadanie praw miejskich w 1612 roku,

                                                     degradacja przed 1934 rokiem

                                            Na pieczęci miejskiej   do czasów rozbiorów

                                               figurowały dwie głowy świętych  Piotra i Pawła

                                                                            *****

                                                                     Muszyna  

                                         Miasto i Gmina  Muszyna

                            Gmina położona jest na pograniczu polsko-słowackim, w dolinie Popradu

                                     i dwóch jej dopływów – potoków Szczawnik i Muszynka.

                                                                 Powierzchnia -142 km²

                                                                 w tym  miasto- 24 km²

                                                                          Sołectwa

                             Andrzejówka, Dubne, Jastrzębik, Leluchów, Milik, Powroźnik, Szczawnik, 

                                       Wojkowa, Złockie, Żegiestów oraz miasto Muszyna.

                                                                           Herb miasta


10 września 1990 roku Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyny uchwałą nr V/44/90
przyjęła herb projektu muszyńskiego plastyka Janusza Krzyżanowskiego.

Herb przedstawia na amarantowej tarczy herbowej, stylizowanej na gotycką, o ukośnie ściętych rogach, srebrną infułę, której wstęgi oplatają jednokrotnie (po czym zwisają swobodnie) poniżej umieszczone 
dwa inne atrybuty biskupie: pastorał po lewej i ferulę z krzyżem patriarchalnym po prawej, obydwa
 również koloru srebrnego. Ferula i pastorał są skrzyżowane na kształt litery X. 
Na wysokości ich przecięcia umieszczono otwartą księgę Ewangelii. Obramowanie infuły, 
pas środkowy, wstęgi, obramowanie tarczy oraz brzegi księgi ewangelicznej są koloru złotego.
 Infuła, krzyż na infule, obramowanie wstęg od infuły są koloru srebrnego. 
Karty księgi są białe. Oprawa księgi jest ciemnozielona.

                                                                              Flaga

****
Poprzednie herby


**

1960

                                             Nazwę wywodzi si od nazwiska Mucha lub od
                                                    bp. krakowskiego  Jana Muskaty
potokom które miały otuline z mchu  (łac.muscus )

 W 1288 roku Muszyna wraz z okolicami przeszła we władanie biskupów krakowskich

Około roku 1364 Muszyna została lokowana na prawie magdeburskim
 przez Kazimierza Wielkiego.
Państwo Muszyńskie (starostwo muszyńskie)
 obszarze ok. 450 km², dysponujące własną administracją, sądownictwem i wojskiem,
 istniejące od XIII wieku do 1781 roku.
W skład Państwa Muszyńskiego weszły ostatecznie 2 miasta (Muszyna i Tylicz) i 47 wsi;
 obejmowało ono w całości lub częściowo tereny dzisiejszych gmin 
Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Uście Gorlickie


******
Chełmiec
Gmina Chełmiec

Powierzchnia -113 km²
Obszar gminy otacza pierścieniem sąsiadujące od południa miasto Nowy Sącz. 
Ponadto od południowego zachodu graniczy z gminą Podegrodzie, od zachodu 
z gminą Limanowa (powiat limanowski), od północy z gminami: Łososina Dolna
 i Gródek nad Dunajcem, od północnego wschodu z gminą Korzenna,
 od wschodu na niewielkim odcinku z gminą Grybów, od południowego wschodu z
 gminą Kamionka Wielka.
 Teren gminy podzielony jest naturalnie korytem rzeki Dunajec na część wschodnią i zachodnią

Herb gminy

 w obecnej postaci został ustanowiony przez Radę Gminy
 3 listopada 2015 r.

Herb gminy nawiązuje do wizerunku świętego Krzysztofa
 z XIX-wiecznej pieczęci gminnej Marcinkowic
 
Flaga


***
Poprzedni herb


**
W skład gminy wchodzi 27 miejscowości: 
Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Boguszowa, Chełmiec, Chomranice, Dąbrowa, Januszowa, Klęczany, Klimkówka, Krasne Potockie, Kunów, Kurów, Librantowa, Mała Wieś, Marcinkowice, Naściszowa, Niskowa, Paszyn, Piątkowa, Rdziostów, Świniarsko, Trzetrzewina, Ubiad, Wielogłowy, Wielopole,
 Wola Kurowska, Wola Marcinkowska.


*******
Gródek nad Dunajcem 
Gmina Gródek nad Dunajcem

 rozciąga się od południowych brzegów Jeziora Czchowskiego, aż po południowo-wschodnie brzegi
 Jeziora Rożnowskiego. Wschodnia część gminy rozlokowana jest na terenie Pogórza Rożnowskiego. 
 Obszar - 88,17 km², 

Herb ?
Od  2003 r

**

***

       baner  z  VI.1999 r 

***

Sołectwa
Bartkowa-Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Jelna, Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica, Przydonica-Glinik, Roztoka-Brzeziny, Rożnów, Sienna, Tropie, Zbyszyce.


1934-54 gmina Kobyle-Gródek

**
Zbyszyce – wieś (dawniej miasto)
Zbyszyce uzyskały lokację miejską w 1785 roku, zdegradowane w 1896 roku

Ostatecznie, po wypełnieniu zbiornika wodą, ze Zbyszyc ocalał tylko zabytkowy 
kościół św. Bartłomieja z XV w. i zespół dworski z przełomu XVIII i XIX w. 
Dzisiaj w miejscu rynku i głównej części Zbyszyc jest tafla jeziora.

******

                                                             Kamionka Wielka
                                                                Gmina Kamionka Wielka   

                   położona jest w dolinie na pograniczu Beskidu Sądeckiego i zachodniej części 

                     Beskidu Niskiego, u zbiegu trzech potoków: Kamionki, Królówki i Wolanki

                                   

                                                                      Obszar  -63,01 km²                                          

                                                                            Herb gminy

  
Herb ustanowiony przez Radę Gminy 
28 listopada 2005

czerwone i złote pasy są uszczerbieniem herbu ziemi sądeckiej
oraz aktualnego herbu powiatu nowosądeckiego ziemskiego. 
Natomiast ukoronowana Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na obłoku występuje na starszej,
 używanej od końca XVIII do 2 połowy XIX wieku, pieczęci gminnej Kamionki Wielkiej
 oraz pieczęci wsi Królowa Polska. Tym samym postać ukoronowanej Matki Bożej 
      nawiązuje również do nazwy jednego z sołectw — Królowej Polskiej.

Flaga

                                                                             *****

                                                                       Poprzedni herb

pieczęć z końca XIX w

                                                                             Sołectwa

                        Bogusza, Jamnica, Kamionka Mała, Kamionka Wielka, Królowa Górna, 

                             Królowa Polska, Mszalnica, Mszalnica Zagóra, Mystków.

                                                            1336 - lokacja

                                                   1867 -1932 w powiecie grybowskim

                                                       1954 - Gromadzka Rada Narodowa

                                                        Od  1.I.1973-  gmina Kamionka Wielka

                                                                             **********

                                                                         Korzenna

                                                                          Gmina Korzenna

                                     Położona jest na terenie Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego.

                                                               Powierzchnia - 106,78 km²

                                                                          Herb gminy


Herb przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/209/2006

                                      w polu czerwonym złoty pień drzewa, nad nim złote strzemię

.                                Herb nawiązuje do rodziny Korzyńskich herbu Strzemię,

                                           właścicieli Korzennej  w II połowie XIV wieku.

                                                                                  **

                                                                          Poprzedni  herb

 Pień drzewa z korzeniami od których odrasta gałązka oraz litera „K”
 z koroną na białym tle.
                                                         

                                                                     Sołectwa

       Bukowiec, Janczowa, Jasienna, Koniuszowa, Korzenna, Lipnica Wielka, Łyczana, Łęka,

 Miłkowa, Mogilno, Niecew, Posadowa Mogilska, Siedlce, Słowikowa, Trzycierz, Wojnarowa.

                                                                           *********

                                                                        Łabowa 

                                                 Gmina Łabowa

                                                                 Powierzchnia -119,09 km²

Położona jest między pasmem Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim a pasmem Grybowskim w Beskidzie Niskim, w połowie drogi między Nowym Sączem a Krynicą-Zdrojem, w dolinie rzeki Kamienicy Nawojowskiej.

 W skład gminy wchodzi 13 sołectw  : Łabowa (siedziba Urzędu Gminy), Barnowiec, Czaczów, 

                      Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowiec. Łosie, Maciejowa. Nowa Wieś, 

                                                          Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń.

                                                                          Herb gminy


                                              ustanowiony przez Radę Gminy 30 czerwca 2006 r.

                            na tarczy w polu czerwonym srebrną rozwieszoną owczą skórę.

                                   Herb nawiązuje do godła z XIX-wiecznej pieczęci gminnej. 

                                                               Odcisk znany z 1869 roku

                                                                              Flaga


***
dawna  wersja

******
                                                                        Łącko 
                                                                         Gmina Łącko

                                                               Powierzchnia -132,95 km²

                   Miejscowości należące do gminy Łącko znajdują się po obydwu stronach Dunajca. 
                Te leżące na jego lewym brzegu należą do Beskidu Wyspowego, na prawym brzegu –
                  do Beskidu Sądeckiego oraz leżące na prawym brzegu ujścia
                                                Kamienicy Gorczańskiej  – do Gorców
                                                               

                                                                          Sołectwa
          Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Łącko, 
Maszkowice, Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze.

                                                                           Herb gminy

został ustanowiony przez Radę Gminy 
28 października 2005 r

Herb gminy Łącko przedstawia w polu błękitnym św. Jana Ewangelistę ukazanego w półpostaci, zwróconego na wprost, odzianego w srebrną powłóczystą szatę, w złotym nimbie, z prawicą złożoną na piersi, zaś w lewej ręce trzymającego złotą księgę. Poniżej św. Jana sprofilowany srebrny orzeł o złotym dziobie i takichże szponach, zwrócony w prawo.

                                                                               Flaga


****
Poprzedni herb


****
Od 2019 r nieoficjalny herb  posiada  sołectwo Jazowsko
 

 
Inicjatorem był ówczesny sołtys Grzegorz Olszewski

Godło szlacheckiego herbu Pobóg, przedstawiciele tego rodu byli pierwszymi 
poświadczonymi właścicielami Jazowska.

 Lilie - symbol Najświętszej Maryi Panny  patronki parafii  od XIII wieku.

Opracował  graficznie prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu,

 Leszek Zakrzewski. .
****
Łososina Dolna 
Gmina Łososina Dolna

Gmina  leży na wschodnich krańcach Beskidu Wyspowego. 
Obszar gminy wynosi 84,31 km²

Herb gminy
Od 27.VI.2001 r
z 7 lutego 2003 r. (Rezolucja nr 35 / V / 03).

Pole górne obrazuje najstarszy obiekt sakralny na terenie gminy Łososina Dolna – kościółek św. Justa. Kościółek posiada barwę złotą z elementami czerwieni na wieżyczce powyżej krzyża.
 Po obu stronach kościółka znajdują się dwa jednakowe elementy – czerwone jabłka ze złotymi gałązkami, symbolizujące gminę Łososina Dolna jako gminę sadowniczą.

Na polu dolnym uwidocznione są podwójne fale rzeki Łososiny w kolorze białym obrysowane czarnymi elementami. Poniżej fal widnieje sylwetka ryby łososia w kolorach zbliżonych do naturalnych na tle koloru niebieskiego.

Flaga


****
dawny herb

do 2001 r

Białawoda, Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Łyczanka, Michalczowa, Rąbkowa, Skrzętla-Rojówka, Stańkowa, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice, Zawadka, Znamirowice, Żbikowice.

*********
Podegrodzie 

Gmina Podegrodzie
położona jest na lewym brzegu Dunajca, w centrum Kotliny Sądeckiej.
Powierzchnia-63,74 km²

Herb gminy
Herb ustanowiony przez Radę Gminy
 27 sierpnia 2013 r

 na tarczy w polu błękitnym złotą palisadę z wieżą pośrodku, w otwartej zadaszonej bramie
 złoty tzw. kwiat podegrodzki.

Kwiat podegrodzki nawiązuje do kultury Lachów Sądeckich (spotykana właśnie na terenie gminy Podegrodzie), która odznaczała się bogatym zdobnictwem szat poprzez m. in. kwiaty podegrodzkie.


***

Flaga


****
dawny herb

Sołectwa

Brzezna , Chochorowice , Długołęka-Świerkla , Gostwica , Juraszowa , Mokra Wieś ,
 Naszczowice , Olszana , Olszanka , Podegrodzie , Podrzecze , Rogi i Stadła 

*****

Znaczki pocztowe
znaczki austriackie
1850-1919


*****
znaczki polskie
od 1919
     

 *****

Okupacyjne niemieckie (GG )
1939-1945

                                                                                ***