niedziela, 26 czerwca 2022

Nuevo León

  Stan w północno-wschodnim Meksyku. Graniczy ze stanami: Tamaulipas (na północy i wschodzie), Zacatecas i San Luis Potosí (na południu) i Coahuila (na zachodzie). 

Na północy Nuevo León sąsiaduje z amerykańskim stanem Teksas ( na odcinku 15 km).


 Większą część powierzchni zajmują góry Sierra Madre Wschodnia, na północnym wschodzie — niziny; sieć rzeczną tworzą dopływy Río Bravo del Norte.

Największą rzeką jest San Juan, oprócz tego Río Salado wypływa z Coahuili a następnie 

wpływa do Rio Bravo.

                                                                    ********

                                                             Nuevo León

                                                 Estado Libre y Soberano de Nuevo León

                                                          Powierzchnia -64 156 km2

                                                              Stolica -Monterrey

                                                                          Herb stanu


                                                             Od  2 czerwca 1943 r

            W polu 1- symbol stanu góra Cerro de la Silla , słońce, jako symbol nadziei i dobrobytu. 

                                 drzewo pomarańczowe -  główna uprawa

             Pole 2   w srebrnym polu  czerwony wspięty lew - nawiązanie do herbu królestwa Leon

                                   od  którego pochodzi nazwa stanu.

               Pole 3-  świątynia San Francisco (zburzona w 1910 r) - jeden z pierwszych 

               budynków wybudowanych  w Monterrey, symbol kolonialnej   kultury hiszpańskie                                   

                              Pole 4 - pięć dymiących kominów symbolizujących 

                                     przemysł  stanu                                    

                 W centrum -  - z herbu  Gaspara de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey                     

                          wicekróla Nowej Hiszpanii, od którego pochodzi nazwa miasta

 

             Bordiura  lazurowa   z srebrnymi różnymi broniami -  łuk i dwie wiązki strzał , armata,

               dwa skrzyżowane arkebuzy, dwie halabardy i miecz  symbolizują waleczną przeszłość.

         U góry  znajdują się trzy złote pszczoły , symbolizujące pracowitość mieszkańców  stanu

                                        u dołu nazwa stanu  -Nuevo León .

           Na tarczy hełm rycerski  przypomina o militarnej przeszłości i założycielach stanu.

                  U dołu tarczy wstęga  w barwach  narodowych i łacińskim rękopiśmiennym  

                                mottem  „ Semper Ascendens ”  (Zawsze Rosnący)

 

                                                                            Flaga


                                                                         *****

                       Nazwę stanowi  nadał  w 1579 roku , Portugalczyk Luis Carvajal y de la Cueva ,

                                              na cześć  Królestwa León w Hiszpanii.

                         Pierwszymi konkwistadorami, którzy przybyli do Nuevo León byli  

                       Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1535) i Andrés de Olmos (1545).

               W 1577 powstały pierwsze miasta Nuevo León: Minas de San Gregorio ( Cerralvo )

                                                i miasto Santa Lucía ( Monterrey ).

            W 1575 Alberto Canto odkrywa dolinę, którą nazywa Extremadura, później w tym miejscu

                                             zostaje założone Monterrey (w 1596).

                 Nuevo Reino de León w czasach kolonialnych obejmowało obecne stany 

                                          Coahuila,Nuevo León i Tamaulipas                    

               Po uzyskaniu niepodległości przez Meksyk w 1821 r. Nuevo León stało się jedną 

                                      z jego prowincji  a od 1824 uzyskało status stanu                               
                                              

                              1857-1864   Wolne i Suwerenne Państwo Nowy Leon i Coahuila

                                        26.II.1864 stan Nuevo Leon oddzielił się o Coahuila

                                                               

                                                                       ********

                                                                Monterrey

                                                              Ciudad de Monterrey

           – miasto w północno-wschodnim Meksyku, na przedgórzu Sierra Madre Wschodnie,

                                                 stolica stanu Nuevo León

                   Założone  20 września 1596 przez  don Diego de Montemayora, który nazwał 

                     je na cześć  hrabiego Monterrey ,ówczesnego wicekróla Nowej Hiszpanii                                                           

                                                                  Powierzchnia -860 km2

                                                                         Herb miasta

                                                               Zatwierdzony w  2007 r

                    W owalnym polu między dwoma  drzewami , Indianin strzelający z łuku do 

                                        wschodzącego  za Cerro de la Silla   słońca.          

                                                                                                   

                    .

                 Tarczę  podtrzymują dwaj  Indianie  ubrani w huipile, pióropusze i uzbrojeni

                 w łuki i strzały  stojący na  trawiastym zielonym  postumencie (wzgórzu )                           

                       Poniżej czerwona wstęga z  napisem  -Ciudad de Monterrey.

                Za trzymaczami i tarczą panoplia - po trzy białe  flagi armaty, bębny i kule

           Nad herbem  korona hrabiowska -symbolizująca   don Gaspara de Zúñiga y Acevedo

                   hrabiego Monterrey, dziewiątego wicekróla Nowej Hiszpanii (1595-1603)

                            

                                                                           wersja od 1946

              W 1667 r  gubernator Nicolás de Azcárraga  inicjuje starania o nadanie miastu  herbu 

                           9.V.1672 r  otrzymuje  podpisany przez  królową Mariannę  Austriacką,

                            wdowę po Filipie IV, w imieniu jej  małoletniego syna, króla Karola II

                            dokument  upoważniający  gubernatora do zatwierdzania

                               herbu wybranego przez to miasto.

                            Wygląd i autor  ówczesnego herbu jest  nieznany

                                   Obecna wersja herbu  pochodzi z lat 50-XIXw ,

                                           modyfikowana w 1899,1928,1946.

                        W 2007 r oficjalnie zatwierdzono  herb i ustalono zasady jego  użycia.

                                .                                      Flaga miasta


                     

                                                                       ********                                                            

                                                          Gmina Anáhuac

                                                             El Municipio de Anáhuac

                        Gmina  znajduje się w północnej części stanu  Nuevo León w regionie zwanym 

                                                  Llanos Esteparios del Noreste.

                 Jest to jedyna gmina w Nuevo León, która graniczy ze Stanami Zjednoczonymi.

                                                         (hrabstwo Webb, Teksas )

                                                   

                                                         Powierzchnia-4 569 km²

                                                       Ośr. adm.  - Ciudad Anáhuac

                   Gmina  została utworzona 29 maja 1935 dekretem Kongresu Nuevo León 

                                       

                                                                            ********

                                                                          od 1994 r

                               Pole 1 - plan miasta Anáhuac zaprojektowanego w 1931 r

                   Pole 2-  zapora Presa Don Martin, ( Venustiano Carranza)   na rzece Salado                                       

                    Pole 3 - symbolizuje-rolnictwo  rozwiające się   dzięki  nawadnianiu.

                    Pole 4 -Pomnik Założycieli ( Monumento a los Fundadores) na Plaza Juárez 

                                           w Anáhuac

                                         Bordiura -    kukurydza , pszenica i sorgo,

                                       u dołu  nazwa gminy przedzielona pszczołą

                                 Daty  1933 (utworzenie gminy) i 1993 (powstanie herbu)                                                   

                                            Motto gminy: PRODUKCJA I POSTĘP.

                                                                     *****                                              

                                                  część gminy   Lampazos de Naranjo

                         W 1892 roku  gubernator  stanu  Nuevo León gen. Bernardo Reyes 

            walcząc  o bezpośredni dostęp do Rio Grande  ( granica  ze Stanami Zjednoczonymi) 

                                   dokonał wymiany terytorialnej z  stanem Coahuila .

                             Stanowi Coahuila przekazał  gminę Candela -    otrzymał

                         comunidad de Colombia   na południowym brzegu rzeki Rio Grande

                                            obok  amerykańskiego  miasta Laredo (Teksas)

                                                                                                  


                   W 1933 r. powstało Ciudad Anáhuac, w związku z budową i ukończeniem 

                           systemu nawadniającego  ( zapora Don Martin)                                                              

                                      29.V. 1934 - powstanie gminy  Anáhuac

                             1978  - włączenie Territorio de Congregación Colombia    

                                                  do gminy Anáhuac

                       1993 otwarcie  “Puente Internacional de Solidaridad Laredo-Colombia”

             (czwarte najważniejsze przejście graniczne na granicy amerykańsko-meksykańskiej).

                                                          

                                                                       ***********

                                                                Filatelistyka 

                                                                    Znaczki Meksyku

                                                                         od  1856 r


                                                                                                                   

                                                                             *****

                                                                     


Coahuila

                         Stan w Meksyku, położony na północnym wschodzie kraju.

                                Graniczy ze stanami Chihuahua,  Durango, Zacatecas,

                       Nuevo León i ze Stanami Zjednoczonymi (Teksasem) na północy.


Powierzchnia wyżynna i górzysta; na zachodzie Mesa Północna z suchą depresją Bolsón de Mapimí,

 na wschodzie — góry Sierra Madre Wschodnia; gł. rz. Rio Grande (Río Bravo del Norte, na granicy z USA)

                                                                       *****

                                                               Coahuila

                                                   Estado de Coahuila de Zaragoza

                                                    Powierzchnia- 151 563 km²

                                                           Stolica -Saltillo

 

                                                                          Herb stanu


                                                                    Przyjęty 23.X.1942 r

                                                              Tarcza trójdzielna

   Pole 1 -  dąb i dwa wilki  nawiązanie do  herbu Baskonii - część  południowa   obec. stanu 

                     należała do   dawnej (kolonialnej )  prowincji Nueva Vizcaya                    

          Pole 2 - wspięty lew i kolumna nawiązanie do  herbu  Badajoz   w  prowincji

                                      Estremadura

          Północna  część  stanu - należała do kolonialnej  prowincji Nueva Extremadura.         

            W polu  3 -  rzeka Monclova, na której brzegach założono miasto Monclova, 

                                      które przez wiele lat było stolicą stanu (do 1835)

 Las ma symbolizować  miejscowe znaczenie słowa Coahuila, - „miejsce obfitujące w  drzewa

  Pochodzi od nazwy, którą tubylcy nadali miejscu, w którym obecnie znajduje się miasto Monclova.

.                                                                              *****

 

                                                    Tradycyjny herb Baskonii (Zazpiak Bat)

                                                                                *****

                                                                      Herb Badajoz

                                                                             *****


                    Hiszpanie zaczęli się osiedlać w regionie dopiero pod koniec XVI w. 

                Wtedy to założono miasto Santiago del Saltillo del Ojo del Agua (1577)

 

                           Podbój Coahuili postępował powoli przez cały XVII w.

           W 1674 r. utworzono prowincje San Francisco de Coahuila i Nueva Extremadura

                                w   Wicekrólestwie Nowej Hiszpanii

            W 1689 roku Alonso de León założył Monclova, która stała się stolicą prowincji.

                                                    Od   7.V.1824 -   Coahuila y Tejas                                          

                                                          

                 W 1835 r. Teksas pozostający pod zwierzchnością Coahuili ogłosił niepodległość

                       

          Po traktacie pokojowym z Guadalupe Hidalgo (1848) Coahuila utraciła całe swe terytorium

                           poza Rio Grande


                                     1857-1864   przyłączenie Coahuila do Nuevo León.

                                          1864 -rozdzielenie stanów

  

                           3 marca 2011 r. zmiana  nazwy stanu   na „Coahuila de Zaragoza”.  

                                                                             ***                      

                                                             Ignacio Zaragoza Seguín

                                                                      (1829 -  1862)

                                        – meksykański generał, bohater narodowy Meksyku.

                                                                            ******

                                          Z Coahuili wywodził się  przywódca rewolucyjny

                                                          Venustiano Carranza ( 1859- 1920)

                   – meksykański polityk, jeden z głównych przywódców rewolucji meksykańskiej,      

       prezydent Meksyku w latach 1917–1920 (w okresie 1914–1917 tymczasowy prezydent kraju)

                                                  

                                                                     ************

                                                              Znaczki pocztowe

                                                                           Meksyk

                                                                          od 1856 r


                                
 2 kwietnia 1914 r. 16-tysięczna armia Pancho Villi  po trwających 11 
                                              dni ulicznych walk,  zdobyła Torreon.                                                                  W zdobytym mieści Pancho Villa założył główną bazę dla swojej armii. 
 


                                                                              

                        Zdobycie San Pedro de las Colonias  które miała miejsce 12 kwietnia 1914 r

                                                     podczas rewolucji meksykańskiej                      

                                             przez Francisco Villa i jego Dywizję Północną

                          .                                                  *****