czwartek, 29 kwietnia 2021

Flandria

                                                             

                         Flandria - jeden z trzech regionów (jednostek federalnych) Belgii  

                                                  leży w północnej części Belgii.

             Na południu graniczy z Regionem Walońskim oraz otacza Region Stołeczny Brukseli 

               (który jest enklawą na terenie Regionu Flamandzkiego), na zachodzie z Francją,

                                              na północy i na wschodzie z Holandią ,

                              a na północnym zachodzie posiada dostęp do Morza Północnego

                                                                          *****

                                                             Region Flamandzki 

                                                              niderl. Vlaams Gewest

                                                         fr. Communauté flamande

                                                           Powierzchnia -13 522 km²

                                                                 Stolica -.  Bruksela 

                              położona poza granicami regionu, w Regionie Stołecznym Brukseli. 

                      Flandria zamieszkana jest głównie przez Flamandów, posługujących się językiem

                                          niderlandzkim  i jego odmianą, językiem flamandzkim.                                                 

                                                                                ****

                                                               Herb Wspólnoty Flamandzkiej

                                                                      

           Od 2 stycznia 1991 roku.

          Lew  hrabiów  Flandrii znany  od końca XII wieku 

           Flaga

            

                                                                         Przyjęta 11.VII.1985

                                                                                ****

                                                              Region  dzieli się na 5 prowincji

    

                                                                                  *****

                                                                           Antwerpia

                                                             Provincie Antwerpen

                                                         Powierzchnia  -  2 867 km²

                                                                       Stolica  - Antwerpia

                                                                         Herb prowincji

        

                                                               Herb nadany 7 stycznia 1997 roku.
                                jest połączeniem herbów  margrabiów  Antwerpii , Mechelen i Turnhout 

                                                  Trzymacze -lew brabancki i gryf z Mechelen .

                                            Dwa  rogi  nawiązują do jelenia  z herbu Turnhout 

                                                              Na tarczy  korona markiza.

                                                                              ****
                                                      
                                                                   Herb Mechelen (1986)

                                                              
                                                               Herb  Turnhout ( od 1819 r)
                                                        potwierdzony 13 października 1993 r.

                                                        Jeleń z  małą tarczą rodziny   Berthout
                                                     
   *****
                                                         
Herb miasta Antwerpia
 
                                                                    Herb znany od  1239 r, 
                                                                  obecna wersja  od 1837 r

                                                                               *****

                                                                                Flaga

       

Przyjęta  18.X.1996 r

24 kwadratowych elementów, w 4 rzędach i 6 kolumnach.

Poszczegolne  kolory 

Antwerpia - czerwono-biały

Mechelen- żółto-czerwone

Turnhout - biały i niebieski

                                                                           *********

                                                                 Brabancja Flamandzka

                                                      niderl. Vlaams-Brabant

                                 Obejmuje niderlandzkojęzyczną północną część dawnej prowincji Brabant

                                                                  utworzona 1 stycznia 1995 r., 

                                                                     Powierzchnia -2106 km²

                                                                        Stolica -Leuven

                                                                           Herb prowincji

    
Przyjęty  17.I.1995 r
Lew brabancki  z tarczą z herbem Leuven

Herb Leuven

Herb znany od 1621 r
                                                         Obecna wersja  18 listopada 1996
                                                        U dołu  francuski Croix de Guerre
                                                                  nadany miastu w 1924 r

*****
Flaga
Przyjęta 17.I.1995 r

********

                                                                 Flandria Wschodnia

                                                      Oost-Vlaanderen 

                                                    Powierzchnia - 2991 km²

                                                            Stolica -   Gandawa

                                                                       Herb prowincji

 Herb nadany 27 maja 1997
 przedstawia  herb hrabiów Flandrii , znany od 1162 r  

Całość umieszczona jest  na postumencie o trzech stopniach ze srebra.

Flaga


Przyjęta  14.XII.1998 r

Białe linie symbbolizują rzeki przecinajace prowincję
 Skalda (najgrubsza), Leie, Dender, Durme

Herb Gandawy

                                                           Herb od 9 października 1990 roku.
Lew jako herb miasta znany   od początku XIII
Za tarczą  dziewica z flagą i koronowanym  lwem , otoczona płotem 
.
Dewiza  Trouw en Liefde  (poświęcenie i miłość)

                                                                              *****

                                                                Flandria Zachodnia

                                                                . West-Vlaanderen 

                                                               Powierzchnia-3197 km²

                                                               Stolica -  Brugia (Brugge)

                                                                           Herb prowincji

Od 27 maja 1997. 
pierwotnie 1816 r

Tarcza dwudzielna w słup
W polu  1 - domniemany  herb  Starej Flandrii - 
tarcza dzielona  promieniście na 12  pól 
z czerwoną tarczą pośrodku
W polu 2  - herb  Flandrii
Trzymacze - niedźwiedź z herbu  Brugii i lew  Flandrii. 
  Postument  - wydmy, w prowincji znajduje się całe belgijskie wybrzeże.
M. Północnego

Flaga


Przyjęta  27 maja 1997 r

****
Herb Brugii


Od 20 października 1819, potwierdzoy 26 lutego 1842
 i przyznany  ponownie 1  lipca 1986.

                                                                           *******

                                                                      Limburgia

                                                      Provincie Limburg 

                                                                   niem. Provinz Limburg

                                                     Powierzchnia - 2414 km²

                                                                       Stolica - Hasselt

                                                                        Herb prowincji

   
 Od 29 października 1996 roku.

 Herb  przedstawia lwa Limburgii,  z herbem dawnego 
hrabstwa Looz  na piersi  

Trzymacze  jeleń z herbu  Hasselt i łabędź z herbu Tongeren .
 Hasselt to stolica prowincji, 

Tongeren jest siedzibą  Sądu Najwyższego Limburgii.

     Trzymacze  stoją na gałęziach dębowych, które  nawiązują do  nieoficjalnego 
 hymnu prowincji,  Waar in ‘t bronsgroen eikenhout 
-w lasach brązowo-zielonego dębu.

Na tarczy korona   książęcą.

Flaga

 przyjęta 8 maja 1996 r. 

                                                                             *****
                                                                      Herb miasta Hasselt


                                                               Od  7 października 1986 r. 
                                                       Pierwotnie  nadany 30 stycznia 1840 r. 

                                                            Tarcza   dwudzielna w słup ,
                                                             W polu 1 - herb hr Looz 
                                                          Pole 2 - leszczyna (Hazelaar)
                                                                  
                                                        Hasselth  oznacza „las leszczyny”.

                                                                               ******

                                                            Znaczki pocztowe

                                                 Herby prowincji*****
                                                                  Herby stolic prowincji


Antwerpia

***
                                                     
*****

środa, 28 kwietnia 2021

Belgia

                      – państwo federacyjne w zachodniej Europie, w południowych Niderlandach. 

                              Graniczy od południa z Francją (620 km) i z Luksemburgiem (148 km),

                                 od wschodu z Niemcami (167 km)   i od północy z Holandią (450 km).

                                    Ponadto 64 km  wybrzeża Morza Północnego na zachodzie

                                                                         ******

                                                              Królestwo Belgii 

                                                          niderl. Koninkrijk België

                                                            fr. Royaume de Belgique

                                                            niem. Königreich Belgien


                                                             Powierzchnia - 30  514 km²

                                                   Stolica -Bruksela (Bruxelles,Brussel )

                                           Języki urzędowe  -flamandzki ,francuski,niemiecki

                                                               Jed. monet. - Euro

                                                              Ludność -11,4 mln

                                               Flamandowie ok.60% ,Walonowie- ok.31 %

                                                   Włosi , Marokańczycy, Turcy, Niemcy

                                                                     *********      

           Nazwa „Belgia” pochodzi od Gallia Belgica , rzymskiej prowincji w najbardziej

                                          wysuniętej na północ części Galii

.          Przed inwazją rzymską zamieszkiwali ją Belgae, mieszanka ludów celtyckich i germańskich.

  

                                                                          ********

                                                                           Herb mały


Herb  ustanowiono 17 marca 1837 r.

W polu czarnym lew złoty wspięty z czerwonym orężem.
Na tarczy korona królewska.
Za  tarczą skrzyżowane  berła.
      Tarcza otoczona  łańcuchem orderu  Leopolda I ( l'ordre de Léopold) 

       Pod tarczą czerwona wstęga z dwujężycznym napisem  " W jedności siła".


******
Herb średni

****
                                                                          Herb wielki

Za płaszczem umieszczone są sztandary z herbami prowincji belgijskich,
 po cztery z obu stron korony. 


***

      Herb Belgii pochodzi od  herbu Brabancji  znanego od  XIIw (1106) .
    Wojna  o niepodległość Belgii  zaczęła się w Brabancji  i tam znalazła 
.najwięcej zwolenników  ,dlatego ten herb przyjęto  za herb Belgii


**

                                                                               Flaga


                                                           Wprowadzona w sierpniu 1830 r

                                                             Oficjalnie przyjęta 23.I.1831 r                                                                                                                                                       

                                                                          *******

                                                                          Celtowie. 

                            Od 57 r p.n.e     we władaniu Rzymu (część prowincji Galia – Gallia Belgica).

                                           Od III wieku rozpoczęła się chrystianizacja prowincji. 

                                    Od roku 486 obszar dzisiejszej Belgii stał się częścią państwa

                                                             germańskich Franków. 

                        Po traktacie w Verdun w roku 843 został on podzielony pomiędzy Francję

                                                    i państwo Lotara.(Dolna Lotaryngia)

                                       W XV wieku obecna Belgia była częścią Burgundii, 

                              1477 została przejęta przez  Habsburgów (cesarz Maksymilian I. )

                            W latach 1556–1714 należała do Hiszpanii (Niderlandy Hiszpańskie)

                                 1581 - oderwanie się pn. (protestanckiej) części Niderlandów

                                             1714–1794 do Austrii (Niderlandy Austriackie)

                                          ( mniej więcej obszar dzisiejszej  Belgii  i Luksemburga )

                                                       1790- Zjednoczone Stany Belgijskie

                                                1794–1814   zaanektowanie przez   Francję 

                                           (departamenty  Lys, Jemappes, Escaut, Dyle, Ourthe,

                                      Meuse inférieure, Sambre et Meuse, Deux Nethes, Forêts)

                               1814–1830  połączona z Holandią –w  Królestwie Niderlandów                                   

                                                            1830- rewolucja belgijska 

                                                   4 X 1830 proklamacja niepodległości

                                                   Od   25 lutego 1831 Królestwo Belgii 

                                                  Król  Leopold  I  z dyn. sasko-koburskiej

                                        19 kwietnia 1839 niepodległość Belgii została oficjalnie

                                               uznana przez rząd holenderski (Traktat londyński )

                                                   Ustalenie  granic i neutralności Belgii

                                                1914-1918 -okupacja przez Niemcy

                                  Kaiserliches Deutsches Generalgouvernement  Belgien

                                 z wyjątkiem niewielkiego obszaru za rzeką Yser (De Panne)

, wzdłuż rzeki Yser 
i kanału Yperlee od Nieuwpoort do Boesinghe

 1920  - przyłączenie Eupen-Malmedy i Moresnet 

                                         V. 1940- IX. 1944/45 - Niemcy okupują Belgię                                                   

                                          1963 - formalny podział Belgii na trzy regiony

                                            Flandrię, Walonię i Region Stołeczny Brukseli.

                                 14.VII. 1993  przekształcenie Belgii w państwo federalne 

                                                 z trzema regionami o szerokiej autonomii***
1945 roku Belgia została jednym z państw założycielskich ONZ.
 W 1948 roku Belgia zawarła unię celną, a w 1960 roku także unię gospodarczą
 z Holandią i Luksemburgiem, dając początek Unii Gospodarczej Beneluksu


. Od 1949 roku zerwała z tradycyjną polityką neutralności, wstępując do NATO 
(Brukselę wybrano na siedzibę tej organizacji)


. W 1951 roku wraz z Holandią, Luksemburgiem, RFN, Francją i Włochami
 powołała do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 
 6 lat  później dołączyła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG),
 od 1993  -Unii Europejskiej 

                                                                           ******

                                                        Znaczki pocztowe

                                                Pierwsze znaczki Belgii ukazały się w 1849 r

                                                            nie miały oznaczenia państwa

                                                            1869-1888  napis  Belgique


                                                          Od 1891 - dwujęzyczny napis

                                                                   Belgique- België                                           

                                                                                                                                                                           


                                                                         *********

                                                                         1893-1914

                                         Znaczki z kuponami  zawierającymi w dwóch językach  napis 

                                    Ne pas livrer le dimanche / Niet  bestellen op Zondag

                                                         -    nie wydawać w niedzielę

                                   Nadawca  odrywał kupon  od zn. w przypadku,gdy przesyłka 

                                                        powinna być doręczona w niedzielę

                                                                           ***********

                                             Od 1879 - znaczki dla pakietów  przewożonych koleją

                                    Od 1895 dwujęzyczny napis    Chemins de  fer /Spoorwegen***
Znaczki  paczkowe
1928 -1981

Colis Postal/Postcollo


Colis Postaux /Postcolli
***
                                          Znaczki na paczki zawierające gazety

nadruk Journau/Dagbladen


                                                             ********

                                                  1914 -1918 niem.znaczki okupacyjne

                                                                    

                                                               z nadrukiem Belgien

                                                                                   *********

                                                             Belgijska poczta wojskowa w Nadrenii

                                                                              1919-1921 

                                                            z nadrukiem Allemagne -Duitschland

            
      ***
       

                                                                         ***********