czwartek, 31 października 2019

Trójstyki II Rzeczpospolitej

                                                               
                                                                             ****
                                   Polska -Niemcy -Czechosłowacja
                         Trójstyk granic Polski-Czechosłowacji i Niemiec 
                                 powstał  VII  1920 r po podziale Śląska  Cieszyńskiego
                                        między Polskę i Czechosłowację


                               

                 Zebrzydowice (Marklowice Górne)- Dol.Marklovice (Cz)- Ruptawa (D)


                                                 ***
                           Po przyznaniu Polsce części Górnego Śląska                       
                           styk granic przesunął się do  ujścia  Olzy do Odry (miejscowość Olza).

                                                             Od VII. 1922- IX.1939        Po włączeniu   Hlučínska (niem. Hultschiner Ländche
do Niemiec ( Provinz Schlesien )
 8.X.1938 - 
i zajęciu Zaolzia przez Polske (2/3. X.1938)
       . trójstyk przesunął się o 8 km na pd.
       na Odrę   pomiędzy m.Wierzbice i Gruszów


  31.X. 1938 r ustalenie nowej granicy 

                                                                            ****
                           Polska -Niemcy -Protektorat Czech i Moraw
                                            16.III.1939 - 28.IX.1939


                                                  Po powstaniu Protektoratu Czech i Moraw
                                                        Ostrawa znalazła się w jego granicach


                                 


                                                                            ******
                    Polska - Słowacja - Protektorat Czech i Moraw
                                    16.III.1939 -28.IX.1939

                                                
                  Po  proklamowaniu niepodległości Słowacji (14.III.1939)
                                    i Protektoratu   Czech i Moraw  (16.III.1939) 
                       styk granic powstał na  górze Mały Połom- 1058 m n.p.m.
                                       w Beskidzie Śląsko-Morawskim.
                             Góra ta znalazła się w granicach Polski w X.1938 r.


                                                                       

        "  Skutkiem tego granica biegnie obecnie na tym odcinku w sposób następujący:
Zaczynając od południa granica obejmuje szczyt 1021 Mały Połom od strony zachodniej, 
gdzie w odległości około 500 m od szczytu przecina granicę słowacką i w tym miejscu 
zbiega się z odcinkiem słowackim nowej granicy państwowej."

           Cytat z Nowa granica Polski z Czecho-Słowacją ,.Art. z 1939  r .wyd. WIG.
                     Od 1993 r  biegnie przezeń granica państwowa między Czechami (na północy)
                                                          a Słowacją (na południu).

                                                                         ****
                                            Polska-Słowacja -Węgry
                                            od 03.04.1939 - góra Czerenin (929 m n.p.m) 
                               
               Początkowo  ( od 18 marca) miejsce zetknięcia granic Polski, Słowacji i Węgier
                    znajdowało się tuż pod szczytem Wielkiej Rawki (1304 m n.p.m.)
           3 kwietnia 1939 r. Węgrzy przesuwają styk granic o ponad 20 km na zachód
                                      na  północny  stok góry Czerenin (928 m n.p.m.)
                                               (900 m na pn.od jego kulminacji)

  
                         W latach IX.1939–1945 na Czereninie zbiegały się granice Słowacji,
                                                          Węgier i  Niemiec (GG )

                                                          Fragment mapy z 1941 r
                 Pamiątką tego są szczątki trójkątnego słupa granicznego D-M-S, leżące do dziś w
                     krzakach po szczytem obok leśnej drogi w stronę granicy słowackiej.
                                 Obecnie przez szczyt przebiega granica polsko-słowacka.

stan przed rekonstrukcją


                                                                   po rekonstrukcji


****


                                                                              ****
                                Polska -Czechosłowacja -Rumunia
                              góra Stóg (Stoh ) 1650 m n.p.m w Górach Czywczyńskich 
1920/1923  - 28.IX.1939
 

 Południowe stoki należały do Rumunii , północno-zachodnie do Czechosłowacji ,
a północno-wschodnie do Polski .
 
 

PL- gm.Dzembronia,  pow.kosowski  ,woj  stanisławowskie
                                             CZ-  Podkarpatská Rus, okres Rachov
                                 Rumunia- departament .Maramuresz w prowincji Maramuresz

                                                                          ****
                                             Polska -Węgry - Rumunia
                                                          (od marca  do września 1939)

                                                         
                     Węgry - komitat Máramaros  ( Máramarosi közigazgatási kirendeltség ) 
                                                   Powiat Rachów (Rahói járás) 
                       Obecnie przez szczyt przebiega granica ukraińsko-rumuńska

                                                                    ***

                                        Pozostałe trójstyki w następnym poście.

środa, 30 października 2019

Trójstyki -cz.2                                      Polska – Ukraina – Słowacja
                                           na szczycie Krzemieniec 1221 m n.p.m.

                       Kulminacja wysunięta na zachód (1208 m) jest miejscem zbiegu
                                              granic Polski, Słowacji i Ukrainy.
                 Jest to najwyższej położony i najbardziej wysunięty na południe polski trójstyk.


49° 5′ 16,7″ N, 22° 34′ 0″ E

Krzemieniec, Кременець ,Kremenec

                                      Powstał w 1945 jako trójstyk PRL-Czechosłowacja -
                                                    ZSRR (Ukraińska SRR,od 1991 -Ukraina)
                                         
                                              1993 -po podziale Czechosłowacji  -Słowacja

                                                                        *****
                                                                    Polska
                                                   gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki

                                                                         Lutowiska

                                                                             ***
                                                                   Ukraina
                                              Stużycia
                                                        Rejon wielkoberezieński
                                                 (ukr. Вели́коберезнянський райо́н)
                                                                obw. zakarpacki
                                                Herb rejonu
                                                    Od 2016

                                                                         *****
                                                                Słowacja
                               Wieś  Nová Sedlica –  w powiecie Snina
                                                             w kraju preszowskim

                                                                       Nová Sedlica
                                                                   od 24.VIII. 2003 r.

                                                                             Snina
                                                                       30 .VI. 1977 r.
                                          
                                                  ****
                                             Polska – Słowacja – Czechy
                      pomiędzy miejscowościami Jaworzynka – Czerne [SK] – Herczawa (Hrčava)
                                                   49 ° 31'1 .720 "N, 18 ° 51'3 .385" E


                          Dokładny punkt styku granic znajduje się w korycie potoku,
                                       nad którym można  przejść niewielkim mostkiem.
                         Potok nosi nazwy-  Wawrzaczowy Potok, w Czechach - Potok Kubankowski,
                                                    a na Słowacji - Potok Gorylów.


***
w  granicach  księstwa cieszyńskiego
                                                  VII. 1920- na granicy polsko -czechosłowackiej
                                             1924 -korekta granicy na korzyść Czechosłowacji
                                         
mapa W i G


                                                  1945-1990  granica między PRL a CSRS

                                                     

                                                              1993 -powstanie trójstyku

                                                                              *****
                                                                          Polska

                                                          gm. Istebna w pow. cieszyńskim
                                                                          Od ....  ( 1973 ?)
                                                              koza - Istebna ..
                                                            drzewo -Jaworzynka
koń - symbolizuje Koniaków

**
                                                                      Pow. cieszyński

                                                        
                                                                  obecna wersja  od 2011 r
                                                                          pop.1999 r.
                                                                             *****

                                                                 Słowacja
                                           Czerne (słow. Čierne) – wieś i gmina (obec)
                                                  w powiecie Czadca, kraju żylińskim

                                                                            Czerne
od 25.VIII.2009 r

                                                                             ******

                                                                     Herb   Czadcy

                                                           
                                                                            *******

                                                Czechy
                             Herczawa (cz.Hrčava)– wieś gminna w powiecie Frydek-Mistek
                                                           w kraju morawsko-śląskim

                                                                       od 29.III.1995 r

                                                                               ******

                                                Polska – Czechy – Niemcy

                           pomiędzy miejscowościami Porajów , Hrádek nad Nisou  i Zittau
                            na Nysie Łużyckiej, w miejscu gdzie wpada do niej strumień Lubota.
                                      (cz.  potok Oldřichovský   niem.Ullersdorfer Bach


                                                       50° 52′ 14″ N, 14° 49′ 24,2″ E


1849 - regulacją granicy saksońsko- austriackiej
                                    1918-1945   na granicy Niemcy -Czechosłowacja
                                           VIII.1945 -powstanie obecngo trójstyku

                                                                              ****
                                                                       Polska
                                                     M i G Bogatynia, pow. zgorzelecki

                                                                           od 1969 r

                                                                         ***
                                                                   Czechy
                                    Hrádek nad Nisou (hist. niem. Grottau) – miasto 
                                                                w kraju libereckim

                                            obecna wersja herbu
                                                                   od 18.IV.2014 r                                            
                                                                         ***
                                                                  Niemcy
                                              Żytawa
                                      (niem. Zittau,  cz. Žitava)
                                            miasto  w kraju związkowym Saksonia,
                                 w okręgu administracyjnym Drezno, w powiecie Görlitz.

                                                               obecna wersja od 1896 r

                                                                          ********