poniedziałek, 31 października 2022

Znaczki ziemstw cz. 14

 

               Gubernia nowogrodzka położona w centralnej Rosji, utworzona w 1727 r

             graniczyła od północy z gubernią sankt-petersburską i ołoniecką, na wschodzie

       z gubernią   wołogodzką i jarosławską, na południu z gubernią twerską i pskowską, 

                                     na zachodzie  z pskowską  i sankt-petersburską.

                               W początkach XX wieku była podzielona na 11 ujezdów.

                                                      Zlikwidowana w 1927.

                                                                     **** 

                                           Gubernia nowogrodzka

                                                        Новгородская губерния

                                                 Powierzchnia   – 122 345 km². 

                                      Stolica guberni -Nowogród Wielki ( Вели́кий Но́вгород)

 

                                                                             ******

                                                                        Herb guberni


                                                                           *********

                                                         Znaczki pocztowe ziemstw   cz.1

                                                      Powiat  biełozierski

                                                              Белозерский уезд

                                       Powiat  o pow .14.860 km² , w pn.-wsch.części guberni

                                                 Siedziba powiatu  - Biełoziersk (  Белозе́рск)

                                                          Istniał  w latach 1727-1927 r     

                                                               Znaczki ziemstwa (111)

                                                                      1868-1919


 
     Na znaczkach  herb miasta powiatowego Biełoziersk

 
 nadany  16 sierpnia 1781                                                                           *****

                                                     Powiat  czerepowiecki

                                                                Череповецкий уезд

                                          Powiat o pow .8.246   km² w pn.wsch. części  guberni

                                               Siedziba powiatu - Czerepowiec (Черепове́ц)

                                                             Istniał w latach 1777-1927

                                                                Znaczki ziemstwa   (7)

                                                                          1869-1912

                                                   Herb miasta powiatowego Czerepowiec

                                                                            od 1811 r                                                                        *****

                                                        Powiat  borowicki

                                                                Боровичскийй уезд

                                               Powiat  istniejący od 1773 do 1927 roku

                                           o  pow.10 053 km² w pd. - środk. części guberni.

                                              Siedziba powiatu - Borowicze (Боровичи́)

                                                                Znaczki ziemstwa (18)

                                                                          1868-1912


                                        Na znaczkach herb  miasta powiatowego Borowicze

                                                           

                                                                  zatwierdzony w 1772 r 

                                                            W polu 2 herbu - ster barki


.                                                                         ******

                                                           Powiat  diemański

                                                                     Демянский уезд

                                              Powiat o pow. 4.920 km²  w pd. zach. części guberni.

                                                   Siedziba powiatu -Diemiansk ( Демянск)

                                                           Istniał w latach  1824-1927

                                                                  Znaczki ziemstwa (1)

                                                                        1868-1878 

                                                     

                                                           Ręcznie  odbijana   pieczątka

                                                       Herb miasta powiatowego Diemiansk

                                                                            od 1855 r                                                                              *****

                                                          Powiat kiriłłowski

                                                                    Кирилловский уезд

                                            Powiat o pow. 13.852  km² w  pn. wsch. części guberni

                                                            Istniał w latach 1776-1927

                                                    Siedziba powiatu -Kiriłłow ( Кириллов)

                                                                   Znaczki ziemstwa (22)

                                                                           1869-1909                                                             Herb miasta powiatowego

                                                                  zatwierdzony w 1781 r

                                                                             *****


niedziela, 30 października 2022

Znaczki ziemstw cz.13

              Gubernia   w północno-zachodniej Rosji Europejskiej, utworzona ukazem

        Katarzyny II  w 1784 jako namiestnictwo ołonieckie, od  1801 ukazem Aleksandra I

                 przekształcone w gubernię.

  Graniczyła od północy i północnego wschodu z gubernią archangielską, od południowego 

wschodu z gubernią wołogodzką, od południa z gubernią nowogrodzką i sankt-petersburską, 

           na zachodzie   z jeziorem Ładoga i Wielkim Księstwem Finlandii.

             W początkach XX wieku była podzielona na 7 ujezdów

                        Zlikwidowana w 1922.


                                                                           ******

                                                       Gubernia ołoniecka

                                                              Олонецкая губерния

                                                     Powierzchnia  – 130 801 km²(w 1897 )

                                                     Stolicą guberni był Pietrozawodsk 

                                                     (ros. Петрозаводск, karel. Petroskoi )

                                                                         Herb guberni

                                                                             od 1802 r

                                                                              *****

                                                            Powiat Petrozawodski

                                                             Петрозаводский уезд

                                                          Powiat , o pow.  20 416 km2

                                                           w środkowej części guberni                                                        

                                                           Istniał w latach 1777-1927

 

                                                              Znaczki poczty ziemstwa

                                                                        1901-1916 

                                                                      14 znaczków                                                                           ******

                                                              Powiat  Pudoski

                                                                Пудожский уезд

                                    Powiat o pow. 21 120   km²  w pn.- wsch. części guberni

                                                        Istniał w latach    1785-1927

                                                         

                                                                  Znaczki ziemstwa

                                                                        1903-1913

                                                                      12 znaczków


 
Na znaczkach herb miasta powiatowego Pudoż


nadanego w 1788 r                                                                         *********

                                                       Katarzyna  II Wielka (pan.1762-1796)

                                                         Car Aleksander I  (pan.1801-1825)

                                                                              *****piątek, 28 października 2022

Nowy Orzeł Biały

                   

                Rozporządzenie Rady Ministrów z  30 września 2022  r wprowadziło  zmiany 

                                       w wyglądzie  Orła Białego.

              Zmiany w stosunku do symbolu znanego z dotychczasowych wizerunków to

         - korona uzyskała prześwity, zmieniło się upierzenie ptaka, inna jest kreska dzioba i oczu. 

           Najbardziej rzucającą się w oczy różnicą są nogi – są całe złote do linii upierzenia

 

                     Nowy wzór  obowiązuje i posługuje się nim administracja rządowa.

        Stosowany jest  przez Prezesa Rady Ministrów, członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii

 Prezesa Rady Ministrów oraz odpowiednio przez ministerstwa i Kancelarię Prezesa Rady MinistrówZnakiem ma się opatrywać przede wszystkim narzędzia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej: materiały drukowane (papier firmowy, koperty, teczki, wizytówki), dokumenty w postaci elektronicznej, strony internetowe, wiadomości e-mail, internetowe serwisy społecznościowe

 czy też materiały informacyjno-promocyjne.

 Zmiany, które dotknęły administrację rządową nie zastępują  oficjalnie przyjętego wyglądu 

Orła Białego herbu RP  ( stosowana nazwa  godło jest błędna -  godło to część herbu)

                                                                               ******

                                        Projekt nowego Orła Białego postulowany przez heraldyków

                                                                                ****czwartek, 27 października 2022

Abu Musa

                Wyspa położona jest na Zatoce Perskiej, pomiędzy Iranem i Zjednoczonymi Emiratami

                                Arabskimi  we wschodniej części Zatoki Perskiej

     Jest częścią archipelagu sześciu wysp w pobliżu  (160 km) wejścia do Cieśniny Ormuz

        70 km na pd. od  wyb. Iranu (Bandar-e Lenge)  i  59 km na pn-pn-wsch od  Szardży.                

                      W pobliżu wyspy rozciąga się duże pole naftowe Mubarek                     

 Ze względu na głębokość morza, tankowce i duże statki muszą przepływać między wyspami

 Abu Musa i Wielki i Mały Tumb , to sprawia że są  jednym z strategicznych punktów

 Zatoki Perskiej                       

           Wyspą zarządza Iranjako część prowincji Hormozgan , ale jest również przedmiotem 

           roszczeń Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako terytorium emiratu Szardża

 

                                                                       *****

                                                            Dżazir-je Abu Musa

                                                             Boumusa

                                                        Powierzchnia- 12,8 km²

                                                      Gł. miejsc.  -   Abu Musa

                                                          Ludność -pon.2 tyś.

                                        Gmina  (bachsz) Centralna ,w podprowincji    

                                         Shahrestān-e Abū Mūsá -  o pow.   65 km²

                                       w prowincji  Hormozgan (  Ostān-e Hormozgān )

  

         Gminę  tworzą wyspy Abu Musa (Boumusa)- 12 km², Siri ( Dżazire-je Sirri) -17,3 km²,

                  Wlk.Forur ( Dżazire-je  Faror).26,2 km²,   Mł. Forur (Bani Faror)- 0,8 km²                                        


              . Wyspa ma  15 km obwodu,  5 km szerokości a jej najwyższym punktem jest

                                           góra Halva  (Kuhe Halvâ) o wys.110 metrów.


                                                                  ********

                          staroperska nazwa   "Gap-sabzu  ( zielone miejsce)

                Arabska nazwa  wyspy  "Abu Musa" ma pochodzić od towarzysza 

                               Mahometa - Abu Musy al-Aszari  (zm.ok.662 lub 672 )                         

 .                                         gubernatora Basry i Kufy

                   który przebywał na wyspie w 643 r.n .e  (muzułmański podbój Persji)

 

                                 Od    XVII/XVIII w  roszczenia perskie do wysp                                    

                                       1863/1864  - roszczenia szejka Szardży

                                          osiedlenie się 20 rodzin z Szardży

                       uprawa palm kokosowych,   sezonowy wypas ,rybołówstwo        

                    1903 -  zajęcie wyspy  przez marynarkę wojenną Wlk. Brytanii    

                                            w imieniu  Szardży

                                            

                     1898-nadanie  koncesji na wydobycie i transport rudy żelaza dla

                      arabskich kupców przez  Salima bin Sultana (wuja władcy Szardży)    

        1906 - przejęcie części  koncesji przez niemiecką firmę  Wönckhaus and Company

             1907 -  pod wpływem Anglików, szejk Sakr II ibn Chalid  anuluje koncesję                                    

          X. 1907 - brytyjska interwencja ,usuniecie pracowników firmy  Wönckhaus and Company                                             z wyspy                          

                                  

         W 1971  po wycofaniu się Brytyjczyków z protektoratu nad arabskimi emiratami,            

            ówczesny szach Iranu  (Muhammad Reza  Pahlawi) wykorzystał osłabienie sąsiada

                            i wysłał na wyspę siły zbrojne.

        Między krajami wybuchł spór, który został rozstrzygnięty w ten sposób, że właścicielem

                   wyspy pozostał emirat Szardża ( cywilna administracja w  pd. części  wyspy ,

            lokalny posterunek policji) a Iran zachował prawo do utrzymywania na niej 

                                garnizonu  ( w północnej części wyspy).

                                                                                       

         Ponadto obie strony zgodziły się podzielić dochód z produkcji ropy naftowej

                                  na wodach otaczających Abu Musa.

                                 30 listopada 1971 Iran zajął  pn.część wyspy

                        W sierpniu 1992 Iran  zapewnił sobie pełną kontrolę nad wyspą

         Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie później wypracowały nieformalne porozumienie,

                   aby nadal przestrzegać warunków protokołu ustaleń z 1971 r. 

              

     W 2012 roku spór wybuchł na nowo, gdy ZEA stwierdziły, że Iran naruszył warunki 

         porozumienia poprzez zwiększenie ilości żołnierzy i budowę nowej infrastruktury,

               m.in. lotniska.


                           11.IV.2012  wizyta prezydenta Iranu  M.Ahmadineżada  na wyspie 

                                  

                                                                           *********

                                                             Logo prowincji Hormozgan

                                                                           **********


                                                               Mohammad Reza Pahlawi

                                                 szachinszach Iranu, z dynastii Pahlawich

                                                                       pan.1941-1979                                                                       ***********

                                                 Szejk  Sultan bin Mohammed al-Kasimi

                                                                          pan. od  1972

                                                         


                                                                           ******