środa, 1 marca 2017

Kopernik i herb Prus Królewskich

  
   
 
Fi 2083,2084


Mikołaj Kopernik ( 1473 - 1543 ) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata.
Był renesansowym polihistorem, poza astronomią zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.
Od 1495 kanonik warmiński, od 1503 scholastyk wrocławski, a od 1510 kanclerz kapituły warmińskiej.

Fi 2045

Mikołaj Kopernik, miedzioryt (1645) Jeremiasza Falcka i herb Prus Królewskich z ok.1520 r

Co to te Prusy Królewskie?

Prusy Królewskie – nazwa prowincji przyłączonej do Polski po wojnie trzynastoletniej postanowieniami pokoju toruńskiego (1466).
Prusy Królewskie obejmowały: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, rejony Malborka i Elbląga oraz Warmię, która choć zaliczała się do Prus Królewskich, tworzyła jednak wydzielone władztwo terytorialne podlegające miejscowym biskupom – tzw. dominium warmińskie

Dzieliła się na trzy województwa: pomorskie, chełmińskie i malborskie oraz Księstwo Warmińskie.

Herb Prus Królewskich (Orzeł Mieczowy) nadany przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r.

W polu srebrnym orzeł czarny ze złotą koroną na szyi i ręką zbrojną z mieczem wyrastającą z kadłuba.
.
  Nawiązywał do   czarnego  orła krzyżackiego , udostojnionego królewską  koroną   symbolizującą  jednocześnie Koronę  Polską ,oraz rękę z mieczem, zaczerpniętą z herbu litewskiego (Pogoni) i symbolizującą Wielkie Księstwo Litewskie.


Po zaborach herb poddany stylizacji pruskiej w wersjach , małej średniej i wielkiej był herbem prowincji zachodniopruskiej (Provinz Westpreussen)  do 1918 r.

Obecnie Orzeł Mieczowy figuruje w herbach powiatów  województwa  kujawsko-pomorskiego :  toruńskiego, chełmińskiego, świeckiego wąbrzeskiego, tucholskiego i malborskiego w województwie pomorskim.Znaczki emitowane w 1954 r -500 rocznica powrotu Pomorza do Polski.

Fi 732-736 
II pokój toruńskitraktat zawarty w Toruniu 19 października 1466 roku pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim, kończący wojnę trzynastoletnią, trwającą w latach 1454-1466

Ziemie inkorporowane (włączone) do Królestwa Polskiego

Zobowiązania wielkiego mistrza krzyżackiego

  • każdy nowo obrany mistrz miał w ciągu 6 miesięcy złożyć królowi polskiemu hołd lenny
  • wielki mistrz stawał się senatorem królewskim, zobowiązanym do uczestnictwa w radzie królewskiej na wezwanie władcy polskiego z prawem udziału w elekcji nowego władcy włącznie
  • wielki mistrz miał obowiązek udzielenia pomocy zbrojnej Polsce i był ograniczony w sprawach polityki zagranicznej na rzecz króla polskiego
  • Ziemie lenne Królestwa Polskiego zorganizowano w Prusach Zakonnych, ze stolicą w Królewcu.
                                           ************

                                     Dzisiaj tyle.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz