piątek, 29 listopada 2019

Kazachstan -obwody cz.2

                                       Obwód karagandyjski                         
                                            (kaz: Қарағанды облысы, Qarağandı oblısı)

                                                         Powierzchnia - 427 982 km²
                                              Stolica obwodu -  Karaganda (Қарағанды)

                                               Obwód w centralnej części Kazachstanu

                                                                             ***
   
Godło obwodu

***

Godło Karagandy
  zatwierdzone 18 lipca 2007 r.

***
10 .III. 1932 r.  utworzenie  obwodu ( stolica w  Pietropawłowsku)
 Od 3.VIII. 1936 r. przeniesienie stolicy  do Karagandy 

14 .X.1939 r wydzielenie .obwodu Akmoła .

W 1973 r. utworzonie obwodu Dżezkazgan (Zezqazghan)
z pd. części  obwodu karagandyjskiego

      

Miasto jest siedzibą Związku Polaków w Kazachstanie (zał. w 1994 roku). 

        
1997-obecne granice obwodu
   
**
Nazwa  miasta  -  od Karagany syberyjskiej  zwanej też akacją syberyjską,
akacją żółtą lub grochodrzewem syberyjskim (Caragana arborescens Lam.) 


******
Obwód kustanajski
kaz. Қостанай облысы, ros. Костанайская область

Powierzchnia-196 001 km²
Stolica obwodu -Kustanaj
 (kaz. Қостанай, Qostanaı)

**
Godło obwodu


Od 12 .III. 2004 r.
Logo - skowronek,tulipan,pole kukurydzy.

Dziki tulipan Schrenka - Tulipa gesneriana
Czarny skowronek, czarny skowronek stepowy ( łac.  Melanocorypha yeltoniensis
 Skowronek i tulipan  są endemitami  w  rezerwacie  Naurzum 

**
Od 1997 ?

*****
obw. turgajski

gubernia kustanajska

29 .VII. 1936 r .utworzenie obwodu*****
Obwód kyzyłordyński
(kaz. Қызылорда облысы, ros. Кызылординская область) 

Powierzchnia - 226 600 km²
. Stolica obwodu - Kyzył Orda

**** 
Godło obwodu


***

Godło miasta Kyzył Orda

Nazwa miasta (od 1925)- znaczy  Czerwone Miasto
**
Znajduje się w południowo-środkowej części kraju.
Graniczy z Uzbekistanem oraz obwodami: aktiubińskim na zachodzie, karagandyjskim
 na północy i wschodniokazachstańskim na wschodzie. 
 
Przez obwód kyzyłordyński przepływa rzeka Syr-daria, płynąca z gór 
Tienszan do Morza Aralskiego.


obw. syrdarski
gub.syrdarska
**
15 .I. 1938 r  utworzenie obwodu

Na terytorium obwodu  znajduje smiasto Bajkonur , które jest w 
długoterminowej dzierżawie Federacji Rosyjskiej.


*******
Obwód mangystauski 
 
(kaz. Маңғыстау облысы, ros. Мангистауская область)

Powierzchnia -165 600 km²
Stolica obwodu -Aktau (Aqtaū )

Nazwa Aktau - kaz. Biała Góra

 1963–1991 miasto nosiło nazwę Szewczenko.
**
Emblemat obwodu


Petroglif z jednego z stanowisk archeologicznych obwodu


*****

****

Obwód utworzony 20 marca 1973 r.z  południowej części regionu Gurjewskiego
 W 1988 r. obwód  został zlikwidowany, przywrócony 18.IX. 1990 r. 
pod nazwą Mangistau.(Mangyszłak)


**
Mangyszlak - leży na zachodzie Kazachstanu i graniczy na zachodzie z Morzem Kaspijskim ,
 na południu z Republiką Turkmenistanu , na wschodzie z Republiką Uzbekistanu
, a na północy z kazachskimi regionami Atyrau i Aqtöbe .


 Znajduje się tutaj  Karakija  – zapadlisko krasowe o głębokości sięgającej 132 m p.p.m.; 
jest to najgłębsza depresja Kazachstanu

depresje na mapie ZSRR z 1987

Karynżaryk– zapadlisko  o głębokości do 70 m p.p.m.; jest to druga pod względem 
głębokości depresja Kazachstanu

***       

1882-1920 -powiat (ujezd) Mangyszłacki  -
Obwodu Zakaspijskiego


*********
Znaczki pocztowe

**
Na znaczku czarny skowronek stepowy 
figuruje w logo obw. kustanajskiego

Tulipan Schrenka - j.w

****


**

środa, 27 listopada 2019

Kazachstan - obwody

                  Kazachstan podzielony jest na 14 obwodów i 3 miasta wydzielone.


                                                                 ***
                                                Obwód akmolski
                                          kaz. Ақмола облысы, Akmoła obłysy;
                               ros. Акмолинская область, Akmolinskaja obłast´

                                                Powierzchnia -146 200 km²
                                             Stolica  obwodu- Kokczetaw (od 1999 r)

                                                                 
                                                                              ****
                                                                    Symbole
Godło obwodu akmolskiego
                                                                             od   ??

                                                                         **********

                          Godło miasta  Kokczetaw                                
                                                                            od 2002
                                                                      ***********

                                               1868 - 1920  Obwód akmoliński
                                                             ze stolicą w Omsku
                                                        1918-1920 -obwód omski
                                                      od  3.I.1920  gubernia omska

                              14.X. 1939 r -powstanie obwodu w ramach Kazachskiej SRR
                                                       z części obwodu karagandskiego

                                               26 .XII.1960 r.  likwidacja obwodu.

                                              24.IV. 1961 r. obwód celinogradzki.

                                             6 .VII. 1992 r. miana nazwy na akmolski

                                                           Herb obwodu akmolińskiego
                                                                      Od  5 lipca 1878 r.

                                                                                 **
                                         

                                                                               ***

                                        Obwód aktobski
                                                                    albo aktiubiński
                                        (kaz. Ақтөбе облысы, ros. Актюбинская область)
                                         Znajduje się w środkowo-zachodniej części kraju.

                                                      Powierzchnia - 300 629 km²
                                                        Stolicą obwodu - Aktobe

                                       
                                                                          Symbole
                                                                 
Godlo obwodu
                                                                            od   ??

                                                                           *******
                                                                 
                                                                Godło miasta  Aktobe
                                                                          od 1998 r

                                                                            *****
                                         10.III. 1932 r. powstanie  obwodu aktjubińskiego

                                                             
                                                              1991 r  w Kazachstanie
 .
                

                                                                              *****
                                        Obwód ałmacki
                                                kaz: Алматы облысы, Ałmaty obłysy

                                                     Powierzchnia-224 000 km²
                                                 Stolica  obwodu- Tałdykorgan (od 2001 r)

                                                                              *****

Godło obwodu ałmackiego

                                                                               ****

                                                             Godło  Tałdykorganu

                                                                            ***
 

W latach 1944-1959,1967-1997 istniał  obwód tałdykurgański 
wydzielony z obwodu ałmackiego

                                                                      *******
                                                        Obwód atyrauski 
                                        (kaz. Атырау облысы, ros. Атырауская область)

                                Znajduje się na zachodzie kraju, nad północno-wschodnimi
                                                      brzegami Morza Kaspijskiego

                                                       Powierzchnia -118 600 km²
                                                        Stolica obwodu- AtyrauGodło miasta Atyrau
**
 15 .I. 1938 r. powstanie obwodu
jako  Obwód Gurjewski  Kazachskiej SRR
( Гурьевская область)
 
  9.X.1991 r - obecną nazwa

***                                                                           *****
                                                         Znaczki pocztowe                                                  

                                                                            *****

poniedziałek, 25 listopada 2019

Kazachstan

Nie było jeszcze postu o Kazachstanie.

 Republika Kazachstanu 

rozległy kraj Azji Środkowej  i w niewielkiej części w Europie (tereny na zachód od rzeki Emba),  graniczący z Turkmenistanem (379 km), Uzbekistanem ( 2 203 km),Kirgistanem (1051 km),

Chinami (1533 km) i Rosją (6846 km).
 Na zachodzie dochodzi do Morza Kaspijskiego (2340 km).

                                        

                                                               ********
                                         Қазақстан Республикасы
                                                  Qazaqstan Respublikasy
                                                  Республика Казахстан

                                                       Powierzchnia - 2 724 900 km²
                                                             Stolica -Nur-Sułtan
                ( do 1961 Akmolińsk, do 1992 Celinograd, do 1998 Akmoła, do 2019 Astana)

                                                    Język urzędowy- kazaski , rosyjski
                                                   Jedn. monetarna  Tenge  =100 teinów

                                                         Ludność -18,1 mln                                 
                        Ok. 50%  Kazachowie, ok. 30% - Rosjanie, 4,5% - Ukraińcy

                                                                         ****
                      "Kraj Kazachów ". Pers. -stan "kraj"; tur. kazak – "wolny".
                         Od tego słowa wzięło się również rosyjskie казак – " kozak ".
              Niektóre teorie wywodzą słowo kazak od tureckiego "Aq qaz" – "biała gęś".


                                                                      *********
                                                                       Godło


Godło Kazachstanu  oficjalnie przyjęte przez parlament 4 czerwca 1992.

W centralnym miejscu godła znajduje się tzw. szanyrak - element konstrukcyjny górnej części jurty, na którym opiera się jej cześć odpowiadająca dachowi.
 W tradycji kazachskiej symbolizuje on dom, a szerzej także pokój. Umieszczenie go w godle nawiązuje także do symbolu nieba, jakim niekiedy jest szanyrak
. Po obu bokach godła znajdują się wizerunki Tułpara - mitycznego skrzydlatego konia
.
 Ich postaci wzorowane są na znajdujących się na hełmie jaki posiadała złota figurka człowieka sprzed 2,5 tys. lat, wykopana w rejonie Ałmaty i świadcząca o istnieniu w owym czasie na terenie obecnego Kazachstanu wysoko rozwiniętej kultury, spokrewnionej z kulturą dzisiejszych Kazachów.

Wizerunki mitycznych koni symbolizują służbę, w tym przypadku zarówno służbę obywateli państwu, jak i służbę państwa dla dobra obywateli. Ich skrzydła symbolizują marzenie o zbudowaniu silnego, kwitnącego kraju. Świadczyć mają także o czystych zamiarach i dążeniach do osiągnięcia harmonii w społeczeństwie, zgodnego współżycia z przyrodą i pokoju.

W dolnej części godła znajduje się napis z nazwą państwa: QAZAQSTAN.
 Do 1 listopada 2018 obowiązywała wersja z zapisem w cyrylicy: ҚA3AҚCTAH.

***
Flaga


 Oficjalnie przyjęta 4 czerwca 1992
Kolor niebieski na fladze oznacza niebo oraz narody tureckie i jest związany ze starym kultem Wielkiego Nieba – legendy z dawnej religii koczowników. Pionowy złoty ornament nawiązuje do sztuki i kulturalnych tradycji Kazachów i Chanatu Kazachskiego. Złote słońce to symbol kosmosu i harmonii, a umieszczony pod nim złoty orzeł symbolizuje świat marzeń, ale także wyższy świat, czyli świat Boga.

**

******
Kazachska SRR
1978-1991

*********
1939-1978

****
Flaga

                                                                           Od 1953

                                                                       1940-1953

                                                                        1937-1940

                                                                               1920

                                                                           ******

1878 r
                                                                     Gubernia uralska


                                                                             1878
                                                                   Obwód turgajski

                                                                        ******
                                                         ludy turko-tatarskie

                                                          II -III w -Hunowie

                                    VI-VIII w  część kaganatu starotureckiego

                                          VIII- X w -kaganat  Turków  karłuckich

                                X-XI w -pod panowaniem dynasti Karachanidów ( pd.-wsch K.)
                                                                wpływy islamu
                                         związki plemienne Kimakow i Kipczaków

                                1219-21 podbój mongolski,  wcielenie do Złotej Ordy
                                                         Biała Orda i Mogolistan
                           pocz.XV w -rozpad na  chanat uzbecki (na wsch.) i nogajski ( na zach.)


 W połowie XV wieku w Chanacie Uzbeckim wyodrębnili się Kazachowie (tzn. ludzie wolni).
Na innych ziemiach powstały 3 ordy (żuzy) – Wielka (Siedmiorzecze), Średnia (w środkowym Kazachstanie ) i Mała (w  zachodnim Kazachstanie)
                               
                                           poł XVIII w - sąsiedztwo  Chin i Rosji

                      XVIII i XIX w - poszczególne ordy przyjmuja protektorat  Rosji
                                                         (1732, 1734, 1845 )

                                             od 1830 r -planowa kolonizacja

                                              
                                                      1868- integracja z Rosją
                       Gubernia Uralska, Obwód Turgajski, Generałgubernatorstwo Stepowe,
                                               Generałgubernatorstwo Turkiestańskie.


**
1917-1920  Autonomia Ałaska – autonomiczne państwo kazachskie.

                                                            1920- Kirgiska ASRR
                                                        w składzie Rosyjskiej FSRR
                                                             1925 -Kazaska ASRR

                                                  5.XII. 1936 - status  Kazaskiej SRR    

                                                                                                   
                                     Za czasów radzieckich Kazachstan był regionem,
                                 gdzie wysyłano ludność polską  z Ukrainy i Białorusi.
                                                         
                                               25.X.1990- deklaracja niepodległości

                                                10.XII.1991 -Republika Kazachstanu

                                                 
                                               16.XII. 1991-  ogłoszenie niepodległości

                                                        21.XII.1991 do WNP

                                                         
                                             
                                                                      ******
                                                     Znaczki pocztowe

                                                                Znaczki  rosyjskie
                                                                     1858- 1922                                                                          *****
                                                                Znaczki   ZSRR
                                                                    1923-  1992                                                                            ****
                                                         Znaczki Kazachstanu

                                                               od 15.XII. 1992
                                                            Nadruki na zn. ZSRR

                                                       Pierwsze definitywne znaczki
                                                                 24 stycznia 1993 r.    ****
                                                                     Bajkonur
 
                                założony w 1955 r. kosmodrom ulokowany na terenie Kazachstanu.
                                                   Miejsce startów statków kosmicznych

                         Kosmodrom znajduje się na obszarze o wymiarach 75 na 90 kilometrów,
                             zaś na jego terenie ulokowane jest 11 kompleksów montażowych,
                                                         9 startowych oraz dwa lotniska


                                      2.VI.1955 – oficjalna data założenia kosmodromu;

                        12.IV. 1961 – z kompleksu startuje Wostok 1 z Jurijem Gagarinem
                                   na pokładzie; jest to pierwszy lot człowieka w kosmos


                                  28 .III. 1994 roku Rosja podpisała z Kazachstanem
                               dwudziestoletnią umowę dzierżawczą dotyczącą Bajkonuru

                                    9 .I..2004  - kolejn umowa o dzierżawie  do 2050 r
                                                 
                                                                              ***
                                                                         Od  2001 r

                                                                            *****
****