sobota, 4 marca 2017

GG                             Generalne Gubernatorstwo
            General-Gouvernement fur die bestzten polnischen Gebiete 
                         ,od 1940 roku tylko  General- Gouvernement)                  
     Część „dla okupowanych ziem polskich” została usunięta tajnym rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z 31 lipca 1940 r.  wydanym w oparciu o tajny dekret Hitlera z 8 lipca 1940 r
                           

          Twór administracyjny stworzony w czasie II wojny światowej na części 
               ziem polskich  przez  Niemcy hitlerowskie (12 X 1939 - I.1945) 
                                           

                    Generalne Gubernatorstwo podzielono na cztery (później pięć) jednostki
                                                 administracyjne -dystrykty ( Distrikte )
           
                                             Krakowski
                                           niem. Distrikt Krakau

                                              lubelski
                                                  (niem. Distrikt Lublin)
                                                    

                                               radomski
                                          (niem. Distrikt Radom) 

                                              warszawski
                                                             (niem. Distrikt Warschau)


                                      galicyjski  (od 1.IX.1941)
                                                              niem. Distrikt Galizien

                                  

                                              *********
                                      Znaczki pocztowe

                              Niemiecka Poczta Wschód (Deutsche Post Osten)
                                                  Znaczki od 1 XII.1939 r


                             W marcu 1940 - nadruki na polskich znaczkach             
                                                        

                                             Od  5 .VIII.1940  znaczki definitywne


                                               Na znaczkach dominowała niemiecka 
                                               narodowosocjalistyczna symbolika 


                                                 ****
                        Na kilku znaczkach spotyka się  też herby  i godła
                                                    nawiązujące do polskiej heraldyki
                          1942.  600-lecie lokacji miasta Lublina.
                                                  Znaczki Mi  92,94


                        Na znaczkach " Panorama Lublina" ,fragment miedziorytu                                                                               Abrahama  Hogenberga
                        w dziele Georga Brauna " Civitates orbis terrarum" (1618)
                             W lewym górnym rogu ówczesny herb Lublina.


                                                                             ***
                    Z motywem herbu województwa lubelskiego spotykamy 
                                                się na znaczku ( Mi 105 ) z 1943 r.

                                          Brama Krakowska w Lublinie

                   W prawym górnym rogu znaczka godło z herbu  województwa
                                          lubelskiego- jeleń z koroną na szyi 
      

                                                                          *******
                                                        Na znaczku  z  tego samego wydana -
                                                                              Lwów

           
                                W prawym  górnym rogu, wspięty lew z herbu miasta
                                                    ( i herbu  dawnego województwa ruskiego ).
    


                                               Herb województwa ruskiego (do 1772 r)

                                                                    ****
                  Znaczki nie wprowadzone do obiegu
                                               1944 r                                                                         ********
                     Przedruki  lokalne na znaczkach  GG
1944-45
                                     ****
                               Znaczek dywersyjny
                                          z portretem Hansa Franka
                                                                             1943

           Wykonany w Wlk. Brytanii ,używany przez  komórki dywersyjne
                  ruchu oporu do frankowania listów z odezwami  antyhitlerowskimi 
                                        adresowanych do Niemców w GG i Rzeszy                       
                                      ***

                                                 Następny post o Lwowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz