środa, 26 grudnia 2018

Herby obwodu grodzieńskiego

                                                             Herby rejonów  Obwód grodzieński położony jest w północno-zachodniej części Białorusi przy granicy z Polską i Litwą. Stolicą obwodu jest Grodno.
    Terytorium   -25 tys. km²

Ludność -1, 05 mln 
Białorusini - 66,7% 
Polacy - 21,5% 
Rosjanie - 8,2% 
Ukraińcy - 1,4%

                                          Obwód został utworzony 20 września 1944 roku
                                   z części obw. białostockiego,brzeskiego i baranowickiego

                                1954 - dołączenie  rejonów z zlikwidowanego  obwodu
                                                                baranowickiego
                                                        1960-obecne granice obwodu
                                  ( dołączenie   rejonu iwiejskiego z obw. mołodeczanskiego)

                                                         1944–1991 w Białoruskiej SRR
                                              Od 27 .VII.1990 -obwód w suwerennej Białorusi


                                                              ********************
                                                          Herb obwodu grodzieńskiego

przedstawia żubra złotego, stojącego w pozycji naturalnej, patrzącego w stronę prawą na tarczy czerwonej, kształtu francuskiego. W klejnocie herbu korona murowa o pięciu basztach. Tarcza herbowa otoczona jest złotymi gałęziami dębu, przewiązanymi błękitną wstęgą.

Herb obwodu grodzieńskiego został ustanowiony 14 czerwca 2007 roku rozporządzeniem prezydenta Białorusi.
 Nawiązuje do nadanego w 1878 roku herbu guberni grodzieńskiej. Zamiast korony cesarskiej dano koronę murową. Zostawiono natomiast dębowe gałęzie i wstęgę carskiego orderu św. Andrzeja.

1878


                                                                     ************
                                             Rejon brzostowicki (biał. Бераставі́цкі раё́н)

                                                                     Od  17.VII.2006
                         Na tarczy w polu srebrnym czerwona wiewiórka na zielonej murawie
                                                                nad nią złota korona

                         Brzostowica Wielka  2.VIII. 1754 r otrzymała od króla Polski Augusta III
                                                                prawo magdeburskie;
                                           zatwierdzono herb z wizerunkiem wiewiórki;

                                                                              *******
                                            Rejon grodzieński (biał. Гарадзенскі раён)


Od 1 .X. 1994  r

     Na tarczy  w polu błękitnym złoty  jeleń św. Huberta z krzyżem złotym 
między rogami.skaczący  przez płot 


*******
Herb zatwierdzony 24 maja 1938 roku. „W polu czerwonym jeleń z krzyżem między rogami skacze w prawo przez płot z żerdzi; przy płocie wyrastają z murawy trzy krzaki. Jeleń, krzyż i płot – złote, murawa i krzaki – zielone. Nad tarczą złota korona królewska”.

Na pieczęci z  1565 jeleń  św. Huberta


Płot  - "ogrodzenie"-  pochodzenie nazwy miasta .

Heb Grodna  z 1575 r.z herbem Henryka Walezego na tarczy sercowej


pola i i IV - 3 lilie burbońskie
pola II i III - delfin 
W czasach I Rzeczypospolitej herb Grodna miał układ sercowy (pięciopolowy): w pierwszym polu Orzeł Biały, w drugim Pogoń, w trzecim niedźwiedź wspięty, w czwartym Archanioł z mieczem do góry, na środku krzyż czerwony w polu srebrnym.
 Nad wielką tarczą znajdowała się korona królewska.
 Składają się na niego herby Polski  – Orzeł Biały , Litwy – Pogoń i trzy herby ziem: kijowskiej – Anioł, wołyńskiej – Krzyż i smoleńskiej – Niedźwiedź. 

**********


1802

                                                                  Od   6 .IV.1845                                                                     Od 1988 г.

                                                                          *********
                                               Rejon korelicki (biał. Карэ́ліцкі раён)

                                                                    Od 1.XII. 2004 r.
                   W  niebieskim polu  dwa złote pasy, na których  siedem kwiatów lnu
                                        (cztery kwiaty na górnym pasie, trzy na dolnym).
       


                                                                       *********
                                                    Rejon lidzki (biał. Лідскі раён)


                                                                    Od  30.V. 2002 г.
                                                   Na tarczy dwudzielnej w słup
                                          w polu czerwonym wspięty złoty lew
                                               w polu bękitnym skrzyżowane złote klucze

                                 Pierwszy   herb nadany przez króla Zygmunta III Wazę
                                                                    17.IX.1590 r

                                                                     *************

                                                 Rejon mostowski (biał. Масто́ўскі раён)

                                                                     Od  17.VII. 2006
                                 
                                                              Tarcza dwudzielna w pas
                            w  polu górnym  czerwonym złoty most (nawązanie do nazwy miasta)
                             W polu dolnym  lazurowym - tratwa z sześciu srebrnych kłód.
                   Tratwa - tradycje spławu drewna Niemnem do Grodna,Kowna, Kłajpedy
   

                                                             Historyczny herb Mostów

                                                                      *************
                                               Rejon nowogródzki (biał. Навагрудскі раён)


                                               Obecna wersja herbu od  16.V.2001

                                          W polu czerwonym na zielonym wzgórzu
                            postać  Archanioła Michała, który   ubrany jest w czarną, staropolską,
                                            barokową zbroję ( symbolizującą Ruś Czarną).
                  W lewej ręce postać trzyma wagę – symbol sprawiedliwości i ważenia dusz przy
                                     Sądzie  Ostatecznym, czym zajmuje się archanioł.
                  W prawej dłoni trzyma  miecz do wymierzania kar – symbol pokonania diabła.
                                  Postać anioła stąpa po zielonej, urodzajnej ziemi nowogródzkiej.

                                Herb nadany został  18 III. 1595 r przez króla Zygmunta III Wazę

                                                                          ********
                                                                              1792

                                                                               ******
                                              Rejon słonimski (biał. Слонімскі раён)Obecna wersja herbu  od 30.IV. 1998

Pierwotnie herb od 4 stycznia 1591 roku
 (odnowienie prawa magdeburskiego przez króla Zygmunta III Wazę)

  Na tarczy w  polu  błękitnym  złoty  wspięty lew , trzymający w prawej górnej łapie
 rogacinę dwa razy przekrzyżowaną, srebrną
Nawiązanie do kanclerza wielkiego litewskiego  Lwa Sapiehy ( herbu Lis)
od 1591 starosty słonimskiego

**************

                                            Rejon szczuczyński (biał. Шчу́чынскі раён)


                                                      W dzisiejszej Białorusi  od 17.VII. 2006

                         Herb przedstawia w polu błękitnym srebrny  monogram I[gnatus] S[cipion],
                                                 nad którym znajduje się złota korona.
                                Ignacy Scipio del Campo ( 1728 - 1791 ) - podstoli wielki litewski
                                     Po raz pierwszy herb został wprowadzony 23 maja 1761 roku,                                                                                             

                                                                        **********

                                             Rejon świsłocki (biał. Сві́слацкі раён )

                                                                    Od 14.VII.2007 roku

              Na tarczy dwudzielnej w pas ,w polu  górnym zielonym  złoty żubr ze srebrnymi
                                                   rogami i kopytami,
               w dolnym czerwonym- fragment fasady budynku  złotego koloru ze
                                                               srebrnymi kolumnami.

             Budynek - symbolizuje  Gimnazjum w Świsłoczy  założone w 1806 roku
                              przez właściciela tutejszych dóbr Wincentego Tyszkiewicza.
                                           
          W 1831 roku placówka została upaństwowiona przez rząd rosyjski, w latach 1851–1864                                                   funkcjonowała jako zwyczajna szkoła pięcioklasowa.
                    Od 1876 do 1921 roku budynek mieścił ludowe seminarium nauczycielskie.

                Żubr - na terenie rejonu znajduje się część Parku Narodowego Puszcza Białowieska

                                                                       ***********

                                           Rejon wołkowyski (biał. Ваўкавы́скі раён)

                                                             Obecny herb  12 .IV.2001
                                                           nawiązuje do nazwy miasta

                             Pierwszy herb   w XVI wieku. : „W polu niebieskim obraz głowy wilczej” .

 
                                                                         
                                                                        Herb w 1845 r

                                                                          ************
                                                 Rejon zdzięcielski (biał. Дзя́тлаўскі раён)

                                                       Herb oficjalnie  przyjęty 1.XII.2004


                         Symbolizuje drewniany zamek zbudowany tu  na polecenie Ostrogskiego
                          Nad bramą  tarcza z  herbem własnym hetmana Konstantego Ostrogskiego
                                                          pierwszego wlaściciela (1498 r)
                   

                                                                       *************
                                            

                                                    Rejon zelwieński (biał. Зэ́львенскі раён)


Od 14 .VI. 2007 
Na tarczy złota  brama z czerwonym dachem.
W otwartej bramie w polu błękitnym   czarny koń ze złotą grzywą, kopytami i uzdą 

Herb nawiązuje do odbywających się tu od 1720 r jarmarków  i  targów
  ( 4- niedzielny jarmark zaczynający się 4 sierpnia)
Konie były  m.in   przedmiotem handlu

************

Znaczki pocztowe
tematycznie zwiazane z obwodem grodzieńskim
                                                                    Południk Struvego
na terenie obwodu grodzieńskiego -stacje Tupiszki i Łopaty
 na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
zamek w Mirze ( w rejonie korelickim)
 znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
****

1935. Mi 306

***********
Park Narodowy „Puszcza Białowieska” 
(Нацыянальны парк Белавежская пушча)
Herb od 2015 r
Park  znajduje się na terenie trzech rejonów: kamienieckiego, prużańskiego z obwodu
 brzeskiego i świsłockiego z obwodu grodzieńskiego. 
 Znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
******
 Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO


Cerkiew Świętych Borysa i Gleba w GrodnieCerkiew św. Michała Archanioła w SynkowiczachCerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance
(rejon szczuczyński)


******** 

Poczta Łącznikowa Grodno
Verbindungspost Grodno

działająca 1.V.1919- 17.VI.1919
dostarczająca pocztę  z Grodna do niem. placówki  poczt.w Suwalkach

Znaczki

4 znaczki rosyjskie
1 ukraiński  
opatrzone nadrukiem
40 Poczta Polska Gr. opatrzone nowym nadrukiem
V.P. Grodno
Nakład po 100 sztuk
********