czwartek, 30 marca 2017

Burgenland

                                             Burgenland 

                                                             (węg. Őrvidék
                                          – najbardziej wysunięty na wschód
                                          i najmłodszy kraj związkowy Austrii 


Land ma kształt długiego i wąskiego (najwęższe miejsce ma 5 km) pasa wzdłuż granicy węgiersko-austriackiej. Graniczy (na krótkim odcinku) ze Słowacją na północy,

 z Węgrami na wschodzie i ze Słowenią na południu. Od zachodu graniczy

 z dwoma innymi austriackimi krajami związkowymi: Dolną Austrią i Styrią.  

                                                                 *******                                                                                                               Powierzchnia - 3961 km².
                                              Stolica -Eisenstadt (węg. Kismarton)
                                                 (do 1925 -stolicą było  Bad Sauerbrunn).


  Nazwa pochodzi od określenia Vierburgenland ("Kraj czterech zamków").
 Pochodzi od niemieckich nazw czterech węgierskich komitatów, których części złożyły się na ten kraj -Pressburg (Pozsony),Wieselburg (Moson), Oedenburg (Sopron), Eisenburg (Vás).
                                                   Inne proponowane nazwy -
                                              „Dreiburgenland“ , „Heinzenland"


                                                                              ****
           W czasach rzymskich  tereny te  wchodziły  w skład prowincji Panonia.
                          W VI i VII wieku nastąpił okres kolonizacji słowiańskiej. 
Następnie tereny te infiltrowali Węgrzy, zasiedlający Wielką Nizinę Węgierską.
               Od połowy X wieku, po ich klęsce w bitwie nad rzeką Lech,
                                     tereny te zaczęli zasiedlać Niemcy.

            Około 1140 granica między Marchią Wschodnią (późniejszą Austrią)
                           a Królestwem Węgier ustaliła się na rzece Litawie.
          W 1626 wschodnie ziemie Burgenlandu dostały się pod władzę węgierskich
                                           rodów książęcych Esterházy i Batthyány.


Herb Esterhazy

Herb Batthyány.


                               W monarchii austro-węgierskiej  Burgenland 
                                                 pozostał częścią Węgier. 

 
 Po rozpadzie Austro-Węgier w 1918  w  następstwie lokalnych konfliktów kwestia przynależności regionu stała się przedmiotem konferencji pokojowych.
 Rozważano kilka możliwości załagodzenia sporu o Burgenland, między innymi – ze względu na spory odsetek ludności chorwackiej – możliwość utworzenia 

"słowiańskiego korytarza" łączącego Czechosłowację i Jugosławię.

 Plany te jednak zostały zarzucone i traktaty w Saint Germain i w Trianon w 1919

       przyznały cały Burgenland Republice Niemieckiej Austrii. 

 
Traktat w Trianon, wchodzący w życie 26 lipca 1921, odebrał Węgrom i przyznał Austrii tereny dzisiejszego Burgenlandu wraz z miastem Sopron.
 Przez około miesiąc zbrojni węgierscy ochotnicy utrzymywali na terenach Burgenlandu efemeryczne węgierskie państewko Lajtabánság ("Palatynat Litawski")  4 października

  - 13 listopada 1921 


Wskutek protestów węgierskich w mieście Sopron i otaczających je wsiach został przeprowadzony plebiscyt (14-16 grudnia 1921), w którym zwyciężyła opcja węgierska. W konsekwencji Rada Ambasadorów zdecydowała o pozostawieniu tego terenu przy Węgrzech.
              5 grudnia 1921 Burgenland został oficjalnie włączony do Republiki Austrii.
             Po Anschlussie land został zlikwidowany, a jego ziemie zostały włączone do 
                                      okręgów Rzeszy Niederdonau i Steiermark.


               Po wojnie Burgenland znalazł się w sowieckiej strefie okupacyjnej.
                Wojska sowieckie wycofały się w 1955, po podpisaniu traktatu pokojowego.

                                         **************
                                              Symbolika
                               Herb landu ustanowiony w 1922 r stanowi kombinację  
                           herbów dwóch  rodów hrabiowskich Mattersdorf-Forchtenstein
                       (orzeł z krzyżami )  i Güssing-Bernstein-( tarcza piersiowa z łuskami).
                      Rody te  miały rozlegle dobra w tym kraju, zanim wymarły w   XV w.
                        Autorem  herbu landu był  Alfred Anthony von Siegenfeld.

                                              ********        
Herb  Eisenstadt 

**

Herb  Bad Sauerbrunn

************

    Znaczki pocztowe. 

1921


*******
Herb na znaczkach


********
                                   Krajowi patronuje św. Marcin z Tours.

                                           Oficjalnie zadekretowany 10.XII.1924 r.


                                                            ***********************
                                                                         Znaczki Austrii
 
                                                              1850-1870, 1921-1938 ,1945 

                                   

                  
Jezioro Nezyderskie (niem. Neusiedler See, węg. Fertő-tó) -
 jezioro o powierzchni wód 157 km² (powierzchnia całkowita 285 km²), o długości 34 km i szerokości od 4,5 do 8 km, położone na granicy Austrii (kraju związkowego Burgenland) i Węgier (komitat Győr-Moson-Sopron).
*****

********
Węgry
 
Znaczki  1871 -1921
 
 
 
 **


*******
Niemcy

X.1938- V.1945

***
Następny post ......?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz