poniedziałek, 27 lutego 2017

Słowacja

                                  Trochę o Słowacji  i znaczkach pocztowych

                                          Państwo w Środkowej Europie

                                                                  Powierzchnia -49 035 km²
                                                                       Stolica -Bratysława

                                                                            *******
                                     W latach  833- 907 wchodziła w  skład Wielkich Moraw         
                                             

                      
                                       863 - przyjęcie chrześcijaństwa.
               Przez 900 lat, od 1018 do 1918 była częścią Królestwa Węgier (jako Górne Węgry).

                  Rok 1918 przyniósł utworzenie wspólnego państwa Czechów i Słowaków -
                                Czechosłowację  ( Československo) 28 października 1918. 
                                           


           W 1938  Słowacy uzyskali autonomię w ramach Czechosłowacji ale na mocy
układu monachijskiego z 30 IX 1938 r straciła  część południowego terytorium na rzecz Węgier 


                                           oraz  część terenów Spiszu i Orawy na rzecz Polski


Zmiany granicy na obecnym pograniczu polsko-słowackim w I połowie XX wieku: 
1 – teren wokół Czadcy, zajęty razem z Zaolziem w 1938,
 2 – część wsi Lipnica Wielka, w latach 1918-1924 do Czechosłowacji,
 3 – teren polskiej Orawy, przyłączony formalnie w 1920,
 4 – wsie Głodówka i Sucha Góra, do 1924 i w latach 1938-1939 należące do Polski,
 5 – rejon Tatr, będący w 1902 przedmiotem roszczeń węgierskich (w 1902 potwierdzono
       przynależność do Galicji, od 1918 do Polski)
, 6 – terytorium Jaworzyny, 1938-1939 do Polski,
 7 – polski Spisz, od 1920 w granicach Polski
, 8 – Leśnica Pienińska, w latach 1938-1939 należąca do Polski


                                  14. III. 1939 proklamowanie niepodległego Państwa Słowackiego -
                  
                                                      (faktycznie zależnego od Niemiec)

      
                                 Pierwszym prezydentem został - ks. Józef Tiso (1887-1947)

***
                               Słowacy brali udział  II wojnie światowej po stronie III Rzeszy.

                   Słowacja wzięła udział w ataku na Polskę w 1939 roku jako sojusznik III Rzeszy.

                                                     
              
              Teren polskiego Spiszu i Orawy łącznie z terenami zajętymi przez Polskę w 1938 roku ,
                         w wyniku układu Ribbentrop – Černák zostały przekazane przez III Rzeszę
                                     niepodległej Słowacji,co nastąpiło 21 listopada 1939 roku.
                                               
                    Słowackie wojsko brało udział również w wojnie niemiecko-sowieckiej 1941-45
.
                   29 sierpnia 1944 wybuchło słowackie powstanie narodowe, które trwało kilka miesięcy 
                                                  w górskiej części Słowacji

Mi 869

                        Wyzwolona w IV 1945 przez wojska radzieckie w składzie Czechosłowacji.
 
Mi 411
                                      1948-1989 pod rządami komunistów.

                                   Od 1960 -Słowacka Republika Socjalistyczna w federacji  
                                             z Czeską Republiką Socjalistyczną -  ČSSR


                                      1990 - Czeska i Słowacka Republika Federacyjna (CSRF)

                                  17.VII.1992 -deklaracja suwerenności

                                                1 stycznia 1993 - podział Czechosłowacji 
                                             na dwa suwerenne państwa  Czechy i Słowację.

                                              *****************************************
                                    Znaczki pocztowe
                                    21.III.1939 - przedruki znaczków  czechosłowackich.
          " Slovenský Štát 1939"
 
        

 


***
                                               Później definitywne emisje z napisem Slovensko 


                                

                                                                     ***********
                                           1.I.1993  -wznowienie własnych emisji                                                   
****************

                                                       Poloniki na słowackich znaczkach.                           
                           1939-1945
                Jaworzyna 1940(Mi 75),1944(Mi 145)
                   
        
Jaworzyna Spiska (Tatranska Javorina) -miejscowość w północnej Słowacji (powiat Poprad, 
historyczny region Spisz) położona u wylotu Doliny Jaworowej i otoczona szczytami Tatr Bielskich .

Od 1919 roku Polska rościła sobie pretensje m.in. do terytorium gminy Jaworzyna pod Tatrami. 
W roku 1920 miała być objęta plebiscytem. W lipcu 1920 roku cofnięto zgodę na plebiscyt.
 Spór zakończyła dopiero rezolucja Rady Ligi Narodów 12.03.1924 roku, która przyznała prawo
 do Jaworzyny Czechosłowacji.

Rozmowy o Jaworzynie zakończone zostały oficjalnie podczas wizyty ministra spraw 
zagranicznych Czechosłowacji w Polsce w dniu 23.04.1925 roku.

W 1938 roku Polska ponownie powróciła do sprawy niektórych obszarów Orawy i Spiszu.
Na podstawie prac wspólnej polsko- czechosłowack
iej komisji rozjemczej i ustaleń z komisyjnego
 protokółu z 30.11.1938 roku Czechosłowacja odstąpiła Polsce m.in.. Jaworzynę.

Powstałe w marcu 1939 roku Państwo Słowackie wzięło udział w niemieckiej napaści na Polskę 
we wrześniu 1939 roku.

Niemcy 21 listopada 1939 roku przekazały Słowacji tereny które na mocy układów pokojowych
 i rozstrzygnięć dyplomatycznych w latach 1920-1924 i w 1938 znalazły się w granicach Polski .
Przyłączenie polskich obszarów Orawy i Spiszu uchwalili słowaccy posłowie
 parlamentu ustawą z 22.12.1939 roku 

Po zakończeniu II wojny światowej linia granicy powróciła do stanu sprzed 1938 roku.
 Czechosłowacji zwrócono obszary dołączone do Polski w wyniku traktatu monachijskiego
 m.in. Jaworzynę.


***********
                                                                  Mięguszowieckie Szczyty
  
                                                                   1939 Mi  51,52,53
                        Znaczki lotnicze z widokiem na Wielki Hinczowy Staw ( Veľké Hincovo pleso)
                                            i  Mięguszowieckie Szczyty ( Mengusovské štíty)
                                          na granicy polsko-słowackiej, w głównej grani Tatr..
                                                                

                                                                          ********