niedziela, 28 listopada 2021

Łomża


                                                  Łomża    
                    

                       – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, 

                                            w woj. podlaskim, nad rzeką Narew

                              Miasto zlokalizowane jest na historycznym Mazowszu, 

                                            stolica dawnej ziemi łomżyńskiej. 

                   Łomża to główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy ziemi łomżyńskiej.

                                              

                                                                 Powierzchnia- 32,67 km²

                                                                                   

                                                                         Herb miasta

          Obecny wzór herbu został przyjęty Uchwałami Miejskiej Rady Narodowej nr 40/IX z dnia 

                           27 kwietnia 1989 roku i nr 50/IX z dnia 27 czerwca 1989 rok

                      Przedstawia na czerwonej tarczy herbowej złotego jelenia w wyskoku

                                                  nad czarnymi kamieniami.

                                                 Stosowany od XV wieku.

 

                                                              Poprzednie wersje herbu

                                                          

 


 


 

                                                                        Flaga miasta

                                                                 przyjęta 20.XII.1995 r

                                                   Kolor żółty  - " mazowieckie piaski "

                                                              Niebieski - rzeka Narew

                                                            Czerwony- mury miejskie

                                                                             ******

                       15.VI. 1418 – nadanie Łomży prawa miejskiego chełmińskiego

                                         przez księcia  mazowieckiego Janusza I

                 Od 1526 – Łomża miastem królewskim i stolicą mazowieckiej ziemi łomżyńskiej

                                                   1795-  1807   do Prus

           1807-  1815 – Łomża stolicą departamentu łomżyńskiego w Księstwie Warszawskim

                   1816 –stolicą obwodu łomżyńskiego w województwie augustowskim

                                      1837 –  stolicą guberni augustowskiej

                              1842-1866  siedziba powiatu w  gub. augustowskiej

                                   Od 1867 – Łomża stolicą guberni łomżyńskiej

                                                              Ломжская губерния


                                                               

                                         11.VIII. 1915- 12.XI. 1918 okupacja niemiecka

 


                                     1919 r -. tereny weszły w skład woj. białostockiego     

                                     Łomża  miastem powiatowym  w woj. białostockim

                             1920-  utworzono samodzielny powiat miejski i powiat ziemski

                                                                           Mapa WIG

              1.IV. 1939 Łomża wraz z powiatem została włączona do woj. warszawskiego

                         11.IX.1939-27.IX.1939  okupacja niemiecka (pierwsza)

                                                  1939-1941 - okup radziecka  

                        29 września 1939 r. wojska radzieckie zajęły miasto.

                       Łomża znalazła się w granicach Białoruskiej SRR i stała się stolicą

                     rejonu, obejmującego również powiaty: kolneński i zambrowski                                                         


                                           22.VI 1941-   IX 1944 część  Bezirk Bialystok

                        Landkreis Lomscha  obejmujący obszar byłego powiatu łomżyńskiego                                                       kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego 

                                               i kilka gmin powiatu ostrowskiego

                                                                   

                                 Lewobrzeżna część powiatu łomżyńskiego, po linię rzeki Narew, 

                                                 została wyzwolona we wrześniu 1944 r

                              Łomża została wyzwolona w dniu 13 września 1944 r

                                   Styczniowa ofensywa w 1945 r. przyniosła wyzwolenie 

                                                  pozostałej części powiatu łomżyńskiego.


                   Od 18. VIII .1945 -1975 r. powiat łomżyński  w województwie białostockim

                                       1 czerwca 1975 r. utworzono województwo łomżyńskie, 

                                                              które istniało do 1998 r.

                                            1975 – stolica województwa łomżyńskiego

                          Od  1999 – siedziba powiatu grodzkiego i stolicą powiatu ziemskiego

                                                     w składzie  województwa podlaskiego


                                                                   **********                                                          

                                                      Powiat łomżyński

                 Powiat położony  jest w zachodniej części województwa podlaskiego

                       Leży na terenie Niziny Północnomazowieckiej, jego obszar zajmuje 

                    Równina Kurpiowska Międzyrzecze Łomżyńskie oraz Dolina Dolnej Narwi.

                                                   Siedziba władz powiatu - Łomża

                                                       Powierzchnia- 1353,93 km²

                                                                  Herb powiatu

                                                        
                   ustanowiony uchwałą Nr XXXVIII/219/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego 

                                                     z dnia 28 września 2006 r. w

: "Po stronie prawej tarczy herbowej półorzeł mazowiecki srebrny na czerwonym tle.

 Po stronie lewej tarczy herbowej postać Św. Wawrzyńca w srebrnej szacie z rusztem i otwartą księgą oraz palmą męczeńską na czerwonym tle. 

Półorzeł mazowiecki nawiązuje do herbu Mazowsza, na terenie którego znajdowała się historycznie Ziemia Łomżyńska. Święty Wawrzyniec symbolizuje związki Ziemi Łomżyńskiej z kultem Świętego związanym ze Wzgórzem Św. Wawrzyńca i Kościołem na terenie Powiatu."

                                                                        Flaga powiatu

                                                                                           
 
 


                                                                             *******

                                                     Gmina wiejska Łomża
                                         okalająca  miasto Łomża 

                        położona jest, na skraju Międzyrzecza Łomżyńskiego 

                                                 i w  Dolinie Dolnej Narwi. .

                                   Zajmuje powierzchnię 208 km² i tworzy ją 40 sołectw

                                        Siedzibą gminy jest Łomża.

                                                                         Herb gminy

                                          Uchwała Nr XXXIII/211/17 Rady Gminy Łomża 

                                                         z dnia 18 października 2017 r

przedstawia w polu czerwonym grodzisko drewniane złote o dwóch wieżyczkach z otwartą bramą,

 w której głowa jelenia złota, nad bramą takiż ruszt św. Wawrzyńca. 

 W herbie znajduje się symbol grodziska w Starej Łomży, głowa jelenia z okazałym porożem oraz ruszt symbolizujący św. Wawrzyńca, patrona pierwszej katolickiej parafii, która powstała w Starej Łomży

 

                                                                         Flaga gminy


                                                                              ******

                                                                     (1995) 1997- 2017


.

        

                                                             1919-1954 Gmina Kupiski

                          Nazwa gminy pochodzi od wsi Kupiski, lecz siedzibą władz gminy

                                                 była Łomżyca   (obecnie dzielnica Łomży)                                     

                                                                

                                          Gmina została zniesiona 29 września 1954 

                  1 stycznia 1973 roku po reaktywowaniu gmin, utworzono  jej terytorialny

                                                    odpowiednik, gminę Łomża

             W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.


                                                            ***********************

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                 Cesarstwa  Rosyjskiego

                                                                 1858-1860,1865-1915


                                                                  Królestwa Polskiego

                                                                          1860-1865


                                                                                ****

                                                                Okupacyjne niemieckie

                                                                           1915-1918

   *******

                                                                       1941-1944/45

                                                                    Okupacyjne  ZSRR

                                                                 1939-1941,1944-1945

                                                                                  **********

                                                                      Znaczki polskie

                                                    1918-1939. 1945

       
   
   


                                         

 
    


                                              

        


                                                        ******


niedziela, 14 listopada 2021

Polska strefa okupacyjna w Niemczech

Obszar w północno-zachodnich Niemczech, na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej,

 zajęty w latach 1945–1948 przez polskich żołnierzy i byłych więźniów.

 Zajmował on powierzchnię 6470 km², na obszarze - graniczących z Holandią - powiatów:

 Aschendorf, Meppen i Lingen, a także hrabstw: Bentheim, Bersenbrück i Cloppenburg 

 włącznie z miastami: Papenburg, Meppen, Lingen i Cloppenburg w Dolnej Saksonii 

i czasowo Leer we Wschodniej Fryzji

                                                         

Sztab 1 Dywizji Pancernej umiejscowił się w Meppen, a dowództwo 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w B

Czytaj więcej na https://historia.interia.pl/prl/news-maczkow-polskie-miasto-i-strefa-okupacyjna-w-niemczech-po-za,nId,1357529#utm_source=paste&utm_medium=paste&Centrumutm_campaign=firefo            Centrum ("stolicą") było Meppen  siedziba dowództwa  1 Dywizji Pancernej

                               Centrum ("stolicą') było Meppen,  siedziba 1 Dywizji Pancernej

                                                               

Oznaka rozpoznawcza  1 DP

Oznaka została zatwierdzona przez Naczelnego Wodza rozkazem z 11 sierpnia 1942 roku.
 Emblemat malowany był na pojazdach należących do dywizji na białym tle.
 
  Obramowanie tarczy, szyszak i skrzydło czarne zaś sama tarcza pomarańczowa -
 układ barw odpowiada proporczykom broni pancernej sprzed 1939 roku.
                                                                                ***

                                                                       Herb  Meppen

                                                                                 ***

               Decyzję o powstaniu polskiej enklawy podjęto w 2. Korpusie Kanadyjskim,

            a zaakceptował ją brytyjski zarząd wojenny z marszałkiem Montgomerym na czele

                   Polska 1. D.P gen. Stanisława Maczka i 1.S B.S gen.St. Sosabowskiego.

wysiedlonych niemieckich wsiach Tunxdorf i Bokel. Następnego dnia urzędnicy wojskowi nakazali staroście Meppen Friedrichowi Ermertowi natychmiastowe wysiedlenie mieszkańców miasta Haren. Nie były to wówczas odosobnione przypadki a podobny los spotkał wieś Spahn, miasteczka Neuvrees, Völlen, część Papenburga i jego przedmiejską część Obendende, którą podzielono na dwa osiedla: Splitting I i Splitting II. Wysiedlono również wsie Westrhauderfehn oraz Ostrhauderfehn

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

wysiedlonych niemieckich wsiach Tunxdorf i Bokel. Następnego dnia urzędnicy wojskowi nakazali staroście Meppen Friedrichowi Ermertowi natychmiastowe wysiedlenie mieszkańców miasta Haren. Nie były to wówczas odosobnione przypadki a podobny los spotkał wieś Spahn, miasteczka Neuvrees, Völlen, część Papenburga i jego przedmiejską część Obendende, którą podzielono na dwa osiedla: Splitting I i Splitting II. Wysiedlono również wsie Westrhauderfehn oraz Ostrhauderfehn

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

                    objęły kontrolę nad północno-zachodnią częścią Dolnej Saksonii, 

                                       w ramach brytyjskiej strefy okupacyjnej

                   19 maja 1945 żołnierze 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka 

                                               zajęli wyznaczoną  strefę

                                                    

                                                 Meppen - kwatera główna 1 DP

                                         Lingen -   kwatera główna Artylerii 1 DP

                                         Lathen-    kwatera główna  3 Brygady Strzelców

                                     Löningen - kwatera 10 Brygady Kawalerii Pancernej

                                 Bersenbrücke - kwatera  1Samodzielnej Brygady Spadochronowej

                                                         

                

wysiedlonych niemieckich wsiach Tunxdorf i Bokel. Następnego dnia urzędnicy wojskowi nakazali staroście Meppen Friedrichowi Ermertowi natychmiastowe wysiedlenie mieszkańców miasta Haren. Nie były to wówczas odosobnione przypadki a podobny los spotkał wieś Spahn, miasteczka Neuvrees, Völlen, część Papenburga i jego przedmiejską część Obendende, którą podzielono na dwa osiedla: Splitting I i Splitting II. Wysiedlono również wsie Westrhauderfehn oraz Ostrhauderfehn

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

wysiedlonych niemieckich wsiach Tunxdorf i Bokel. Następnego dnia urzędnicy wojskowi nakazali staroście Meppen Friedrichowi Ermertowi natychmiastowe wysiedlenie mieszkańców miasta Haren. Nie były to wówczas odosobnione przypadki a podobny los spotkał wieś Spahn, miasteczka Neuvrees, Völlen, część Papenburga i jego przedmiejską część Obendende, którą podzielono na dwa osiedla: Splitting I i Splitting II. Wysiedlono również wsie Westrhauderfehn oraz Ostrhauderfehn

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

Dowództwo Dywizji związało swoją aktywność okupacyjną z terenami powiatów Aschendorf-Hummling, Meppen i Lingen oraz Hrabstwem Bentheim, Bersenbruck i Cloppenburg. „Stolicą” i centrum tworzonej na prędko „polskiej enklawy” było Meppen, gdzie mieściło się dowództwo 1 Dywizji Pancernej.

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

ą formlany rozkaz nadszedł w dniu 15 maja 1945 r.  Dowództwo Dywizji związało swoją aktywność okupacyjną z terenami powiatów Aschendorf-Hummling, Meppen i Lingen oraz Hrabstwem Bentheim, Bersenbruck i Cloppenburg. „Stolicą” i centrum tworzonej na prędko „polskiej enklawy” było Meppen, gdzie mieściło się dowództwo 1 Dywizji Pancernej

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

ą formlany rozkaz nadszedł w dniu 15 maja 1945 r.  Dowództwo Dywizji związało swoją aktywność okupacyjną z terenami powiatów Aschendorf-Hummling, Meppen i Lingen oraz Hrabstwem Bentheim, Bersenbruck i Cloppenburg. „Stolicą” i centrum tworzonej na prędko „polskiej enklawy” było Meppen, gdzie mieściło się dowództwo 1 Dywizji Pancernej

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

                                                                          *****

                                                              Haren-Maczków

                     W miejscowościach,z których wysiedlono Niemców osiedlali się Polacy.

                             Najsłynniejszym było  Haren,które otrzymało nazwę Maczków 

             20 maja Brytyjczycy zdecydowali, że Haren stanie się w całości polskim miastem

    

„Stolicą” i centrum tworzonej na prędko „polskiej enklawy” było Meppen, gdzie mieściło się dowództwo 1 Dywizji Pancernej. Na terenie „polskiej podstrefy” szybko znalazło się ponad 40 tys. polskich dipisów. Działania okupacyjne pols

Read more https://uchodzcywniemczech.pl/maczkow-polskie-miasto-w-niemczech/

                                                   Początkowo Haren nosiło nazwę Lwów.

           4 czerwca 1945 gen. Tadeusz Bór-Komorowski nadał miastu nową nazwę Maczków

                                            W ten sposób uczczono dowódcę 1 DP 

                                                 – gen. Stanisława Maczka


                                   W przeciągu 3 lat  Maczków był polskim miastem

                   W  nowym herbie znalazł się kwiat maku i symbol 1 Dywizji Pancernej

               Przyciągnęło tam Polaków: niedawnych robotników przymusowych i więźniów 

                           obozów koncentracyjnych, także oswobodzonych jeńców.

                  Od podstaw stworzono administrację, zorganizowano szkolnictwo,

                                  bujnie rozwijało się życie społeczne i kulturalne

.                     Przez miasto przewinęły się tysiące Polaków, jedni zostali tu krótko,

                                                   inni zamieszkali na dłużej.

                     

                  Nazwę Haren przywrócono  10 września 1948, gdy żołnierze wrócili

                  do Wielkiej Brytanii,  a polscy mieszkańcy zostali w ramach brytyjskiej

                 "Operacji Carrot" przesiedleni do Polski lub też wyjechali za żołnierzami.                

                                                                                               

                                                                      **********

                                                          Znaczki pocztowe                                                                                                           na terenie Emslandu

                                                                                 ***

                                                                 Królestwa Hanoweru

                                                                        1850-1866

***

                                                                 Królestwa Prus

                                                                     1.X.1866- 1867

                                                                                                   

                                                           Związku Północnoniemieckiego

                                                                         1868-1871

 


                                                                          Niemiec

                                                                          od 1872                                           

 


                                                                             ****

                                                      Znaczki Alianckiej Poczty Wojskowej

                                                               (AM Post Deutschland)

                                                                        1945-1946

                                        

                                                                            *********

                                                   Znaczki Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec

                                                                  (Alliierter Kontrollrat)

                                                                   11.II.1946 -  V.1948


                                                                        ******

                                                                          RFN

                                                                        od 1949 r

 
                                                                          *********

                                  Od VII-XI  1945  działała  Poczta Polowa 1 DP (gen. Maczka)

                                 Przesyłka listów  była bezpłatna w myśl art.49 Międzynarodowej

                                                               Konwencji Pocztowej.

                             Do  czasu przejęcia obrotu pocztowego przez Pocztę Polową 1 DP

                                                     działała  Poczta Międzyobozowa

                                                         

                                                                              *******

                                           

                                          


                                                                            *******

                                                                              ****