poniedziałek, 31 stycznia 2022

Odesa

                               Nadruk ODESA  na polskich znaczkach pocztowych

            Znaczki z takim nadrukiem stosowane były w polskiej agencji pocztowej utworzonej

                     w listopadzie  1919 r przy konsulacie polskim w Odessie.  

                  Agencję uruchomiono ponieważ  władze pocztowe gen. Denikina, zajmującego 

             Odessę, odmawiały przekazywania korespondencji tamtejszych Polaków do Polski.

            Poczta polska w Odessie funkcjonowała do likwidacji konsulatu z końcem stycznia 1920.

                              


               


                                                                                 *****


                                  Znaczki  bez nadruku  skasowane  kasownikiem agencji odeskiej

                                     prostokątnym stemplem z napisem ODESA w potrójnej ramce.

                              Znaczki z nadrukiem  skasowane  kasownikiem agencji odeskiej

                                                                ***********

                                    Konsulat  mieścił się przy ul. Czarnomorskiej 2

                                                    (do 11.II.1920 r )

                                                             *******

                 Odessa w okresie funkcjonowania konsulatu ( XI.1918 - II.1920 ) znajdowała

                się na przemian pod  okupacją austro-niemiecką  (do grudnia 1918 r ),

            13 grudnia 1918 zdobyły miasto oddziały ukraińskie Symona Petlury, nie opanowały 

              jedynie portu którego broniła 4 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie) 

                          do czasu przybycia 18 grudnia desantu francusko-greckiego

                      
        Francuzi pomogli przejąć miasto białym Rosjanom z Armii Ochotniczej

                             Rządy białych i Francuzów  trwały  5 kwietnia 1919 r

                          5/6.IV.1919- 23.VIII.1919  - władza radziecka.

                W sierpniu 1919 - Odessa oraz sąsiadujący z nią obszar zostały zdobyte

                                 przez Siły Zbrojne Południa Rosji                                      

                   Odessa została ostatecznie zajęta przez Armię Czerwoną  8 lutego 1920

                                                                            

                                                                            ****

                                                                   Plan Odessy 1917

                                            

                                                                              *****

                                                                Plan Odessy 1919

                                                                         *****

  
 

piątek, 28 stycznia 2022

Stadt Guben

 – miasto w niemieckiej części Łużyc Dolnych, znajdujące się na lewym brzegu Nysy Łużyckiej                  w kraju związkowym Brandenburgia. Leży na granicy z Polską naprzeciw Gubina

 

                                                                  Powierzchnia - 44 km²

                                                                           Herb miasta

                                                        oficjalnie przyjęty 15.XII.1992 r

                                                                    poprzednio w 1883


                                                                        Flaga miasta

 

                                                                          ********

                                                      

            Od 1884 roku należało do rejencji rejencji frankfurckiej w prowincji Brandenburgia. 

                         W 1945 r. Gubin został podzielony na zachodnią – niemiecką (Guben), 

                                            oraz polską część wschodnią – Gubin                       

                                   1945-1949  w radzieckiej strefie okupacyjnej

                                                      1949 -1990  w NRD


                                            1 lipca 1950 r likwidacja  powiatu Guben.

                                  podział pomiędzy  pow. Frankfurt nad Odrą i Cottbus

 

                                                           1952-1993 - powiat Guben

                                                     w okregu Cottbus (Bezirk Cottbus)


                                                    1961–1990 Wilhelm-Pieck-Stadt Guben

                                                            Miasto Wilhelma Piecka Guben

                                      

                                                                industrializacja Guben.

                                 1960 -1964 budowa   VEB Chemiefaserkombinat Guben (CFG)

                                                        w południowej części miasta 

                  


                                                         Od 3. X.1990 r w RFN

                                       1990   do 1993  w powiecie Guben  w Brandenburgii

                                         Od 6.XII.1993   Stadt GubenLandkreis Spree-Neiße.

 


                                                                                                                           

                                            

                                                                ***************

                                                       Znaczki pocztowe

                                      wydanie lokalne dla Wielkiego Berlina i Brandenburgii

                                                                VI. 1945  - 31.X.1946

                                                                             ***

                                                 Znaczki alianckie ,wspólnego wydania dla stref 

                                                       amerykańskiej, brytyjskiej i radzieckiej

                                                                    II.1946 - VI. 1948


                                                                            ******

                                                         Radziecka Strefa Okupacyjna Niemiec

                                                                     VI. 1948 - 1949

                                                                  znaczki w obiegu do 1951


                                                                             ******

                                                                     znaczki NRD

                                                               od 9 X.1949 -2.X.1990 r

                                                                    w obiegu do 12.XII.1990 r


                                                      

                                         

 

                                                                             *****

                                                                               RFN

                                                                        od 3.X. 1990 r

                                                      


 
                        

                                                                          *******

                                                  Friedrich Wilhelm Reinhold Pieck

                                   ur. 3 stycznia 1876 w Gubinie, zm. 7 września 1960 w Berlinie


                 W 1949, został wybrany prezydentem Niemieckiej Republiki Demokratycznej,

                          powtórnie wybrano go w 1953 i 1957, funkcję tę pełnił do śmierci

                                                                             *****

  wtorek, 25 stycznia 2022

Gubin

                       Gubin - miasto u ujścia  Lubszy do Nysy Łużyckiej,w Kotlinie Zasieckiej

                        Usytuowany jest w polskiej części Dolnych Łużyc, na granicy z Niemcami


                                                                  Powierzchnia  -20,68 km²

                                                                           Herb miasta

                                                                                    

                                                                   przyjęty 28 grudnia 2000 r.

                                                                       Flaga miasta


                                                                            ******

                                                                      Poprzednie herby

                                                                                                                           

                                                                 przyjęty  21 sierpnia 1990

                                                                      herb do 1990 r


                                                                           po 1945


                                                                               *****

                                                           Herb miasta Guben  od 1883 r

Nad środkową, szeroką basztą złota korona. Na basztach tarcze herbowe państw, do których Guben kolejno należał: środkowej – tarcza z czeskim srebrnym lwem z koroną nad głową i podwójnym ogonem, prawej – herb Saksonii, na lewej – czarny pruski orzeł.


                                                                  *********

                                                 

                                                     Dawna osada łużycka

                                           Pogranicze słowiańsko-germańskie

                    Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XIII wieku (1211)

                               - osada targowa i  i punkt przeładunku soli

                     Przejściowo  w XIII i XIVw przez krótkie okresy  należał dwukrotnie 

                                             do książąt śląskich  i Brandenburgii    

       1.VI. 1235   -prawa miejskie  od margrabiego miśnieńskiego Henryka III Dostojnego

                                          Od  1311 - prawo do bicia własnej monety                         

               W 1367 wraz z Dolnymi Łużycami znalazł się w granicach Królestwa Czech      

                   W latach 1469–1490 Gubina sięgało panowanie Królestwa Węgier

                                      (Maciej Korwin)

             W 1635 roku wraz z większością Dolnych Łużyc miasto weszło w skład Saksonii.

                 1697–1706 i 1709–1763  w granicach unijnego państwa polsko-saskiego.

                      Gubin znalazł się na trakcie pocztowym łączącym Warszawę i Drezno. 

                                               Od  1815  -część  Królestwa Prus.

                                                 

                                  1816-powstanie powiatu gubińskiego (Landkreis Guben)

                                          W 1871 r. miasto znalazło się w granicach Niemiec.

                                                              w  prow. Brandenburgia

                                                        

                                   1884- wydzielenie powiatu grodzkiego (Stadtkreis Guben)

                               28 lutego 1945 roku zdobycie miasta przez  armię radziecką

                             Zniszczenie  miasta w 90% - po prawej  stronie Nysy Łużyckiej

                                           W 1945  podzielony granica państwową

           2/3 terytorium – część wschodnia miasta z historyczną starówką oraz przedmieściem

           krośnieńskim (Crossener Vorstadt ) i werdawskim  (Werder Vorstadt) – przypadły Polsce. 


                             część zach. Guben (Kloster Vorstadt)  w Niemczech

            7 lipca 1945 roku obszary te zostały przyłączone do województwa poznańskiego.

                                                      

                  28 lipca 1945 utworzono powiat gubiński w granicach części dawnego powiatu

                                        Guben  wchodzących w skład Ziem Odzyskanych

                                                                                 

                                           6.VII.  1950-1975  w woj. zielonogórskim

                                      od 1961 w pow krośnieńskim woj .zielonogórskiego


                                            do 31.XII. 1998 r w   woj. zielonogórskim (nowym )

                                                              Miasto i Gmina Gubin

                                                          Od 1999 r   w woj.  lubuskim

                                                                       *****

                                                        Gmina Gubin 

            położona jest w zachodniej części woj. lubuskiego , w granicach pow. krośnieńskiego 

                                                     w widłach Odry i Nysy Łużyckiej.

            Od pn. graniczy z gminami Cybinka i Maszewo, od wsch.z gm. Krosno Odrzańskie

             i  Bobrowice,od pd. z gm. Lubsko i Brody, a od zach. granicę gminy stanowi  

                                            granica z RFN

             Centralnie od strony zachodniej usytuowana jest gm. miejska Gubin                                                                                      

                                                             Siedziba gminy to Gubin

                                                           Powierzchnia - 379,73 km²

                                                                          Herb gminy

                                    przyjęty Uchwałą nr XVII/79/2008  Rady Gminy Gubin 

                                                                 z dnia 28 sierpnia 2008 r

                          Na tarczy w polu błękitnym gród warowny barwy złotej otoczony palisadą

                             z jedną bramą . W prześwicie bramnym stylizowana złota ryba w słup

                                     Gród - symbolizuje  gród obronny w Niemczy Łużyckiej

                      Złota  stylizowana ryba -nawiązuje do  znaleziska  z 1882 r w   miejscowości                             Witaszkowo  (Vettersfelde) którego przedmiotem były elementy ze złota,

                            należące  do przywódcy Scytów wykonane prawdopodobnie nad

                                                  Morzem Czarnym  w roku 500 p. n.e

                           Ryba obecnie znajduje się  w zbiorach Antikensammlung w Berlinie                                              

                                                       tzw. herb uroczysty gminy..

                                                   inspirowany  heraldyką ukraińską

                                                                          *********

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                       Królestwo Prus

                                                                          1850  -1867

                                                                 Stempel 554 - Guben

                                                                              ****

                                                          Związek Północnoniemiecki

                                                                      1868   -1871

                                       
        
                            ********                               

                                                                         Niemcy

                                                                           1872-1945


                                                                             *******

                                                                Znaczki polskie

                                                  od 1945                                                    

                            


                                                                                   *****