piątek, 31 marca 2023

Stalin na znaczkach (Rumunia)

 

                                30.XII.1947 proklamowanie   Rumuńskiej Republiki Ludowej

                                                      Republica Populară Româna

                                                                            *******

                                           1949. Mi 1192  Przyjaźń rumuńsko- radziecka

                                                                               ****


                                                           Mi 1195 -70 urodziny Stalina

                                                                               *****

                                                                        1951. Mi 1260

                                                                                ****


                                                                     1952 .Mi  1396

                                                                           ********

                           W latach 1951–1961 miasto Braszów  nazywało się Orașul Stalin 

                                             (Miasto Stalina).

 


                                                                                 *****

czwartek, 30 marca 2023

Stalin na znaczkach (NRD)

 Państwo niemieckie powstałe 7 października 1949 roku na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ) będące częścią bloku wschodniego.

 Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990 roku, gdy powstałe w miejsce NRD

 landy przystąpiły do RFN tworząc zjednoczone Niemcy

                                                                           ********                                                                 1951 r Mi  296,297

                                     Na pierwszym znaczku D. Bykow laureat  Nagrody Stalina 

                                            i  Erich Wirth laureat nagrody państwowej NRD

                                     Na drugim znaczku  J.Stalin i prezydent NRD-  W.Pieck


                                                                           ****

                                                                          1953

                                                   70 rocznica śmierci Karola Marksa

                                                                     Mi 344,346,352


                                                                          *****

                                                                         1953

                                                                    Mi 371, 374


                                   

                                                         Aleja Stalina w Berlinie

                                Aleja początkowo nosiła nazwę Große Frankfurter Straße

                                 21 grudnia 1949 roku została przemianowana na Stalinallee

                                           z okazji 70. rocznicy urodzin wodza.

          13 listopada 1961 dokonano  zmiany nazwy na Karl-Marx-Allee (obowiązującą do dziś).

             Była sztandarowym projektem odbudowy Niemiec Wschodnich po II wojnie światowej.

                                                                     *********

                                                                          1953

                                                               Rok Karola Marksa                                                                               ****

                                                                              1954

                                                             Rocznica śmierci J. Stalina

                                                         Josef Wissarionowitsch Stalin

                                                                              ****   


                                  21.VIII.1950 - ok.20 km na pd. od  Frankfurtu nad Odrą 

                                  rozpoczęto budowę robotniczego  miasta  -Stalinstadt

                           

                                    1.I.1951 - rozpoczęto budowę kombinatu  hutniczego 

                                                        Eisenhüttenkombinat „J. W. Stalin“.                                                                   

                              13. XI. 1961 Stalinstadt połączył się z wcześniej istniejącym miastem 

                        Fürstenberg, tworząc nowe pod  zdestalinizowaną nazwą „Eisenhüttenstadt”.  

 


                                                                           ********
      

Stalin na znaczkach (Węgry)

        W latach 1946–1953 kierowani przez Mátyása Rákosiego komuniści zaprowadzili w kraju 

                 reżim wzorowany na stalinowskim  . Po powstaniu węgierskim   (XI .1956 )  i

                 przejęciu władzy przez   Jánosa Kádára  stopniowo  odchodzono od  stalinizmu

                                                                                  **

                                                                       1947-   Mi 996

                                                           Joszif Visszarionovics Sztálin  
                                                                              ****                                                               


                                                                   1949 Mi 1066-1068                                                                           ******

                                                                      1950. Mi 1108

                                                                              ****

                                                                             1951

                                                                          Mi 1198

                                       Most Stalina (węg. Sztálin híd )  w Budapeszcie 

                                                most został otwarty 7 listopada 1950 r                                                

                                          Budowę rozpoczęto w 1939 roku ,przerwano w 1943 ,

                                               W 1958 przemianowany na most Arpada

                                                                           Mi 1215

Mi1216,1217
 
Pomnik Stalina  w Budapeszcie

*******

                                                                  1952 Mi 1277, 1278


                                                                                 ****

                                                                  1953 Mi 1283, 1284


                                                                              ****

                                                                           bl 23, 1295


                                                                            ****

                                                                     1954 Mi 1325 

                                                            

                                                                           ****                                                                                          

                          W 1951  położone nad Dunajem, 70 km na południe od Budapesztu

                                       Dunapentele  zostało przemianowane Sztálinváros   

                                                                            Mi 1255

                                                                           Mi 1349


                                            Od  26.XI.1961- przemianowano na Dunaújváros

                                              Herb  Dunaújváros z czasów komunistycznych

                                                                              *******

                                                                                 *****

Stalin na znaczkach (Bułgaria)

                                Bułgarską Republikę Ludową proklamowano 15.IX.1946 .

                              

                                                                     1948 Mi 659

                                                                         *******

                                                                  1949 Mi 716,717

                                                                            *****

                                                                     1950 Mi 754 ,

                                                                             ****

                                                                            Mi 755                                 

                                                                          ******                                                            

                                                                 1952 Mi 833,834

                                                                           ********

                                                                     1953 Mi 856,857

                                                                             ****


                                                                       1954 Mi 900

                                                                           *******

                                                                       1954. Mi 904 

                                                                Plaża w Stalin (Warna)

                                                                               *****

                                     Warna od 20.XII.1949–  20.X.1956  nosiło nazwę Stalin

                                                                             ***