czwartek, 31 sierpnia 2023

Hrad Český Šternberk


                           W marcu 2023 r poczta czeska  wydała znaczek poświęcony zamkowi 

                                      Ceský Šternberk. ( Hrad Český Šternberk na Sázavě)                                      

                                  W dolnym prawym rogu znaczka herb rodu  Šternberków


                      Zamek Český Šternberk znajduje się na stromym, skalnym brzegu rzeki Sázavy

                           Warownia ta wzniesiona została w pierwszej połowie XIII wieku (1241 r)

                             przez Zdeslava z Divišova , przodka rodu  Sternberków

                       Należała do rodziny w l. 1242–1467, 1479–1712, 1841–1948, od 1991.        

                            W 1948 r po wywłaszczeniu zamek został przejęty przez państwo.

                                     W  1992  r zamek został zwrócony  potomkom

                                                      byłych właścicieli                              

                          Od 2008 r  -status  narodowego zabytku kultury Republiki Czeskiej 

 

                                                                     *******

                                                               Český Šternberk

                                       Miasteczko i gmina w Czechach, w powiecie Benešov, 

                                                         w kraju środkowoczeskim.

                                                              Powierzchnia-5,46 km²

                                                                              Herb

                                                              obecna wersja  od 1924 r

                                        Do XVIII w.  herb przedstawiał złotą gwiazdę z herbu

                                                  Šternberków..

                                           W 1763 r dodano do herbu  zieloną górę

                                                                           ******


                                                                          ******

  .                                                                         Flaga

                                                           

                                                                       Od 1992 r

 

                                                                        ******                                        

                                     
                                                                               ****

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                      Znaczki Austrii

                                                                            1850-1918


                                                                           *******

                                                           Znaczki Czechosłowacji

                                                       18.XII.1918  - 15.XII. 1939 , 1945 -
                                                                              *******

                                                      Znaczki Protektoratu Czech i Moraw

                                                                       1939-1945


                                                                       *******

                                                               Znaczki Czech

                                                                     od 1993 r

                                                  Kaspar Maria von Sternberg  (1761-1838)

                                                       paleobotanik, botanik i geolog.

                             Swoje zbiory przekazał przyszłemu  muzeum narodowego w Pradze

                                                                               *****

                                                                              ******


wtorek, 29 sierpnia 2023

Napoleon na Elbie

                                                 

               W latach 1813-1814 doszło do wojny z Szóstą Koalicją  Austrii, Prus, Szwecji i Rosji.

                  Francja,dowodzona przez Napoleona, została pokonana w bitwie pod Lipskiem.                      

                 Wojska koalicji zdobyły Paryż, Napoleon abdykował (6.IV.1814) i został wysłany 

                     na wygnanie.                                                           

                   Na mocy zawartego 11 kwietnia 1814 r. traktatu w  Fontainebleau  Napoleon

                     zachował  tytuł cesarski,  miał sprawować suwerenną władzę nad położoną                 

                                           na Morzu Tyrreńskim  wyspą Elbą.                                

                         Przyznano mu dożywotnią pensję na utrzymanie dworu i oddziału gwardii

               Napoleonowi na wyspie towarzyszyło ok. 600 żołnierzy gwardii, z czego 109 polskich

                           szwoleżerów pod dowództwem majora Jana Pawła Jerzmanowskiego

                                        (Escadron de Chevau-Légers Polonais)

                                        

                                                                  obraz Jana Chełmińskiego

 
                                                                                ***

                                                         

        Miejsce swego zesłania Napoleon wybrał sam z trzech propozycji – Korfu, Korsyki i Elby. 

                       Elba  była zależna od Toskanii  i blisko rodzinnej Korsyki  ( 50 km)

                               Zamieszkał w głównym mieście Elby- Portoferraio.

                 Krótkim rządom cesarza wyspa zawdzięcza rozwój – budowę dróg i akweduktów, 

                      brukowanie ulic, zaopatrzenie domów w toalety, uporządkowanie gospodarki

                           (głównie wydobycia żelaza i połowu tuńczyków)

                   , założenie teatru i biblioteki miejskiej w Portoferraio, zapoczątkowanie 

                               zbiorów sztuki .

                    . 26 lutego 1815 roku wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami i żołnierzami

                         opuścił wyspę.   1 marca 1815  wylądował w południowej Francji ( na Riwierze )                              Rozpoczęło się słynne 100 dni Napoleona, zakończone ostatecznie jego 

                                                klęską 18 .VI. 1815 r  w bitwie pod Waterloo.

                                                 

                               Zdetronizowany Cesarz Francuzów, został – jako więzień brytyjski – 

                                przewieziony,  na Wyspę Św. Heleny,   gdzie zmarł 5 maja 1821 roku.

                                                         

                                                                        **********

                                                    fr.  La Principauté de l'Île d'Elbe

                                                       wł.  Principato dell'Isola d'Elba

 

                                     Księstwo  wyspy Elba zostało utworzone  

                                                       na mocy traktatu z Fontainebleau .

                                                           Powierzchnia - 252 km²

                           Dependencje - Isola di Montecristo, isola di Pianosa, isola di Gorgona,

                                                       isola di Giannutri

 

                                                                      Herb księstwa

                                                                      

                                             Na tarczy w polu srebrnym (białym) czerwony skos

                                                                  z 3 złotymi pszczołami                      

                                                                             *****

                                                        Herb Napoleona  jako księcia Elby

                                     Złoty  orzeł   nawiązywał do orłów legionów rzymskich

                         Napoleon uważał pszczoły za symbol nieśmiertelności i pracowitości.

                    Pszczoły  nawiązywały do symboliki państwa Merowingów, gdyż w grobowcu króla 

                             Childeryka  w Tournai w 1653 r znaleziono  kilkaset (300) miniaturowych 

                               złotych obiektów, niekiedy identyfikowanych jako  pszczoły

                                               

                                          Z pierwotnych 300 złotych pszczół pozostały tylko dwie

                                        (wg. najnowszych badań nie są to pszczoły,ale raczej cykady)

                                                                 

                                                                               *******

                                                          Medal z 1900 r  z herbem ks. Elby

 
                                                                      ******

                                                      
                                                                  Flaga księstwa    

                                                                    

                                                                   od  4.V.1814

                      

                                                             *********

                                                                        Flaga handlowa 

                                                                           **********

                                                     Znaczki pocztowe o tematyce napoleońskiej

                                                    

                                                                            ********

                                                                

                                                      Liberia (Mi 757)- abdykacja Napoleona  , 

                                                                     w Fontainebleau .

                                                                                 ****

                                                            

                                                 Mauretania  (Mi 362)-pożegnanie z Napoleonem

                                                                w Fontainebleau 

                                                                            *******

   
                                      Gwinea Równikowa (Mi 1178)  -przybycie Napoleona  na Elbę

                                                                            *****


Wyspy Toskańskie

                                        Wyspy Toskańskie (wł. Arcipelago Toscano)

                  - grupa górzystych wysp wł. na M. Tyrreńskim, między Płw. Apenińskim a Korsyką;

  .            ; głównwyspy: Elba (największa — 224 km2), Giglio (21 km2), Capraia (19,3 km2),  
 
                                     Montecristo, Pianosa ,Giannutri ,Gorgona
 
 

                                                   Na wyspach panuje  klimat śródziemnomorski
 
                               Administracyjnie należą do Włoch   (region Toskania, prowincja Livorno). 
 
 
   
                                                                   Herb prowincji Livorno
                                                                       od 23 II.1902 r
                                   
 
 
                                                                      ************
                                                                          Elba
                                                                       Isola d’Elba,

                     największa wśród wysp. Toskańskich (29 km długości 18,5 km szerokości)
 
                 147 km linii brzegowej,  oddzielona od kontynentu cieśniną Piombino  (szer. 12 km)
                                                                                    ,                                                            
 
                  Zbudowana z granitów i skał osadowych Elba charakteryzuje się zróżnicowanym
  
                             ukształtowaniem terenu.
 
                      W zachodniej, łagodniejszej części wyspy znajdują się piaszczyste plaże, 
 
                                    natomiast na wschodzie dominują wysokie skaliste brzegi.
 
                                  Najwyższe wniesienie  Monte Capanne - (1019 m n.p.m.)
 

                   Podzielona jest  na 7 gmin : Portoferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana
 
                                                    Marciana Marina,Porto AzzurroRio
 
 


                                                                        *********

                                                                      Portoferraio
 
                                                                Comune di Portoferraio
 
                                                        Gmina w północnej części  wyspy 
 
                                       Do gminy należy  wyspa  Montercristo ( Isola di Montecristo)
 
                                       która  jest  od 1971 r niezamieszkałym rezerwatem przyrody.
 
                                                                  Powierzchnia - 47,5 km² 
 
                                                               Stolica i główny port wyspy  
 
                                                                          Herb gminy
 
                                                                              Od......?
                                                                
                                                                                ****


                                                                       Herb  w  1864r
                            
                                   Nazwa pochodzi od  żelaza  wydobywanego tu przez Etrusków ,
 
                                                        a następnie Rzymian
 
                                        Obecna  nazwa znana z XVI wiecznych map wyspy
 
                                   1637 -prawa miejskie ( wlk. ks. Ferdynand  II  Medyceusz)
 

                                                                      *********
 
                                                             Campo nell’Elba
 
                                                      Comune  di  Campo nell’Elba
 
                                                  Gmina w południowej części  wyspy

                                              Do gminy należy wyspa  Pianosa   -10,3 km²
 
                                                                          Herb gminy
                                                                  od  27 .IV. 1897 r                                        
 
                                                                         Flaga gminy
 

                                                                       Gmina od 1894 r
                                             
                                                                              *****
 
                                                                          Capoliveri
 
                                                                   Comune di Capolivieri
 
                                                 Gmina w południowo-wschodniej części wyspy
 
                                                                Powierzchnia  -39 km² 
 
                                                                           Herb gminy
 
   
                                                                       Od  1910  (1906 ?)
                                             
                                                                             *****
 
                                                                          Marciana
 
                                                                 Comune di Marciana
 
                                                            Gmina  w pn.zach części wyspy
 
                                        Na jej  terenie znajduje się  najwyższe wzniesienie wyspy -
 
                                                        Monte Capanne -1019 m n p m.

                                                                     Powierzchnia -45 km² 
 
                                                                          Herb gminy
 
     
                                                                            Od ..

                                                     Nawiązuje do wydobycia i obróbki żelaza
 
                                                             w przeszłości  na terenie gminy
                                                   
                                                                            ******

                                                                           Herb z 1864


                                                                                 *****

                                                                     Marciana Marina
 
                                                             Comune Marciana di Marina
 
                                                 Najmniejsza powierzchniowo gmina na  pn- zach.
  
                                                             wybrzeżu  wyspy
 
                                                                       Powierzchnia-  5 km²
 
                                                                            Herb gminy
 
 
                                                                             od 1886
                                 Wieża ( Torre degli Appiani )  i budynki  -symbolizują  historię gminy
 
                                                       Pszczoły - okres napoleoński
 
                                                                              *****
 
                                                                      Porto Azzurro
 
                                                               Comune di Porto Azzurro                                                            
 
                                                   Gmina  w środkowo-wschodniej części wyspy.

                                                                  Powierzchnia13 km²
 
                                                                           Herb gminy
 
 
                                                                             od .......?

                                 Zamek symbolizuje -  Forte di Longone (San Giacomo)   zbudowany 
 
                                     podczas  panowania   hiszpańskiego  (1603 r)
               
                             Pola  2 i 3  -nawiązanie do portowego i handlowego  charakteru miasta

 
                                                                          Herb w 1864 r   
                                                                     
                                                           od 1873 -Porto Longone
 
                                                            1947- obecna nazwa
 
                                                                              ****

                                                        Gmina Rio
 
                                                     Comune di Rio

                                             powstała z scalenia  gmin Rio Marina i Rio nell'Elba
 
                                                          1 stycznia. 2018 r
 
                                                       Gmina w   pn - wsch części  wyspy

                                                                  Powierzchnia -
36 km²
 
                                                                        Herb gminy

 
                                                                        Herb od 2020 r

                                
                                                                           ****
                                                                 Herby dawnych gmin

                                                                      Rio Marina 
                 
                                                                Comune di Rio Marina     
     

                                                                Powierzchnia - 19 km²
 
                                                                         Herb od 1882 r
 
 
                                                                             ****
                                                                      Rio nell’Elba
 ,
                                                             Comune di Rio nell’Elba
 
                                                                 Powierzchnia - 16.71 km²
                                                         
                                                                            od    1863 ?

                                                   Herb  symbolizuje kopalnie rudy żelaza 
 
                                                          które dały  rozwój i bogactwo
 
 
                                                                          *******
                                                                        Capraia
 
                                             Wulkaniczna  wyspa 64 km na pd zach. od Livorno,
                                                          31 km na wsch. od Korsyki 
                                         37 km na pd od wyspy Gorgona , o pow. 19,3 km²

                                     Od 1925 r  administracyjnie tworzy  gminę Capraia Isola 

                                                                   Herb gminy

                                                       
                                                                    
                                                                od  21. I. 1928 r                                  
 
                                  Herb gminy  symbolizuje   genueński fort św. Jerzego 
 
                                      na wyspie,zbudowany do obrony przed piratami
 
                      W głowicy “capo di Genova”symbolizująca historyczną zależność od Genui

 

                                                                           *****
                                                                       Gorgona

                                         jest  najbardziej wysuniętą na północ i najmniejszą
 
                              wyspą Archipelagu Toskańskiego, znajduje się na Morzu Liguryjskim
 
                                                w odl. 37 km od Livorno 
 

                                                              Obejmuje obszar 2,25 km²
 
                                                    Administracyjnie należy do gminy Livorno

 
                                                                      Herb gminy Livorno
                                                                            od 1929 r

               W 1869 r. wyspa została przekształcona w  rolniczą kolonię karną i pełni tę funkcję
 
                                         do dziś. 
 
                Od 2016 roku można odwiedzać wyspę „w celach turystycznych i przyrodniczych”.
 
 
                                                                         *****
                                                                         Giglio

 .                                                                  Isola del Giglio
                                                                      
                             wyspa   leżąca na południowym krańcu archipelagu, 50 km na pd. od Elby
                                      i 15 km od stałego lądu, cypla Monte Argentario.
 

                                                             Comune di Isola del Giglio
 
                                                     administracyjnie część prowincji Grosseto
 
                                                                   Powierzchnia -  23 km²
 
                                                                           Herb gminy
 
                                                                           Od ....
 
                                      Czerwony zamek  symbolizuje Giglio Castello  na wyspie
 
                                           Lilie (Giglio)   nawiązanie do  włoskiej nazwy   wyspy
 
 
                                                                       
    Herb w 1864


                                                                               ****


                                                              Herb  prowincji Grosseto

 
                                                                           ****
                                                                      Giannutri                                   
 
                              położona   najbardziej na południe  wyspa  należącą do archipelagu  
 
                                            Wysp Toskańskich. ,  ścisły rezerwat przyrody.
 
                                              16 km  na pd -wsch. od wyspy  Giglio.
 
                                      
                                                          Powierzchnia -2,6 km²                                       
 
                                                 Administracyjnie jest częścią gminy   Giglio
 
 

                                                                             ****                                                                      

                                                Cały archipelag - objęty jest ochroną w ramach

                               Parku Narodowego Wysp Toskańskich (utworzonego 22 lipca 1996).

                                                                              ********

                               Według legendy siedem głównych wysp powstało, gdy bogini Wenus 

                                         przez nieuwagę upuściła  kilka pereł w morską otchłań.

    

                                Wyspy  pierwotnie zamieszkana przez liguryjskich  Ilvatów

                             Należała kolejno do Etrusków , Kartagińczyków , Fokajczyków ,

                                           a następnie Rzymian .

                             Po upadku Rzymu wyspa Elba stała się posiadłością  Ostrogotów, 

                                        w 610 r. Longobardó

                                 Od  XI w.  w posiadaniu Republiki Pizy

                               1290-1399  do ks. Piombino ( Principato di Piombino)

                                           -    w posiadaniu  Florencji (Toskania)                          

                                    1557-1714  posiadłość  Hiszpanii (  Stato dei  Presidi)

                                  W 1714 r . stało się częścią  Królestwa Neapolu (1753)


                                      od  1802- posiadłość Francji  (Królestwo Etrurii )                                           

                                 4.V.1814 - 26.II.1815  -pobyt Napoleona  (księstwo Elby )                                       

                               Po drugiej abdykacji Napoleona, wyspa została przyznana 

                                              Wielkiemu Księstwu Toskanii                                   

                                         Od   1861 r. część zjednoczonych  Włoch

                                         

                                               od 1948 w regionie Toskania

                                                                  ********


                                                         Znaczki pocztowe

                                                                    Znaczki Toskanii

                                                                          1851-1861


                                          

                                                                            ******

                                                                    Znaczki Włoch

                                                                        od 1861 -

                               Porto Longone (od 1947 Porto Azzuro)


                                                                          ********


                                                                               ****