czwartek, 28 lutego 2019

Herby powiatów z motywem orła -cz.3


                                               Województwo mazowieckie

                           Herb województwa przedstawia w polu czerwonym białego orła,
                                                  o dziobie i szponach złotych.
                              Herb został ustanowiony uchwałą sejmiku w dniu 29 maja 2006 r.
                                            Autorem projektu jest Andrzej Heidrich

Wzorowany jest na historycznym herbie książąt mazowieckich z dynastii Piastów, w wersji używanej 

               przez 200 lat od momentu inkorporacji Mazowsza do Korony, aż do III rozbioru Polski.
                             Jest jego współczesną interpretacją, a nie wierną kopią.
                                                   ***

                                                           Poprzedni herb województwa
                                                                        2002-2006


Przyjęty  uchwałą Nr 50/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2002 roku
    . Przedstawiał w polu czerwonym białego orła o dziobie i szponach złotych
                                             oraz złotym pierścieniu spinającym ogon

 Różnił się on od obecnego kształtem i uzbrojeniem orła, m.in. występowała w nim złota przepaska

 na ogonie orła. Herb ten został zakwestionowany przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA jako

 ahistoryczny i zbyt podobny do herbu Obornik Wielkopolskich.

               Wszystkie herby powiatowe w których figuruje ten orzeł  powinny ulec zmianie.

                                Województwo składa się z 37 powiatów ziemskich.
                                    Herby z motywem orla posiada  25 powiatów.

                                                                           *****
                                                         Powiat białobrzeski 

                                                                      Przyjęty  w 2001 r

                    Tarcza dwudzielna w lewy skos, z wkomponowanym w środek pasem.
W polu pierwszym na czerwonym tle widnieje mazowiecki Orzeł Biały.
W polu drugim na niebieskim tle umieszczona jest syrena w koronie ze złotym ogonem.
 Pas jest koloru złotego, na którym umieszczone zostało sześć niebieskich, sześcioramiennych gwiazd.

Orzeł symbolizuje przynależność powiatu do woj. mazowieckiego.
Syrena to motyw zaczerpnięty z herbu Białobrzegów, co symbolizuje stolicę powiatu.
Natomiast 6 gwiazd to 6 gmin powiatu białobrzeskiego.


                                                                              ***
                                                       Powiat ciechanowski 

                                        Przyjęty  uchwałą Rady Powiatu 20 listopada 2000.

Na niebieskim polu znajduje się wizerunek Zamku w Ciechanowie w kolorze żółtym, na którego prawym murze stoi postać świętego w białej szacie, trzymającego w prawej ręce klucz żółty. Nad frontową wieżą zamku widnieje hiszpańska tarcza herbowa, na której czerwonym polu widnieje orzeł mazowiecki.

Zamek zlokalizowany w Ciechanowie, z faktu zamieszkiwania w nim władców Mazowsza stał się jego symbolem
Święty na murach to św. Piotr - patron Ciechanowa - motyw zaczerpnięty z herbu miasta stołecznego.
Orzeł symbolizuje już nie tylko Mazowsze, ale całe województwo mazowieckie
 
                                                                                 ***
                                                          Powiat gostyniński 

               Herb został ustanowiony Uchwałą nr XIII/76/2000 Rady Powiatu Gostynińskiego
                                                        z dnia 31 stycznia 2000 r.

 Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup, w polu prawym orzeł czarny z literą R złotą,

w polu drugim złotym mitra książęca czerwona, w polu dolnym błękitnym brama srebrna z trzema

 wieżami (herb Gostynina).

 
                                                                         ********
                                                           Powiat grodziski


Przyjęty uchwałą nr 54/2003 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 26 czerwca 2003 roku

        W polu czerwonym po prawej stronie głowę orła mazowieckiego zwróconą w lewo
                   i po lewej stronie herb Bogoria z herbu Grodziska Mazowieckiego.


                                                                           *****
                                                               Powiat grójecki 


Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Grójeckiego Nr XVII/122/2000 
z dnia 28 listopada 2000 r.


W polu pierwszym na czerwonym  tle widnieje mazowiecki Orzeł Biały. W drugim zielony

 (smok na białym  tle. W trzecim polu umieszczone zostało symetryczne, zielone (również pień) drzewo owocowe, z jedenastoma czerwonymi owocami (jabłkami?)
.
Godło w polu pierwszym symbolizuje przynależność powiatu do woj. mazowieckiego.
Drugie godło to herb Ziemi Czerskiej, której powiat grójecki jest częścią.
Trzeci herb symbolizuje liczne, obszerne sady owocowe, które znajdują się na terenie powiatu,

 a sadownictwo stanowi znaczącą część gospodarki.

                                                                      **********
                                                          Powiat legionowski 

Herb przyjęty 27. VIII. 2002 r. 


W polu błękitnym srebrny orzeł według wzoru orła używanego na czapkach I Brygady Legionów między srebrnym pastorałem ze złotą krzywaśnią w słup z prawej i srebrnym mieczem ze złotą rękojeścią w słup ostrzem w dół

Orzeł legionowy umieszczony w górnej części tarczy stanowi element mówiący - nawiązujący bezpośrednio

 do nazwy Powiatu i jej genezy. Symbolizuje on jednocześnie miasto Legionowo. W tutejszych koszarach począwszy od 1918 roku formowany był 1 pp, który 16 stycznia 1919 roku otrzymał zaszczytne miano "

1 p.p. Legionów". Z inicjatywy gen. Bolesława Roi dla upamiętnienia czynu niepodległościowego Legionów Józefa Piłsudskiego Starostwo Powiatowe Warszawskie w dniu 3 maja 1919 zmieniło dotychczasową nazwę miejscowości stanowiącej zalążek dzisiejszej stolicy Powiatu z Jabłonny Nowej na Legionowo.

 Należy dodać, że orzeł legionowy (mający jednakże nieco inny rysunek) jest nowym godłem tego miasta.

pastorał symbolizujący władzę kościelną nawiązuje do dziejów obecnych gmin: Jabłonna i Wieliszew.

 Tereny wchodzące w skład gminy Jabłonna mają swoje korzenie nierozerwalnie związane z biskupami płockimi, którym podlegały .
miecz symbolizujący władzę książęcą i królewską nawiązuje do dziejów gmin: Nieporęt i Serock.
                                                                            *******
                                                            Powiat makowski 

Herb ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/187/2002 
z dnia 28 czerwca 2002 roku.

Tarcza dwudzielna w słup . W polu pierwszym umieszczona jest prawa połowa mazowieckiego Orła Białego, na czerwonym  tle. W drugim polu umieszczone są trzy czerwone maki na żółtym  tle
pierwszy herb symbolizuje przynależność powiatu do Mazowsza i woj. mazowieckiego.
drugi herb przedstawia maki, ponieważ najbardziej się nam kojarzą z jednym z członów stolicy powiatu - "Maków"

                                                                             *****
                                                               Powiat miński


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVII/234/2002 Rady Powiatu Mińskiego
 z dnia 26 marca 2002  

           tarcza dwudzielna w słup,. W polu prawnym czerwonym srebrny orzeł niekoronowany
 ze złotą przepaską na skrzydłach, z takimż dziobem, szponami oraz pierścieniem na ogonie.
W polu lewym błękitnym znajduje się złota ośmioramienna gwiazda nad złotym półksiężycem.

                                                                          *****
                                                             Powiat mławski 


                                   Herb  uchwałą nr XXXV/202/2001 Rady Powiatu Mławskiego
                                                                     z dnia 10 listopada 2001

 przedstawia w czerwonej tarczy herbowej białego orła o złotym dziobie i szponach, z błękitną tarczą sercową na piersi, w której przedstawiono patrona siedziby powiatu - Mławy: św. Wojciecha w czerwonym płaszczu

 ze złotymi zdobieniami, trzymającego w prawej ręce wiosło a w lewej krzyż - obydwa złote.
 Orzeł biały pochodzi z herbu książąt mazowieckich, władających Ziemią Zawkrzeńską -

 terenem obecnego powiatu, symbol ten podkreśla związek powiatu z Mazowszem.


                                                                                *****
                                                        Powiat nowodworski 


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XVII/98/2004 Rady Powiatu Nowodworskiego
 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 w polu czerwonym mur srebrny z bramą i trzema basztami, pod którymi rzeka srebrna w pas. 

W prześwicie bramy chusta srebrna związana w krąg. Na środkowej, najwyższej baszcie orzeł srebrny 

     ze złotą przepaską na skrzydłach oraz złotymi pazurami, dziobem i pierścieniem na ogonie.

                                                                          ****
                                                             Powiat ostrowski

 Herb powiatu wymieniony jest  w statucie powiatu, ustanowionym uchwałą nr IV/17/2002
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2002.


Na tarczy czwórdzielnej w krzyż, w polu pierwszym koloru czerwonego orzeł koloru srebrnego, 

w polu drugim zielonym ostrowa (ostrzew) złota, w polu trzecim zielonym jedenaście gwiazd złotych,

 w polu czwartym srebrnym smok skrzydlaty zielony

Herb odwołuje się do historii i tradycji tych ziem należących do powiatu. Orzeł biały (srebrny) nawiązuje

 do historycznego herbu Mazowsza.
Ostrowa (ostrzew) złota w polu nawiązuje do godła stolicy powiatu Ostrowi Mazowieckiej.

 Gwiazdy złote w polu trzecim symbolizują 11 gmin wchodzących w jego skład. 

W polu czwartym smok skrzydlaty o dwóch łapach nawiązuje do historycznego herbu księstwa czersko - warszawskiego, na którego dawnych terenach znajdują się obecnie ziemie powiatu.

Pole pierwsze i pole czwarte tarczy herbu wraz z elementami na nich widniejącymi, są wzorowane

 na pieczęci Bolesława IV - księcia mazowieckiego, który nadał prawa miejskie Ostrowi i Nurowi w 1434 r.

 a leżącym na terenie powiatu. Czteropolowy podział herbu wiąże się z czteropolowy herb z orłem i smokiem na chorągwi księcia mazowieckiego.

                                                                     
                                                                          *******

Powiat otwocki 

             Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku
                                                          z dnia 26 czerwca 2008 roku

 Na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym, czerwonym – pół orła srebrnego, w polu lewym, złotym – zielonego, skrzydlatego smoka, z czerwonym językiem, wyskakującego z czary zielonej.

                                                   Nawiązanie do herbu Otwocka z 1916 r


                                                                             *****

                                                                Poprzednia wersja

                                                     
                                                                       21.VI.2002

                                                                      *********
                                                             Powiat płocki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 59/VII/99 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 maja 1999 r.

        Na tarczy w polu czerwonym dwudzielny orzeł „mazowiecko - płocki", (z prawej strony półorzeł                              srebrny, z lewej strony półorzeł czarny z literą P złotą na piersi).

                                                                              ****
                                                            Herb województwa płockiego
                                                                        XVI w-do 1793 r

                          Herb przedstawiał czarnego orła bez korony w czerwonym polu
                                                          z złotą literą P na piersiach.

                                                        W Królestwie Kongresowym


                                                                            ******
                                                               Powiat płoński

Przyjęty ?

  W polu pierwszym widnieje mazowiecki Orzeł Biały na czerwonym tle. W drugim dwie białe wieże, mające po dwa okna, z dachami żółtymi, a między nimi kula żółta. W polu trzecim na białym tle mur czerwony z blanką i wieżą pośrodku tego samej barwy z dachem żółtym i oknami dwoma, kwadratowe nad prostokątnym. W polu czwartym orzeł czarny płocki.
 Pola I i IV symbolizować mają przynależność ziem powiatu do Mazowsza i Ziemi Płockiej.
                   Pole II to herb stolicy powiatu - Płońska. Zaś III to herb Raciąża.

                                                                          ********

                                                          Powiat pruszkowski 


                                                                Przyjęty   15 .I. 2002 r

 Tarcza dwudzielna z lewa w skos. W polu pierwszym czerwonym srebrny orzeł mazowiecki, w polu drugim błękitnym, złoty rycerz z mieczem i tarczą, na srebrnej tarczy zielony smok czerski.

Orzeł i smok pochodzą z godła dawnego księstwa czersko-warszawskiego, postać rycerza z herbu Grzymała rodu Potulickich, zasłużonego dla ziem obecnego powiatu.

                                                                     ***********
                                                            Powiat pułtuski

          Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXIV/228/2002 Rady Powiatu w Pułtusku
                                                                z dnia 27 lutego 2002 r.
Herb powiatu  przedstawia w polu czerwonym orła srebrnego pod którym trzy kłosy złote między 

pastorałem srebrnym a takimż krzyżem w skos.

  Pastorał i krzyż procesyjny-  nawiązanie do dawnych wlaścicieli Pułtuska - biskupów płockich

                                                                          *******
                                                              Powiat radomski 

                                                                   Przyjęty 29.V.2000

           Tarcza dwudzielna w słup. Pierwszym polu   herb województwa mazowieckiego ?
                                    (powiat historycznie znajduje się w Małopolsce)

Drugim herbem jest tarcza w kolorze błękitnym na której mieszczą się, ułożone w słup, wierszami na zmianę po 3 i 2 sześcioramienne gwiazdy w kolorze złotym, które symbolizują gminy powiatu oraz majuskuła R - inicjał Radomia, stolicy powiatu.

 Motyw herbu drugiego zaczerpnięty jest z herbu województwa sandomierskiego,
gdzie również występują takie same gwiazdy na takim samym tle; ta część herbu symbolizuje historyczną przynależność ziem powiatu do tego województwa


                                                                         *******
                                        Powiat sierpecki


Przyjęty 26 .VI. 2000

 Na tarczy typu hiszpańskiego z polem sercowym. Pierwsze pole (sercowe) przedstawia na czerwonym  polu lwa złotego  wspiętego, zwróconego w prawo.
Pole drugie przedstawia na czerwonym polu mazowieckiego orła białego.

Orzeł Biały symbolizuje przynależność powiatu i jego ziem do woj. mazowieckiego.

Złoty lew pochodzi z dawnego (wzór z 1960 r.) herbu Sierpca, zatem symbolizuje miasto Sierpc -

 stolicę powiatu
Herb Prawdzic właścicieli miasta - Sierpińskich

                                                 ******
                                     Powiat sochaczewski


Przyjęty 3.V. 2002

 Tarcza herbowa podzielona w pas. W polu pierwszym koloru czerwonego widnieje orzeł biały w koronie złotej z rozpostartymi skrzydłami, zwrócony w lewo. W polu drugim na czerwonym polu dwa miecze białe 

o żółtych rękojeściach, skrzyżowane ze sobą.
 Pola te oddzielone są białym, falującym pasem.
Orzeł Biały symbolizuje zarówno państwowość polską, jak i przynależność do Mazowsza.
Falujący pas ma przedstawiać rzekę – symboliczny wygląd Wisły, która jest największą rzeką powiatu.

Skrzyżowane miecze to oznaczenie bitwy. Ma to symbolizować największą bitwę kampanii wrześniowej toczonej na terenie powiatu.


                                                                       **********
                                                Powiat warszawski zachodni 


Herb ustanowiony przez radę powiatu 19 września 2012 r

 Tarcza czterodzielna w  krzyż, w polu 1 i 4 czerwonym orzeł srebrny z dziobem, przepaską i łapami złotymi, 
w polu 2 i 3 srebrnym smok kroczący zielony z językiem i łapami czerwonymi.

Herb po raz pierwszy pojawił się na pieczęci księcia mazowieckiego Janusza I w XIV wieku i związany jest
 z podziałem księstwa mazowieckiego pomiędzy synów księcia Siemowita III, t.j. Janusza I i Siemowita IV oraz rozdziałem na księstwo płockie i czersko-warszawskie. Smok pochodzi z herbu ziemi czerskiej, 
znany jest też z chorągwi księcia Janusza z bitwy pod Grunwaldem.
 Herb używany był do czasu inkorporacji Mazowsza do Korony w 1526 roku.


Poprzednia wersja herbu
 2000-2012

                                                        

                                                                         *********

                                                         Powiat węgrowski


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXV/152/2001 Rady Powiatu Węgrowskiego
 z dnia 30 marca 2001 r.

. W polu pierwszym srebrnym  pół orła czerwonego z rozpostartymi skrzydłami, zwrócony w lewo i pół czarnego niedźwiedzia po jego prawej stronie zwróconego w prawo.
 Zwierzęta te ukoronowane są jedną koroną złotą.
 W polu drugim na czerwonym polu niedźwiedź czarny kroczący, zwrócony w prawo z przednią, prawą łapą uniesiona do góry. Na boku zwierzęcia centralnie umieszczona francuska średniowieczna tarcza 

herbowa herbu Trąby.

Pole pierwsze to motyw zaczerpnięty z herbu Liwa (również występuje w herbach Grębkowa i Wierzbna)   i ma symbolizować Ziemię Liwską.

          Pole drugie to odmieniony   herb Węgrowa - symbol stolicy powiatu

Poziome ułożenie barw czerwonej i białej jest zaczerpnięte z polskiej flagi narodowej, co symbolizować 

ma integralność powiatu z Polską

                                                                    ***********
                                      Powiatu wołomiński

Przyjęty 11.IX.2001 r

Herb Powiatu  przedstawia, na tarczy dwudzielnej poziomo, w polu górnym o barwie czerwonej - pół orła białego (srebrnego), w polu dolnym o barwie błękitnej postać świętego Michała Archanioła w złotej zbroi, trzymającego w prawej dłoni płomienisty miecz, a w lewej czerwoną wagę.

Herb odwołuje się do historii i tradycji ziem powiatu. Półorzeł biały (srebrny) w polu górnym nawiązuje bezpośrednio do historycznego herbu Mazowsza - orła białego bez korony i przepaski na skrzydłach w polu czerwonym. Orzeł ten wywodzi się z godła dynastycznego Piastów i znany był już w XII wieku. Stylizację orła przyjęto według pieczęci herbowej księcia mazowieckiego Siemowita III z 1371 roku.

Postać świętego Michała Archanioła, w średniowieczu jednego z głównych patronów rycerstwa, symbolizuje zwycięstwo wojsk polskich nad bolszewikami w 1920 roku pod Ossowem i Radzyminem. 
Według Biblii i tradycji chrześcijańskich Archanioł Michał uważany jest za ducha opiekuńczego Kościoła, obrońcę wiernych i pogromcę szatana. Jako jeden z najwyższych książąt anielskich i zwycięzca smoka - szatana przedstawiany jest najczęściej w zbroi złocistej i z włócznią lub mieczem płomienistym oraz z wagą


                                                                               ******
                                         Powiat Zwoleński

              Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XVII/130/2000 Rady Powiatu Zwoleńskiego
                                                              z dnia 15 września 2000

                                                      Tarcza dwudzielna w słup.
W polu prawym czerwonym pół orła srebrnego (herb województwa mazowieckiego).
 W polu lewym błękitnym złota litera S, na której przysiadł barwa czarny kruk trzymający złoty pierścień.
Pierwszy herb obrazuje przynależność powiatu  (historycznie to Małopolska)
                                     do województwa mazowieckiego.
Litera S to zarówno łaciński inicjał Zwolenia (  Swolen ) jak i motyw zaczerpnięty z jego herbu, 

co symbolizuje  stolicę powiatu.


                     Kruk i pierścień to  klejnot herbowy . Korwin, którym pieczętował się
                                                  Jan Kochanowski z Czarnolasu.                                                                      ***********
                                                           Powiat żuromiński

                                                                          Przyjęty..?

 Na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym  czerwonym półorzeł biały, w polu lewym  błękitnym 

gwiazda i księżyc złote nad którym trzy takież kłosy w wachlarz osadzone bezpośrednio na barku księżyca.

     Pole pierwsze to symbol Mazowsza, na którym leży powiat.
Kłosy mogą wskazywać na rolniczy charakter gospodarki powiatu.
Zaś półksiężyc i gwiazda to motyw zaczerpnięty z herbu Żuromina (stolica powiatu).

                                                                           *****
                                     Powiat żyrardowski


Przyjęty w   2001 r

                                                     Tarcza dwudzielna w słup.
            W polu prawym  czerwonym półorzeł biały w polu lewym dwudzielnym w pas
                   herby miast znajdujących się w powiecie: Żyrardowa i Mszczonowa


                                                                           ********  
                                                       Herb powiatu łosickiego
                                             

                         Uchwałą Nr V/29/03 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 marca 2003 r.
    Uchwała ta została uchylona przez wojewodę mazowieckiego. Decyzję wojewody powiat    

  zaskarżył w sądzie, ale sąd odrzucił zarzuty. W związku z tym, do czasu opracowania poprawnych                                                          symboli, powiat pozostaje bez herbu.

                                                                              *****

Powiat sokołowski

Brak herbu ?

Od 2004 r -powiat posiada  logo


  

                                                                             *******
                                         Powiat ostrołęcki

                                                Herb powiatu

                                                  pozytywnie zaopiniowany 2.VII. 2021 r

                                                przez  Komisję Heraldyczną przy MSW i A

 wyobraża w polu czerwonym od góry pół orła mazowieckiego srebrnego z dziobem i przepaską

    koniczynową złotymi, zaś od dołu plaster miodu o pięciu komórkach - 3 nad 2.

 Herb nawiązuje do położenia powiatu na Mazowszu oraz do kurpiowskich tradycji bartniczych.


                                                                             
                                                                       Logo powiatu

                                                                   ***********

środa, 27 lutego 2019

Herby powiatów z motywem orła cz.2


                                            Województwo wielkopolskie

Herb województwa wielkopolskiego to w polu czerwonym orzeł srebrny, z przepask ą złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie, w polu czerwonym umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej. Jest to uszczerbiony (pozbawiony korony) orzeł wzorowany na herbie z pieczęci majestatycznej Przemysła II.


Herb został ustanowiony uchwałą sejmiku w dniu 31 stycznia 2000 roku. Uchwała NR XX/306/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi województwa wielkopolskiego

                                                  ****
                                  Województwo dzieli się na 31 powiatów.
                                       Motyw orła  znajduje się w herbach 26 powiatów

                                                *****
                                         Powiat chodzieski

Uchwała Nr XXX II / 217 / 2002 Rady Powiatu w Chodzieży

 Na tarczy dzielonej w pas w polu górnym, czerwonym, pół orła srebrnego .
W polu dolnym czerwone mury obronne z bramą o białych otwartych wrotach z uniesioną broną
Nad murem trzy blankowane czerwone wieże o pojedynczych oknach.

Herb Chodzieży

                                                   ****
                            Powiat czarnkowsko-trzcianeckiHerb został ustanowiony Uchwałą Nr V/33/2003 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 lutego 2003 r.
     Herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego  -na tarczy herbowej dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym orzeł srebrny, w polu lewym dwudzielnym w pas, w polu górnym czerwonym chusta srebrna (herb Nałęcz - symbol Czarnkowa). W polu dolnym srebrnym wół czerwony (herb Ciołek - symbol Trzcianki).

****
                                        Powiat gnieźnieński 


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XV /76/ 2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2000 r.
 W polu czerwonym orzeł srebrny ze złotymi szponami, dziobem i przepaską przez skrzydła i złotą koroną na głowie. Na piersi orła tarcza sercowa błękitna, w której skrzyżowane złote wiosło
i włócznia św. Maurycego
                         Wiosło - atrybut św. Wojciecha, jednego  z trzech głównych
                                                             katolickich patronów Polski.
Włócznia św. Maurycego -kopia  włóczni cesarskiej przekazana Bolesławowi Chrobremu przez                                      cesarza Ottona III   w 1000 r w czasie spotkania w Gnieźnie.

                                                   ***
                                       Powiat gostyński Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXIV/212/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 sierpnia 2001 r.
 Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup. W polu pierwszym błękitnym złota kopuła Bazyliki na Świętej Górze. W polu drugim czerwonym orzeł srebrny. W polu dolnym srebrnym trzy baszty czerwone przy czym środkowa wieża z podwójnym szeregiem blanków jest większa, a po bokach znajdują się dwie mniejsze wieże, każda ze spiczastym błękitnym dachem.                                                                                ***
                                         Powiat grodziski


Herb przyjęty w  2001 r.

 przedstawia w polu czerwonym "uszczerbionego" orła wielkopolskiego nad złotą gałązką lipową z pięcioma liśćmi symbolizującymi pięć gmin powiatu. Autorem projektu herbu jest Jerzy Bąk.
Orzeł pochodzi z pieczęci koronacyjnej Przemysła II - założyciela Grodziszcza (ob. Grodzisk Wielkopolski), gałąź lipowa nawiązuje do miejscowej XIV-wiecznej monety - kwartniaka, bitego w Grodzisku.

***

                                         Powiat jarociński


Przyjęty w  2002

     Herb  przedstawia w polu czerwonym "uszczerbionego" orła wielkopolskiego nad uszczerbionym godłem miasta Jarocin, cztery cegły symbolizują cztery gminy powiatu. 

Herb Jarocina


***
                                           Powiat kępiński Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XX/139/2000 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2000
 Tarcza dwudzielna w pas. W polu górnym czerwonym pół orła srebrnego ze złotym dziobem i takąż przepaską przez skrzydła. W polu dolnym błękitnym łabędź srebrny wokół którego siedem gwiazd złotych.
                                                               Łabędź z herbu Kępna


                                                                            ***
                                           Powiat kolski Herb został ustanowiony Uchwałą nr XLVIII/210/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 czerwca 2002 r.
 W polu czerwonym orła piastowskiego, siedzącego na kole od wozu. 
Po obu stronach koła znajdują się kwiaty  róży

Orzeł piastowski - symbolizuje przynależność do Wielkopolski, a koło - stolicę powiatu (Koło).
Kwiaty roży (herb Poraj) -błogosławiony Bogumił z Dobrowa,
ktory urodził w Koźminie, wywodził się z rodu Porajów i był krewnym św. Wojciecha 

***
                                         Powiat koniński 


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVI/157/01 Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 marca 2001 r
Na tarczy dwudzielnej skosem z lewa złotym w polu górnym czerwonym orzeł srebrny, w polu dolnym zielonym głowa końska srebrna

Orzeł nawiązuje do godła Wielkopolski i województwa wielkopolskiego, głowa konia do nazwy powiatu.

                                                     ***
                                       Powiat kościański  Uchwała Nr. XXVIII/212/2001 Rady Powiatu Koscianskiego z dnia 10.04.2001r. w sprawie przyjecia herbu, flagi Powiatu Kościańskiego.

 Tarcza herbowa dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup. W pierwszym, czerwonym polu Orzeł Biały zwrócony w prawo z rozpostartymi skrzydłami i złotym pierścieniem na ogonie. W polu drugim srebrnym wieża bramna czerwona, o dwóch oknach nad bramą, zwieńczona blankami z błękitnym, szpiczastym dachem zwieńczonym złotą kulą. W polu dolnym, koloru błękitnego, na złotym wzgórzu, pośrodku wieża bramna, srebrna o dwóch kwadratowych oknach koloru błękitnego nad złotą, gotycką bramą, zwieńczona błękitnym, szpiczastym dachem ze złotą anteną. Po lewej stronie zielone drzewo ułożone z lewa w skos, przeszyte trzema czerwonymi strzałami. Po prawej stronie infuła biskupia czerwona, a za nią złoty pastorał.

Pole pierwsze (Orzeł Biały) to symbol przynależności do państwa polskiego jak i do Wielkopolski.
Drugie pole to herb Kościana - stolicy powiatu.

Pole trzecie to kompozycja godel z  herbów trzech pozostałych miast powiatu. Od prawej strony (heraldycznie) Krzywinia, Śmigla i Czempinia.


                                                                            ****
                                       Powiat krotoszyński


  Przyjęty 27.IV. 2001

Tarcza dwudzielna w pas, pole górne dwudzielne w słup. W polu pierwszym szachowanym czerwono-srebrnym głowa tura czarna w złotej koronie i z takimż kolcem w nozdrzach. W polu drugim czerwonym Orzeł Biały. W polu trzecim błękitnym dwa skrzyżowane srebrne klucze (symbol Świętego Piotra), u góry srebrna róża ze złotymi listkami i po bokach dwie pojedyncze złote gwiazdy.

Herb Krotoszyna


****
                                    Powiat międzychodzki Herb został uchwalony 7 marca 2013

 Na tarczy dzielonej w pas w polu górnym, czerwonym, pół orła srebrnego z przepaską zakończoną koniczynkami i dziobem złotymi; w polu dolnym, srebrnym, mur obronny czerwony z trzema wieżami pomiędzy czterema gwiazdami złotymi.
 Orzeł stylizowany jest na wizerunek z pieczęci Jadwigi Andegaweńskiej, która przyczyniła się do rozwoju najstarszych miast powiatu - Międzychodu i Sierakowa. Fragment muru obronnego to element herbu stolicy powiatu - Międzychodu. Cztery gwiazdy oznaczają cztery gminy powiatu.

Poprzedni herb
2007

***********
Powiat nowotomyski 

Przyjęty 12.VI 2000.

Tarcza dwudzielna w słup. W polu prawym pół orła srebrnego ze złotym dziobem i szponami. Pole lewe dwudzielne w pas. W polu górnym złotym cztery zielone gałązki chmielowe - dwie górne z jedną szyszką i dwie dolne z dwiema szyszkami. W polu dolnym zielonym złoty splot wiklinowy
Orzeł w herbie jest wyrazem patriotyzmu mieszkańców tych ziem, chmiel i wiklina także nie są przypadkowe – powiat nowotomyski jest zagłębiem chmielowym, a wiklina jest tu od dawna uprawiana i wykorzystywana do produkcji koszy, skrzyń, mebli. Uprawa tych roślin jest bogactwem i chlubą  tego regionu.


*****
                                           Powiat obornicki

Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/55/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

Herb powiatu obornickiego - na czerwonym polu, wizerunek Orła białego bez korony i ogona. Poniżej wizerunku orła znajdują się trzy zlote cegiełki symbolizujące trzy gminy które są częścią powiatu Oborniki,Rogoźno,Ryczywół

****

Powiat ostrzeszowski


Herb został ustanowiomy Uchwałą Nr XXVI/108/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 21 stycznia 2001 r.

Herbem powiatu ostrzeszowskiego jest wizerunek głowy orła białego ze złotą koroną, zwróconej w prawo, poniżej skrzyżowane klucze złote, wokół widnieje siedem gwiazd w barwie złotej, które reprezentują siedem gmin położonych na terenie powiatu: Grabów nad Prosną, Mikstat, Ostrzeszów, Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice.

******

                                           Powiat pilski Herb został ustanowiony przez Radę Powiatu 27 lutego 2014 r.
 W polu czerwonym uszczerbionego srebrnego orła wielkopolskiego ze złotym dziobem i takąż                                przepaską, pod którym złoty wieniec z dziewięciu liści dębu.

Pół orła jest uszczerbionym godłem herbu wojewódzkiego i podkreśla przynależność powiatu pilskiego do województwa wielkopolskiego. Wieniec z liści symbolizuje dziewięć gmin powiatu.
                                                   ****
                                             Poprzedni herb
                                             2000-2014

*****
                                           Powiat rawicki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXI/179/2001 Rady Powiatu Rawickiego 
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup.
          W polu pierwszym czerwonym - Orzeł biały, w polu drugim czerwonym złota łódź,
              w polu trzecim złotym niedźwiedź czarny kroczący na zielonej murawie.

            Łódź to godło herbu Łodzia, którym pieczętowały się rody Górków i Opalińskich,
                                                              zasłużone dla powiatu.
    Niedźwiedź - pochodzi z herbu siedziby powiatu - Rawicza. Jest to uszczerbiony herb Rawicz, bez                                                    panny siedzącej na niedźwiedziu.


                                                    ***
                                           Powiat słupecki

Przyjęty 31.X.2000

 na tarczy dwudzielnej w pas w polu pierwszym czerwonym pół orła srebrnego ze złotą przepaską i takimż dziobem. W polu drugim błękitnym złoty krzyż zdwojony, wokół którego siedem gwiazd złotych.

Złoty krzyż zdwojony - z herbu Słupcy


                                                  ****
                                      Powiat szamotulski 


Uchwała Nr XVI/72/04 Rady Powiatu Szamotulskiego

Tarcza o kroju późnogotyckim. W czerwonym polu orzeł srebrny ukoronowany złotą otwartą koroną, o złotym dziobie zwróconym w prawo, złotych łapach i pazurach, ze złotą przepaską na skrzydłach i złotym pierścieniem spinającym ogon. Na piersiach orła tarcza późnogotycka, w czerwonym polu której pomłość srebrna w krąg o końcach zakładanych prawa na lewą.

 Pomłość srebrna -herb Nałęcz , Szamotulskich założycieli Szamotuł.


*******
                                            Powiat średzki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVIII/197/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2005 roku

Herb powiatu średzkiego na tarczy późnogotyckiej w polu czerwonym orzeł srebrny o złotym dziobie i złotych szponach, ze złotą półksiężycową przepaską u góry piersi. Na piersi orła, środkiem, tarcza sercowa, w której w czerwonym polu znajduje się lew wspięty złoty, patrzący.

 Herb powiatu nawiązuje do wizerunku orła Przemysła II przejętego wraz z ideą zjednoczeniową od Henryka Probusa ze Śląska..


Lew - nawiązanie  do  pieczęci Przemysła II używanej   przed koronacją

.
******
Powiat śremski 

Przyjęty  30.X.2000 r

 Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym czerwonym srebrny orzeł ze złotym dziobem i szponami, w polu lewym złota korona królewska otwarta ponad srebrną wieżą w postaci baszty obronnej z wieżami bocznymi (wykuszami) ze złotymi dachami.

Pole lewe - herb Śremu

*****
                                          Powiat turecki 


Herb i flagę ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XIV/62/2000 z 15 marca 2000

.Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup. W polu prawym czerwonym orzeł srebrny ze złotym dziobem, szponami i pierścieniem na ogonie. W polu lewy błękitnym trzy srebrne lilie. 
W polu dolnym srebrnym tur czerwony ( z herbu miasta Turek)


*******
                                      Powiat wągrowiecki Herb został ustanowiony 28 maja 2012 r

Herb powiatu wągrowieckiego przedstawia w polu czerwonym srebrnego połuorła z przepaską, złotym dziobem i łapami oraz topór z krzyżem srebrnym zaćwieczonym u nasady ostrza i trzonem złotym w pas, umieszczony na tarczy hiszpańskiej.

Topór z krzyżem - pierwotny herb Pałuków
średniowiecznego rodu szlacheckiego wywodzącego się z terenów północno-wschodniej części Wielkopolski o nazwie Pałuki
Swoją świetność ród osiągnął w XIV wieku.

O status głównego miasta Pałuk konkurują Kcynia, Szubin, Wągrowiec i Żnin


Poprzedni herb
2002 -2011

*****

                                       Powiat wolsztyński 


Przyjęty 20.VIII.2000 r

 W polu czerwonym orzeł srebrny ze złotymi szponami, dziobem, przepaską przez skrzydła i takimż pierścieniem na ogonie. Na piersi orła tarcza sercowa srebrna, w której  ponad zieloną murawą,  na trzech błękitnych  falistych linach postać Madonny w błękitnej sukni i czerwonym płaszczu, ze złotą koroną na głowie i srebrną aureolą wokół głowy. Stoi ona na srebrnym półksiężycu. Otoczona owalną płomienistą złotą mandorlą. W prawej ręce trzyma srebrne berło, lewą podtrzymuje Dzieciątko Jezus, trzymające w prawej ręce jabłko królewskie, ze srebrną aureolą wokół głowy

Herb Wolsztyna. 

******
                                        Powiat wrzesiński


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 207/XXXVI/2002 Rady Powiatu we Wrześni 
z dnia 6 lutego 2002

 Na tarczy późnogotyckiej w polu czerwonym orzeł srebrny ukoronowany złotą otwartą koroną, o złotym dziobie, złotych łapach i pazurach i ze złotym pierścieniem spinającym ogon a także ze złotym połuksiężycem poprzez pierś i górną część ramion i skrzydeł. Na piersi orła zawieszona na dolnej części połuksiężyca tarcza sercowa późnogotycka o czerwonym polu, w której róża srebrna o złotym okrągłym środku wśród piąci płatów i tyluż listków zielonych.

 Na piersi zawieszona jest późnogotycka tarcza z herbem Poraj (biały kwiat na czerwonym polu). Orzeł nawiązuje do tradycji księcia/króla Przemysła II, który często bawił w Pyzdrach, a także hojnie obdarzał je przywilejami. Zaś herb Poraj wskazuje na rodowe gniazdo potomków czeskiego księcia Poraja, czyli Porajów-Różyców gęsto zamieszkujących tereny od Sobiesierni i Gulczewa po Chociczę i Targową Górkę, założycieli miasta Wrześni

Herb Wrześni

*******

                                        Powiat złotowski 
Herb  ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XXI/75/2000 z 30 sierpnia 2000.

Na tarczy dwudzielnej w słup z prawej strony w czerwonym polu biały półorzeł, będący symbolem Wielkopolski, z lewej strony tarcza dwudzielna w pas: u góry znak rodła (srebrny na czerwonym tle) u dołu złote drzewo na błękitnym polu.

 Rodło  - znak Związku Polaków w Niemczech 

*********
                                                  ***