sobota, 18 marca 2017

Czernihiwszczyzna

Obwód czernihowski (ukr. Чернігівська область) – 
leży w północnej części Ukrainy, na północy graniczy z Białorusią
i Rosją, na wschodzie z obwodem sumskim, na południowym wschodzie z obwodem połtawskim, na południu i zachodzie z obwodem kijowskim.
Obwód został utworzony 7 października 1932. 
Stolicą obwodu jest Czernihów.

Herb obwodu czernihowskiego przedstawia w srebrnym polu czarnego koronowanego dwugłowego orła, ze złotym dziobem i pazurami, czerwonym językiem oraz łapami. Na tarczy piersiowej obrzeżonej złotem w polu błękitnym znak księcia Mścisława, założyciela księstwa czernihowskiego w XI wieku

Herb obwodu nawiązuje do herbu województwa czernihowskiegoPo 1672 r. herbem guberni czernihowskiej był czarny jednogłowy orzeł w koronie, zwrócony w lewo i trzymający w lewej łapie na długim drzewcu krzyż.


Obecny herb został przyjęty 11 lipca 2000 roku.Krótka historia

  – jedno z największych księstw udzielnych Rusi Kijowskiej
XI (1036)-XIII wieku, położone na lewym brzegu środkowego biegu Dniepru, w dorzeczu Desny i Sejmu (pow. 410 tys. km²) 

W 1246 roku, po śmierci Michała Wsiewołodowicza księstwo czernihowskie zostało podzielone na kilka dzielnic (8)

                            Proces rozbicia trwał przez XIV wiek.

          W XIV wieku trwały podboje litewskie i moskiewskie.
 Poszczególne niezależne księstwa, należące niegdyś do księstwa
czernihowskiego , były włączane do Wielkiego Księstwa
Litewskiego i następnie do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

Przed 1363 roku wielki książę litewski, Olgierd zdobył w ziemie
czernihowsko-siewierskie

odtąd ziemia Czernihowska przez półtora prawie stulecia
pozostawała we władaniu Litwy, a od unii w Krewie (1385) we
 wspólnym państwie polsko-litewskim.


Od 1503 roku  do  Wielkiego Księstwa Moskiewskiego
 
Po rozejmie w Dywilinie (1618) księstwo czernihowsko-siewierskie powróciło do Rzeczypospolitej   Pozostawały przy niej już tylko przez lat 59, to jest do pokoju Andruszowskiego w roku 1667, w którym Czernihów odpadł do Moskwy, co zostało ostatecznie  potwierdzone traktatem Grzymułtowskiego w roku 1686 

1764-1781 i 1796-1803 do guberni małorosyjskiej
1782 namiestnictwo czernihowskie
1802-1923 gubernia czernihowska 


H


Od 1923 w granicach  USRR.
Od 1925 r
okręgi głuchowski, konotopski, nieżyński oraz czernihowski USRR.  

. W 1932 r. na większości obszaru guberni utworzono obwód czernihowski


**********
Czernihów
  (ukr. Чернігів, ros. Чернигов) – miasto w północnej części 

 Jedno z najstarszych miast Rusi, pierwsza wzmianka historyczna z 907 w staroruskim latopisie Powieść minionych lat
W 992 roku gród stał się siedzibą biskupstwa.


 Pierwotnie część Księstwa Siewierskiego.
W latach 1024-1036 i 1054-1239 stolica Księstwa Czernihowskiego, ustanowiona przez Mścisława I na mocy pokoju zawartego po zwycięstwie nad bratem Jarosławem, wielkim księciem
W 1239 roku gród został zdobyty przez Mongołów podczas podbijania przez nich ziem ruskich, w zależności od których pozostał do 1357 roku.
Od 1357 roku do 1503 roku Czernihów znajdował się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego
W czasie wojny litewsko-moskiewskiej zdobyty został w 1503 roku przez Wielkie Księstwo Moskiewskie 
.Po wojnie polsko-rosyjskiej 1609-1618 i rozejmie w Dywilinie w latach 1618-1648 Czernihów wszedł w skład 
Miasto przyłączono do Rosji w 1667.
 Od 1801 stolica guberni czernihowskiej. Od 1919 pod władzą bolszewików w ramach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (od 1922 w składzie ZSRR, w 1932 został stolicą obwodu. W okresie 1941-1943 zajęte przez Niemców.
 Od 1991 r. należy do Ukrainy. 

Herb od 1992 r***************************************


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz