niedziela, 5 marca 2017

Obwód lwowski


      Herby obwodów Ukrainy  na znaczkach pocztowych


                 Do 2004 roku ustanowiono herby wszystkich
                                       24 obwodów Ukrainy.

W wielu przyjmowanych przez nie herbach   funkcjonują godła  wywodzące się z herbów województw i ziem z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.                                              ******   
                    Obwód lwowski herb i historiaObwód (ukr. Львівська область) leży w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską. Stolicą obwodu jest Lwów.


Obwód został utworzony 4 grudnia 1939 r. dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z części terytorium II Rzeczypospolitej zajętych przez Armię Czerwoną po kampanii wrześniowej. 
W obecnych granicach od 1959 r.


           Mi 570


Herbem obwodu lwowskiego jest w polu błękitnym lew złoty w złotej koronie, wspinający się przednimi łapami na skałę. Herb   przyjęty  został  27 lutego 2001 roku. 


 Nawiązuje do herbu z połowy XIV w herb książąt Rusi Halickiej ,wywodzi się z godła napieczętnego książąt halicko- włodzimierskich z 1316 roku, Andrzeja i Lwa Juriewiczów, które przedstawiało kroczącego lwa oraz do herbu (lew wspięty) umieszczonego na tarczy jeźdźca na pieczęci konnej ostatniego  księcia halickiego Jerzego II (1334)
 .

           Herb ten do polskich herbów ziemskich włączył 
                     król Kazimierz Wielki w 1346 roku. 

             Do 1772 roku był to herb województwa ruskiego

Przyjęty  w 1848 roku przez Główną Radę Ruską  (Hołowna Rada Ruska) znak  złotego lwa halickiego na błękitnym polu, był herbem krótkotrwałej  (3 listopad 1918 - 1 wrzesień 1919 )     Zachodnioukraińskiej  Republiki Ludowej

            

***************************

                                        Herb  Lwowa

 Założony ok. 1250 przez króla Daniela I Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa


 W latach 1349-1370 w składzie Królestwa Polskiego, 1370-1387 w składzie Królestwa Węgier, od 1387 do 1772 ponownie w składzie Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od 1434 był stolicą województwa ruskiego.


 
                            Od pierwszego rozbioru (1772) pod władzą Austrii,
                                 jako stolica Królestwa Galicji i Lodomerii – 
                                kraju koronnego w składzie Austro-Węgier,
                                                 aż do ich upadku (1918)


         

 W okresie zaborów był jednym z najważniejszych ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum politycznym i stolicą Galicji

                               Teofil Czyszkowski „Plac Ferdynanda  we Lwowie "1840

         
                    Fi 317


W listopadzie 1918 przedmiot zbrojnego sporu terytorialnego odradzającego się państwa polskiego i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, proklamowanej przez ukraińskich polityków Galicji Wschodniej.


 Galicyjski lew,kijowski anioł i tryzub na niewprowadzonym do obiegu znaczku ZURL


 Od 23 grudnia 1920 do 16 sierpnia 1945 stolica województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej, największe miasto Małopolski Wschodniej.

 Jedno z sześciu wielkich miast II Rzeczypospolitej, obok największej z nich Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa i najmniejszego Wilna. W okresie II wojny światowej pod okupacją sowiecką, niemiecką 


                                                                  i ponownie sowiecką.  W konsekwencji decyzji mocarstw wielkiej trójki zapadłych na konferencji jałtańskiej znalazł się w granicach USRR, a ludność polska została wysiedlona przez władze sowieckie.
 Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

                                        ************************************


Herb  przedstawia w błękitnym polu mury miejskie z trzema basztami w złotym kolorze, bramę i stojącego w niej na trzech łapach lwa (prawą przednią ma podniesioną).
W tzw. wielkiej wersji herbu tarcza herbowa podtrzymywana jest przez stylizowanego średniowiecznego woja i stojącego na tylnych łapach lwa w koronie. Obaj stoją na wstędze w barwach ukraińskich. Pod tarczą herbową umieszczone jest godło Ukrainy (Tryzub).
  


Herb przedstawiający lwa kroczącego w bramie z trzema wieżami na błękitnym polu zaczęto używać w XIV wieku


 15 września 1586 roku papież Sykstus V dodał nad łapą lwa trzy pagórki i nad nimi ośmioramienną gwiazdę pochodzące z jego osobistego herbu, w dowód uznania za przychylność papiestwu i gorliwy kult maryjny.

 To wówczas zastąpiono lwa stojącego na czterech łapach lwem wspiętym. Po zajęciu Lwowa przez Habsburgów herb został zatwierdzony przez cesarza Józefa II Habsburga 6 listopada 1789 roku


                              bl 55

                           Widok Lwowa - sztych z dzieła" Civitates orbis terrarum",tom VI.Kolonia,1617

                                                       Herb z czasów galicyjskich

.

 
Herb Lwowa w II Rzeczypospolitej został zaprojektowany przez Rudolfa Mękickiego i zatwierdzony 28 czerwca 1936 roku przez zarządzenie prezydenta Rzeczypospolitej.


Herb z czasów Ukraińskiej SRR
**************
Inne znaczki.


                    1944.Fi 20
Herb Lwowa na znaczku Obozu  II D Gross -Born

                                                 Tydzień  Ziemi Czerwieńskiej

                                                     ************************
                       Następny post ... cd. obwody Ukrainy.

          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz