poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Znaczki PRL 1988-1989

                       Znaczki PRL z godłami i herbami
                                       1988-1989
                                 Numeracja według katalogu Fischer

                                                                  *************

                                                                       Fi 3016
                                              Emblemat  P.P "Poczta Polska,Telegraf i Telefon"

                                                                     ************

                                                          Fi 3017
                                                     
                                                            Fi 3018

********

                                       Fi bl 93

                                                                         ********
                                                                         Fi 3033

W dolnym rogu znaczka  herb Gdyni
         

         
         wersja z 1966 
                                                       

                                                               obecna wersja herbu
                                                                         **********

                                                                          Fi 3057
Herb Pułtuska
Pastorał i krzyż  z chorągwią kościelną  symbolizują
biskupów płockich właścicieli miasta od XIV w.

************
Fi 3063

Orzeł PRL na  warszawskim pomniku 
 Poległym w służbie i obronie Polski Ludowej
Istniał w latach 1985-1991
                                                                         
                                                                          **********
                                                                          Fi 3078

                                                         Na medalu  Syrena z  herbu Warszawy
                                                                            ******
                                                                          Fi 3083


                                                       U góry znaczka  Orzeł 1919-1927

                                                                       ************

niedziela, 29 kwietnia 2018

Znaczki PRL 1981-1987

                              Znaczki PRL z herbami i godłami 
                                                   1981-1987
                                                          Numeracja według katalogu Fischer

                                                                        ******
                                                                         Fi 2667
                                                         Na znaczku  m.in znak Rodła
                                                  opis w poście  Znaczki PRL 1971-1975
                                                        Nazwa Rodło  - od ród i  godło

                                                                         *********
                                                                         Fi 2692

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy 12/13 grudnia1981, a rozwiązała się 21 lipca 1983. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego WRON miała charakter pozakonstytucyjny, posiadała cechy junty wojskowej

                                                                         ********
                                       Fi 2728 -750 lecie nadania praw  miejskich ToruniowiW rogu znaczka  XVIII- wieczny  herb miasta

lata 60-XXw.


Obecny herb Torunia

                                                                          *******
                                                            Fi 2737 ,2738 -40 rocznica LWP
                                         
                                          Sztandar 1 D P

                                                ******


Obydwa znaczki  reprodukcje obrazów
Stanisława Poznańskiego
Przysięga  Kościuszkowców ( u góry)
Czuwanie (u dołu)

                                                                ******************

                                                     Fi 2749 -40 rocznica  powstania AL

Armia Ludowa– konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej działająca w okupowanej przez

 III Rzeszę Polsce, utworzona w celu walki zbrojnej z okupantem niemieckim na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944 i formalnie tej Radzie podporządkowana. Naczelnym dowódcą AL został gen.

 Michał Rola-Żymierski 
Faktycznie powstała z przekształcenia Gwardii Ludowej i w pełni podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRR.

                                                                            Orzełek AL
                                                                     *************
                                                                           Fi 2779


Order Odrodzenia PolskiPolonia Restituta  – drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego


                                                                    ************
                                                                      Fi 2822-2824


W rogach orzeł PRL

***************
                                                                          Fi 2826

                                                              ********************
                                                                         Fi 2840

Orzeł na sztandarze......

**************
                                                                           Fi 2943

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – fasadowa organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w 1982 r. w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz prorządowe organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla władz.
PRON zakończył działalność 8 listopada 1989.                                                                           ********

                                                                       Fi 2951-2952
                                                        W rogach herb papieża Jana Pawła II
                                   Autorem herbu papieskiego Jana Pawła II był ks. Bruno Bernard Heim

                                                                          *********

sobota, 28 kwietnia 2018

PRL 1976-1980

                               PRL -znaczki z herbami i godłami 
                                            1976-1980
                                 Numeracja według katalogu Fischer

                                                                         Fi 2288


                                                Na flagach  ówczesne godła Bułgarii,NRD,Rumunii

                                                                       ********

                                                                        Fi 2294

                                                              Naszywka z orłem
                                                                            ********
                                                                             Fi 2296

Na pomniku polski  orzełek wojskowy(1945)

                                                                           *******
                                                                             Fi 2375                                                          Nawiązanie do herbu Słupska

                                                                         **********
                                                               Fi 2381 Monety polskie
                                                       Na monecie herb wielki Gdańska
                                                                           (XVIII w)

                                                                          Fi 2383

Na monecie tarcza z orłem


************
Fi 2416

                                                                            ******
                                                                            Fi 2431


Sztandar 1 D P im.T.Kościuszki
1943
                                                                          ********

                                                                             Fi 2432
 

                                                                        Fi  2433

                                                                       ********
                                                                          Fi 2446


Orzełek  wojskowy 
z czasów Królestwa Polskiego
(Kongresowego)
                                                                           ********
                                                                              Fi 2494


Polska 1
                                                                          *******

                                                                               Fi 2502

****************

                                                                             Fi 2533
                                                                          Fi 2537

Godła państw Układu Warszawskiego
PRL


Rumunia             NRD


Węgry                       ZSRR            Bułgaria       i   Czechosłowacja

**********
                                                                            Fi 2544
   
800-lecie Szkoły Płockiej -Małachowianki.

Na znaczku m.in. herb Liceum im. Stanisława Małachowskiego zaakceptowany w 1964 roku.
Na tarczy, uwieńczonej elementami wież z herbu miasta Płocka, znajdują się dwa skrzyżowane 

berła wzięte z godła Szkoły Podwydziałowej Płockiej z czasów jej związków

 z Uniwersytetem Jagielońskim.

 Po obu stronach inicjały: S.M. oznaczają imię i nazwisko marszałka Stanisława Małachowskiego, 

patrona szkoły.


Data 1180 przypomina, że szkoła ta jest najstarszą z istniejących szkół w Polsce

 (nieprzerwanie w tym samym miejscu).


Autorem herbu był artysta-plastyk Andrzej Zaborowski.


********************