wtorek, 28 lutego 2023

Giurgiuleşti

                 Miejscowość i gmina w Mołdawii, w rejonie Kaguł (42 km na pd od  Kagułu,

                   10 km na wsch. od rumuńskiego miasta Gałacz i 5 km na zach. od ukraińskiego

                        miasta Reni.)

                        Jest najbardziej na południe wysuniętą miejscowością Mołdawii.


            Znajduje się u ujścia Prutu do Dunaju, na trójstyku mołdawsko-rumuńsko-ukraińskim.                  

                    Znajdujący się tutaj  mołdawski port morsko-rzeczny powstał

          dzięki  dwustronnej umowie granicznej  na mocy której Mołdawia otrzymała  od  Ukrainy 

              450 m  brzegu Dunaju (obecnie Mołdawia dysponuje - 1200 m  brzegu Dunaju)

 

                                                                            ******

                                                                   Satul Giurgiuleşti

                                                                         Herb gminy                                                            

       

                                                                 zatwierdzony  10.X. 2017 r.                         

                                                                             *****

                                                                       Flaga gminy

                                                                               ******

                                                                          


                                                               Herb rejonu Cahul

                                                           

                                                                    od 2004 r

 

                                                                    *******

                                        Mołdawski Międzynarodowy  Port Giurgiulești

                                          rum.   Portul Internațional Liber Giurgiulești

                                         ang.     Giurgiulesti International Free Ports

 

  

                                                    1995 -2006  budowa portu     

                                2006- powstał terminal do tankowania ropy naftowej,

                                      2009 - morski port towarowy i pasażerski             

           Cały obszar o wielkości 120 ha ma status wolnej strefy ekonomicznej do 2030 roku

                                                                 

                                                                        *********

                                                                    Trochę  historii    

                                     Giurgiuleşti  , Dżurdżuleszty, Dżużuleszty. Żurżuleszty       

                Nazwa ma pochodzić od kolonistów z okolic Giurgiu osiadłych tutaj 

                                                 początkiem XIX w   (1806)

                                  1484 - pierwsza pisana wzmianka o miejscowości

                                                        do  1536 - w  Mołdawii

                                                         1536-1812    do Turcji                                                                                                                            

                                                     1812-1856,1878-1918   w Rosji

                                                                gubernia besarabska

                                                             Dżurdżuleszty  na mapie z   1901r

                                                1856-1878  w Mołdawii (od 1862 Rumunii)

                                                       Dżurżureszty na niemieckiej mapie z 1916 r

                                                1918-1940,1941-1944  w granicach Rumunii

                                                          -    gmina   w okręgu Izmaił   

                                                      ( comuna Giurgiuleşti din judeţul Ismail)

                                      1940-1941,1944-1991 w  granicach Mołdawskiej SSR

                                                                                                  


                                                                          mapa z 1975

                                                   

                                                          Od 2002 w rejonie kagulskim

                                        


                                                                           ********

                                                       N 45° 28' 12.45" - E 028° 12' 25.08".


                                                        

                                                                            ****

                                                                                   ***

                                                                          Znaczki Rumunii

                                                                      1918-1940.1941-1944

 

                                                                                  ****

                                                                            Znaczki ZSRR

                                                                      1940-1941, 1944-1991

                                                                                   ****

piątek, 17 lutego 2023

Białogród nad Dniestrem

                                   ukr. Білгород-Дністровський ( Biłhorod  Dnistrowśkyj)

                                               ros. Бе́лгород-Днестро́вский

                            miasto w południowo-zachodniej Ukrainie, na Nizinie Czarnomorskiej, 

                                               port nad Limanem Dniestru                

                                        18 km od Morza Czarnego i 81 km od Odessy

                                        siedziba administracyjna  rejonu białogrodzkiego

                                                   

                                                                       ****

                      501 r p.n.e  osada  Tyras ( Τύρας ) założona przez osadników z Miletu

                                 

                         I - IV w.n.e pod panowaniem rzymskim ( Album Castrum)

                                                 ok.250 r - zniszczenie przez  Gotów

                                             ok .370 r   - zniszczenie przez  Hunów

                                                od  545-  do  Cesarstwa Bizantyjskiego ,

 

                                                VI - X w  osiedlanie   Słowianie

                        .   XI wieku należała do Pieczyngów i nosiła nazwę Aspron

                                od XIII w. pod panowaniem Tatarów (Ak Libo)

                     1288 -1362   w rękach genueńskich (Moncastro ) (1315-1381,1403-1434)      

                        Genueńczycy zbudowali  cytadelę z białego kamienia (wapienia) 

                   1386 r   pierwsza wzmianka o Białej Twierdzy w składzie Mołdawii

         Na początku XV wieku miasto znalazło się pod panowaniem hospodarów mołdawskich 

                               i otrzymało nazwę Cetatea Albă, czyli ‘biała twierdza’(1407)

                      Białogród przez wiele lat byłem lennem króla Polski  (1387-1478)

             1484 - zdobycie przez Turków, przemianowanie na  Ak-Kerman  ,  Akkerman

                          (Biała Twierdza)   w 1503 r                              

                                                          

          W XVIII w. centrum Tatarów budziackich, kilkakrotnie zdobywane przez Rosjan; 

                                       (1770,1789,1806)

             
                                                                   Akerman na  tureckiej mapie

                                      1812 - przyłączony do Rosji, ośrodek administracyjny 

                                                 ujezdu (od 1818)

                                              W  XIX w. port solny i zbożowy;                


                                                                          ******

                            W latach 1918–1940 miasto pod nazwą Cetatea Albă wchodziło

                                              w skład Rumunii   ( od 27.XI 1918 )

                                                         

                        W czerwcu   1940 - przyłączenie Besarabii do Związku Radzieckiego

                   Od   7 .VIII. 1940 r stolica nowo utworzonego obwodu akermańskiego

                  . 7.XII. 1940 roku przeniesiono siedzibę administracyjną obwodu do Izmaiłu 

                                      i przemianowanie  na obwód izmailski

                             Od 5.VII. 1941-2 .VIII.1944 roku miasto zajęte było przez

                                                    wojska rumuńsko-niemieckie.

                                               

                                             Od  2.VIII.1944 w granicach Ukraińskiej SRR                

                                                9 .VIII.1944 r zmiana  nazwy z Akerman

                                                            na Białogród nad Dniestrem                                                      

                                       


                               Od   15.II.1954 miasto rejonowe  w obwodzie odeskim USRR

                                                        w ramach ZSRR                                                      

                                                                                     

                                   Od 1991 r   w składzie  obwodu odeskiego niep. Ukrainy

                                                                             

                                            

                                                                           ****  

                                                    місто Білгород-Дністровський

                                                                Powierzchnia- 31 km²

                                                                            Herb miasta 

                                                                 

                                                   zatwierdzony 3.X.1996 ,nawiązuje do historycznego

                                                                    herbu miasta  z 1826 r.

 
                                                                               Flaga miasta

              

                                                                             od  3.X.1996 r

 

                                                                             *****

                                                                         W ZSRR

                                                                 Biełgorod  Dniestrowskij

  
                                                                         Herb  od  1980 r


                                                                               ******

                                                                   Rejon białogrodzki

                                                              Білгород-Дністровський район                                                                     

                                                                    Powierzchnia-  4367,7km²

                                                            Ośr. adm .  Białogród nad Dniestrem.

                                                                 ukr. Білгород-Дністровський.

                                                                                   Herb rejonu

                    
                     zatwierdzony 15.X. 2004
 
Snop zboża symbolem  rolnictwa
        Winorośl symbolizuje uprawę winorośli i produkcję wina. 
               Kotwica jest symbolem skrzyżowania szlaków rzecznych i morskich.
W górnym rogu  herb obwodu odeskiego 

                                                                         

                                                                               Flaga rejonu

     
                                                                                 

                                                            Obecny obwód   od  17 lipca 2020 r.

                                              Wcześniej obszar  rejonu wchodził w skład  rejonów

                                       białogrodzkiego (1940-2020),  tatarbunarskiego i sarackiego

                                                                         *********

                                                                   W składzie Rumunii

                                                             miasto w okręgu  Cetatea-Alba

                                                                   Oraşul Cetatea Albă

         
 
    Herb od 2.VIII.1930  

                                  symbolizował mołdawską twierdzę graniczną u ujścia Dniestru                                                                                                                               

                                                                                 ***

                                                                   Judeţul Cetatea Albă

                                                               Powierzchnia-  7.595 km²      

                                                                  Ośr. adm.  -  Cetatea Albă

                                                                              Herb okręgu

      


                                                                      

                                                                                *****

                                                                      Herb regionu Nistru

                                                                         Ținutul Nistru


  

                                                                    Herb od lutego 1939 r

                      Region Dniestr (Nistru) skupiał okręgi  Cetatea-Albă, Lăpușna, Orhei, Tighina

                                                               

                                                                           *****

                                                                      1941-1944

                                               w ramach   Guvernământul Basarabiei.

                                                    

                                                               Miasto Cetatea Albă

                                                i   Plasa Liman z siedzibą w Cetatea Albă

                                                           Plasa - odpowiednik powiatu

                                                                             *****

                                                             W Imperium Rosyjskim     

                                                        1812–1873 obwód besarabski

                                              miasto i powiat w guberni besarabskiej (1873)

                                                              
                                                                         ********

                                                               Powiat akermański

                                                      rosАккерманский уезд

                                                              rum. Ținutul Akkerman 

                                                                   Istniał w l.1818-1918

                                                            Powierzchnia -8 287,9  km²

                                                                 Herb miasta i powiatu

  
                                                                  Od  2 kwietnia 1826 r.

                                                                

                                                                              *********

                                                                    Znaczki pocztowe

                                                                         Znaczki Rosji

                                                                             1858-1918                                                                             ******

      

                                                                    Znaczki Rumunii                                                                       

                                                                   1918-1940,1941-1944


       
                                                                     
                                                                                                          

                                                                               ******

                                                                         Znaczki ZSRR

                                                                      1940-1941,1944-1991 


       


                                                                               ******

                                                                         Znaczki Ukrainy

                                                                             Od   1992                                                                             *****

                                                                       Znaczki Mołdawii

                                                                                  1991

                                                                                                                   

                                                                  

                        Najstarsza część umocnień Białogrodu, zbudowana została podczas

                 panowania hospodara mołdawskiego Stefana Wielkiego w latach 1457–1504                                                                                ****

                                        Za patrona Mołdawii uważany jest Św. Jan Nowy

                (zwany też św. Janem z Suczawy, rum. Sfântul Ioan cel Nou ) który zginął śmiercią 

                                                męczeńską w Białogrodzie w 1303 r.

 


                                                                    *****

                                 W 1825 roku wycieczkę do zamku odbył Adam Mickiewicz

                    Swą podróż na wozie przez bezkresne pustkowie, opisał w słynnym wierszu

                                                                "Stepy akermańskie"

 

   

                                                             

                                                                                 *******