niedziela, 12 marca 2017

Obwód chmielnicki                                                   Obwód chmielnicki 
                                     ukr. Хмельницька область
 do 4 lutego 1954 r. obwód kamieniecki) leży w zachodniej części Ukrainy. 
Stolicą obwodu jest Chmielnicki (wcześniej, do 1941 r. stolicą był Kamieniec Podolski).
Obwód utworzono w 1937 r w miejsce guberni podolskiej .
 


 Mi 600Herb obwodu chmielnickiego przedstawia tarczę dwudzielną w słup na pola prawe błękitne i lewe czerwone. Pośrodku u góry na styku pól złote promieniste słońce z obliczem. Pod nim dwa złote kłosy zboża odchylone od siebie.
Herb przyjęty został 21 marca 2002 roku. Słońce nawiązuje do herbu Podola.
Odchylone kłosy tworza literę X (w cyrylicy: ch), pierwszą literę nazwy obwodu.


Poropozycja herbu (sprzed 2002 roku)przedstawiał na tarczy dwudzielnej w lewy skos w polu błękitnym złote promieniste słońce, a w polu czerwonym srebrny krzyż kawalerski.

 
Herb nawiązywał do herbuguberni podolskiej z 1856 roku.
 

Herb ten był wspólnym dla guberni podolskiej oraz jej stolicy - Kamieńca Podolskiego.

Herb Podola 

 Herb województwa podolskiego – przedstawia w polu białym słońce złote z promieniami
 

                                   Herb ustanowił w 1434 r.  król Władysław Jagiełło

Podole – kraina historyczna i geograficzna (Wyżyna Podolska) na terytorium Ukrainy, 
położona nad północnymi dopływami środkowego Dniestru (Zbrucz, Smotrycz, Uszyca i in.) 
i w górnym biegu rzeki Boh.

Główne miasta: Kamieniec Podolski, Chmielnicki (do 1954 Płoskirów), Winnica.

 W latach 60. XIV wieku weszło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 Do 1393 r. rządzili nim jako lennicy Polski książęta Koriatowicze.

 W roku 1434 utworzono województwo podolskie ze stolicą w Kamieńcu Podolskim.   

   Po unii lubelskiej (1569) Podole znalazło się całkowicie w składzie Korony Królestwa Polskiego,
 w wyniku inkorporacji wschodniej jego części, tzw. Podola ukrainnego 
(województwo bracławskie ze stolicą w Bracławiu i głównym miastem Winnicą).

 Podole obejmowało w przybliżeniu województwa podolskie i bracławskie.    
 

  Pokój w Buczaczu w 1672 roku, na podstawie którego Podole wraz z Kamieńcem Podolskim
 znalazło się we władaniu Imperium Osmańskiego i znajdowała się w jego granicach przez 27 lat.
 Po pokoju w Karłowicach w 1699 roku całe Podole powróciło do Korony. 
 
 Po I rozbiorze w 1772 zachodni skrawek przejęła Austria, reszta po II rozbiorze (1793) 
została włączona do Imperium Rosyjskiego jako gubernia podolska.


Od 1921 część zachodnia Podola z Czortkowem znalazła się w obrębie woj. tarnopolskiego Polski
 (granica na rzece Zbrucz). 
Włączenie Podola Zachodniego do Związku Sowieckiego było skutkiem najazdu na Polskę  
17 września 1939 roku.
Obecnie niemal całe Podole wchodzi w skład Ukrainy, należy do niego jednak też północna część Naddniestrza.

                                                                              ********

                                                                      Herby miast

                                               Chmielnicki 
                                               Płoskirów nad Bohem
 
  Pierwsza wzmianka pochodzi z  1483 r.
Od 1793 należał do Rosji ,nosił wtedy nazwę Proskurow.
8 lipca 1941 r przeniesiono tu z Kamieńca Podolskiego stolicę obwodu
.Od lipca 1941 do marca 1944 miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką.
 W 1954 r  w ramach obchodów 300-lecia ugody perejasławskiej został przemianowany
 na Chmielnicki.

           
Herb z XVII w.
 

1796


Od 1990
********
                                    Kamieniec Podolski

  (ukr. Кам'янець-Подільський,) – miasto na Ukrainie, w obwodzie   Сhmielnickim,
                     nad Smotryczem, siedziba administracyjna rejonu kamienieckiego


 1432 r. nadanie praw miejskich magdeburskich 
W 1434 roku został stolicą nowo utworzonego województwa podolskiego.
Najważniejsza kresowa  twierdza Rzeczypospolitej. 
Zamek rozbudowywany od 1463 r, opierał się  oblężeniom aż do lat 70-XVII w.
 
Mi 1301

  W latach 1672–1699 do imperium osmańskiego jako czternasta w Europie prowincja 
                           – ejalet kamieniecki.
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku Kamieniec Podolski znalazł się w granicach Rosji 
i w 1797 roku stał się siedzibą guberni podolskiej,


Herb od 1995 r.


Historyczny herb miasta.(XIV w).

      

1796

1967.
  
             Kamieniec Podolski na znaczku ZSRR
 
                 
        Mi 4030
 
 
           *********************

         Następny post -obwód winnicki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz