wtorek, 28 maja 2019

Strefy neutralne Arabii Saudyjskiej

       W 1922 r. na północnej granicy Arabii Saudyjskiej utworzono dwie strefy neutralne , jedną z                                                             Irakiem, a drugą z Kuwejtem.


                                  Saudyjsko-kuwejcka strefa neutralna
                                  Powierzchnia -5770 km²
Znajdowała się poza obszarem tych dwóch państw na mocy protokołu z Uquair z grudnia 1922, który stanowił że: rząd Królestwa Nadżdu [od 1932 Arabia Saudyjska] i Kuwejtu będą mieć równe prawa, aż dzięki uprzejmości rządu Wielkiej Brytanii zostanie osiągnięte kolejne porozumienie między Nadżdem
 a Kuwejtem na ten temat.

1925
Rządy obydwu państw udzielały w latach 1948–1949 koncesji na wydobywanie ropy naftowej prywatnym firmom na terytorium neutralnym

W 1960 władcy obydwu państw zdecydowali, że strefa neutralna zostanie podzielona. 
    Po osiągnięciu porozumienia 17 grudnia 1967 podpisano 18 grudnia 1969 umowę o podziale tej strefy,
 a jej ratyfikacja nastąpiła 18 stycznia 1970

Granicę  wytyczono  wzdłuż  28 ° 31 ' N 


Północna część o powierzchni 2590 km² została włączona do  kuwejckiego gubernatorstwa 
al-Ahmadi . 

 Południową część  w Arabii Saudyjskiej  włączono do  Prowincji Wschodniej 
(Asz-Szarkijja)


******
Saudyjsko-Iracka Strefa Neutralna 

Obszar bezpaństwowy (w kształcie rombu)  o powierzchni 7044 km² na Półwyspie Arabskim położony między terytoriami Iraku i Arabii Saudyjskiej, stykający się z granicami: kuwejcko-saudyjską i kuwejcko-iracką


Strefa neutralna powstała 2 grudnia 1922 r. na mocy protokołu z Uqair który wytyczył granicę między Irakiem – wówczas brytyjskim terytorium mandatowym Ligi Narodów a Królestwem Nadżdu
(Od 1932-Królestwo Arabii Saudyjskiej).

W 1975 r. rządy Arabii Saudyjskiej i Iraku osiągnęły porozumienie w sprawie podziału administracyjnego regionu (północna część - 3 522 km² -do Iraku  (al-Mutanna) i południowa  do Arabii Saudyjskiej (Al-Hudud asz-Szamalija)  

.         Z niewiadomych przyczyn traktat ten nie został zarejestrowany w ONZ i nikt poza Irakiem i Arabią Saudyjską nie został poinformowany o tej zmianie na mapie ze szczegółami nowej granicy.
. Po wojnie w Zatoce Perskiej została ona podzielona równo między oba kraje ( 26 grudnia 1991). 

Na mapach politycznych nie jest już zaznaczana , zaś granica iracko-saudyjska jest wykreślana mniej więcej przez środek dawnej Stefy Neutralnej.


*******

******
Znaczki pocztowe

Kuwejt
****
Arabia Saudyjska
*****
Irak

*****

niedziela, 26 maja 2019

Arabia Saudyjska

                                                      Powrót do opisu państw ..
                                     Nie było jeszcze postu o Arabii Saudyjskiej.

                                         Królestwo Arabii Saudyjskiej 

                                           -państwo arabskie w Azji ,na Płw. Arabskim
                                          ,nad Morzem Czerwonym i Zatoką Perską

 

Graniczy z Jordanią i Irakiem na północy i północnym wschodzie, Kuwejtem , Katarem , 

Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi na wschodzie, 

Omanem na południowym wschodzie i Jemenem na południu

.
  Na wschodzie  nad Zatoką Perską równina Al-Ahsa (Al-Hasa) przechodzi w środkowej 

części kraju  w płaskowyże i wyżyny zwane łącznie Nadżd  ,które  ku zachodowi 

  przechodzą  w góry  Dżabal al-Hidżaz na północy i Dżabal Asir

 ( z najwyższym szczytem  kraju  Dżabal Sauda-  3133 m .n.p.m ) na południu.

Dżabal al-Hidżaz i Dżabal Asir opadają stromo ku położonej nad Morzem  Czerwonym 

wąskiej rowninie Tihama.


 Większość kraju zajmują pustynie   Ar -Rub al -Chali na pd., Ad -Dahna (Mały Nefud)

 i Ad -Dahi  w centrum oraz An -Nafud (Wielki Nefud) na północy.


Klimat  zwrotnikowy,kontynentalny ,wybitnie suchy

                                                                *****
                                         Al-Mamlaka al-Arabijja as-Su’udijja

                                              Powierzchnia - 2 149 700 km²
                                                     Stolica -Rijad
                                                 Dżudda - siedziba rządu

                                                 Język urzędowy -arabski
                                             Jedn, monetarna - Rial saudyjski

                                                 Ludność -31,7 mln
                                                      90 % -Arabowie,
                              ponadto    Irańczycy,  Turcy,    Pakistańczycy i Murzyni
                                     
                          Arabia Saudyjska jest absolutną monarchią dziedziczną.
                            Ustrój  opiera się na prawie islamu (szariacie)


                                                          *********
                             Arabia Saudyjska ( al-Arabijja as-Saudija) 

                arab. al-Arabija pochodzi z semickiego  rdzenia rb, związane ze słowami                                             "zachód" ʿ " pustynia ",  "mieszanie się", "kupiec", "kruk" lub "zrozumiały".    
             
                    "Saudyjska" od dynastii Saudów , która założyła państwo.


              Dynastia wzięła nazwę od przodka zwanego "Sa'ûd" – "bardzo szczęśliwy". 
           Rodzina Saudów rządziła Emiratem Al-Darija, niedaleko Rijadu, w Nadżdzie

                                                                          *****

                                                                       Symbole

 Godło przyjęte  w 1950 roku.

Zielona palma, a pod nią dwie skrzyżowane szable orientalne. Kolor zielony to symbol islamu.                                    Wszystko to odzwierciedla życie na pustyni, bronione z całą gorliwością.
Inna wersja
 Skrzyżowane miecze symbolizują zjednoczenie obu krajów Nadżdu i Hedżasu i determinację w obronie islamu.

                                                                             ********
                                                                               Flaga


od  15.03.1973 r.  
        zielony prostokąt (zieleń – symbol islamu) z białym napisem w języku arabskim „(Nie ma Boga       prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem) –  szahada, czyli wyznanie wiary – jeden z pięciu                                       filarów wiary muzułmańskiej. Pod napisem jest wizerunek miecza

                                         
   
                                                                             1938-1973

                                                                            1934-1938

                                                                              1932-1934

                                                                               ********
                                                                 Rijad (Ar -Rijad)                                                                                

                                                          


                               Nazwa Rijad pochodzi od arabskiego słowa الرياض (ar-Riyāḍ),
                                                które oznacza "miejsce ogrodów i drzew".


                                                                           **********

                                                                Królestwo Al-Hidżazu                                                                            ****
                                                         Królestwo Al-Hidżazu i Nadżdu

                                                                               1930

                                                          
                                                                       1926-1932
                                                                              *****

                         VII w -(622)   zrodzenie się islamu głoszonego przez proroka Mahometa
                          632  pierwsze państwo islamskie, stolica w Mekce (zach. część Arabii )
                                         podbicie całego Płw.Arabskiego (Abu Bakr )
                                                   do VIII w-   Wielki  Kalifat Arabski
                                       Od X w. - powstawanie emiratów (księstw)
                                                             
                         Hidżas   1250-1517  w zależności od sułtanatu mameluckiego w Egipcie

                           Od pocz. XVI w (1517) - terytorium wasalne imperium osmańskiego
                                                         (większość obszaru Arabii)
                                 
                                                 1914

                   XVIII w. -powstanie państwa jednoczącego plemiona arabskie,pod rządami
                  rodu Saudów ,korzystających ze zbrojnego wsparcia muzułmańskiego
                                                    bractwa wahhabitów (1774)
                                                 Ruch na rzecz czystego islamu
                                     twórca - Muhammad  Ibn Abd al-Wahhab (1720-1792)

                                  1887-1902 pod rządami rodu Raszydów.
               1902-1926 -tworzenie samodzielnego państwa przez dynastię Saudów               
                      1902 - zajęcie  Rijadu przez wahhabitów (Muhammed ibn Saud)
                                            1906 - regionu Nedżd i Kasim
                                       
                      przyłączenie wyb.wsch. Al-Hasa (1913), Dżabal Szammar (1921)
                              Asiru (1930)  i król.Hidżazu (z  Mekką i Medyną)
                                   
                                1925 -odkrycie ropy naftowej (Damman)

                                29.I. 1927- Królestwo Al-Hidżazu i Nadżdu
                                  ( Al Mamlaka al-Hidżaz wa Nadżd )

                    23.IX. 1932 - zmiana nazwy  na  Królestwo Arabii Saudyjskiej

                                  

                                       Od  1933 · wpływy USA
                      udzielenie koncesji naftowych koncernom amerykańskim
                                                    (Armaco do 1980 r)
                                 od 1945 - członek ONZ i Ligi Arabskiej

                                     Od zakończenia II wojny światowej  trwa sojusz
                                      Arabii Saudyjskiej  i Stanów Zjednoczonych

                                            
                                                                    ******

                                                       Znaczki  pocztowe

                                                      Znaczki imperium osmańskiego

                                  znaczki kolejowe (kolej Hedżaska)
                                                             ( tur.  Hicaz Demiryolu )

                                     linia kolejowa  z Damaszku do Medyny

                                                      ***
                                         Znaczki Al-Hidżazu
                                                         1916- 1925
                         


                                               **
                                         Znaczki Nadżdu
                                                                           1925


                                                                       *********
                                    Znaczki Al-Hidżazu i Nadżdu
                                                               (ang.Hejaz & Nejd )
                                                        fr. Postes Hedjaz &Nedjde

                                                                            1926
                                                        

                                           Królestwo Arabii Saudyjskiej
                                                                od1.I. 1934 r
                                                                    napisy
                                        arab.Al-Mamlaka al-Arabija as -Saudija
                                              i fr.  Royaume de l' Arabie Saoudite
                                                             po 1960 r
                                                              napisy
                                Arabie Saoudite, Saudi Arabian Kingdom, S.A.K, K.S.A
                                                         Saudi Arabia, S.A
                          


                         
                             Od 1982 r -na znaczkach zamiast nazwy państwa -  tylko godło  Arabii Saudyjskiej
 w rogu znaczków


    *********
                                                    Znaczki egipskie w Dżidda (Dżudda)

                                                             w latach   1865-1881
                          datownik z napisem w języku włoskim - „Poste Vice Reali Egiziane
                                                                         GEDDA


*******