sobota, 4 marca 2017

Białystok


                               Białystok znaczki i herb miejski

                                 Miasto na  Wysoczyźnie Białostockiej


                              Od 1516 znana obecna nazwa (pop. Bełszczany Stok)

 
                                         Prawa miejskie  od  1.II. 1749 r .

 
                          1795-1807 -należał do Prus (siedziba nowo utworzonej prowincji

                                    Prusy Nowowschodnie),później w granicach Rosji
                                                     (obwód białostocki do 1842,
                                 następnie włączony do   guberni grodzieńskiej).


                                    Od 14.VIII. 1919 miasto wojewódzkie  II RP  
                                                                                                                                                                                                          


             
                             Projekt herbu województwa

                         IX.1939- VII.1941 okupacja radziecka (obwód białostocki, BSRR)

           


                         VI.1941- VII.1944 -okupacja niemiecka (Regierungsbezirk Bialystok)


               

                    27 lipca 1944 r. Białystok został zajęty przez wojska radzieckie. 
Południowa i środkowa część województwa została wyzwolona w lipcu i sierpniu 1944. 
 
 Na  mocy umowy granicznej pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku obwód zlikwidowano – 17 rejonów obwodu białostockiego wraz z 3 rejonami obwodu brzeskiego (hajnowskim, kleszczelskim and siemiatyckim) oddano Rzeczypospolitej Polskiej

1946
.
                                                                              *****
                            Znaczki poczty doręczeniowej

     W okresie I wojny światowej miasto znajdowało się  pod okupacją niemiecką
                                         od 13.VIII. 1915 do 19 .II. 1919 roku.
 

Niemieckie wojskowe władze okupacyjne w Białymstoku zezwoliły  3 lipca 1916 roku na wysyłanie za granicę na specjalnych formularzach  korespondencji osób cywilnych                                       ,zamieszkałych na terenie  powiatu białostockiego .
                  Pośrednictwo pocztowe (Briefvermittlungstelle in Bialystok
                      przygotowało  znaczki opłaty za wysyłkę  tych formularzy.

                              
                             Herb w owalu z ręcznym podpisem R.Wolfsohn.

                                                                                     

                                               W obiegu do  16 XII 1918 r.                        Znaczki przedstawiały  daleko stylizowany herb Białegostoku.
                 Herb miejski Białegostoku Orzeł i Pogoń na tarczy dwudzielnej w pas,
                     jest w zasadzie herbem  Obwodu Białostockiego wprowadzonym
                                       ukazem cara Aleksandra I  -8 sierpnia 1809 roku.  "щит, разделенный на две части; в первой помещает белого орла в красном,
                  а в другом погоню Литовскую в оранжевом поле"

 . 8 sierpnia 1809 r. car Aleksander I nadał Obwodowi herb przedstawiający na tarczy herbowej dzielone w pas, na czerwonym tle Orła Białego i Litewską Pogoń w polu pomarańczowym. 
Nie był to herb tylko miasta, ale herb ziemski przynależny całemu Obwodowi Białostockiemu. 
Orzeł był bez korony.
 Herb nie nawiązywał do tradycji heraldyki polskiej, według której tarcza herbowa powinna 
być dzielona w słup, a nie w pas.

             Obwód istniał do 1842 roku kiedy to włączono go do guberni grodzieńskiej.
          Od 1882  do 1917 roku w herbie wielkim Rosji był herbem bliżej nieokreślonego                                                        księstwa białostockiego.  
                                                                              *****
                  Jako herb miasta używany był w latach 1882-1901, 1915-1919.

W okresie międzywojennym  Rada Miejska upierała się przy herbie z Orłem i Pogonią, władze centralne w Warszawie nakazywały powrócić do historycznego herbu z Gryfem i monogramem  hetmana Jana Klemensa Branickiego z 1760 roku.
            Po 1945 roku nadal nie potrafiono zdecydować który herb uznać za symbol miasta.
                  Obecnie używany jest herb miasta w wersji z 1995 roku z Orłem i Pogonią.                                                   ***************
                                       Następny post o herbach na znaczkach GG.        


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz