poniedziałek, 13 marca 2017

Obwód winnicki

                            Obwód w środkowej części Ukrainy przy granicy z Mołdawią. 

                                     Utworzony 27 lutego 1932 r,. ze stolicą w Winnicy.

 

                                                   Historyczne Podole i Bracławszczyzna

           Dzisiejszy obwód winnicki  95 % .leży  na terenie byłego województwa bracławskiego
                                       Od 1395  w granicach Wlk. Ks. Litewskiego.
                                        1569 - województwo bracławskie w Koronie

                                                         1672-1699 we władaniu tureckim


                                         Od 1793 w zaborze rosyjskim (gubernia brasławska), 

                                                      od 1796 gubernia podolska
                                              1922-1991  część Ukraińskiej SRR
                             1937- wydzielenie obwodu kamienieckiego (chmielnickiego). 
                                              1941-44 -okupacja niemiecka
                                            Od 1991 w niepodległej Ukrainie.

 

Herb obwodu winnickiego przedstawia na tarczy czterodzielnej w krzyż w polach 1 i 4 błękitnych 

promieniste słońce z obliczem. W polach 2 i 3 czerwonym srebrny krzyż kawalerski z błękitną 

tarczką   na przecięciu ramion krzyża.

 Na tarczce srebrny półksiężyc.
 Godła w herbie obwodu  nawiązują do herbów Podola  i Bracławszczyzny 

         z czasów I Rzeczypospolitej.


                                                         Herb przyjęty został 18 lipca 1997 r.


Herb województwa bracławskiego nadany w  1589 r

Województwo bracławskie 
 
część prowincji małopolskiej, utworzone w 1566, na sejmie w Lublinie 
 w roku 1569 przyłączone 
do Korony. 
Województwo obejmowało wschodnią część Podola, zwanego 
Podolem litewskim lub Podolem ukrainnym.

                                Stolicą województwa był Bracław, jednak później nieformalną siedzibą 

                                                         wojewodów stała się Winnica.


                                      ***************
                                          Winnica

                                  Miasto w środkowej części Ukrainy, nad Bohem.


                          Nazwa „Winnica” pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie 

                                           Władysława Jagiełły 13 czerwca 1385 roku.

                           Miasto w XV wieku lokował na prawie magdeburskim
 
                                              Aleksander Jagiellończyk.

Herb Winnicy od 1993 r
.( wzorowany na herbie z  1640 r )

                                           W 1569 miasto zw ramach Rzeczypospolitej  
 
                              zostało inkorporowane wraz z województwem bracławskim
                                                                do Korony
 
 
                              Po pokoju w Buczaczu do pokoju w Karłowicach (1672–1699) 
 
                                                pod panowaniem Turcji.

                             Po II rozbiorze Polski stolica  ujezdu winnickiego guberni podolskiej.


1796

                          W 1918 Ukraińska Republika Ludowa, Hetmanat i ponownie URL.
 
                 W czasie ofensywy polsko-ukraińskiej na Kijów w wojnie polsko-bolszewickiej 
 
                   siedziba rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, miejsce spotkania Symona Petlury 
 
                                         i Józefa Piłsudskiego.
 
               W czerwcu 1920 zajęte ostatecznie przez Armię Czerwoną, włączone do Ukraińskiej SRR
 
                                  (od 1922 w składzie ZSRR) do której należało do 1991 roku.

ZSRR Mi  2648

1969

******

                                               Bracław 

                                    Pierwszy raz wzmiankowany w 1362 r.
  Bracław otrzymał lokację na prawie magdeburskim w 1564 i już jako miasto został, zgodnie
 z postanowieniami Unii Lubelskiej przyłączony do Polski (1569). 
Przez ponad 200 lat był odtąd stolicą 
nowego województwa utworzonego z części Podola nad Dniestrem i Bohem

Częste napady Tatarów i bliskość niespokojnej Siczy Zaporoskiej sprawiły że faktyczną 
 stolicą województwa bracławskiego została Winnica (1598), nie zmieniono jednak nazwy
 województwa. 

Od 1793- miasto znajdowało się w zaborze rosyjskim

 1922-1991 -w Ukraińskiej SRR ,w składzie ZSRR

Od 1991 miasto w granicach niepodległej Ukrainy, 
w rejonie  niemirowskim obwodu winnickiego.


Historyczny herb miasta

1796Obecny herb.************************


Bracław często mylony jest z Brasławiem

Brasław (biał. Браслаў, Brasłau) – miasto na Białorusi,
 
 w obwodzie witebskim,
 
 siedziba rejonu brasławskiego.****************


Następny post - Mołdawia,Naddniestrze,Gagauzja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz