poniedziałek, 13 marca 2017

Obwód winnicki

Obwód w środkowej części Ukrainy przy granicy z Mołdawią. Utworzony 27 lutego 1932 r,. ze stolicą w Winnicy.
Historyczne Podole i Bracławszczyzna
Od 1395  w granicach Wlk. Ks. Litewskiego.
1569 - województwo bracławskie w Koronie


1672-1699 we władaniu tureckim
Od 1793 w zaborze rosyjskim (gubernia brasławska),od 1796 gubernia podolska
1922-1991  część Ukraińskiej SRR
      1937- wydzielenie obwodu kamienieckiego (chmielnickiego). 
1941-44 -okupacja niemiecka
Od 1991 w niepodegłej Ukrainie.


Herb obwodu winnickiego przedstawia na tarczy czterodzielnej w krzyż w polach 1 i 4 błękitnych promieniste słońce z obliczem. W polach 2 i 3 czerwonym srebrny krzyż kawalerski z błękitną tarczką na przecięciu ramion krzyża. Na tarczce srebrny półksiężyc.
 Godła w herbie obwodu  nawiązują do herbów Podola 
 i Bracławszczyzny z czasów I Rzeczypospolitej.
Herb przyjęty został 18 lipca 1997 r.


Herb województwa bracławskiego nadany w  1589 r

Województwo bracławskie – część prowincji małopolskiej, utworzone w 1566, na sejmie w Lublinie w roku 1569 przyłączone do Korony. Województwo obejmowało wschodnią część Podola, zwanego Podolem litewskim lub Podolem ukrainnym.

Stolicą województwa był Bracław, jednak później nieformalną siedzibą wojewodów stała się Winnica.


               ********************************
                                    Winnica

 Miasto w środkowej części Ukrainy, nad Bohem.
Nazwa „Winnica” pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie Władysława Jagiełły 13 czerwca 1385 roku.
  Miasto w XV wieku lokował na prawie magdeburskim
           Aleksander Jagiellończyk.

.( wzorowany na herbie z  1640 r )

 W 1569 miasto zostało inkorporowane wraz z województwem bracławskim do Korony w ramach Rzeczypospolitej
Po pokoju w Buczaczu do pokoju w Karłowicach (1672–1699) 
pod panowaniem Turcji.
Po II rozbiorze Polski stolica  ujezdu winnickiego 
guberni podolskiej.
W 1918 Ukraińska Republika Ludowa, Hetmanat i ponownie URL. W czasie ofensywy polsko-ukraińskiej na Kijów w wojnie polsko-bolszewickiej siedziba rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, miejsce spotkania Symona Petlury i Józefa Piłsudskiego. W czerwcu 1920 zajęte ostatecznie przez Armię Czerwoną, włączone do Ukraińskiej SRR (od 1922 w składzie ZSRR) do której należało do 1991 roku.

                                 Bracław 

                    Pierwszy raz wzmiankowany w 1362 r.
  Bracław otrzymał lokację na prawie magdeburskim w 1564 i już jako miasto został, zgodnie z postanowieniami Unii Lubelskiej przyłączony do Polski (1569). Przez ponad 200 lat był odtąd stolicą nowego województwa utworzonego z części Podola nad Dniestrem i Bohem

Częste napady Tatarów i bliskość niespokojnej Siczy Zaporoskiej sprawiły że faktyczną stolicą województwa bracławskiego została Winnica (1598), nie zmieniono jednak nazwy województwa. 

Od 1793- miasto znajdowało się w zaborze rosyjskim
 1922-1991 -w Ukraińskiej SRR ,w składzie ZSRR
Od 1991 miasto w granicach niepodległej Ukrainy, 
w rejonie  niemirowskim obwodu winnickiego.


***********************************


Bracław często mylony jest z Brasławiem

Brasław (biał. Браслаў, Brasłau) – miasto na Białorusi, w obwodzie witebskim, siedziba rejonu brasławskiego.****************


Następny post - Mołdawia,Naddniestrze,Gagauzja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz