piątek, 17 marca 2017

Obwód żytomierskiObwód żytomierski (ukr. Житомирська область) –leży w północnej części Ukrainy, przy granicy z Białorusią. Stolicą obwodu jest Żytomierz.
Utworzony 22.IX. 1937 r.Herb obwodu żytomierskiego przedstawia na tarczy o czerwonym polu dzielonym złotym krzyżem na cztery pola, w polu 1 - herb Kijowszczyzny (srebrny św. Michał Archanioła z opuszczonym mieczem i pochwą). W polu 2 - Pogoń, herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pole 3 - herb Wołynia (srebrny krzyż ). W polu 4 - słońce z herbu Podola.

Na błękitnej tarczy sercowej herb Żytomierza.

Herb został przyjęty 11 kwietnia 2003 roku i nawiązuje do historycznych herbów ziem wchodzących w skład obwodu.
Ziemie obecnego obwodu wchodziły w skład 4 historycznych ziem
Kijowszczyzny ,Polesia,Wołynia i Podola


******************************************************
 Od 1320 r część Wlk. Ks. Litewskiego

           W 1569 roku wraz z całą południową częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego w składzie Korony Królestwa Polskiego.    
           W wyniku II rozbioru Polski wszedł w skład Rosji 1922-1991 część USRR

1937 -wydzielenie obwodu żytomierskiego z obwodu kijowskiego.

                
1941-1944 -okupacja niemiecka

 1991 w niepodległej  Ukrainie


                                    *********************************************


Żytomierz 

Żytomierz (ukr. Житомир, Żytomyr) – miasto obwodowe na Ukrainie, nad rzeką Teterew.
Nazwa miasta  tak jest wyjaśniana w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego....."

Żytomir (mir w języku sło­wiańskim żupa, okrąg, obwód, świat; porównaj Uszomir, Ługomir, Wilkomir). Inni znów wy­prowadzają nazwę tego miasta od mierzenia żyta, od dawnych bowiem wieków atrybutem każdego miasta lub mieszczan była kłoda dębowa do mie­rzenia zboża ku wygodzie ludziom na targ przy­jeżdżającym. Najprawdopodobniej nazwa ta pochodzi od imienia osobowego, jak Sandomierz, Spicymierz, Włodzimierz, Radom, Lubar, Rado­myśl i in.

Założony w 884 roku Żytomierz był jednym z największych miast Rusi Kijowskiej.
W 1333 roku został przyłączony przez Giedymina do Wielkiego Księstwa Litewskiego.


W 1444 roku król Polski Kazimierz Jagiellończyk nadał Żytomierzowi prawa miejskie i wybudowano wówczas niewielki zamek. Miasto zostało zniszczone przez Tatarów w 1469 i 1481 roku.
1569 - włączenie do Korony,stolica powiatu

Po oderwaniu przez Rosję Kijowa (1667) od Polski stał się on w 1686  roku nową stolicą województwa kijowskiego.

Po II rozbiorze (1793) przyłączono je do Rosji.
Od 1804 stolica  guberni wołyńskiej.

Po 1920 roku na mocy traktatu ryskiego Żytomierz znalazł się w Związku Radzieckim


 Miasto zostało poważnie zniszczone podczas I i II wojny światowej.
W 1991 roku Żytomierz wszedł w skład niepodległej Ukrainy.

Obecnie Żytomierz jest jednym z ośrodków odradzającego się życia społecznego i religijnego Polaków mieszkających na Ukrainie.

                                     ******************
Herb miasta 

W XVI w  herbem była

brama o trzech wieżach i św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina


Herb od 1991 r.
  *****************************************************

  W latach 1925-1935 istniała na terytorium okręgu  Żytomierskiego-Winnickiego 
Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego    22 marca 1925 r .  sowieci powołali polski rejon narodowościowy imienia Juliana Marchlewskiego potocznie zwany Marchlewszczyzną. 

Obwód  powstał na Wołyniu, na zachód od Żytomierza, gdzie w okolicznych wioskach znajdowały się skupiska Polaków  (70 %).(mieszkali tam również Ukraińcy, Niemcy i Żydzi)
 Stolicą PRN zostało miasto Dołbysz (ros. i ukr. Довбиш, czyt. Dowbysz), liczące ok. 3000 mieszkańców, które w związku z utworzeniem rejonu w 1926 r. przemianowano na Marchlewsk.
 W  1930 r. obszar obwodu  objął- 650 km².


Marchlewszczyzna została zlikwidowana w 1935 r. . 
W 1939 r. byłą stolicę rejonu – Marchlewsk przemianowano na Szczorsk (w 1946 r. przywrócono pierwotną nazwę Dołbysz).

Od 1991 osiedle typu miejskiego w obwodzie żytomierskim Ukrainy.
Do końca istnienia ZSRR ani w tym kraju, ani w innych, sojuszniczych państwach demokracji ludowej (w tym Polsce) nie ukazywały się żadne publikacje ani opracowania naukowe dotyczące Marchlewszczyzny.


                   *********************** 

                         Następny post  - dla odmiany trochę  o  Tønsbergu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz