niedziela, 25 września 2022

Znaczki ziemstw cz.3

 Gubernia Czernichowska

 – gubernia Imperium Rosyjskiego, leżąca na terenie Ukrainy Lewobrzeżnej, na terenie 

dzisiejszych Ukrainy i Rosji. Powstała w roku 1802 po podziale guberni małorosyjskiej 

na czernihowską i połtawską. 

 Centrum administracyjnym było miasto Czernihów. Składało się na nią 15 powiatów

                              Powierzchnia - 52.396 km².

                           W roku 1925 gubernię czernihowską zlikwidowano

                                                                              *****

                                                             Ziemstwo (powiat)   Kozielec

                                                                   Козелецкий уезд

                                  Powiat  o pow. 4 ,9 tyś km², w pd.-zach. części gub. czernihowskiej

                                                     z centrum w mieście  Kozielec (Козелець)

                                                              Istniał w latach 1781- 1923

                                                                    Znaczki pocztowe (2)

                                                                            od 1867 r


                                                                                 *****

                                                            Herb miasta Kozielec (1782)                                                     

                                                                              1663

                                                                           ******

                                                             Ziemstwo (powiat) Oster

                                                                      Остёрский уезд

                               Powiat o pow 4,3 tyś km² w pd-.zach. części guberni czernihowskiej

                                                  z centrum w mieście Oster (Остер )

                                                       Istniał w latach 1781-1923 r

                                                                   Znaczki pocztowe (1)

                                                                            od 1885 r


                                      Na znaczku  herb miasta powiatowego  Oster (do1917 r)

                                        Herb  nadany w 1663  wraz z prawami miejskimi przez króla 

                                                                    Jana Kazimierza

                                                              Potwierdzony w 1782 r

                                                                                              ,


                                                                             *****


Znaczki ziemstw cz.2

                                               Znaczki ziemstw guberni chersońskiej

 Gubernia znajdowała  się na południu Imperium Rosyjskiego, istniała  w latach 1802–1921

 Siedzibą władz guberni był Chersoń. Powierzchnia - 72 284 km²

 Wchodziła w skład regionu określanego w Imperium Rosyjskim jako Noworosja.

Na północy graniczyła z guberniami połtawską, kijowską i podolską, na południu 

z Morzem Czarnym i gubernią taurydzką, na wschodzie z guberniami taurydzką 

  i jekaterynosławską, na zachodzie przez Dniestr graniczyła z gubernią besarabską.

                              

                                                                          *******

                                                     Herb guberni chersońskiej (1878 )

                                                                            

                                                                             ********

                                                           Ziemstwo (powiat) Aleksandria

                                                                  Александрийский уезд

                                 Powiat  o pow.9 810 km ² w pn.-wsch części guberni chersońskiej

                                                            z siedzibą w mieście Aleksandria

                                                            Istniał w latach 1806 (1784)-1920                                                        

                                                         Znaczki pocztowe  ziemstwa  (19)

                                                                             od 1869 r


                                             Na  drugim znaczku  herb guberni chersońskiej 

                                                                           

                                                                        *******

                                                       Ziemstwo (powiat) Ananajew  

                                                         Ананьевский уезд

                                       powiat w pd.zach części guberni chersońskiej

                                 o pow. 8.475 km²  z siedzibą w mieście Annanajew ( Ананьев)  

                                                        Istniał w latach   1834-1921 r.

                                                                  Znaczki pocztowe (11)

                                                                          od 1875


Na znaczkach herb guberni i powiatu (na drugim)

                                                                         Herb powiatu

                                                                           od 1847 r

                                                                             ******

                                                           Ziemstwo (powiat) Cherson

                                                                       Херсонский уезд 

                               Powiat o pow.  17,3 tyś km² w  pd.-wsch.części gub. chersońskiej

                                                     z centrum w mieście Chersoń (Херсон)

                                                           Istniał  w latach   1776-1923 r     

                                                                      Znaczki pocztowe (14)

                                                                 od 1867...

                  
                                              Na drugim znaczku   nieznany herb   

                                                połączenie herbu Chersonia  i ...... ?

                                                            

                                                       Herb miasta  nadany w 1803 r

                                                                      ******

                                                    Ziemstwo (powiat)  Jelizawetgrad

                                                           Елисаветградский уезд

                              Powiat o pow.15,9 tyś km² , w pn części gub. chersońskiej z centrum

                                                   w Jelizawetgradzie  (Елисаветград)

                                                          Istniał w latach 1776-1923 r                                                                  

                                                                  Znaczki pocztowe (41)

                                                                          od 1870Na znaczkach motyw herbu miasta powiatowego Jelizawetgradu

                                                          zatwierdzony 6 sierpnia 1845

                                                             Tarcza dwudzielna w pas .

                                          W polu złotym znajduje się rosyjski orzeł cesarski .

                           W polu  dolnym czerwonym , fortyfikacja, wewnątrz której znajduje

                              się monogram cesarzowej Elżbiety Romanowej (pan. 1741-1762)

                                                                z  datą  1754 r.

                                                                 **********

                                                        Ziemstwo (powiat) Odessa

                                                                    Одесский уезд

                                     Powiat o pow..9,8 tyś  km² , w pd zach części gub. chersońskiej

                                                             z centrum w Odessie                                      

                                                        Istniał w latach 1825-1923

                                                                    Znaczki pocztowe (2)

                                                                          od 1878 r


Na znaczkach   herb  Odessy

                                                Herb Odessy  zatwierdzony 22 kwietnia 1798 r.

                                                                        ********

                                                          Ziemstwo (powiat)Tyraspol 

                                                                Тираспольский уезд
 
                                           powiat w zachodniej części guberni chersońskiej    
 
                                                    istniejący  1803 (1795) do 1923 roku .
 
                                                       Powierzchnia  -15,9 tyś km² 

 
                                                                 Znaczki pocztowe (4)
 
 
Na drugim znaczku herb  miasta powiatowego Tyraspol

                                                                       nadany w 1847 r

                                                                              ******

 

                                     Znaczek Naddniestrza z reprodukcją znaczka tyraspolskiej

                                                               poczty ziemskiej


                                                                             ********


sobota, 24 września 2022

Znaczki ziemstw

Ziemstwo   ( ros. зeмскoе учреждениe) -carski organ samorządowy, istniejący w latach 

1864-1917 – w europejskiej części  Rosji

 Instytucja ta  zobowiązana była  m.in  do zorganizowania poczty uzupełniającej na terenach peryferyjnych,gdzie poczta państwowa nie była  w stanie dostarczać przesyłek.

         Pocztę ziemską  zorganizowano w 359 powiatach (ujezdach) 34 guberni.

        Poczta działała 1864-1920  (formalnie od 1870 r)

W  136 powiatach wydano własne znaczki pocztowe, które musiały

 różnić się od tych używanych  przez pocztę państwową

                                                                         ******

                                                            Gubernia  Charkowska

                                                             Харьковская губерния

                                                             

 

  Gubernia ze stolicą w Charkowie, utworzona pierwotnie jako namiestnictwo charkowskie

 ukazem   Katarzyny II w 1780 roku z przekształcenia guberni słobodzko-ukraińskiej.

 W 1797 Paweł I likwidując namiestnictwa przywrócił gubernię słobodzko-ukraińską,

 5 grudnia?/ 17 grudnia 1835 została ona przemianowana na gubernię charkowską.

 Obejmowała powierzchnię 54 493 km².
Zlikwidowana w 1925 przy reformie podziału administracyjnego Ukraińskiej SRR


                                                                         ******

                                        Ziemstwo (powiat) Achtyrka  (Ахтырский уезд )                                              

                                               z siedzibą w mieście Achtyrka (Ахтырка)

                                                       istniało od 1780 do 1923 roku .

                                                           Znaczki pocztowe ziemstwa (3)

 
 Od 1872

                                             z motywem  herbu powiatu (miasta powiatowego)                                                          

                                                    Herb nadany w 1781 r przez Katarzynę II        

            

                                                                      ******

                                                      Ziemstwo (powiat) Charków

                                                                 Харьковский уезд

                                                ze siedzibą w  mieście Charków ( Харьков)

                                                         istniało w latach 1780-1923 r


                                                          Znaczki pocztowe ziemstwa   (36 )

                                     

                                                                        1870-1912 

                                                  Na znaczku kaduceusz i róg  obfitości. 

                                                      to nawiązanie do herbu Charkowa

                                                                                     

                                                                              ******

                                                     Ziemstwo (powiat ) Lebiedin

                                                              Лебединский уезд

                                                z siedzibą w mieście  Lebiedin (Лебедин )

                                                           istniało w l. 1780-1923                                                

                                                                    Znaczki ziemstwa (17)


                                             Znaczek z łabędziem nawiązuje do herbu miasta

                                                                    nadanego w 1781 r

                                                                              **** 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                     Ziemstwo (powiat)  Starobielsk

                                                                   Старобельский уезд

                                              z siedzibą  w mieście Starobielsk (Старобельск)

                                                                   , istniało   1797-1923

                                                              Znaczki pocztowe ziemstwa (38)

                                                                           1876-1895

                                Znaczek z koniem w biegu - nawiązanie do herbu  Starobielska

                                       nadanym w 1804 r.


                                                                              *****

                                                              Ziemstwo (powiat) Sumy 

                                                                         Сумский уезд

                                                         z siedzibą w mieście Sumy ( Сумы), 

                                                            istniało  w latach 1780- 1923

                                                                  Znaczki pocztowe (14)

                                                                           od  1868 r

Na znaczkach herb miasta Sumy nadany w 1781 r

                                                                          ********

                                                             Ziemstwo (powiat)  Wałki

                                                                    Валковский уезд

                                                         ze stolicą w mieście Wałki ( Валки)

                                                           ,istniało w latach  1780-1923 r

                                                                   znaczki pocztowe (18)


                                                                       1895-1914

                                                                         Herb miasta


                                                                             *****

                                                       Ziemstwo (powiat) Wołczańsk

                                                                  Волчанский уезд

                                                  ze stolicą w mieście Wołczańsk (Волчанск)

                                                          istniało w latach 1780-1923

                                                             Znaczki pocztowe od 1872 (2)


                                            Wilk-nawiązanie do herbu miasta powiatowego

                                                      Wołczańska

                                                                    Herb nadany w 1781 r


                                                                             *****