piątek, 3 marca 2017

Carska Heroldia i znaczki PrzedborzaZiemie polskie , które w wyniku rozbiorów przypadły Rosji weszły w sferę  oddziaływania urzędowej heraldyki rosyjskiej. 
 Petersburska Heroldia utworzona została w 1722 roku dla kodyfikacji wszystkich herbów funkcjonujących w Imperium.
 W 1867 roku ponownie zreformowany został podział administracyjny Królestwa Polskiego utworzono 10 guberni. 


                        Projekty herbów dla  tych guberni wykonane zostały w Heroldii
                                               pod kierownictwem Bernharda  Kohne.                     25 lutego 1869 roku cesarz Aleksander II  zatwierdził 
                                                       wzory herbów nowych guberni.


                                                                            ******
                                Przedbórz 

                         Miasto w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim,
                                położone na Wyżynie Przedborskiej nad rzeką Pilicą.
                                          Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Przedbórz.                                Jest miastem wzmiankowanym po raz pierwszy w 1145 r.
                                          Kazimierz Wielki wzniósł tutaj zamek. 
                                 Władysław Jagiełło nadał Przedborzowi prawa miejskie (1405)

                     Od 1815 Przedbórz leżał w Królestwie Polskim, w województwie sandomierskim
                                                                        w powiecie koneckim .
                   W latach 1867 -1915 w guberni radomskiej, w powiecie koneckim (Конский уезд ).

                     W latach 1915-1918 wchodzi w skład austriackiej jednostki administracyjno-                                             terytorialnej  nazwanej Generalnym Gubernatorstwem z siedzibą w Lublinie.
                                     
                   
                                                                W i G 1937

     Po zajęciu go przez wojska austriackie utworzono urząd poczty etapowej II klasy  (Przedbórz Kreis Konsk),który przesyłał i odbierał przesyłki z urzędu w Końskich. 
Obszar doręczeń Przedborza  obejmował miasto i  co najmniej 24 gminy.
Służbę doręczeniową zorganizowała Rada Miejska.
Do rozliczenia opłat za doręczanie przygotowano znaczki,które wprowadził do obiegu kierownik urzędu pocztowego Piotr Franczak (1875-1929) .

 Pomysł na edycję znaczków poczty miejskiej zrodził się u kierownika  urzędu pocztowego  i  Szlojme (Szlema) Abramsohna, syna  miejscowego żydowskiego kupca, ogólnie znanego w warszawskich kołach filatelistycznych.

 W okresie od 18 grudnia 1917 do 27 czerwca 1918 roku opracował i wydał 5 edycji znaczków pocztowych w ilości 150 tys. sztuk. Znaczki są ząbkowane, cięte w kolorach zielonym, niebieskim, czerwonym i fioletowym.
 Drukowane  (litografia)  były w Piotrkowie

                                  Na znaczkach pierwszego wydania 
                                  widniał  polski orzeł  , data  1917, napisy: 
                                              "Miasto Przedbórz"  "Stadt Przedbórz" 
                                                              i nominał w groszach.

        Na znaczkach doręczeniowych  w 1918 roku ( wydania II, III, IV, V) figuruje herb który       katalogi filatelistyczne  (  niemiecki Michel,  polski Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych ziem Polskich .1990.  t.1, str. 254) opisują  jako miejski.                                                                            *****
               Herb umieszczony na znaczkach to herb guberni radomskiej
                                        użyty w przekonaniu że, jest to herb miasta.
                         
Герб Радомской губернии утвержден 25 февраля 1869 года:
"В червлёном щите золотой сноп пшеницы, сопровождаемый двумя серебряными молотками. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою". 

                                                                         *****

 Gubernia radomska (ros. Радомская губерния) – jednostka administracyjna w Królestwie Polskim istniejąca w latach 1844-1917. Powstała w 1844 w wyniku połączenia guberni sandomierskiej oraz guberni kieleckiej.

                                                                  ******
                                    Herb Przedborza 

 przedstawia w polu srebrnym dwie wieże czerwone, każda z trzema blankami złotymi, i daszkami stożkowymi czarnymi, flankujące zamkniętą bramę złotą. W postawie herbu widnieje napis 1405 czarny.
 Herb jest wzorowany na odcisku pieczęci z dokumentu wydanego w 1551 r


***********
                                            Dzisiaj tyle.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz