wtorek, 30 sierpnia 2022

Rejony narodowościowe USRR

                         W ramach Ukraińskiej SRR w latach 30 -XX w -istniały 

                       3 żydowskie rejony narodowościowe , był to przejaw radzieckiej

                                                      polityki korienizacji                      

                                                                                                                                                     ********

                                         Żydowski Rejon Narodowy Kalinindorf

                                             Калініндо́рфський євре́йський райо́н

                                          (  Сейдеменухський єврейський національний район)

 

                       Pierwszy z żydowskich rejonów narodowych  utworzony  w 1927 r.

                                      Powstał  u zbiegu rzek Ingulec i Dniepr na terenie 

                                 który został  wydzielony  z  okręgu chersońskiego w 1926 r

                              (rejony bierosławski i wielkoaleksandrowski) i snigirowskiego 

                                                    z okręgu mikołajowskiego.

          

                                                           Powierzchnia -900 km²

                                                        Ośr adm.  -Kalinindorf

                                                      Jezyki    - jidisz i ukraiński

                                                          Ludność-   19,4 tyś.  (1939)

                                                                     -     40% żydzi

1940


                          po    1807-    żydowskie kolonie  Wielka  i Mała  Sejdeminucha

                                     ,Bobrowy Kut ,Lwow                   

                                        5.III.  1927 utworzenie rejonu

                            17.02.1935 r.  powiększenie  terytorium o Новогредневский сельсовет

                                                         z rejonu  snigirowskiego


                                  
  5.III.1939 likwidacja rejonu narodowościowego

                                VIII.1941  -III.1944     okupacja niemiecka  (Gross Ingulet)

                                                   . Kreisgebiet Cherson

                                   od 15 VIII.  1944-1958  rejon  kaliniński

                                                  w obwodzie chersońskim

                                  4.IV.1958 - likwidacja  rejonu kalinińskiego              
 

                                                          **************

                                    Żydowski Rejon Narodowy Nowozłotopolski

                    Новозлатопольский еврейский национальный район (Н.Е.Н.Р)

                          Новозлатопільський єврейський національний район  

                                    

                                               Powierzchnia -520,5 km²

                                   Ośr. adm. - Nowozłotopole  ( jidysz - Nai-Zlatopol )

                                                        Języki urzędowe -jidisz

                                                        Ludność - 15,6 tyś (1939)  

                                                                  żydzi -30%

                                                       

                                           10 rad wiejskich (9 żydowskich,1 ukraińska)

                                                                                                                   

                Nowozlotopole-  od  1848 r . żydowska kolonia rolnicza (jedna z 12) założona 

                         przez osadników  z  guberni witebskiej , kowieńskiej i mohylewskiej

                                                                 

                Od 1923 r. nowe  osadnictwo przy wsparciu Żydowskiego Towarzystwa 

                                                          Kolonizacyjnego

                                                                          

                       22 lipca 1929 r . utworzono  Oktiabrski Żydowski Okręg Narodowy                                                                                         

                                     1930 - przemianowanie na rejon  nowozłotopolski

                                       III.1939  -   likwidacja rejonu narodowego                                         

                                               X.1941 - IX.1943 okup niemiecka

                                                  1942 -  zagłada Żydów

                                                20.II.1945 likwidacja rejonu 

                                                    podział między 3 sąsiednie

                                          (  hulajpolski,kujbyszewski i połogowski)                                                             

                                                                 *************

                                        Żydowski Rejon Narodowy Stalindorf                            

                                   Сталиндорфский еврейский национальный район

                                             Jüdischen Nationalrajons Stalindorf

                                 Сталіндорфський єврейський національний район

 

                                    utworzony w lipcu 1930 r  w okręgu  krzyworoskim 

                       na terenach żydowskich koloni rolniczych  powstałych w  1809-1847                                    

                                                     Powierzchnia-946,1 km²

                                                        Ośr .adm.-  Stalindorf

                                   Języki urzędowe- jidisz, rosyjski,niemiecki,ukraiński 

                                             Ludność - 32 tyś   ( 22,2 % żydzi)                 23 rady wiejskie ( 16 żydowskich  ,4 ukraińskie  ,2 niemieckie,  1 rosyjska)

                                                     

                                                                        *****

                                                              1809—1847

               kolonie-  Ingulec ( Ингулец)  Izłuczyste  ( Излучистое),  Kamionka (Каменка)  ,

                  Nowy Witebsk (Нововитебск), (Nowy Żytomierz ,Новожитомир ) ,

                            Nowe Kowno (Новоковн)  i Nowopodolsk ( Новоподольск)

                                             -     w gub chersońskiej

                                     1931  - w okręgu kirowogradzkim   

                                  Żydowski  Rejon Narodowy Izłuczyste

                          Ізлучистий єврейський національний район, 

                            od 3 II.1931 - zmiana nazwy na Stalindorf                 

                                 Od 1932 w obw.  dniepropietrowskim

                       15.XI.1941 - II.1944  okup niemiecka  ( Friesendorf )                                       

                                     V.1942 - zagłada Żydów

                             Od  1944 -  rejon  staliński   (zwykły)

                        

                                   21.I.1959 -likwidacja obwodu

                  podział między rejony Apostołowo, Nikopol, Nowopokrowka, Sofijewka

                                                                                                           

                                                                            ******

                                                 Michaił Iwanowicz Kalinin (1975-1946)

                                                     działacz komunistyczny  i państwowy.

                                                                            *******

                                                           Józef Stalin (1878- 1953)

                                                    Iosif   Wissarionowicz    Dżugaszwili 

                                                   działacz komunistyczny i dyktator ZSRR.

                                                                               ******

 

Marchlewszczyzna

                                Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego

                               ukr. Мархлевський польський національний район

                                 ros.   Мархлевский польский национальный район

                potocznie Marchlewszczyzna lub Polrajon (skrót od rosyjskiego Polskij Rajon

                        

                     – autonomiczna polska jednostka administracyjna utworzona w ZSRR,

                                      w obwodzie wołyńskim Ukraińskiej SRR w 1925 r

                                    ,ok.100 km  na wsch. od granicy z II RP (z 1921 r)

 

                                                Powierzchnia -650 km² ( 856,4 km² )

                                                    Ośr. adm.  -   Marchlewsk

                                      Języki  urzędowe rejonu   -polski, ukraiński, rosyjski                                                     

                                                 Ludność  ok.41 tyś (1926 r)

                               początkowo Polacy stanowili 70% ,Ukraińcy (ok. 20%), 

                                                    Niemcy (ok. 7%)  i Żydzi (3%)

                                                                 ****

                                               W 1932  -  38 rad wiejskich 

                                         ( 34 polskie, 2 niemieckie,  2 ukraińskie )                                  

                                                   Ludność  -  49,4 tyś mieszkańców                                                     

                                         

                                                                         ****

                                                 Rejon  otrzymał nazwę na cześć zmarłego

                w trakcie przygotowywania powstania regionu Juliana Marchlewskiego (1866–1925)

                                                – działacza SDKPiL i RKP(b) (bolszewicy).

                     

                                                                          ********                                                            

                Polski rejon narodowościowy  był  miejscem  eksperymentów sowietyzacyjnych

                                        ,  zalążek przyszłej Polskiej SRR

                                      Przejaw radzieckiej polityki korienizacji

 

                                    22 .III. 1925 r .decyzja o utworzeniu rejonu

                                              17.IX.1925 -powstanie rejonu  ( 620 km² ) 

                 obejmował  107 wsi i chutorów  (26 rad wiejskich ,  sielsowiety  )                                                            

              

                                   

                                                                       

                                    

                       

                           Marchlewszczyzna została zlikwidowana 17. VIII. 1935 (decyzja)

                                                 ,  3.X.1935 (publikacja)

                             Większość Polaków wywieziono do Kazachstanu .

                          Terytorium dawnej Marchlewszczyzny zostało podzielone pomiędzy

                                            rejony czerwonarmijski i  baranowski

                          W 1939 r. - Marchlewsk przemianowano na Szczorsk ( Щорск)

                                   w 1944 r. przywrócono pierwotną nazwę Dołbysz

                                                                                                 

                                                                    *******

                                                             Dołbysz

                                          (ukr. Довбиш, Dowbysz) , ros Довбыш

                                                 селище міського типу Довбиш.

                            – miejscowość na Ukrainie położona w rejonie nowogrodzkim

                                                      obwodu żytomierskiego  

                                            55 kilometrów na zachód od Żytomierza

                                                      Powierzchnia- 6,61 km²


                                                                      *********                                                                                                                                                                              

                               1944 do 1957 rejon   dowbyski ( Довбышский район)

                                

                                      1957-1962,1966  - 2020 w rejonie baranowskim

                              

                           Od 1991 osiedle typu miejskiego w obwodzie żytomierskim Ukrainy

                                           Od  27 lipca 2016 r.   Довбиська громада                                              

                                                        z centrum w Dowbyszu

                               Od 19.VII. 2020 r w składzie
 rejonu
nowogrodzkiego 

                                                     Новоград-Волинський район

                                                                             *****                                                                   

                                                               Godło USRR -  1919

                                                                           1929-1937


                                                                             ******

 

 

 

 


 

niedziela, 21 sierpnia 2022

Urugwaj departamenty graniczne cz.2

                                                              


                                                               Cerro Largo

                                                     Departamento de Cerro Largo

                   departament Urugwaju położony w północno-wschodniej części kraju.

              Graniczy od północy oraz wschodu z brazylijskim stanem Rio Grande do Sul. 

              Na południu graniczy z departamentem Treinta y Tres, na południowym zachodzie

                 z Durazno, a na zachodzie oraz północnym zachodzie z departamentami

                                         Tacuarembó i Rivera.

                                       


                                                           Powierzchnia- 13 648 km²

                                                                    Ośr. adm. Melo

                                                                              Herb

 od 1936 r
 

 
W polu błękitnym złote promieniste (16 promieni) słońce
nad zielonym  wzgórzem  Cuchilla de Cerro Largo 
Poniżej poziomy  pas z miejscowym wzorem...

 
W polu dolnym   podzielonym słupem granicznym -herb  wicekróla Rio de la Plata , 
Pedro de Portugal y Villena,  który nakazał założyć
 
„Villa de Melo” (obec. Melo,stolicę departamentu) 
Herb wicekróla
 
Pole drugie za  słupem granicznym
 zawiera narzędzia używane przez  Indian Charrúa
 
  
 
 Słup graniczny  z symbolami  Szwajcarii ? i Hiszpanii.(Leon, Kastylia, Leon) ?
 


 

 ******

                                                                   Flaga departamentu

 
od 2018 r
 
                                                                     Poprzednia flaga
                                                                              1983

                                                                              ****

        Nazwa departamentu pochodzi od znajdującej się w centrum departamentu jednej z odnóg

                  pasma wzgórz   Cuchilla Grande  -  Cuchilla de Cerro Largo (Długie Wzgórze)

                                                                            ****

                            Region sporny między   Hiszpanią (La PLata) i Portugalią (Brazylia)

                                    Hiszpańscy osadnicy , Indianie i Portugalczycy.

                                        

                     W 1795 r kpt. Agustín de la Rosa założył miasto Melo (Villa de Melo”)

                   

                                     1801,1811,1816  -   najazdy   Portugalczyków

                                 1816- 1827 okupacja portugalsko-brazylijska (Cisplatina)

                                        1828   -  w granicach niep. Urugwaju

                                    1828-    utworzenie departamentu

                                      1837- wydzielenie dep. Minas

                                             1884  wydzielenie departamentu

                                                            Treinta y Tres

                                           1915 - Melo  status miasta

                                     

                                                                   ******

                                                        Trienta y Tres

                                                   Departamento de Treinta y Tres

           departament położony na wschodzie kraju. Laguna Mirim stanowi wschodnią granicę

                                        z brazylijskim stanem Rio Grande do Sul

                                                 

                Ponadto  graniczy z departamentami: na zachodzie z Florida oraz Durazno,

                          na północy z Cerro Largo, a na południu z Rocha i Lavalleja.


                                                      Powierzchnia -9 529 km² 

                                                       Ośr. adm.  Treinta y Tres

                                                          Herb  departamentu                                              

                                                        

                                        powstał w 1955 r.( dr José Gorosito Tanco)

                                                          obecna wersja .            

       Błękitne  faliste pasy  -symbolizuje rzekę Olimar,nad którą leży stolica departamentu

                        Na brzegu  krzyż, skrzyżowane strzały,  w tle „Cerritos de Indios"

                               -  symbolizuje  indiańską i hiszpańską przeszłość 

            Skos -  z 33 grotami włóczni  -  symbolizuje  Trzydziestu Trzech Orientalczyków 

        U dołu gałązka  Erytryny grzebieniastej ( -hiszp. Ceibo , łac. Erythrina crista-galli)

         z kwiatami .

  Na tarczy słońce( Sol de Mayo)  z flagi narodowej
 
Pod tarczą  wstęga z napisem
Trienta y Tres - najdalszy wschód
 


*****

Flaga departamentu

     
                                                                         od 2003 r


Fale -wody departamentu.
Złote półsłońce -  geograficzne położenie departamentu ( wschód)
Ptak -Sępnik różogłowy  (Cathartes aura)
    Trzcina cukrowa


***
 
Nazwa miasta pochodzi od Trzydziestu Trzech Orientalczyków, czyli grupy trzydziestu trzech mieszkańców Provincia Oriental (dawnej nazwy terytorium obejmującego dzisiejszy Urugwaj), 
którzy 19 kwietnia 1825 wystąpili przeciwko Brazylijczykom i rozpoczęli walkę 
o niepodległość kraju. 
 
 
 
Do 1884 r . terytorium  obecnego  departamentu było w większości częścią 
 departamentu  Cerro Largo.

  W 1853 r. na jej południu utworzono pueblo (wieś) Treinta y Tres
                       

18 .IX. 1884 r powstał departament z części departamentów 

Cerro Largo i Minas   (obecny departament Lavalleja).


                                                                         *******

                                                                      Rocha

                                                              Departamento de Rocha.

               departament położony w południowo-wschodniej części kraju, nad Atlantykiem

                             (180 km wybrzeża)

                 Graniczy z następującymi departamentami: na zachodzie z Maldonado, Lavalleja,

                                       na północy z Treinta y Tres.

                                    Na północnym wschodzie sąsiaduje z brazylijskim stanem 

                     Rio Grande do Sul. Od południa i wschodu Rocha oblewają wody Atlantyku.

                                      Klimat umiarkowany , wilgotny  z silnym wpływem morza.


                                                                Powierzchnia-10 551 km².

                                                                      Stolica -Rocha

                                        

                                                                 Herb departamentu

                                                              

                                                                          od 1930 r

                                Tarcza dwudzielna w pas z czerwonym skosem

                               W polu górnym błękitnym  twierdza Santa Teresa

                        ( Fortaleza de Santa Teresa)  symbol kolonialnej przeszłości

           W polu dolnym srebrnym   dwie palmy -charakterystyczne rośliny departamentu,                                           

             Tarczę zdobi słońceflagi Urugwaju , a po bokach gałązki laurowe i palmowe .  

                         Na białej wstążce  legenda - TU RODZI SIĘ SŁOŃCE OJCZYZNY 


                                                                 Flaga departamentu

                                                                            od 1994 r

                                                                        ******

                           Region  sporny między Hiszpanią (La Plata) a Portugalią

                             XVIII w   tereny zajęte przez pasterzy bydła  -Gauchos.

                     Nazwa departamentu i jego stolicy wywodzi się od  jednego z gauchos 

                                                          Luisa Mateo Rocha,

                                  

                              Miasto Rocha zostało założone w 1793 roku pod nazwą 

                         Nuestra Señora de los Remedios de Rocha  na polecenie wicekróla 

                                                 Nicolása de Arredondo

                                1801- pierwsi osadnicy przybyli z Asturii i Galicji

                                  1819  do 1880 część departamentu  Maldonado 

                                  Departament Rocha został utworzony 7 lipca 1880 roku,

                                                       1894 r  Rocha - status  miasta

 


                                                                               *******

                                                                       Filatelistyka

                                               Znaczki Urugwaju  od 1856 r

                                                            

                                                                              ****


                                           Erytryna grzebieniasta ( łac. Erythrina crista-galli )

                                                        narodowy kwiat Urugwaju                                     

            
                                    

                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 
          

                                                                                       ****