poniedziałek, 27 marca 2017

Słowenia

Republika Słowenii leży u nasady  Półwyspu Bałkańskiego.
 Na zachodzie graniczy z Włochami (199 km) , na północy z Austrią ( 262 km),na północnym -wschodzie z Węgrami (83 km) na południowym -wschodzie i południu z Chorwacją (501 km).

                              Poprzez wąski korytarz u nasady Półwyspu  Istria, 
                                              między Włochami a Chorwacją 
                          ma dostęp do Morza Adriatyckiego (44 km wybrzeża).

                                                                  **********
                                   Powierzchnia -20 273 km². 
                                            Stolica -Lublana (Ljubljana)

                             

                                                        ********************
                                       Trochę historii

 Słowiańscy przodkowie dzisiejszych Słoweńców (Karantanie) przybyli na ziemie obecnie należące do Słowenii w VI wieku naszej ery. 
W VII wieku na dzisiejszym terytorium Austrii uformowało się słowiańskie Księstwo Karantanii. W połowie VIII wieku  (ok.750 r. książę Gorazd ) Karantanie przyjęli chrześcijaństwo

W 822 roku Karantania utraciła niepodległość – została włączona do imperium Franków                    Po rozpadzie państwa frankijskiego ziemie słoweńskie weszły
                                                 w skład  cesarstwa niemieckiego.

                          W wiekach XIII -XIV słoweńskie księstwa  Krajny (Carniola)
                       od 1335 r, Styrii  (1282) i Karyntii opanowali Habsburgowie.
                    W latach 1804-1809 i 1814-1918 były częściami Cesarstwa Austrii.


 później przekształconego  w Monarchię Austro-Węgierską, w której Słoweńcy stanowili większość w  prowincjach  Kraina, Gorycja i Gradiska, a także znaczny odsetek ludności w Styrii, Karyntii i Istrii.   Słoweńcy  poddawani  byli germanizacji i italinizacji.
 Przetrwanie narodu słoweńskiego było możliwe dzięki kulturze słoweńskich chłopów i  intensywnej edukacji  prowadzonej duchownych.
                        Jest to w przeważającej części katolicki naród.
              W okresie napoleońskim (1809-14) współtworzyła zależną od Francji 
                                           federację  Prowincji  Iliryjskich .
                 Prowincje  odegrały dużą rolę w odrodzeniu narodowym Słoweńców.


Królestwo Ilirii  – jednostka administracyjna (kraj koronny) Cesarstwa Austrii, istniejąca w latach 1816-1849.Królestwo powstawało w 1816 roku w wyniku włączenia ziem dawnych Prowincji Iliryjskich do Cesarstwa Austriackiego na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego. Stolicą kraju została Lublana, a w jego skład wchodziły tereny obecnej zachodniej i środkowej Słowenii, Karyntia, tereny obecnej północno-zachodniej Chorwacji i północno-wschodnich Włoch, czyli obszar istniejących wcześniej Prowincji Iliryjskich.


                             W 1848 r podczas Wiosny Ludów powstał program 
                                                       „zjednoczonej Słowenii”.               Po upadku Austro-Węgier  1 grudnia 1918 Słoweńcy wraz z innymi
                    narodami południowosłowiańskimi uformowali Królestwo SHS
                               przemianowane na Królestwo Jugosławii w 1929.

                                       Słowenia w Królestwie SHS


                                   
                                               Banowina Drawska  w Jugoslawii (do 1941)

                                                                                ***
           Podczas II wojny światowej ziemie słoweńskie zostały podzielone między
            Niemcy (Maribor, CeljeWłochy (prow. Lublana) i Węgry (Prekomurje). 

          Po wojnie, gdy odtworzono Jugosławię, Słowenia ponownie stała się jej częścią
                                       od 29 XI 1945 jako republika federacyjna.

  Ljudska Republika Slovenija, 1947-1963
          Socijalistična Republika Slovenija, 1963-1990

***  
                            Po podziale Wolnego Miasta Triest Słowenia uzyskała
                                               dostęp do Morza Adriatyckiego.
                                                                


                                                   ****
                      25 czerwca 1991 wraz z Chorwacją odłączyła się od Jugosławii 
                                         (formalnie   od 8  października 1991 
                                              stała się państwem niepodległym).


                                                                 ************
                                          Znaczki pocztowe

                                      Początkowo znaczki  austriackie
                                                                          1850-1918

                                     Od 1918-  znaczki Państwa S H S


                                         Znaczki Królestwa S H S
                                     1929-1941 i od 1945 znaczki jugosłowiańskie
 
 Jezioro Bledjezioro polodowcowe w Alpach Julijskich
w północno-zachodniej Słowenii.

    
      Mi 1109 Lublana

**************
                       1941-45 w części okupowanej przez Niemców 
                                                             znaczki niemieckie

 

                                     Węgrów - węgierskie.

                                                ******
                         W okupowanej przez Włochów prowincji Lublana 
                                      1941-43 nadruki na znaczkach  jugosłowiańskich
                                  Od 3. V. 1941 znaczki włoskie

                                      1944 - niemieckie przedruki okupacyjne                          1945 -Provinz Laibach/ Ljubljanska Pokrajina

                                                                                 ***
                                                               1945  wydania lokalne.                                                                               ***
                            Od  26 VI 1991 - emisje własnych znaczków
********
Polonik na znaczku  między innymi herbami herb Polski.


***********
Co nieco o herbach ziem słoweńskich.


Kraina (Kranjska)

Herb Herzogtum Krain od 1463 r

Styria (Štajerska )

Styria – kraina historyczna w środkowej Europie.
 Obecnie większość Styrii należy do Austrii ,
 a południowa część, zwana też Styrią Dolną – do Słowenii  

W polu zielonym srebrna pantera heraldyczna ziejąca ogniem.

****
 Przymorze (Primorska)
  region geograficzny w zachodniej Słowenii, przy granicy z Włochami, słoweńska część dawnego Pobrzeża Austriackiego; złożony z Goriški i słoweńskiej części Istrii. 
                                                           Herb Istrii
                                     Herb Gorycji i Gradyski

                                                  ***
Karyntia (Koroška)

Po klęsce Austrii Królestwo SHS usiłowało bezskutecznie opanować Karyntię.
Traktat w Saint Germain ( 1919) przyznał mu   mały fragment zwany dziś Słoweńską Karyntią
( z największą miejscowością  Ravne na Koroškem).
         Herb Karyntii
Tarcza dwudzielna w slup,w polu złotym trzy lwy czarne, w polu czerwonym pas srebrny

*****
Prekomurje (Prekmurje)
 - niewielki region historyczny w dzisiejszej Słowenii.
 Część  historycznego Królestwa Węgier, w którym było rozdzielone między
 komitaty Vas i Zala.

                              Vas                           Zala                          

Na mocy traktatu w Trianon 4 czerwca 1920 Prekmurje zostało oderwane od Węgier 
i przyłączone do ówczesnego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców


Herb miasta Murska Sobota
Muraszombat 


*********
Herb państwowy.


Herb Słowenii przedstawia potrójny szczyt górski symbolizujący Triglav - najwyższy szczyt Słowenii. Podwójna linia falista symbolizuje morza i rzeki słoweńskie. Trzy złote gwiazdy sześcioramienne ułożone w trójkąt nawiązują do herbu hrabiowskiego rodu Celje, wielkiego rodu słoweńskiego z XIV i początku XV wieku, pod którego rządami dokonało się zjednoczenie większej części dzisiejszej Słowenii.
 Herb zaprojektował słoweński rzeźbiarz Marko Pogačnik.

                                                   Godło Socjalistycznej Republiki Słowenii

                                                          
              
   19471991

Triglav - najwyższa góra kraju, tradycyjny symbol Słoweńców i emblemat Frontu Wyzwolenia podczas II wojny światowej. 

                                    Faliste symbole  - słoweńskie rzeki i Adriatyk.

                                          Autorzy - Branko Simčič i Edvard Ravnikar.
 

*******************


 Herb mały  Królestwa Jugosławii

*************
(Serbia,Chorwacja,Słowenia)

**

Pocztówka z lat 20-XXw.


********
                                         Następny post  Karyntia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz