piątek, 20 listopada 2020

Prezydenci USA herby i znaczki pocztowe

                      

                           Prezydent Stanów Zjednoczonych (ang. President of the United States) 

                                          – głowa państwa Stanów Zjednoczonych

                                                      wybierany na cztery lata.

                                      Liczba kadencji jest konstytucyjnie ograniczona do dwóch.

                               Od 1937 roku prezydenci amerykańscy kończą i rozpoczynają kadencję 

                                                             20 stycznia w południe

                                                                     ****************

                                                                    Pieczęć prezydenta

                            Obecna pieczęć jest określona w Zarządzeniu Wykonawczym 10860 ,
                                                                 wydanym przez prezydenta
                    Dwighta D. Eisenhowera  z 5 lutego 1960 r. , obowiązującym od 4 lipca 1960
                                 Pierwsze udokumentowane użycie  pieczęć miało miejsce w 1850 r,
             Wzór użyty na dzisiejszej pieczęci wywodzi się z herbu używanego na zaproszeniach
                                          użytych   przez  prezydenta R.B. Hayesa w 1877 r.
                                                   
                              Oficjalnie przyjęty dekretem  prezydenta Trumana w 1945 roku                                                                                                      (Zarządzenie Wykonawcze 9646)


                                                                                  ***
 
Obecna wersja flagi prezydenta  ustalona 5 lutego 1960 r
.(zarządzenie wykonawczy nr 10860  obowiązujący od 4 lipca,
dodanie  50 gwiazdy dla Hawajów )

                            Flaga prezydenta po raz pierwszy  została podniesiona przez prezydenta
.
                                                                     C.A. Arthura w 1883 r

                                                                        ************

                                                            George Washington 

                                                                        ( 1732- 1799)

                                                               pol.   Jerzy Waszyngton

                                            Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych (1789–1797)

                                                  Uważany jest za ojca narodu amerykańskiego.

                                                                    

Herb rodziny Waszyngton

**********
John Adams
(1735 -1826 )
      2. prezydent Stanów Zjednoczonych (1797–1801)

******
      Thomas Jefferson 
       (1743-1826 ) 
    
         trzeci prezydent USA (1801–1809)

******
James Madison
 (1751- 1836 ) 
        4. prezydent Stanów Zjednoczonych (1809-1817)

******
James Monroe 
( 1758 - 1831 )

 5. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1817–1825.

******
                                                           John Quincy Adams 

                                                                            (1767 - 1848)

    

                                                         szósty prezydent USA (1825–1829)

                                                                              ********

                                                                Andrew Jackson 

                                                                          ( 1767 - 1845) 

      

                                                          siódmy prezydent USA (1829–1837)

                                                                               ******

                                                               Martin Van Buren 

                                                                           (1782 -1862 ) 

       

                                                          – ósmy prezydent USA (1837–1841)

                                                                                  *******

                                                        William Henry Harrison

                                                                            ( 1773 - 1841 

                                                                    – dziewiąty prezydent USA        

           

                                                              od 4 marca 1841-do 4 kwietnia 1841

                                                                              ********

                                                                      John Tyler 

                                                                        (1790 -1862 )

                                                        dziesiąty prezydent USA.1841-1845

                                                                                                                           

                                                                ******************

                                                   Znaczki innych państw z prezydentami USA

                                                                            Haiti

1938. Mi 277
***
Antigua i Barbuda


***
Liberia

                                           

                                                   Monrovia– największe miasto i stolica Liberii. 

Założone w 1822 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Kolonizacyjne, które sprowadziło tu wyzwolonych niewolników ze Stanów Zjednoczonych oraz Brytyjskich Indii Zachodnich. 

                                 Nazwane na cześć ówczesnego prezydenta USA Jamesa Monroe’a***

poniedziałek, 9 listopada 2020

Mołdawia herby miast cz.2

                                                         Mołdawskie znaczki z herbami miast

                                                                              2015

                                                                       Căuşeni

                                     Kauszany

Zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Causeni
 (nr 10/6) z dnia 28 czerwca 2001 r. 
W  szkarłatnym polu, złoty siedzący lew odwrócony, z ogonem przechodzącym w kwiat lilii, ze srebrnym mieczem  u przednich  łap .
W  czole tarczy po prawej  srebrny krzyż i tamga chana krymskiego po lewej,
Trzymacze -  po prawej rzymski żołnierz trzymający w prawej ręce srebrną włócznię, po lewej Mołdawianin  w stroju narodowym, trzymający w lewej ręce białą  chorągiew z  czerwonym krzyżem

               Motto na srebrnej wstędze  „EX UNGUE LEONEM” (Po szponach [rozpoznaj] lwa).

.                                   Tarczę wieńczy pięciowieżowa srebrna korona miejska.

                                                                          *********

                                                                         Hîncești 

       
                                                 Zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Hincesti
                                                          (nr 4) z 20 października 2000 r

                       W lazurowym polu złoty wspięty koronowany lew   trzymając złoty topór

                          w prawej przedniej łapie - nawiązanie do pieczęci bojarów  Hancu                

              Trzymacze  dwa bociany w naturalnym kolorze trzymające w dziobie prawą gałązkę dębu,

                                     a lewy - gałązkę winogronową, zarówno w kolorze naturalnym

                                      Tarcza zwieńczona jest pięciowieżową złotą koroną miejską

                                Motto na złotej wstędze  z czarnymi dużymi literami „COMPOS SUI” 

                                                                               ***

                                                                 1965  do 1990 Kotowsk

                                                                       1944 -Kotowskoje


                                                                                    *****

                                                                             Ungheni 

         
                                                  Zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Ungheni
                                                                      (nr 9/9) z 28 lipca 2000 r.

                     Srebrna łękawica - nawiązanie do nazwy miasta i jego położenia geograficznego

                                   Rzeka Prut,  w swoim korycie  zawraca tu  o 90 stopni      

                                                Pasy pionowe - symbolizują części tworzące miasto

                                                         Klucz....?

                                                 Dewiza na wstędze   „Cnota i wieczność”

                                                                              *****

                                                                        Orgiejów 

                                                                           rum. Orhei

    

                                                                   Od   5 grudnia 1997 roku.

                                                                 Koń -pragnienie wolności,

                                          Gwiazdy reprezentują ciągłość osadnictwa miejskiego .

                                        Orheiul Vechi zniszczonego w 1538  i obecny Orgiejów

                               Złoty blankowany  mur symbolizuje  średniowieczną fortecę Orhei

                                     Pole czerwonej tarczy nawiązuje do funkcji militarnej. 

                                 Ten kolor oznacza odwagę, odwagę, miłość i poświęcenie.

                                        "LIBERTAS ET PERENNITAS" (Wolność i sukcesja). "

                             Dęby- symbol siły fizycznej i moralnej, godności, stabilności i wieczności,

herb 1930
symbolizuje fortecę Orhei i walkę o nią

                                                                                1826
Herb, przyjęty 2 kwietnia 1826 r.                                                                          *********
                                                                          Bielce 
                                                                            rum. Bălți 
                                                               Herb od  7 kwietnia 2006 r
                                                                     
       Naprzemienne  poziome  pasy srebrne  i błękitne - symbolizują  mołdawską nazwę miasta,                                                 która dosłownie oznacza „bagna”   „kałuże”    (czyli wodę i ziemię)
                                     Łucznik w mołdawskiej zbroi z czasów Stefana Wielkiego 
                                      element został zapożyczony z herbu Bielc  z  1930 r.


                                                  Pod tarczą  wstęga  z napisem w języku łacińskim
                                            : CEDANT ARMA TOGAE (Niech broń ustąpi todze).

                                                                              ******
                                                         
                                                                    Pierwszy herb z 1826 r

                                                                       ***********

                                                                    Kiszyniów 

                                                                       rum. Chișinău

    
                                                                Herb przyjęty  8.VIII. 1991 r                                                       

                                                                 *****************

                                   Herb zatwierdzony dekretem króla Karola II z 31 lipca 1930 r

                                                                              ******


                                W 1966 r. z  okazji 500-lecia Kiszyniowa  nowe godło miasta

                                                                              *****

                                                  2 kwietnia 1826 r. zatwierdzono herb Besarabii ,

                                             który był jednocześnie herbem miasta Kiszyniowa

                                                                             *******                                                                              *******wtorek, 3 listopada 2020

Mołdawia -herby miast

                                                   Herby miast na znaczkach Mołdawii

                                                                                    2017

                                                                                     Bryczany

                                                                                      Orașul Briceni

                               
                                                                                              Mi 991                     

                                                        Herb zatwierdzony decyzją Rady Miasta Briceni 

                                                                      (nr 1/14) z 22 lutego 2002 r.

                                                          Tarcza sześciopolowa -w polach 1,3 i 5 - róża

                                                             W polach  2,4 i 6  srebrna brzytwa (z profilu )

                                                                         nawiązanie do nazwy miasta .

                                                                                    *********

                                                                                 Rezina

                    
                                                                                      Mi 992
                                                     Herb zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Rezina 
                                                                        (nr 4/16) z 29 czerwca 1998 r.

                                  W centrum tarczy   klasztorny kościół  „Răzana”powstały  w 1700 roku
                                                     i rozwiązany  po rosyjskiej  aneksji Besarabii.
                                          Srebrny  falisty pas, u stóp kościoła symbolizuje  Dniestr
                                  Okrąg  barwy khaki  - symbol  miejscowej  cementowni , kamieniołomów
                                        wapienia i zakładów  wapienniczych , które istniały w Rezinie.
                                                        Złota korona murowa  -status miejski

                                                                                        ***

               
                                                                        
                                                                           Herb  zatwierdzony 
                                                                          10 września 1936 roku.

                                                                             *************

                                                                           Sângerei

                                                                            Orașul Sângerei

                                                                

       Mi 993
  Herb zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Singerei
      (nr 22/1) z 20 kwietnia 2001 
                                                   
                               Pół wspiętego  lwa w koronie , strzałą przeszytego, z szablą w łapie prawej
                      nawiązuje do herbu własnego  rodziny Kałmuckich( tutejszych  właścicieli ziemskich)
                                       nadanego im  przez króla  Jana III Sobieskiego  w 1683 r 

                                                             
                                 Półksiężyc i gwiazdy - do herbu rodu  Cheșco (właścicieli po 1812 r) 


                                                                                 ***
.                                              W latach 1944-1991 nazywało się Łazowsk.

                                                                             ********

                                                                        Floreşti         

     
Mi 994
Herb zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Floresti 
(nr 11/7) z 24 sierpnia 2001 r.

Lilie - nazwiązanie do nazwy miasta
 Floaria (kwiat) 
Dwie  skrzyżowane  szable pochodzą  z herbu rodu Costin
   Złota korona miejska  symbolizuje status miasta 

***
        Miron Costin, także Kostyn ( 1633- 1691 ) – kanclerz Mołdawii, 
       poeta i kronikarz tworzący w języku mołdawskim i polskim.
 
 W latach 1668-1683   Floreşti  było  w posiadaniu Mirona Kostina
  
******
    Ialoveni (pol. Jaloweny)
Orașul Ialoveni 

    
      Mi 995
  Herb zatwierdzony decyzją Rady Miasta Ialoveni
 (nr 03/06) z 27 marca 2002 r.

  Wiśniowe fale symbolizują fale rzeki Ishnovec, która pierwotnie nazywana była „Vishnovec”
- od słowa wiśnia, gdyż u źródła rzeki, w pobliżu klasztoru Capriana, znajdowały się zarośla dzikich wiśni.
  Srebrne fale symbolizują wodę.
 Złoty kielich (złoto jest symbolem słońca) -  produkcja wina sherry „Vinuri Ialoveni”.
i symbolizuje kielich, który   zawiera eliksir życia, nieśmiertelności, wiedzy, wiary w przyszłość.
Korona murowa  nad tarczą symbolizuje status miasta i  centrum regionalnego

W latach 1977 -31.III. 1989 nosiło nazwę Kutuzow

*******
 Leova
Orașul Leova

    
Mi 996
     Herb  zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Leova 
     (nr 4.16) z 24 października 2008 r.

Lew  nawiązuje do nazwy -nazwa miasta pochodzącej od lwa.
Blankowany mur - symbolizuje starożytny  Mur Trajana (Górny mur Trajana)

***

   Herb zatwierdzony dekretem króla Rumunii Karol II
 (nr 511) z 1 marca 1934 r.

****
w czasach  ZSRR

*** 

                                                                            ********