wtorek, 7 marca 2017

Tarnopolszczyzna

                                       Obwód tarnopolski 

                                     - ukr. Тернопільська область,

                                     leży w zachodniej części Ukrainy


                                                           Stolicą obwodu jest Tarnopol


         
Mi 624


                                  Herb obwodu  przedstawia na  tarczy w polu błękitnym trzy złote zamki,
                                                         a pod nimi skrzyżowane złote  miecz i klucz

                                                         W obecnej wersji przyjęty został  18 lipca  2003 rPoprzedni herb  obwodu,przyjętyty21 grudnia 2001  roku, przedstawiał na tarczy dwudzielnej
 w pas w polu górnym złotym trzy srebrne zamki a w polu dolnym błękitnym skrzyżowane 
złote miecz i klucz.Miecz i klucz symbolizują rolę tych ziem  historii Ukrainy.
Trzy baszty - zamki na terenie obwodu i  trzy historyczne  ziemie obwodu   Galicja,Wołyń i Podole.
 
Obwód został utworzony 4 grudnia 1939 r. z części terytorium II Rzeczypospolitej zajętych przez Armię Czerwoną po kampanii wrześniowej.
 

               Historycznie leży na obszarze Wołynia (północ), Rusi Czerwonej (centrum)
                           i Podola (południe).
 

                                                                                                                                           
Wołyń
 
 
                                   
                                                                                       Ruś Halicka
 
Podole

                               Jako oddzielny region Tarnopolszczyzna ma   niedługie dzieje.

             W czasach I Rzeczypospolitej było  to pogranicze kilku krain historycznych.

                       Zbaraż zaliczano do Wołynia, na rzece Seret (przepływającej 

                                      przez Tarnopol) granica Podola i Rusi Czerwonej          

                    Od 1772 w zaborze austriackim, wzdłuż  Zbrucza biegła  granica z Rosją

 
              W latach 1809–1815 na mocy traktatu w Schönbrunn  obwód tarnopolski należał 
                                             do  Imperium Rosyjskiego.
                                 Od listopada 1918 do lipca 1919 na tym terenie istniała Zachodnio -Ukraińska Republika Ludowa.

Od 1.IX.1921 ustanowiono województwo  tarnopolskie  II  Rzeczypospolitej ,najbardzie
j na południowy -wschód wysunięty skrawek Polski.
 

                                Powierzchnia- 16.240 km.2

 17 powiatów : borszczowski, brodzki, brzezański, buczacki, czortkowski, kamionecki, kopyczyniecki (dawniej husiatyński), podhajecki, przemyślański, radziechowski, skałacki, tarnopolski, trembowelski, zaleszczycki, zbarazki, zborowski i złoczowski


Projekt herbu województwa


                W latach 1941-1944  w Dystrykcie Galicja Generalnego Gubernatorstwa.


·                           1944 (1945) -1991: ZSRR, Ukraińska SRR: obwód tarnopolski

·                                                 od 1991: Ukraina: obwód tarnopolski


 bl 129
******
Herby miast
 
Tarnopol
          Herb od 1993                                                                 
                                
Herb  miasta 1920-1939.

Tarnopol został założony w 1540 r
 Nazwa miasta pochodzi od nazwiska założyciela - hetmana Jana Amora Tarnowskiego 
(herbu Leliwa)  oraz od greckiego skrótu  pol od polis czyli „miasto”.

Ukraińska nazwa miasta  Тернопіль   wywodzona jest od tarniny.


Herb z czasów ZSRR

                                                                             ****                                                       


Zaleszczyki


Mi 1496


Miasto położone w głębokim jarze w zakolu Dniestru , administracyjnie znajduje 
się w obwodzie tarnopolskim 

                             W granicach II Rzeczypospolitej, miasto powiatowe w woj. tarnopolskim

                                    ,znany kurort.
                  

Herb miasta


Na terenie województwa   tarnopolskiego znajdował się  trójstyk  granic Polski  ,
 ZSRR i Rumunii -ujście rzeki Zbrucz do Dniestru. -Okopy Świętej Trójcy
          
  

                                                          ***********************


                                                  Kolejny post - cd. ukraińskich obwodów    
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz