czwartek, 27 września 2018

Obwód leningradzki

Obwód leningradzki -leży w północno-wschodniej Europie, na północnym zachodzie europejskiej części Rosji, nad Morzem Bałtyckim. Region zajmuje obszar 85 300 km²,
Graniczy z Estonią (pd.-zach.), Finlandią (pn.-zach.), Republiką Karelii,obw. wołogodzkim,
nowogrodzkim,.pskowskim i m.wydz.Sankt- PetersburgObwód leningradzki leży na terenie Niziny Wschodnioeuropejskiej, co sprawia, iż powierzchnia regionu w przeważającej części na charakter równinny, a przeciętna wysokość bezwzględna

 to 50-150 m n.p.m. Równiny stanowiące większość powierzchni regionu dzielone są na mniejsze jednostki (m.in. Nizina Wyborska, Nizina Prioziorska i in.), leżące nad brzegami Zatoki Fińskiej i jeziora Ładoga oraz w dolinach większych rzek.
Najważniejszymi obszarami wyżynnymi w regionie są Wyżyna Lembołowska, Wyżyna Iżorska i Wyżyna Wepsowska oraz Grzęda Tichwińska. Najwyższy punkt obwodu – góra Gapsielga, 

położona na Wyżynie Wepsowskiej wznosi się na wysokość 291 m n.p.m


                                            Ленинградская область
                                                            Powierzchnia- 83 908 km²
                                                                 Ośr adm.
                                          władze obwodu  rezydują w Peteresburgu
                                                             Ludność-1,7 mln
                                  89,5%-Rosjanie, Ukraińcy,Białorusini, Tatarzy,
                                    Finowie,Ormianie ,Cyganie, Azerowie,Czuwasze....
.
                              Petersburg ma  status odrębnej jednostki podziału terytorialnego Rosji
                                                            -miasto wydzielone   -1399 km²
                                                                 
                                                         
                              Nazwa obwodu wywodzi się od obowiązującej w latach 1924-1991
                         nazwy Petersburga – Leningrad, nazwanego tak na cześć Włodzimierza Lenina
.
                                                                               ***
                                                                            Herb
                                                   Od  1997

                                                 *****
                                                  Flaga


                                             
                                           ********
                                     Rdzennymi mieszkańcami regionu są ludy ugrofińskie:
                                           Wepsowie, Iżorowie i Karelowie oraz Finowie.
                                    IX w - Słowianie (Stara Ładoga)
                                                      XII w  -do Ks.Nowogrodzkiego


                                                
                  W XIII i XIV -arena walk, opanowanie regionu przez 
                                 Szwedów i Zakon Kawalerów Mieczowych. 
                 W 1240 roku książę nowogrodzki (Aleksander Newski) w bitwie na Newą
                            pokonał wojska szwedzkie, zaś w dwa lata później,
                              w 1242 roku w bitwie na zamarzniętym jeziorze Pejpus 
                        zakon krzyżacki i zakon kawalerów mieczowych

                                                                                                                                        
                         

                             Po upadku Rusi Nowogrodzkiej cały region dostał się pod
                                               panowanie Księstwa Moskiewskiego.
               Na początku XVII wieku w wykorzystując osłabienie Rosji (tzw. Wielka smuta)
                    Szwecja opanowała część dzisiejszego obwodu, (Ingria) odcinając Rosję od Bałtyku.

    

          W wyniku wojny północnej na początku XVIII wieku Rosja odzyskała utracone 

       sto lat wcześniej obszary dzisiejszego obwodu, zaś car Piotr Wielki na tym obszarze
                    

                   wyznaczył miejsce  na budowę swej nowej stolicy, Petersburga.
                                      
                                          1712-1918 stolica Imperium Rosyjskiego
                            1708 - gubernia ingermanlandzka
                                            1710-gubernia petersburska  (1719)
                                     1781 -podział na gub petersburską i ołoniecką
                                                 
                                               

                                        
                                 1914-1924 gubernia piotrogrodzka
                                                    1.VIII.1927-obwód leningradzki
                                       W czasie rewolucji październikowej obszar obwodu
                                                    był jednym z bastionów bolszewików.


                                                                        ******
                                1920-1940 /1941-1944   północno-zachodni fragment
                                                      dzisiejszego obwodu z miastami
                              Wyborg (Viipuri), Prioziersk (Käkisalmi) i Swietogorsk (Enso)
                                                           przynależał do Finlandii,
                       a południowo-zachodni fragment z Iwangorodem (Jaanilinn ) do Estonii.
                                                      (Narvamaa, Принаровье )

                                       W czasie II wojny światowej większa część obwodu
                                                      była okupowana przez Wehrmacht
                                                                   VIII.1941- I.1944
                                     1946-obecne granice obwodu
                        -                        1991- przywrócenie nazwy Petersburg
                                                           nazwa obwodu bez zmian

                                                *****
                                            Herb Ingrii
Ingria, Ingermanlandia- kraina historyczna wokół Newy i na wybrzeżu Zatoki Fińskiej.
Początkowo zamieszkiwana przez plemiona fińskie.
We wczesnym średniowieczu wchodziła w skład terytoriów Nowogrodu Wielkiego
Od XII w najeżdżana przez Szwedów
1478-wcielona do Wlk.Ks.Moskiewskiego
.                                         XVI w - przedmiot walk szwedzko-rosyjskich
                                              1609 -poddana Szwecji (formalnie od 1617)
                                             1704 -opanowanie  terenów przez Piotra I
                                              (formalnie oddana Rosji traktatem w Nystad 1721)
       

                                              Ingria i granice obwodu leningradzkiego

                                                *******
                                          Herb guberni petersburskiej
                                                                           od 1878

                                                 *****
                                 Znaczki pocztowe
                                    Znaczki  Rosji
                                   1858-1918

***********
                            Znaczki ziemstw
                                             Ługa 
                                                      Лу́жский (Лу́гский) уе́зд 
                                                                  1869-1900

                     

                                                                             1781

                                                                              1918-19

1941


                                               ******
                                          Nowa Ładoga 
                                         Новола́дожский уе́зд
                                                                        1869

                                             ********
                                             Szlisselburg
                                          Шлиссельбу́ргский уе́зд
                                                   1865
                                                

                                               Tichwin
                                            Тихвинский уезд 
                                                 1868-1902


                                                ******
                           1918- 1922  znaczki  RFSRR

                                     ****
                                 Znaczki ZSRR
                                     1924-1991

******
                                Federacji Rosyjskiej
                                     od  1991


                        
                                      ****
                          Znaczki Ingrii Pn. w innym poście
                                                                                 ****


                                                                    

niedziela, 23 września 2018

Fińska Karelia

Fińska Karelia obejmuje dwa rejony graniczne przyległe do rosyjskiej Karelii: Karelię Północną (w prowincji Finlandia Wschodnia) i Karelię Południową (w prowincji Finlandia Południowa)
                                                                     ******

                                                   Karelia Północna

                                                                     Pohjois-Karjala 
                                                                     Norra Karelen

                                              Powierzchnia- 17 762 km²
                                          Stolica -Joensuu

                                                                 Herb  miasta od 1957 r

                                                                            *****

                                                   1775-  1831-    prow Savo-Karelia

                                                        1831-1997 -prowincja  Kuopio
                                                                         gubernatorstwo       

                                    
                                              1.III. 1960-  wydzielenie prowincji  Karelia Pn.       

                                         1997- 2010 Wschodnia Finlandia ( z Kuopio i Mikkeli)
Herb Finlandii Wschodniej
(połączone herby prowincji Karelia i Savo

                                                            2010- region Karelia Pn.
                                                     ( Pohjois-Karjalan maakunta )

                                                          

   
                                                                    *********

                                                  Karelia Południowa
                                                          Etelä-Karjala
                                                          Södra Karelen

                                                     Powierzchnia-7 240 km²
                                                      Stolica -Lappeenranta

Herb miasta  od 1954

                                                                       ****
                                                 południowa część  historycznej Karelii

                                                                    do Szwecji

                                               
                                                          1721,1743 - do Rosji

                                                  1812-   gubernia wyborska w Wlk.Ks. Finlandii                                                               1917-1940,1941-1944 -
                                                                    prowincja Viipuri


                                                                        *********

                                                          1945-1997 - prow.   Kymi
                                                    z pozostałej części prowincji  Wyborg

                                                                

                                                           Herb prowincji  Kymi (1962)

                                                             1997-2009  region
                                                    w prowincji Finlandia Południowa

                                                       
                                                                    Herb od 1997
                                                           (w polu II - herb Karelii )

                                                                          ***
                                                         od 2010 r - region Karelia Pd.
                                                          (Etelä-Karjalan maakunta)
                                                               


                                                          **********************

                                                  Znaczki pocztowe

                                                                    Wlk.Ks Finlandii
1856-1917
                                                               Znaczki  Finlandii

                                                                         1917 - Zamek Wyborg

                                          Jez. Saimaa                                   

                                                           


Znaczek poświęcony pokojowi
 paryskiemu z 1947,r obok tereny
utracone przez Finlandię na mocy tego pokoju


******
                                                     Następny post  obwód leningradzki