środa, 30 czerwca 2021

Powiat Miechowski

                                                                       Herb powiatu

przyjęto uchwałą rady Powiatu nr XIII/75/99 
z 15 listopada 1999 r.

Orzeł jest wzorowany na symbolu używanym w czasie insurekcji kościuszkowskiej 1794,
 szable nawiązują do powstańczych i patriotycznych tradycji regionu, krzyż czerwony lotaryński
 to znak zakonu bożogrobców miechowskich.


Flaga                                                                Powierzchnia - 676,73 km²

***

 Powiat miechowski zaistniał w strukturze administracyjnej
 Księstwa Warszawskiego (1807-1815), 

 W gubernii kieleckiej (1867–1915) 
woj. kieleckie (II RP) (1919–39)
 dystrykt krakowski (GG)
Od 1 kwietnia 1945 roku, powiat miechowski
  w województwie  krakowskiem
                                W 1975 roku zostały zlikwidowane powiaty, wraz z miechowskim
                                 Sam Miechów został przyłączony do województwa kieleckiego.
                    1 stycznia 1999 r w wyniku reformy administracji utworzono powiat miechowski
                                                          w województwie małopolskim

                                                                                 ****
                                                        Miasto i Gmina Miechów
                                                     lokalizowana jest na Wyżynie Miechowskiej

                                                                  Powierzchnia - 132,91 km²
                                                                                  
                                                                                  Herb
       
                                                                            wersja od 1961 r

              przedstawia w polu czerwonym, zwróconego w lewo białego (srebrnego) wspiętego gryfa
             ze złotym dziobem, językiem, szponami i pazurami, w lewym górnym rogu tarczy herbowej 
                      widnieje również   znak krzyża lotaryńskiego w kolorze czerwonym na czarnym tle.
                        
                                 Początkowo herbem Miechowa, będącego własnością zakonu 
                                         bożogrobców, było godło zakonu – podwójny krzyż.

                                        Najstarsza znana pieczęć z herbem Miechowa pochodzi
                                                         z dokumentu wójta Piotra z 1369 rok
                                     
                                                Prawa miejskie Miechów uzyskał w 1290 r. 

                                                                               ***


Deus lo vult (Bóg tak chce)

Oficjalną nazwą zgromadzenia był Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie,
 albo Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świątyni Grobu Jerozolimskiego.

Powracający z krucjaty małopolski możnowładca z rodu Gryfitów, Jaksa z Miechowa (1120 – ok. 1176), postanowił rozpropagować kult grobu Bożego w Polsce. W 1163 r. ufundował w Miechowie klasztor bożogrobców.. W XVII i XVIII w. zakon był posiadaczem znacznych włości;
 w 1819 r. nastąpiła jego kasata

                                                                              ****

                                                                          Sołectwa -34
Biskupice, Bukowska Wola, Brzuchania, Celiny Przesławickie, Dziewięcioły, Falniów, Falniów-Wysiołek, Glinica, Jaksice, Kalina-Lisiniec, Kalina Mała, Kalina-Rędziny, Kamieńczyce, Komorów, Nasiechowice, Parkoszowice, Podleśna Wola, Podmiejska Wola, Pojałowice, Poradów, Przesławice, Pstroszyce Drugie, Pstroszyce Pierwsze, Siedliska, Sławice, Strzeżów Drugi, 
Strzeżów Pierwszy, Szczepanowice, Widnica, Wielki Dół, Wymysłów, Zagorzyce, Zapustka, Zarogów


                                                                          ************
                                                            Gmina  Charsznica
                                     w północno - zachodniej części powiatu 

                                                                    Powierzchnia -78,28 km²
                                                                                   
                                                                                  Herb
    
19 października 1997r. Rada Gminy w Charsznicy
 uchwałą nr XXI/164/97  ustanawiła herb gminy 

 Przedstawia w polu czarnym krzyż lotaryński w kolorze czerwonym, a na nim tarczę
 prezentującą w polu niebieskim topór srebrny o toporzysku złotym.
 Na tarczy połączono znaki herbowe zakonu bożogrobców 
(krzyż o podwójnych ramionach) 
oraz rodu Korycińskich, posługujących się herbem Topór

Sołectwa
 Charsznicy , Chodów , Ciszowice , Dąbrowiec , Jelcza , Marcinkowice , Podlesicach ,
 Pogwizdów , Swojczany , Szarkówka , Tczyca , Uniejów-Kolonia , Uniejów-Parcela , 
Uniejów-Rędziny , Wierzbie i Witowice

******
                                                                   Gmina Gołcza

                                              Leży na pograniczu Jury Krakowsko - Częstochowskiej 
                                                                 i Wyżyny Miechowskiej

                                                                   Powierzchnia- 90,27 km²

                                                                                  Herb
     
                                                     ustanowiony uchwałą Rady Gminy nr III/20/02
                                                                     z 16 grudnia 2002.

                                   Orzeł  legionowy bez korony i z literą L na  tarczy amazonek, 
                                    wzorowany na  orle strzeleckim zaprojektowanym przez  
                                                       Czesława Jarnuszkiewicza w 1913 r

                                    Orzeł legionowy nawiązuje do  Legionów J.Piłsudskiego,  
                                    przemarszu  I Kadrowej   przez  teren gminy 10-11 IX.1914
                                                       
                                                                               Flaga

Sołectwa
Adamowice, Buk, Chobędza, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Kamienica, Krępa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica.

********
Gmina Kozłów
Najdalej na północ wysunięta gmina powiatu 

Powierzchnia -85,84 km²

Herb
 Uchwała Nr LII/53/2010 Rady Gminy Kozłów
 z dnia 29 września 2010 r. 

. Na tarczy połączono znaki herbowe rodu Lisów, posługujących się symbolem rogacina,
 z kozłem stanowiącym nawiązanie do nazwy miejscowości będącej siedzibą gminy.

Flaga

Sołectwa
Bogdanów, Bryzdzyn, Kamionka, Karczowice, Kępie, Kozłów, Marcinowice, 
Przybysławice, Przysieka, Rogów, Wierzbica i Wolica.


******
Gmina Książ Wielki
Powierzchnia-137,8 km²

                                                                               Herb
Od...?
w polu czerwonym zloty  krzyż łaciński trzymany w prawej ręce 

Najstarszy wizerunek  herbu zachował się na dokumentach, 
wydanych przez rajców w 1385 r.

Najważniejszy zabytek sakralny - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Kozłowie 

Sołectwa
Antolka, Boczkowice, Cisie, Cisia Wola, Częstoszowice, Giebułtów, Głogowiany-Wrzosy,
 Głogowiany-Stara Wieś, Konaszówka, Książ Mały, Książ Mały-Kolonia, Książ Wielki, 
Krzeszówka, Łazy, Mianocice, Małoszów, Moczydło, Rzędowice,
 Trzonów, Tochołów, Wielka Wieś, Zaryszyn.

*****

                                                             Gmina Racławice
                                                      w   południowo - wschodniej  części 
                                                                 powiatu miechowskiego.
                                Gmina jest położona na Wyżynie Miechowskiej oraz południowej
                          części Płaskowyżu Proszowickiego należącego do Niecki Nidziańskiej.

Powierzchnia -59,18 km²

Herb
                                                                               od ..?
W polu czerwonym skrzyżowane  kosy bojowe (na sztorc)
 u góry  czapka krakuska

 Symbolizuje bitwę

pod Racławicami  (4 kwietnia 1794) gdzie  polskie wojska powstańcze 
( z udziałem kosynierów)  pod wodzą  Tadeusza Kościuszki 
pokonały wojska rosyjskie pod dowództwem 
gen. Aleksandra Tormasowa.

**
do 1972 - Gromadzkie Rady Narodowe  w Racławicach i Marchocicach
Od 1 stycznia 1973 roku  gminy 

 Gmina Racławice w 1976r. została połączona z gminą Pałecznica 
i nosiła nazwę Gmina Racławice – Pałecznica.

 W  1991 r gminy zostały rozłączone 

*******

Gmina Słaboszów
 pośrodku wschodniej strony powiatu.
 na Wyżynie Miechowskiej.

Powierzchnia -76,96 km²

Herb

 Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy w Słaboszowie 
z dnia 27 stycznia 2011

 Herb gminy  przedstawia w polu czerwonym stojącego rycerza, zwróconego na wprost, 
o czarnych włosach, ubranego w białą zbroję kolczą z litymi nałokcicami, nakolankami i nagolenicami 
oraz ostrogami. Z narzuconą na pancerz żółtą tuniką; przepasanego białym, segmentowym pasem, trzymającego w prawej ręce rozwinięty biały dokument ze złotą pieczęcią, zaś w 
lewym ręku podtrzymującego zwisający u boku biały miecz .

Herb nawiązuje do  ofiarowania  buskiemu klasztorowi swoich dóbr
 przez komesa Sławosza  - 29.VII.1210 r

Flaga

20 sołectw. 

 - Buszków - Dziaduszyce, - Grzymałów,- Ilkowice,- Janowice - Jazdowice,  
Kalina Wielka, Kropidło, Maciejów, - Nieszków,
- Raszówek, - Rędziny Borek, Rędziny Zbigalskie,- Rzemiędzice,
Słaboszów,  Słupów,Śladów, Święcice,Wymysłów,- Zagorzany.

**
                                                          Znaczki pocztowe

                                                                       znaczki   rosyjskie
                                                                           1858-1914

     
Miechów
                                                 

                                                                                 ***
                                                             Znaczki  Królestwa Polskiego
                                                                     1.I 1860- 1.II.1865

                                                              

                                                                          131 -Miechów

                                                                             *******
                                                             okupacyjne austro-wegierskie
                                                                       1915-1918
                                                                K.u.K Feldpost in Polen                                                                          *********
                                                                         znaczki  polskie
                                                                              Od  1919 -


                                       


                                                           
                                                                             ****

                                                             okupacyjne niemieckie (GG)
                                                                           1939-1945


                                                                             ****
                                                             Poczta obozowa w Murnau

 
Oflag Woldenberg

                                                                               ***


                                                                             *****

wtorek, 29 czerwca 2021

Powiat Proszowicki

                                                                          Herb powiatu

     
Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu
 z dnia 15 stycznia 2000 r 

Herb powiatu proszowickiego przedstawia w polu czerwonym pośrodku tarczy, srebrną krzywaśń ze złotym krzyżykiem na szczycie. W lewym górnym rogu złota korona. W prawej części podstawy dwie kosy srebrne o złotych drzewcach, osadzone na sztorc - w krzyż ukośny, między nimi złoty kłos zboża.

Krzywaśń to godło herbu Szreniawa, nawiązanie do rzeki Szreniawa płynącej przez powiat. Korona - symbolizuje króla Kazimierza Wielkiego, który nadał prawa miejskie Proszowicom w 1358 r
. Skrzyżowane kosy symbolizują udział mieszkańców w insurekcji kościuszkowskiej, a kłos rolnictwo.

Flaga 

                                                                           od  27.IV.1999


****
                                                                   Powierzchnia -414,57 km²

                                                                                 ****

                                                 1.X. 1954 r w województwie krakowskim,

                               z części powiatów : miechowskiego, krakowskiego i pińczowskiego

                                                              utworzono powiat proszowicki

                                 1975–1998- terytorium  zniesionego powiatu proszowickiego 

                         zostało włączone  do nowego województwa miejskiego krakowskiego

                                                  ; a  gm. Pałecznica  do woj . kieleckiego.

                          W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku powiat przywrócono 

                               w woj. małopolskim,  lecz w innym kształcie niż zniesiony w 1975 roku                                                                            ******

                                                Miasto i Gmina Proszowice

                                                               Powierzchnia -100 km²

                                                             miasto -7,21 km²

                                      Uchwała Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach

                                                               z dnia 27 października 2016 r

                                            Herb pochodzi prawdopodobnie z 1358 roku,

                                              kiedy Proszowice  otrzymały prawa miejskie.                                           

                                      Na tacy umieszczona jest  głowa św. Jana Chrzciciela

                                                                                   Flaga

                

     Gmina Proszowice położona jest , w dolinie rzeki Szreniawy w obrębie 
    Płaskowyżu Proszowickiego, stanowiącego część Niecki Nidziańskiej

***
Pierwsza wzmianka o istnieniu Proszowic pochodzi z 1222 r., jest to wówczas wieś rycerska 
o nazwie Prossoucze. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od zdrobniałego
 imienia Proszko (Proszomir).

  W 1795 r. miasto znalazło się w zaborze austriackim, a po kampanii 1809 r.
 
zostało włączone w granice Księstwa Warszawskiego
 
. Kongres Wiedeński przyłączył je do Królestwa Polskiego 
W 1869 r. miasto zostało pozbawione praw miejskich.
        
. W 1923 r. Proszowice odzyskały prawa miejskie

*******
Miasto i Gmina Koszyce

                                                                Powierzchnia - 65,96 km²

                                                                         Herb gminy

Rady Gminy Koszyce na sesji w dniu 16 kwiet­nia 1996r.
 podjęła  uchwałę w sprawie nadania herbu 
 i flagi gminie Koszyce
.
 Krzywaśń z krzyżem czyli Szreniawa symbolizuje, iż znajdowało
 się tu ongiś  gniazdo rodo­we Szreniawitów.
Zboże -  symbolizuje  rolnictwo, dobrobyt, bogactwo.

Waga odnosi się do tu­tejszych tradycji handlowych i rzemiosła. 
Symbolizuje tak­że uczciwość, sprawiedliwość, umiarkowanie. 
Waga przy­pomina również „miarę koszycką”, świadczącą
  iż był tu ongiś słynny 
w całej Małopolsce ośrodek handlowy

Flaga


****

Prawa miejskie w latach 1374–1869 
oraz ponownie od 1 stycznia 2019

herb miasta

Sołectwa
Biskupice, Dolany, Filipowice, Jaksice, Jankowice, Książnice Małe, Książnice Wielkie,
 Łapszów, Malkowice, Modrzany, Morsko, Piotrowice, Przemyków, Rachwałowice,
 Siedliska, Sokołowice, Witów, Włostowice, Zagaje Książnickie

*******

Miasto i Gmina Nowe Brzesko

                                                               Powierzchnia -54,53 km²

                                                                                Herb

od  2011 r .?

                           Trzy lilie odnoszą się do klasztoru norbertanów w Hebdowie (do 1818 r)

                                    a topór do herbu Topór – godła dawnych właścicieli miasta.

                                                                                 Flaga


Sołectwa
Grębocin, Gruszów, Hebdów (sołectwa: Hebdów i Hebdów Stary), Kuchary, Majkowice, 
Mniszów, Mniszów-Kolonia, Nowe Brzesko, Pławowice, Przybysławice,
 Rudno Dolne (sołectwa: Rudno Dolne i Rudno-Józefów), Sierosławice, Szpitary, Śmiłowice.

Nowe Brzesko  -prawa miejskie 
w latach 1279 — 1869 i od 2011.


******
                                                             Gmina Koniusza

                                                                  Powierzchnia- 88,5 km²

                                                                           Herb gminy
Od 24.lipca.2007

                       Srebrny koń wspięty w herbie gminy Koniusza ma podwójne znaczenie:
                                 po pierwsze,
                              pełni rolę herbu mówiącego, tzn. ściśle odwołujący się do jej nazwy;
                            po drugie, odwołuje się  do starej legendy herbowej  Szreniawitów, 
                     którzy w Koniuszy (nad rzeką Szreniawą) mieli swoje prastare rodowe gniazdo.
                                                            
                                      Krzywaśń z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim to godło 
                                                              z herbu Szreniawa (Śrzeniawa). 
                          Tu w wioskach powiatu proszowickiego, a zwłaszcza w rejonie Koniuszy,
                                                         wzdłuż rzeki Szreniawa  płynącej u jej podnóża,
                                    rozlokowane były rody rycerskie pieczętujące się właśnie tym herbem

                     Skrzyżowane kosy na sztorc są symbolem proszowickich kosynierów,
                                  którzy walnie    przyczynili się do zwycięstwa oddziału powstańczego 
                              pod dowództwem Naczelnika Powstania – Tadeusza Kościuszki
                                                                           
                                            pod pobliskimi Racławicami w kwietniu 1794 roku. 

                              Złoty kłos pszenicy to symbol dostatku i głównego produktu tej ziemi.
                           Od wieków ziemia proszowicka (w tym: koniuska) była spichlerzem Polski,
                                   jednocześnie słynie z wyjątkowo żyznej, pszenicznej gleby 
                                                                    ( czarnoziemy na lessach)

                              Złoty pagór (wzgórze) to symbol Góry Koniuskiej (318 m n p m)
                                                              dominującej w okolicy

                                                                              Flaga


***
poprzedni symbol


**
Sołectwa
Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona.

Gmina Koniusza położona jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
w części zwanej Działami proszowickimi w dolinie rzeki Szreniawy
.
 Gmina położona jest w odległości 25 km od Krakowa i 6 km od Proszowic.

*******
                                                             Gmina Pałecznica

                                                                Powierzchnia -47,95 km²

Herb gminy
Od ...?

                                    Nawiązanie do kościoła p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła

                                                                     w Pałecznicy

                                                                       Sołectwa

                      Bolów, Czuszów, Gruszów, Ibramowice, Lelowice-Kolonia, Łaszów, Nadzów,

                       Niezwojowice, Pałecznica, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Sudołek, Winiary.


                           W 1975 roku straciła status gminy i połączona została z Racławicami, 

                               od  kwietnia 1991 r Pałecznica  stała się siedzibą  władz gminy 

                                              1 stycznia 1999 roku Pałecznica 

                           została włączona do nowoutworzonego województwa małopolskiego.

                                                                     ***********

                                                        Gmina Radziemice

                                                             Powierzchnia - 57,85 km²

                                                                              Herb

uchwała nr 51/VIII/2003 
z dnia 29 września 2003

Skrzyżowane kosy symbolizują udział mieszkańców
 w insurekcji kościuszkowskiej
                                                                                    
                                                                             Flaga


                                                                      16 sołectw (17 wsi)

                   Błogocice, Dodów, Kaczowice, Kąty, Kowary, Obrażejowice, Lelowice, Łętkowice,
                          Łętkowice-Kolonia, Przemęczany, Przemęczanki, Radziemice, Smoniowice, 
                                      Wierzbica, Wola Gruszowska, Wrocimowice i Zielenice.

                                             Gmina Radziemice została powołana  6 grudnia 1972 

                                                                          **************                                                                

                                                                  Znaczki pocztowe

                                                      znaczki rosyjskie

                                                       1858 -1914

                                                                           

    
         

                                            ***                 

                                              znaczki  Królestwa Polskiego

                 1860- 1865   
                                                                          
                                                                                                   

                                                    117-Proszowice

                                                                               118-Brzesko Nowe

               

                                                                                 119-Koszyce

                                                                                КОШИЦЕ KOSZYCE

                                                                               ************

                                                                              znaczki polskie

                                                                                  od   1918

             

             

           

            
     

                                                                                 ******

                                                                 okupacyjne austro-węgierskie

                                                                             1915-1918

                                                                    K.u.K Feldpost in Polen

         

                                                                                  ****

                                                                  okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                             1939-1945


                                                                             *******