sobota, 25 marca 2017

Triest

                                                Trochę o Trieście
                                                         
Triest (wł. Trieste) – portowe miasto w północno-wschodnich Włoszech,

 nad Morzem Adriatyckim. Jest stolicą regionu autonomicznego  

Friuli-Wenecja Julijska i prowincji Triest. 

Mi 3021

     
 Triest leży u północnych wybrzeży Adriatyku, nad Zatoką Triesteńską, która stanowi najbardziej na północ wysuniętą część basenu Morza Śródziemnego. 

Miasto położone jest u północno-wschodnich granic Włoch, tuż przy granicy ze Słowenią. Zajmuje amfiteatralnie opadającą ku morzu krawędź płaskowyżu Kras zamykając 

północną krawędź wybrzeża Dalmacji

 Triest pojawia się po raz pierwszy w źródle pisanym, jako Tergeste 

     w zapiskach Juliusza Cezara 
W II w. p n .e  Tergeste wraz z  całym półwyspem Istria wszedł w skład Imperium Romanum.
Po rozpadzie imperium rzymskiego miasto pod  panowaniem Gotów, Longobardów

 i innych, w państwie Karola Wielkiego.
Od 1081 r  -  podlegało arcybiskupowi Akwilei 

 
1202  -władza Wenecji

 
W 1382 r  Triest  oddał się pod protektorat księcia austriackiego Leopolda III Habsburga.

 
Ostatecznie przyłączono go do Austrii w roku 1469.

W latach 1867-1918 Wolne cesarskie miasto Triest( Herrschaft Triest) 

  było jednym 
                              z krajów koronnych Cesarstwa Austrii (Przedlitawia).


                              Po pierwszej wojnie światowej  Triest wraz z całą Istrią 
                                               stał się częścią Włoch (1919)

 
                                     
                                                 Mi 138


                                      1943-1945 okupacja niemiecka

                                                      ****  
                             W latach 1947–1954 na pograniczu Włoch i Jugosławii istniało  
                                Wolne Terytorium Triestu (wł. Territorio Libero di Trieste)

  Wolne Terytorium Triestu obejmowało północno-zachodnie wybrzeże półwyspu Istria

  oraz miasto portowe Triest z niewielkim zapleczem i korytarzem łączącym je z Włochami. Znajdowało się pod mieszaną wojskową administracją USA i Wielkiej Brytanii (strefa A – miasto Triest z korytarzem do granicy włoskiej) i Jugosławii (strefa B – obszar na Istrii). 

     W 1954 zostało podzielone między Włochy (strefa A) i Jugosławię (strefa B).


                              5 października 1954 w Londynie Stany Zjednoczone, 
                              Wielka Brytania i Jugosławia zawarły porozumienie.
                                                    
 Na jego mocy 25 października 1954 Wolne Terytorium Triestu w praktyce zakończyło swoje istnienie. Strefa B wraz ze skrawkiem strefy A (łącznie 523 km²) została przekazana pod cywilną administrację Jugosławii, gdzie weszła w skład Słowenii i Chorwacji.

 

****
          Strefa A (pozostałe 236 km²) została przyłączona do Włoch, przy czym Jugosławii
                       zagwarantowano możliwość korzystania z portu w Trieście.                     Mocą traktatu z Osimo, zawartego przez Włochy i Jugosławię
                    10 listopada 1975,  podział ten został uznany za ostateczny.
                                         
                                                             ******************
                                        Znaczki pocztowe

                                              Strefa A
                    Znaczki włoskie z alianckimi nadrukami  okupacyjnymi
                    - A.M.G V.G.  (Allied Military Government -Venezia Giulia)
                                
                           Od 1947 - zn. z nadrukiem A.M.G./F.T.T
                               (Allied Military Goverment  Free Territory Trieste )


***********
                                               Strefa B
                                        Włoskie z nadrukiem 
                                                     1.V.1945/Triest/Trst

                 
                                                   ***
                                      Znaczki   jugosłowiańskie 
                                          dla Istrii i  słoweńskiego Przymorza
                                                              1945-1946


 1948 - STT VUJA
                                                  Slobodni Teritorij Trsta -  Vojna Uprava                                                                                                                      Jugoslavenske ArnijeOd 1952 - STT VUJNA
                        Slobodni Teritorij Trsta -Vojna Uprava Jugoslavenske Narodnog Armije


                                                                            ******
                                            Herby Triestu

 
Na tarczy w polu czerwonym  srebrna  "picca"  lub"partigiana".

**

Herb z  czasów austriackich,nadany w 1464 r przez cesarza Fryderyka III

Od 1852

*************************
Herb prowincji Triest

********************
.
                                                                                    


                                                                   

                           


                                   

                                        

          

        
                                                                       
                                               

                                                             

                          

              
 


                            
                                 
                                                                       

                        
                                                               
                 


                                                                                                   
                                    
.
                              


.

                               

                                   

                                                                       
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz