czwartek, 17 lutego 2022

Rejony obwodu kaliningradzkiego

                       

                 Obwód kaliningradzki od pn.i wsch. graniczy z Litwą ,na południu z Polską

               Natomiast od  zachodu znajduje się wybrzeże Morza Bałtyckiego o

                          długości 147 km                               

                               Z Polską graniczą :  okręgi miejskie Bałtijsk i Mamonowo ,

                              rejony  bagrationowski, niestierowski, oziorski i prawdinski

 

                                                                         ****

                                                  Okręg miejski Bałtyjsk                                 

                                              Город областного значения Балтийск
                                                    Балтийский городской окр
уг

                   Znajduje się w pd-zach. części obwodu  kaliningradzkiego– na rosyjskiej część

                          Mierzei Wiślanej  ( dług.35 km)  i Półwyspie Sambijskim                  

                   Na północy graniczy z   rejonem zielenogradskim., na południu z Polską 

                                1 km  - na Mierzei Wiślanej

                     Od zachodu obmywa ją Zatoka Gdańska, od wschodu Zatoka Rybacka 

                           ( Buchta Primorskaja)   i Zalew Wiślany (Zalew Kaliningradzki)                          

                       Jest to  najbardziej wysunięty na zachód okręg miejski Federacji Rosyjskiej.

                                          Od maja 2018  obejmuje  2 miasta i 10 osad

                                                         Powierzchnia - 101 km²

                                       

                                                                          *****

                                                                      Bałtijsk      

                                                                    Город Балтийск

                                                 – miasto i port morski , na Mierzei Wiślanej,

                                  po obu stronach Cieśniny Piławskiej u wejścia do Zalewu Wiślanego

                                                  Historyczna polska nazwa miasta – Piława

                                                               Powierzchnia - 49,1 km²

                                                                          Herb miasta


                                          obecna wersja  herbu przyjęta 26 kwietnia 2011 r

                                       Herb przedstawia srebrnego jesiotra z koroną na głowie

 

                                              wersja z kartuszem i koroną murową  (2018 r)

                                                                        wersja z 1993 r

                                                                              ****                                                   

                                                          Herb nadany 18 stycznia 1725

                           razem z prawami miejskimi przez króla Fryderyka Wilhelma I Pruskiego

                                                                       Flaga miasta


                                                                              ***

                                                1336,1430  pierwsze wzmianki - Pilen

                           Do 1525 było częścią państwa krzyżackiego, potem Prus Książęcych

            Na przełomie XV i XVI w.(1479,1510)  powstanie w rezultacie wielkich sztormów

                                     Cieśniny Piławskiej (Pillauer Seetief, Neu-Tief )                                                                       

                                   Pomiędzy 1466 a 1657 lenno Królestwa Polskiego. 

                              Od 1618 we władaniu Brandenburgii (unia personalna)

                                       W XVII wieku budowa pierwszych fortyfikacji.

                                                       1629-1635 okupacja szwedzka

                     Ze względu na strategiczne położenie miasto z biegiem czasu przekształcone

                                        w twierdzę  rozbudowywaną do XIX wieku

                                                      Od 1701 roku część Królestwa Prus 

                                                         1725  - nadanie praw miejskich

                                                       1758 - 1762 okupacja rosyjska

                                                              1807-okupacja francuska

                            

                         Miasto zostało zdobyte przez  Armię Czerwoną 25 kwietnia 1945

       . W 1952 roku w mieście powstała jedna z największych baz marynarki wojennej ZSRR

               przy Morzu Bałtyckim. Odegrało to kluczową rolę w rozwoju powojennego Bałtyjska

 


                                                                      *****

                                                             Primorsk

                                                             Город Приморск

                         miasto  nad najdalej  położona nad najdalej na północ wysuniętą częścią 

                              Zalewu Wiślanego   (Zatoka Rybacka), ok. 35 km na zachód                                                            

                                         od Kaliningradu i 10 km na północ od Bałtijska

                                                                 Powierzchnia -4 km²   

                                                                         Herb miasta

                                                         wersja  przyjęta 22. VII.2010 r


           Skrzyżowany miecz, pastorał i ryba  na pieczęciach Fischhausen już w XVI wieku.

                Pastorał i miecz symbolizowały założenie miasta przez biskupa, a ryby – zawód 

                              mieszkańców – rybołówstwo.

                                                                             Flaga                                      

                                                                        od   22.VII.2010 r


                                                            herb znany od poł. XVII w


                                                                       *******

         W 1266 biskup sambijski wzniósł na północnym brzegu Zalewu Wiślanego

                           zamek Schönewik, który  do 1525 był siedzibą biskupstwa.

       W 1299 biskup sprowadził osadników ze Stralsundu, którzy założyli osadę. 

          Oficjalne lokowanie osady nazwanej Bischoveshusen nastąpiło w 1305

.                               (  bp.Siegfried von Reinstein)

         Od XV wieku do wsi przyległa nazwa Vischausen, a później ostateczna nazwa

                                                         Fischhausen (1456 r)

  Pomiędzy 1466 a 1657 Rybaki znajdowały się pod zwierzchnictwem Polski jako lenno. 

                            ( starostwo Rybaki ) w Księstwie Pruskim

                                                1701 -   w Królestwie  Prus

                                               1807 - 1813 okupacja francuska

                     1818  -1939  miejscowość stała się siedzibą powiatu  Fischhausen

                                   


                                                                                                                                                            

               W 1939 r miasto zostało włączone do powiatu sambijskiego z siedzibą 

                                         w Królewcu

                                24 kwietnia 1945 zdobyte przez Armię Czerwoną

                              Po II wojnie miasto zostało włączone do  ZSRR  

                       7.IX. 1946 jego nazwę zmieniono na Primorsk (Miasto nad morzem) 

 

                                                          


                                                  1947-1962 w rejonie primorskim

                                                         1953-1994  miasto

                                                 1963- 1994 część   miasta Swietłyj

                                                           1994 - powiat miejski

                                                 2005 -2008 -osiedle typu miejskiego

                                 2008–2018  w składzie   rejonu bałtijskiego ( Балтийский район)

                                       Od 30. XII.2019 r miasto  w  okręgu miejskim Bałtijsk


                                                                  ******

                                       Okręg miejski Mamonowo

                                       Город областного значения Мамоново

                                              Мамоновский городской округ

                                  Leży  w pd-zach. części obwodu kaliningradzkiego

                                 Graniczy od pn -wsch z  rejonem bagrationowskim.

                                  od zach.  Zalewem Wślanym (Kaliningradskij zaliw)

                                    na południu  graniczy z Polską ( pow. braniewski )

                                                    Powierzchnia -106  km²

                                       

                                                                  **************

                                                          Mamonowo

.                                                              Город Мамоново

                  Miasto położone jest około 5 km od granicy z Polską, w pobliżu Zalewu Wiślanego,

                           w pobliżu miejsca, gdzie rzeka Ławta wpada do rzeki Banówki.

      Na pd od miasta położone jest drogowe przejście graniczne Mamonowo – Gronowo,

         drogowe przejście graniczne Grzechotki-Mamonowo oraz kolejowe przejście graniczne

                                              Braniewo-Mamonowo

                                                              Powierzchnia-  20,85 km²

                                                                        Herb miasta

                                                                    przyjęty 20.IV..2000 r          Zachodzące słońce nad morzem -położenie geograficzne na zachodnim krańcu obwodu

                         Skrzyżowane siekiery  nawiązują  do herbu z XIV w  symbolizują 

                                             przyjęcie  chrześcijaństwa  

.               Według legendy jeden z mnichów ściął siekierką potężny dąb, będący miejscem

                                          pogańskiego kultu. 

                      Inna wersja- rycerze nie mogli ściąć świętego dębu, dopóki biskup 

                                                   nie pobłogosławił siekier


                                                                         Herb od 1938 r

                                                                     Poprzednie herby


               

                                                                             *******

                                                            Herb powiatu  Heiligenbeil

 


                                                                         *******

                             Przed 1272 osada pruska nazwana Swentomest („święte miejsce”).

                                             Od 1272  r w państwie krzyżackim

             W 1301 w pobliżu pruskiego miejsca kultu pogańskiego (święty dąb), założono miasto 

                          na prawie chełmińskim pod nazwą Heiligenstadt („święte miasto”).

                            W 1344 nazwę miasta zmieniono na Heiligenbeil

                      Do 1525 było częścią państwa krzyżackiego, potem Prus Książęcych

 

                                      Od  1819 - 1945 siedziba powiatu   Heiligenbeil

                                                     

                                   Armia Czerwona   miasto zdobyła 25 marca 1945.

                       Po wojnie miasto miało przypaść Polsce  pod nazwą  ,Świętomiejsce 

                                                      lub  Święta Siekierka                                

                      Ostatecznie  w X.1945 r  znalazło się w ZSRR, w obw. kaliningradzkim. 

                                              

      W  1947  nazwę miasta zmieniono na Mamonowo, ku czci ppłk. Nikołaja Mamonowa 

                     (1919-1944)  poległego 26 października 1944 pod Pułtuskiem ,  pośmiertnie 

                                 nagrodzonego  tytułem „Bohatera Związku Radzieckiego”

                                               7.IV.1946   -  rejon świętomiejski

                                        1947-1962 w składzie rejonu ładuszkińskiego

                                                      1951 -prawa miejskie

                                               1962-1997 - w rejonie bagrationowskim

                             23.X.1997 - wydzielenie miasta Mamonowo (Город Мамоново)

                                                   z rejonu bagrationowskiego

                                   29.IV.  2004 - status Мамоновский городской округ

                                 

                                                                          ****

                                                            Znaczki pocztowe                                                       

                                                                   Królestwo Prus    

                                                                         1850-1867                                                                                                                


                                                                          *******

                                                       Północnoniemiecki Związek Pocztowy

                                                                       1868-1871


                                                                           ******

                                                                  Rzesza Niemiecka       

                                                                           1872-1945

 


                                                                                       Neuhäuser  (ob.Мечниково)

                                

                                     

       

                
 
        **********              

                                                                            ZSRR

                                                                       1945-1991

                                                            Michał Kalinin (1875- 1946)                                                                                              ****

                                                                  Federacja Rosyjska

                                                                          od 1992 r                     

                                                                                                                                       ********

                                                   


                                   

                                                                          

sobota, 12 lutego 2022

Powiat węgorzewski

                                                                 

            Powiat  położony jest  w  Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i Krainie Węgorapy

              Na jego terenie znajdują się Mamry , drugie co do wielkości jezioro w Polsce

                             Graniczy z powiatami kętrzyńskim, gołdapskim i giżyckim, a od północy

                                                   z obwodem kaliningradzkim. . 

                 

                                                        Siedzibą powiatu jest Węgorzewo

                                                              Powierzchnia - 693,43 km².

                                                                         Herb powiatu

                                    Uchwała Nr LI/231/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie

                                                        z dnia 4 października 2018 r.

      Na tarczy dwudzielnej w pas, w górnym, większym polu na czerwonym tle głowę Orła Białego 

      w złotej koronie. Dolne, mniejsze pole przedstawia motyw biało-czarnej szachownicy.

 

      Głowa Orła Białego nawiązuje do herbu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szachownica   nawiązuje do herbu miasta Węgorzewa, a konkretnie do szachownicy

 z tarczy sercowej i ma na celu podkreślenie historycznej roli dynastii Hohenzollernów

, a konkretnie osoby księcia Prus Albrechta Fryderyka,podczas lokacji miasta w 1571 r

 

                                                                      Flaga powiatu


                                 Flaga jest  bezpośrednim odniesieniem do herbu powiatu 

                                                            węgorzewskiego

                                                                         ********

                                     Pierwsza wzmianka w  dokumencie z ok.1340  r
      

                                      na terenie Galindii , ośrodek adm. - obronny

                     W latach 1420-1438 Węgobork (Angerburg) podlegał administracji 

                                            Wielkiego Marszałka  w Królewcu.

                W 1525 r., po sekularyzacji Zakonu okręgi przekształcono w starostwa, 

                                Węgobork znalazł się  w obwodzie Natangii.

                                       

        W 1701 r. starostwo w Węgoborku wchodziło w skład kamery wojenno - skarbowej 

                                      w Królewcu,

                                         Od 1808 r.  w rejencji gąbińskiej.            

                                                

                                 Od 1818 r   powiat   Landkreis Angerburg o pow.  929 km2 

                                                     w ramach rejencji gąbińskiej                                                                                                           


                                                                         

                     4 marca 1945 obszar powiatu węgoborskiego zostaje przyłączony do Polski 

                    – wchodzi w skład okręgu mazurskiego (od 29 maja 1946 woj. olsztyńskie)

        1945-1946 – przyłączenie do powiatu  pd.skrawków zlikwidowanych pow. gierdawskiego

                                    i darkiejmskiego – zwiększenie pow. do 1123 km2

                         październik 1945 – podział powiatu węgoborskiego na 10 gmin wiejskich

                                            1954 – podział powiatu  na 19 gromad

               1973 – przywrócenie podziału na gminy (w pow. węgorzewskim – Węgorzewo, Budry,

                                                     Kruklanki, Pozezdrze i Węgielsztyn)

                                    1975 – likwidacja powiatów, w województwie suwalskim


                                1999 r – przywrócenie powiatów,  w składzie powiatu giżyckiego

                                                2002  r ponownie powiat węgorzewski

                     z części ówczesnego powiatu giżyckiego ( gminy Węgorzewo, Budry i Pozezdrze)


                                                             ********************

                                               Miasto i Gmina Węgorzewo

                          położona w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

                                           Największa gmina powiatu węgorzewskiego. 

                           Graniczy z gminami: Budry, Pozezdrze, Giżycko, Kętrzyn, Srokowo.

                                       Powierzchnia  - 341,47 km² 

                                                                         Herb miasta


  został nadany miastu przez księcia Prus Albrechta Fryderyka podczas lokacji miasta w 1571. 

Miasto nosiło nazwę Angerburg, od pobliskiego zamku.

 Przywilej przyznał miastu prawo posiadania i używania pieczęci oraz określił wygląd i barwy 

herbu miejskiego.

                         Węgorzewo leży na Mazurach, w historycznych Prusach Dolnych,

                                                  na obszarze dawnej Galindii

                                                                 Flaga miasta                       

               Między 1260 a 1283 rokiem obszar został opanowany przez Krzyżaków 

               , którzy w 1312 zbudowali w pobliżu miejsca wypływu Węgorapy z Mamr 

                             drewniany zamek,  zwany Angerburg,

                  staropruskiego Angerapp i oznacza "rzekę w której żyją węgorze"

                 W 1412 roku otrzymała prawa miejskie – miasto nazwano od zamku Angerburg

              W 1945 miasto włączone zostało do Polski pod nazwą Węgobork (od 1946 Węgorzewo)

                  W latach 1945–1975 i od 2002  miasto pełni funkcje miasta powiatowego.

                                                 Od  1992   - miasto i gmina

 

                                                                    **********

                                                        Gmina Budry 

                     gmina  w północno-wschodniej części powiatu węgorzewskiego. 

                                                10 km na północny wschód od Węgorzewa

                                                          Leży w Krainie Węgorapy

                               Graniczy z gminami: Węgorzewo, Pozezdrze, Banie Mazurskie.

                                      Powierzchnia - 175,02 km² 

                                                                        Herb gminy

                                                      od  ?

                       Obszar obecnej gminy  historycznie był północnym krańcem  Mazur

                      Pierwsze wzmianki o Budrach pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku, 

                                             pojawiały się pod nazwą Buderne

              Wieś założona została w 1565 r. przez Jana Mixę z nadania Albrechta Hohenzollerna

                                            1874-1945 Amtsbezirk Budder

                     1899 -1945 stacja  (Bahnhof Buddernna linii  kolejowej Angerburg-Goldap

                                                                

                                                       

             Od 18 listopada 1945 Budry były siedzibą gminy do której należało 8 wsi sołeckich

                          Obecną nazwę administracyjnie zatwierdzono 12 listopada 1946.

                       VII.1947 umieszczanie   przymusowych przesiedleńców z akcji "Wisła".

 

                                                     1946 -.1954 Gmina Budry

                                                  1954 -1972   Gromada Budry

                                                     1973- reaktywowanie gminy

                                                        1975–1998 do woj.suwalskiego

                                                         1999-2001 w powiecie giżyckim.

Sołectwa

 Brzozówko, Budry, Budzewo, Góry, Grądy Węgorzewskie, Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Piłaki Małe, Popioły, Sąkieły Małe, Sobiechy, Wężówko, Więcki, Wola, Zabrost Wielki. 

 

                                                                     *********

                                                     Gmina Pozezdrze 

                 położona na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i pojezierza 

               wschodnio- mazurskiego.  Prawie połowę powierzchni zajmują lasy i jeziora. 

                  Graniczy z gminami: Węgorzewo, Budry, Banie Mazurskie, Kruklanki, Giżycko.

                                     Powierzchnia- 177,3 km²

                                                 Herb

                                                brak

 

                                                     Wieś założona  w 1543 r

 Nazwa Pozezdrze pisana była na różne sposoby ( Possiesser, Possesern, Poseesern, Pozerdren, Possessern.

                                                         

 

             W 1938 roku wieś nazwano Grossgarten a po II Wojnie Światowej przywrócono

                                              nazwę staropruską pisaną w wersji spolszczonej                                                                                                        
                      W czasie II wojny światowej obok Pozezdrza wybudowana

                                        została kwatera Himmlera ( „Hochwald”)

                                                     1954-1972  Gromada Pozezdrze

                                                      


                                             1973- reaktywowanie gminy Pozezdrze

                             1 .VI. 1975 r gmina  bezpośrednio częścią woj. suwalskiego

 

                       Od  1 .I. 1999 r. w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

                        Od 1 .I.2002 gmina  w składzie reaktywowanego powiatu węgorzewskiego.

 Sołectwa: Gębałka, Harsz, Jakunówko, Kolonia Pozezdrze, Krzywińskie, Kuty, Pieczarki, 

             Piłaki Wielkie, Pozezdrze, Przerwanki, Przytuły, Radziszewo, Stręgielek, Wyłudy.

 

                                                                           *******

                                                         Znaczki pocztowe

                                                     Królestwo Prus

                                                                            1850-1867

                                    Północnoniemiecki Związek  Pocztowy

                                                                               1868-1871

                                                Rzesza Niemiecka

                                                                             1872-1945                                                     ****

                                         Znaczki polskie

                                                 od 1945 r