poniedziałek, 6 marca 2017

Obwód iwanofrankiwski


                             Івано-Франківська область 

                     leży w zachodniej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Iwano-Frankiwsk 

                                                               (do 1962 r. - Stanisławów)    
                                          
                                            
 

Obwód iwanofrankiwski graniczy z obwodami: zakarpackim na południowym zachodzie, 

lwowskim na północnym zachodzie, tarnopolskim na północnym wschodzie, czerniowieckim 

na południowym wschodzie. Na południu na odcinku 50 km graniczy z Rumunią.


Mi 726
 

 Herb obwodu iwanofrankiwskiego przedstawia w polu srebrnym czarną   

                       kawkę z rozpostartymi skrzydłami w koronie złotej.

Herb przyjęty został 26 lipca 2001 roku i jest podobny do herbu Halicza i ziemi halickiej 
 znanego od XV wieku.

Mi 269


Ziemia halicka – jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, od inkorporacji
  przez Kazimierza Wielkiego (1349), województwo ruskie w okresie Rzeczypospolitej (1434 - 1772). Stolicą ziemi halickiej był Halicz.
Jedna z  5 ziem województwa ruskiego (powiaty halicki, trembowelski i kołomyjski.
1772-1918 - zabór austriacki (Galicja)

Łacińskie brzmienie słowa Halicz (Galiciæ )   dało nazwę  Galicji
Kawka   w zmienionej formie (eine schwarze Dohle)  funkcjonowała w herbie Galicji 
 od 1804 r
   

Herb Galicji błękitna tarcza przedzielona była czerwonym pasem i w polu górnym znalazła się czarna kawka, nawiązująca do historycznego herbu ziemi halickiej, znanego od XV wieku
W polu dolnym znajdowały się trzy korony.

.Od 1 listopada 1918 do maja 1919 miasto Stanisławów   pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, było siedzibą władz centralnych ZURL


ZURL -jedno z dwóch państw ukraińskich (obok ) Ukraińskiej Republiki  Ludowej 
powstałych w wyniku I wojny światowej. 
Sprawowało kontrolę nad większością terytorium Galicji Wschodniej pomiędzy 1 listopada 1918
 a 16 lipca 1919 roku, przy czym jego granice, w związku z tocząca się wojną polsko-ukraińską nie miały w tym czasie charakteru trwałego.
       
                          1921-1939 Województwo stanisławowskie II Rzeczypospolitej

 
Do 1939 r. a najdalej wysunięty na południe punkt terytorium Polski znajdował się na połoninie
 Fata Banului. : 47°43′31.8″N (47.725492°N) – okolice południowego źródła potoku Menczil, 
powiat kosowski, województwo stanisławowskie

Słupek graniczny numer 56.

 


****

Obwód stanisławowski jako część USRR został utworzony 4 grudnia 1939 r. dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR po zajęciu wschodniej Polski przez wojska sowieckie w wyniku agresji
 17 września 1939Od 1991 -obwód w niepodległej Ukrainie.

******

Herby miast.


Herb StanisławowaHerb Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk) - przedstawiał do 1939 na tarczy w polu czerwonym srebrne mury obronne z trzema wieżami i otwartą złotą bramą, w której widnieje herb Pilawa (na błękitnym polu srebrne półtrzecia krzyża). Pilawa była herbem założyciela i fundatora miasta hetmana Stanisława Rewery Potockiego. Herb został nadany w 1664 przez  króla Jana Kazimierza.


Herb od 1986 r.

Mi 1233

17 lutego 1995 roku władze miasta zatwierdziły nowy wygląd herbu - Pilawa została zastąpiona przez postać Michała Archanioła z opuszczonymi skrzydłami, tarcza herbowa podtrzymywana jest przez  dwie koronowane kawki, historyczny symbol ziemi halickiej.

****

 Kołomyja 
Herb został ustanowiony 22 marca 1991 roku. 
Autorem herbu jest Mychajło Dowirak.
 Widoczne na błękitnym polu tarczy koło to odniesienie do nazwy miasta.
 Rozpościerający swe skrzydła orzeł to ptak charakterystyczny dla otaczających miasto Karpat. 
 Orzeł przyjmuje obronną pozę, symbolicznie chroniąc przyrodę oraz wartości materialne i duchowe Karpat
. Symbolizuje on dodatkowo wszelkich wojowników, którzy kiedykolwiek przejawili swoje męstwo
 w walce o wolność Ukrainy. Korona orła, przyjmująca kształt stylizowanego tryzuba, symbolizuje odwieczną przynależność miasta do tego państwa.


Błękitna barwa tarczy symbolizuje z jednej strony szczyty Karpat i rzekę Prut, z drugiej strony błękit jest symbolem duchowości i nadziei. Złota barwa orła oraz koła symbolizuje odrodzenie i bogactwo.

Przy tworzeniu aktualnego herbu kierowano się chęcią zachowania, a przy tym ideowego udoskonalenia symboli pochodzących z poprzedniego herbu miasta.

 W okresie II Rzeczypospolitej godłem heraldycznym był uszczerbiony orzeł biały w koronie na tarczy czerwonej. Początki tego wizerunku sięgały jeszcze roku 1395, gdy podobny herb nadać miał miastu król Władysław Jagiełło.
                                                                       Inne znaczki

Mi  807


 Iwan Jakowycz Franko, ukr. Іван Якович Франко  (1856-1916 ) – ukraiński poeta i pisarz,
 slawista, tłumacz, działacz społeczny i polityczny; obok Tarasa Szewczenki uważany jest za 
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli politycznej i literatury.

  
bl 26


Howerla - najwyższy (2061 m n.p.m.) szczyt Beskidów znajdujący się w Beskidach Wschodnich, w północno-zachodniej części pasma Czarnohory, najwyższy szczyt Ukrainy.
W okresie międzywojennym przez szczyt Howerli przebiegała granica Polski i Czechosłowacji,
 a po aneksji Rusi Podkarpackiej w marcu 1939 przez Węgry - Polski i Węgier.
                                    Pokuciekraina historyczna, leżąca nad górnym Prutem
Nazwa pochodzi od stolicy regionu – Kut nad CzeremoszemPo upadku Austro-Węgier  od 1 listopada 1918 roku w składzie 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. 
Zajęte (24–27 V 1919) czasowo przez armię rumuńską, latem 1919 przekazane
 Wojsku Polskiemu.


                                           Znaczki pocztowe
Znaczek austriackiz nadrukiem C M T -(Comandamanentul Militar Teritorial) z przeznaczeniem
dla okupowanych przez wojska rumuńskie obszarów Pokucia ,od maja do sierpnia 1919 r.
Nadruki na znaczkach austriackich sporządzono w Czerniowcach.

Znaczki przekazano do placówek pocztowych w Kołomyi, Delatynie, Lanczynie, Śniatyniu, Pieczeniżynie, Zabłotowie, Obertynie i Horodence.

                                                      ***************************

                                                   Następny post - obwód tarnopolski.
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz