sobota, 31 grudnia 2022

Podziemna Poczta Polska

            W czerwcu 1942 i listopadzie 1943 organizacja "Miecz i Pług" wydała 2 emisje 

         rzekomych  znaczków poczty podziemnej  (9  zn. ) z których 5 stanowiło reprodukcje

              znaczków polskich wydanych przez Rząd Polski w Londynie  i 7 znaczkową 

                                    przedstawiającą  polityków i przywódców.

         ( F.D. Roosevelta, W. Churchilla, W. Raczkiewicza, K. Sosnkowskiego i W. Sikorskiego

                           oraz 2 znaczki z rysunkiem sceny walki żołnierzy polskich)

                                                                         ****

                                     

       Znaczki w założeniu były jednym z środków prowadzonej z okupantem wojny psychologicznej

             miały też  charakter pokwitowań za złożone ofiary pieniężne na cele konspiracji                                                                      

                                                                                ***

                                     Znaczki wydane przez  Rząd Polski w Londynie w 1941 r

                                                                               *****


             Na znaczku  - "O to walczymy ! "  mapa Europy i Afryki  z zaznaczonymi konturami 

                               Polski i  domniemanych  powojennych kolonii polskich .                            

          Polska na tym znaczku obejmuje  m.in. kraje bałtyckie i ma dostęp do Morza Czarnego.

                  Afrykańskie kolonie to dawne niemieckie kolonie Togo, Kamerun 

               ( chyba z   francuskim  Gabonem),Tanganika  i francuski  Madagaskar.

                                                                           ***

                                 Niby znaczki wydane z okazji Święta Morza 29.VI.1943 r

                                                       


                                                                                  ****

Turyngia

                          Kraina historyczna i kraj związkowy w  środkowej części Niemiec 

                                         Obejmuje Kotlinę Turyńską i  Las Turyński

                          Graniczy z : Hesją (270 km) , Bawarią,(381 km) , Saksonią (265 km ),

                                Saksonią-Anhalt (296 km) , Dolną Saksonią  (112 km),


                                                                        

                                                                     ********

                                                          Wolny Kraj Turyngia

                                                          niem. Freistaat Thüringen

                                                            Powierzchnia-16 172 km²

                                                                      Stolica -Erfurt

                                                                              Herb

                                                 Herb w obecnej wersji od  30 stycznia 1991 roku.

                                  Przedstawia na tarczy w polu błękitnym wspiętego srebrnego lwa

                              w poziome czerwono-srebrne pasy,ze złotą koroną i szponami. 

                                                     Wokół lwa osiem srebrnych gwiazd.

 

 Osiem gwiazd wokół lwa symbolizuje osiem historycznych terytoriów, które wchodzą 

w skład  obecnej Turyngii.

: Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Gotha, Sachsen-Altenburg,  

Republika Reuss (Księstwo Reuss (linii starszej) oraz Księstwo Reuss (linii młodszej)),

 Schwarzburg-Sondershausen i Schwarzburg-Rudolstadt oraz terytoria pruskie

 (Merseburg i Schmalkalden), które 1 maja 1920 roku wspólnie utworzyły ten kraj związkowy.

 

 W latach 1920-1933 herbem Turyngii była tarcza z siedmioma srebrnymi gwiazdami

 (w układzie 2,3,2) w polu czerwonym

                                                                          1921-1933

                              W okresie III Rzeszy paskowany lew trzymał w łapie swastykę.

                                                                          1933-1945

                       W początkowym okresie istnienia NRD lew był złoty, a tło czerwone,

 


                           w 1952 roku herb, jak i cała Turyngia jako jednostka administracyjna 

                                                                została zniesiona.

                                                                            ******

                      Obecny herb nawiązuje do herbu dynastii Ludowingów ( Ludowinger)

    ,której przedstawiciele w XII i XIII w. stworzyli znaczące państwo z centrum w Turyngii

 

                                                                             ****

                                                                             Flaga

                                                    

                                                               od 11 kwietnia 1991 r.

                                                                      

                      Flaga przyjęta w 1921 r., zniesiona w 1935 r., ponownie przyjęta w 1946 r.,

                                     zniesiona w 1952 r., ponownie przyjęta 11 kwietnia 1991 r.

                                                                        *****

         Nazwa pochodzi od germańskiego  plemienia Durów (Durnige, Thüringen )

                  Od ok. 400 księstwo plemienne Turyngów,

               W 531 roku podbite przez Franków  i Sasów (prowincja Francia Orientalis)

              W VIII wieku schrystianizowana (św. Bonifacy) ,podzielona na hrabstwa

                   Obszar graniczny między ludami  germańskimi a Słowianami .

. Od ok. 804 roku marchia w państwie Karola Wielkiego, następnie rozpadła się na liczne 

                   terytoria pozostające pod rządami dostojników duchownych i świeckich.

 

                 W XI wieku Turyngia została zjednoczona pod władzą Ludowingów, 

                                      ( od 1130 r  landgrafów Turyngii )

            od połowy XIII wieku stopniowo przechodziła pod zwierzchnictwo Wettynów 

           Od 1485 roku w większości stanowiły własność ernestyńskiej linii rodu, 

                           podzieloną na kilka odrębnych księstw saskich

                                        XVI w - szybki rozwój gospodarczy

                  XVIII w - centrum niemieckiego życia umysłowego i kulturalnego

                                                          


                                W  1815 państwa turyngijskie obejmowały - 12 państewek

                                           

                                                  Od 1871 -  do cesarstwa niemieckiego

               25 marca 1919 przedstawiciele landtagów dotychczasowych ośmiu księstw saskich

                                       uzgodnili   połączenie się w jeden kraj związkowy.

                                                   Powstał on ostatecznie w 1920

                                          1944 - włączenie okręgów Efrurt i Schmalkalden

                                           IV.1945 -zajęta przez wojska amerykańskie

                                           Od VII.1945 w radzieckiej strefie okupacyjnej

                          W 1945 roku stolicę Turyngii przeniesiono z Weimaru do Erfurtu 

                                    . Po II wojnie światowej od 1949 roku w granicach NRD. 

                       W 1952 roku podzielona na trzy okręgi (Bezirke): Erfurt, Suhl i Gera.


                                 Od 1990 roku kraj związkowy w zjednoczonych Niemczech.

 

                                                                *******

                                                  Znaczki pocztowe

                                                              Znaczki Prus

                                                                 1850-1867

                                                          Erfurt, Suhl,  Merseburg

 


                                                                         ******

                                                        Znaczki Thurn i Taxis

                                                                 1852-1867

                                    W walucie talarowej (Talar = 30 srebrnych groszy )

                                    Sachsen-Weimar-Eisenach,Księstwo Reuss (linii starszej)

                                                oraz Księstwo Reuss (linii młodszej))

                                                      Schwarzburg-Sondershausen

                                                                                Gera

                                                                            *******

                                       W walucie guldenowej (Gulden =60 krezur )

                                        Schwarzburg-Rudolstadt, Sachsen-Meiningen


                                                                        ******

                                      Znaczki Północnoniemieckiego Związku Pocztowego

                                                                      1868-1871


                                                                                ****

                                                                  Znaczki Niemiec

                                                                          1872-1945

                                           
                                                            

                                                                           ****

                                                                  Okupacyjne alianckie

                                                                       II.1946- V.1948

                                                                               ****

                                                                        Znaczki lokalne

                                                                             Turyngia

                                                                        X. 1945- X.1946                                                                              ****

                                                                      Znaczki NRD

                                                                         1949-1990

                
       


                               


                                                                             ****

                                                                         Znaczki RFN

                                                                             od  1990                                                                           *********

wtorek, 20 grudnia 2022

Thurn und Taxis

                                Taxisowie, Taxis, Thurn-Taxis , Thurn und Taxis

Zniemczona rodzina włoska ( de Tassis ) zajmująca się od  1451 r prowadzeniem poczty

 w krajach podległych Habsburgom.

Od 1516   poczta ich stała się- pierwsza w świecie -za opłatą ogólnie dostępna i prowadziła

 regularne kursy przewożąc pocztę oraz pasażerów.

Taxisowie  są  uważani za twórców  nowożytnej poczty.

Nadawane Taksisom przez Habsburgów uprawnienia miały charakter lenna,

 od 1615 dziedzicznego w linii męskiej i żeńskiej.

Utrzymywali pocztę w  w krajach cesarstwa niemieckiego,  Hiszpanii,Niderlandach i Włoszech.

Działałnością  pocztową obejmowali  również część Francji,Szwajcarię i na krótko 

Polskę (1562-1564).

Wygaśnięcie przywilejów po rozwiązaniu w 1806  r Świętego Cesarstwa Rzymskiego

doprowadziło pocztę do całkowitego upadku.

Kongres Wiedeński  1815 pozwolił  na odnawianie lub zawieranie nowych umów.

Taksisowie utrzymywali pocztę w Wirtembergii ( do 1851) oraz 16 państewkach

 i 4 wolnych miastach niemieckich ( Frankfurt nad Menem, Hamburg, Brema,Lubeka )

 a także w szwajcarskim kantonie  Szafuza (Schaffhausen) do 1849 roku.

  W 1867 r ,  zmuszony odstąpić Prusom swój monopol na usługi pocztowe w zamian 

za  3 miliony talarów rekompesaty.

 

                                                                               ****

                                                         Znaczki pocztowe

                                                 Od 1852 r  z napisem Thurn und Taxis

                                          równocześnie w walucie  talarowej i guldenowej

                                                    emisje 1852, 1859, 1862, 1865, 1866,

                                                         w obiegu do 30.VI.1867 r

 

                                                                   Okręg Północny

                                     Talar =30 srebrnych groszy, 1 Srebrny grosz = 12 fenigów

                                                                    

                                Elektorat Hesji ( Kurhessen )

                              Saksonia -Weimar ( Sachsen-Weimar)

                              Saksonia -Meinigen  ( Sachsen-Meinigen)

                              Saksonia -Coburg- Gotha  (Sachsen-Coburg-Gotha)

                               Schwarzburg-Sondershausen

                                 Reuss linia młodsza  ( Reuß Jüngere Linie)

                                 Reuss linia starsza   ( Reuß Ältere Linie )

                                      Freie Stadt Hamburg

                                      Freie Stadt Bremen

                                      Freie Stadt Lübeck

                                       Lippe-Detmold

                                      Schaumburg-Lippe

 

                                                                          *****

                                                               Okręg Południowy

                                          Gulden = 60 kreuzer (krajcar),  1 kreuzer = 4 fenigi 

                                                 


                                                                                             

                     Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern Sigmaringen

                     Hesja-Darmstadt  (Hessen-Darmstadt )

                     Hesja -Nassau  ( Hessen-Nassau )

                      Hesja -Homburg  (Hessen-Homburg)

                     Wolne Miasto Frankfurt nad Menem (Freie Stadt Frankfurt am Main)

                      Schwarzburg-Rudolstadt

                                                                            *****

 

                               Historia rodu sięga początków XII wieku

                   Rodzina Taxis  pochodziła z Camerata Cornello niedaleko Bergamo.

         Od XII w i od XIV w. ustanowiła usługi kurierskie (Compagnia dei Corrieri )

                     dla Republiki Weneckiej ,a  w latach 1460- 1539 dla papieży.


                                                           

                                                                           Herb Tasso

                                       Herb znany  od  XV wieku i nawiązuje do nazwiska.  

                  Rodzina  pierwotnie nazywała się Tasso (= borsuk), zniemczona 

                                 na  Dax , Daxen  od której powstała   nazwa Taxis                         

               W polu górnym  srebrnym   róg  nawiązuje do rodzinnej działalności pocztowej

               Cesarz Ferdynand III w 1512  uznał  ich za potomków hrabiów de la Torre

                                                i zezwolił im na używanie ich herbu.

                      

                              

                                                 Herb rodziny della Torre ( niem . von  Thurn)
                                                                              

                                                                                ****

                                                                                                            

                                            Od 1650 roku rodzina nosi nazwę „Thurn und Taxis”.

                                                      ( w jęz. włoskim  della Torre e Tasso)

                        

                   Szlachta cesarska  (Reichsadel )  od 1512, baronowie ( Freiherren) od 1608,

                 hrabiowie Taxis  (Grafen von Taxix)  od 1624,  von Thurn und Taxis  od1650 r,

                                   , książęta cesarscy (Reichsfürsten ) 1695 r                                                           

                                                                 

                                                                      **********

                                                                   Herb książęcy

                     Wielopolowy herb zawierający herby posiadłości rodziny Thurn und Taxis

                               

                  Książę (duque) von Thurn und Taxis w Niderlandach Hiszpańskich (1681)

                   z księstwem tytularnym Braine-le-Château ( Principauté de la Tour et Tassis )

                  Książę (fürst) von Thurn und Taxis w Świętym Cesarstwie Rzymskim (1695)

                  Książę (herzog) von Krotoszyn (1819) w Prusach

                  Książę (herzog) von Wörth und Donaustauf (1899) w Bawarii                      

                                               

                                                                        **********

                                             W wielopolowym herbie książąt Thurn  und Taxis

                                figuruje herb księstwa krotoszńskiego ( Fürstenthum Krotoschin)

 

   

                                               

        Powstało jako donacja króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III dla głowy książęcego

                       domu Thurn und Taxis.

              Księstwo krotoszyńskie nadane w 1819  zostało księciu Thurn und Taxis, 

Karolowi Aleksandrowi   w zamian   za odstąpienie przez niego królowi pruskiemu

 monopolu pocztowego w Nadrenii i Westfalii

 Do 1919 roku było ono własnością dominialną, dziedzicznym lennem korony pruskiej,

z wszelkimi prawami i wolnościami, przysługującymi wolnemu państwu stanowemu.

 

  Latyfundium obejmowało 3 miasta: Krotoszyn, Odolanów i Sulmierzyce,

 a także 24 kompleksy ziemskie, 36 samodzielnych majątków i 16 gmin w powiatach

 krotoszyńskim i odolanowskim. 

Cały obszar księstwa zajmował 25 tysięcy hektarów, z czego połowę stanowiły las

  Po włączeniu Poznańskiego do Polski dobra książąt Thurn und Taxis zostały przejęte

 w tymczasową administrację przez skarb państwa polskiego

. W latach 1924-1927 rząd Rzeczypospolitej Polskiej odkupił całe księstwo krotoszyńskie 

                   z rąk księcia Thurn und Taxis.  

                                               

                                                                              ****                                                                                     

            

                                


                                                                                       
     
                                             
       

                                                                                                

      

 
                                                    
                                  
                 

                                                           Belgijska seria znaczków z podobiznami

                                                                 poczmistrzów  Thurn und Taxis

                                                                       ******
                                                                           

                                                                                *****