niedziela, 28 czerwca 2020

Łódź

Łódź  – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, a także siedziba władz województwa łódzkiego, powiatu łódzkiego wschodniego oraz gminy Nowosolna, przejściowa siedziba władz państwowych w 1945 roku.


                                Łódź znajduje się w środkowej części województwa łódzkiego.
                        Miasto jest położone na Wzniesieniach Łódzkich oraz Wysoczyźnie Łaskiej.

                                                                             *****
                                                              Powierzchnia  -293,25 km²

                                                                        Herb miasta
Herb w obecnej postaci został ustanowiony zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
5 czerwca 1936 r
 Obecnie obowiązuje na podstawie Statutu przyjętego 4 września 1996 r.

Przedstawia w polu czerwonym drewnianą łódkę złotą z takimż wiosłem.

 Herb w postaci zbliżonej do dzisiejszej po raz pierwszy pojawił się na pieczęci
 miejskiej przyłożonej do dokumentu z 1535.
 Barwy herbu – złotą (godło) i czerwoną (tło) wzięto z herbu szlacheckiego Łodzia

Flaga

Wprowadzona 5 czerwca 1936
Obecnie kształt i kolor flagi miasta Łodzi reguluje Uchwała Rady Miejskiej 
w Łodzi z 4 września 1996 r

                        Dwa równej szerokości poziome pasy, górny żółty, dolny czerwony.
                                                    Pośrodku znajduje się herb miasta.

                                                                             ***

                                                     Ex navicula navis „z łodzi statek”,


                                                                                ****
                                                   Herb powiatu  łódzkiego wschodniego

Uchwała Nr 228/XXXIII/2002
z 28 stycznia 2002 r

Herb powiatu łódzkiego wschodniego przedstawia w polu czerwonym postać
    Świętego Wojciecha w szacie srebrnej, z atrybutami - krzyżem biskupim, wiosłami i włócznią złotymi, między dwiema liliami srebrnymi, stojącego w łodzi złotej.

Lilie i Święty Wojciech nawiązują do biskupstwa gnieźnieńskiego, do którego należały niegdyś ziemie obecnego powiatu. Herbem biskupstwa były w polu błękitnym trzy lilie srebrne, dwie nad jedną. Łódka, zaczerpnięta z herbu Łodzi symbolizuje stolicę powiatu

Flaga

                                                                             ***
                                                                Herb gminy Nowosolna
Herb przyjęty Uchwałą Nr XII/81/03 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 października 2003 w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych Gminy Nowosolna

Herb gminy Nowosolna przedstawia w polu błękitnym podkowę na opak srebrną, z krzyżem kawalerskim, srebrnym w środku. Od prawej i lewej gałęzie z liśćmi złote, od podstawy takaż rzeka.
Podkowa z krzyżem to godło herbu Jastrzębiec, którym pieczętowali się m.in. Byszewscy z Byszew.
.
                                                                              Flaga

                                                                     Od  27.X.2003 r

                                                                            ***
                                     Gmina Nowosolna leży na wschodnich obrzeżach Łodzi,
                                                        w powiecie łódzkim wschodnim
                                                           Powierzchnia -53,98 km²

                                                                               ***
           Łódź pod względem administracyjnym jest jednolitą gminą miejską na prawach powiatu.
                      W  latach 1960–1992 podzielona była  na 5 dzielnic administracyjnych
                                        -   Bałuty, Górna, Polesie ,Środmieście, Widzew

                                                                            ******
                      Historycznie obszar dzisiejszego miasta należał do ziemi łęczyckiej.
             W okresie I Rzeczypospolitej teren ten znajdował się w województwie łęczyckim.

                                            Dawniej miejscowość nosiła nazwę Łodzia.
                                      Językoznawcy wywodzą nazwę od słowa łódka, łódź
                                                oznaczającego małą jednostkę pływającą.

                            Pierwsza wzmianka znajduje się w dokumencie sygnowanym
                 przez księcia ziemi łęczyckiej i dobrzyńskiej Władysława Garbatego z 1332
                                                           Rolnicza osada biskupia.
                                                Prawa miejskie nadane zostały miejscowości
                                                w Przedborzu nad Pilicą 29 lipca 1423 r.

                             Po II rozbiorze Polski w 1793 r. Łódź trafia do zaboru pruskiego

                                    Od 1807 roku należała do Księstwa Warszawskiego,

                                                  a od 1815 roku do Królestwa Polskiego
                                  ośrodek osadniczy dla napływajacych  niemieckojęzycznych  tkaczy z                                                         Wielkopolski, Śląska, Saksonii, Czech, Brandenburgii i Moraw 

        

Od 1823 r zabudowa tzw. Nowego Miasta
i wzdłuż ul. Piotrkowskiej.

 ośrodek włókienniczy
, otwarcie w 1865 r. linii kolejowej Fabryczno-Łódzkiej
 do Koluszek na trasie kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
 

powiat w gubernii piotrkowskiej

Projekt herbu z 1869 r
***
                                           6.XII. 1914  - XI.1918-  okupacja  niemiecka,
                             
                                       12 .XI. 1918 r. Łódź weszła w skład tworzącego
                                                              się państwa polskiego.

                                             W  latach 1919–1939  Łódź (powiat grodzki)
                                                             w województwie łódzkim


                                                                                 ***
                              Łódź została zajęta przez wojska niemieckie 8 września 1939 r
                       26 października 1939 -włączona  do Generalnego Gubernatorstwa,
                          Wcielenie miasta do III Rzeszy  9 listopada 1939 roku ( niem. Lodsch)
                        w obrębie tzw. Kraju Warty (niem. Reichsgau Wartheland);
                                                 

                                                         Wysiedlenie Polaków do GG
Tutejsi Żydzi -zostali  zamknieci w  getcie
(Litzmannstadt Ghetto)
 gzie przebywało w zamknięciu łącznie ok. 200 tys. osób


                                                                 Herb Litzmannstadt
                             złota swastyka z podwójnymi ramionami na granatowym tle
                                     Podwójna swastyka, wzorowana na wzorze z urny,
                                                 którą znaleziono w Białej pod Łodzią

                                                                           ****
                    11 kwietnia 1940 r. zmieniona została nazwa miasta na Litzmannstadt,
                                   na cześć niemieckiego generała Carla von Litzmanna

                                                                               ***
                                           Zdobycie Łodzi przez wojska Armii Czerwonej
                                                   nastąpiło 19 stycznia 1945 roku

                                                    1945–1975  Województwo łódzkie
                                                       
                              18 sierpnia 1945 wydzielono z województwa łódzkiego
                                                                miasto Łódź,
                             które stało się miastem na prawach województwa- 212 km²

                                             1975–1998  najmniejsze województwo
                                                 pod względem powierzchni -1524 km²

                                                       Od 1 czerwca 1975 do 30 czerwca 1984
                                                                nosiło nazwę województwo miejskie łódzkie

                                   do lat 90 - największy  polski ośrodek włókienniczy

                                           Od 1 stycznia 1999 r stolica powiekszonego
                                                województwa łódzkiego ( 18 219 km²)


                                                                             ********
                                                               Znaczki pocztowe
                                                     Rosyjskie
                                                1858-1860.1865-1914


                                                                                   **
                                                                      Królestwo Polskie
                                                                        I. 1860- IV.1865

                                                                   stempel numerowy 182
                                                                                    ***
                                                                    Okupacyjne niemieckie
                                                                          1915-1918
                                                     (Russich-Polen, Gen.-Gouv. Warschau)
                                                           
                                                                                ****
                                                                          1939-1945

                                                                              ***
                                                                            Polskie
                                                                        1918-1939**

                                                                       od 26.I. 1945

znaczki wydania łódzkiego 1945

         
            


                                                                           *********
                                                                Znaczki  getta łódzkiego

                            Getto żydowskie istniało w okupowanej przez Niemców Łodzi
                                     od 8 lutego 1940   -zlikwidowane 29 sierpnia 1944
                                                                           
                                                        JUDENPOST-Litzmannstadt Getto
                                             Poczta powstała w getcie  15 marca 1940 roku
                           Znaczki doręczeniowe z wizerunkiem Chaima Mordechaja Rumkowskiego
              zostały wydrukowane, ale - jak twierdzą świadkowie - nigdy nie weszły do obiegu.
                                                                           III.1944
**
Drugie wydanie (tzw. wzór IV)
                                                                             *****
                                                                                 ****