środa, 15 grudnia 2021

Cp- 100 -lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych

   W 2021 r  Poczta  Polska emitowała  4 kartki CP  z okazji 100 lecia  nawiązania stosunków      dyplomatycznych przez Polskę


                                                     - z Bułgarią (Cp 1923)

          Za datę nawiązania polsko-bułgarskich stosunków dyplomatycznych Bułgaria uznaje

                                  30 grudnia 1918 r., a Polska 20 stycznia 1921

        . Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Bułgarią 4 marca 1941 po przystąpieniu

                                                           tego kraju  do państw Osi

                                       Przywrócenie stosunków nastąpiło 16 lipca 1945

                                  Na wydrukowanym  na karcie znaczku flagi  polska i bułgarska

                                                                             

                            Flaga Bułgarii - trzy poziome pasy: biały, zielony, czerwony.

       Kolor biały oznacza pokój, zielony – wolność, a czerwony ofiary walk o wyzwolenie Bułgarii

                                                       spod panowania tureckiego

                                                Wprowadzona została w 1878 roku.

 


                                                                   **********

                                                    - z Estonią  (Cp 1924 )

                 Stosunki dyplomatyczne między Polską a Estonią zostały nawiązane 4 maja 1921 r.  

                   W październiku 1939 r Estonia  pod naciskiem ZSRR zerwała stosunki

                                                       dyplomatyczne z Polską.

                                            Zostały odnowione 2 września 1991 roku

 


                                                       

                                 Na wydrukowanym na karcie  znaczku flagi  polska i estońska

                           Flaga Estonii --trzy równe poziome pasy: niebieski, czarny, biały.

               Kolor niebieski to symbol wiary i wierności, czarny oznacza dawne ziemie estońskie 

                            lub cierpienia     narodu, biały – dążenia do oświecenia i cnoty.

                     Flaga została zatwierdzona przez tymczasowy rząd niepodległej Estonii 

                                                              21 lutego 1918.

                W okresie przynależności  do ZSRR (1940-1941 i 1945-1990) flaga była zakazana

                                                  Przywrócona  7 sierpnia 1990 r

 


                                                                           ********

                                                       - z Łotwą (Cp 1925)

           Stosunki dyplomatyczne między Polską a Łotwą zostały nawiązane 27 stycznia 1921 r

                  Łotwa  zerwały stosunki dyplomatyczne z Polską, w październiku 1939 r

                                                          pod naciskiem ZSRR

                                Relacje dyplomatyczne zostały wznowione 30 sierpnia 1991 r

 
Na wydrukowanym  na karcie znaczku flagi  polska i łotewska


                   Flaga Łotwy -prostokąt w kolorze czerwonym (karminowym) z białym pasem.

                  Czerwony symbolizuje krew, a biały takie wartości jak: prawo, prawda, wolność. 

                                                        Wprowadzona 15 czerwca 1921

              W okresie przynależności Łotwy do ZSRR (1940-1941 i 1945-1990) flaga była zakazana

                15 lutego 1990 roku Rada Najwyższa Łotwy wraz z  przywróceniem niepodległości

                                   uchwaliła przywrócenie tradycyjnej flagi narodowej.


                                                                       ********

                                                     -  z Węgrami  (Cp 1943 )

        Stosunki dyplomatyczne między Polską a Węgrami zostały nawiązane 19 września 1919 r                                                         (Kartka wydana  z opóźnieniem ? )

          31 grudnia 1940  na żądanie III Rzeszy Węgry zerwały stosunki dyplomatyczne

                         z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

                           Po zakończeniu II wojny światowej 28 sierpnia 1945 roku Polska i Węgry

                                        ponownie nawiązały stosunki dyplomatyczne

                                  Na wydrukowanym  na karcie znaczku herby Polski i Węgier


                                                                  ***********

                       Cp -  całostka, druk pocztowy z wydrukowanym na nim znakiem opłaty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz