wtorek, 21 grudnia 2021

Kleszczele

                                                              Kleszczele

                                                      Miasto i Gmina Kleszczele

                    na Równinie Bielskiej,nad Nurcem,na pd od Bielska Podlaskiego

         Gmina Kleszczele położona jest na Równinie Bielskiej w południowo – wschodniej 

                                                          części   woj.podlaskiego

           Od wschodu teren gminy przylega do granicy państwa, od południa graniczy z gminami

               Czeremcha i Milejczyce, od zachodu z gminą Boćki, od północy z gminami

                                                      Orla i Dubicze Cerkiewne.

                       Gmina położona jest na styku kultur ukraińskiej, polskiej i białoruskiej.

 

                                                        Gmina powierzchnia - 142 ,62 km²

                                                                   miasto  -46,71 km²

                                                                       Herb miasta

                                                     potwierdzony w statucie z 2018 r

                                 Królowa  Anna Jagiellonka nadała pieczęć i herb z  barankiem

                                                         z chorągiewką  w  1581 r

                      


                    Miasteczko Kleszczele leży nad górnym Nurcem na południowowschodnim

                     skraju  dawnej Puszczy Bielskiej , która do połowy XVI wieku, na mocy prawa 

                                     wolnego  wrębu, należała do mieszczan bielskich.

                             Kleszczele powstały na granicy ziemi bielskiej z brzeską, 

               

               Tereny obecnej gminy należały do połowy XIV w. do Rusi, później zaś weszły 

                                         w skład  Wielkiego Księstwa Litewskiego.

                Od czasów Unii Polski z Litwą należały do dóbr królewskich, których ośrodkiem

                                     były Kleszczele

               Kleszczele założono z rozkazu króla Zygmunta I Starego przez kanclerza i wojewodę 

                                         Mikołaja Radziwiłła

                             1525 – lokacja miasta królewskiego na prawie chełmińskim

                                          1795 – w  zaborze pruskim

                           Od 1807 –   w zaborze  rosyjskim  w powiecie bielskim 

                                                 obwodu białostockiego

 

                       1843 – 1915  miasto  powiatu bielskiego w guberni grodzieńskiej

                                                     1915-1919 okupacja niemiecka

                      1919 – w granicach II Rzeczypospolitej, w powiecie bielskim w woj. białostockim

                                                                               1937

                                1939 – we wrześniu początkowo okupacja niemiecka po czym

                                                      przekazanie miasta ZSRR

                                      1939-1941 – w składzie Białoruskiej SRR 

                                          rejon kleszczelowski  w obwodzie brzeskim

                                                         

                           1941-1944 – okupacja niemiecka (czerwiec 1941 – 20 lipiec 1944)

                       VIII. 1944 – w granicach Polski, powiat bielski w woj. białostockim


                                                        1950 – utrata praw miejskich

                                     1954-1975 w pow. hajnowskim, w woj. białostockim

                                                       1973-1992    gmina Kleszczele

                                            1 października 1993 – odzyskanie praw miejskich

                                                           Miasto i Gmina Kleszczele 

                                          1.I.1999   M i G  w pow. hajnowskim w woj. podlaskim

 Sołectwa  : Biała Straż, Dasze, Dobrawoda, Gruzka, Kuraszewo, Piotrowszczyzna, Pogreby,

                    Policzna, Repczyce , Saki, Suchowolce, Toporki, Zaleszany, Żuki


                                                                            *****

                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz