poniedziałek, 27 grudnia 2021

Gminy Sidra i Szudziałowo

                                         Gmina Sidra 

              leży w pn . wsch.części powiatu sokólskiego  na obszarze Wzgórz Sokólskich,

                                                       nad Sidrą na pn.od Sokółki

                Sąsiaduje z gminami: Dąbrowa Białostocka, Janów, Kuźnica, Nowy Dwór i Sokółka

                                   W skład gminy wchodzi 28 sołectw.

                                                      Jej siedzibą jest wieś Sidra

                                                           Powierzchnia - 173,96 km²                                        

                                                            Symbole gminy

                                                                   Od ....?

              Na tarczy w polu błękitnym  czerwony ? postument  ozdobiony  złotym festonem.

                       Na postumencie  siedzący lew  z uniesionym ogonem  i zwróconą

                                             w (heraldyczne) lewo głową.

                                         U podstawy  napis  złotymi literami SIDRA

                                      Na pewno jest  wytwór XIX w  heraldyki rosyjskiej  

                 Postument z lwem-   element architektoniczny-  być może jest  to  nawiązanie

                             do  pałacu Potockich  w Sidrze  , zniszczonego  po 1863 r

                                                                                                        

                 Pierwsze informacje o Sidrze pochodzą z początków XVI wieku, gdy za 

                     sprawą rodu Wołłowiczów zaczęli na te ziemi przybywać osadnicy
                                       

                                      Członkowie rodu   Wołłowiczów,  pełnili w XVI wieku

                                   ważne funkcje na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego

            W 1566 r. właściciel Sidry, starosta mohylowski, kasztelan trocki i podkomorzy litewski

                       - Eustachy Wołłowicz otrzymał od króla Zygmunta Augusta przywilej, 

                    na mocy którego dotychczasowa wieś otrzymała prawa miejskie oraz targowe

                Od XVII do XIX wieku Sidra była jednym z głównych ośrodków kalwinizmu w Polsce

                            Miejscowe dobra stanowiły do 1804 r. własność rodu Potockich. 

                                                   Do 1795 - w pow.grodzieńskim

            Po III rozbiorze w zaborze pruskim ,do pow. dąbrowskiego w departamencie białostockim

                                     Od 1861 --gmina  makowlańska z siedzibą w Sidrze


                                                       1915-1919  okupacja niemiecka    

                                                      Verwaltungberzik Bialystok-Grodno

                                do 1921 r   roszczenia terytorialne litewskie i białoruskie


                              Od   1919 - gm. Sidra  w woj. białostockim, w pow. sokólskim
        

                                                15.IX.1939  -  VI.1941  -okupacja radziecka

                                                         1941-1944 - okupacja niemiecka

                                         

                                          W latach 1973–1998  gmina  w woj. białostockim

                                                         Od 1999 r  w woj.podlaskim

   Sołectwa :

 Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze,     Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Sidra, Siekierka, Słomianka, Staworowo

  (sołectwa:Staworowo I i Staworowo II), Szostaki, Śniczany, Wólka, Zalesie, Zwierżan

 

                                                                     ***********                                     

                                                      Gmina Szudziałowo

                        położona jest obszarze Wzgórz Sokólskich i Wysoczyzny Białostockiej.

                               Przylega do granicy z Białorusią oraz sąsiaduje z gminami: 

                                            Sokółka, Krynki,Gródek, a także  Supraśl              

                                        Podzielona jest na 34 sołectwa (53 miejscowości)

                                                         Powierzchnia - 301,64 km²

                                                                       Herb gminy

                                   przyjęty Uchwałą Nr XVIII/117/2000 Rady Gminy Szudziałowo

                                                              z dnia 28 lipca 2000 r
                           

                                             Herb nawiązuje do herbu szlacheckiego Lubicz

                      Zielone pole tarczy symbolizuje  lasy, które stanowią 46 % powierzchni gminy

                                                  

                                     XIII w   przebywanie na tych ziemiach Jaćwingów. 

                        Najstarszym dokumentem mówiącym o Szudziałowie jest akt założycielski

                                                      kościoła  w Sokółce - 1592 r

                     W XVIII w Szudziałowo funkcjonowało jako dziedzictwo rodu Eysymontów,

                                              następnie  włączono do ekonomi grodzieńskiej

                                                           1795-1807 w zaborze pruskim

                                                         1807-1915 w zaborze rosyjskim

 


                                                 1915-1919 okupacja niemiecka (Ober Ost)

                                                          Od    1919-  w granicach Polski

                                                      gmina Szudziałowo (Sudziałowo)

gmina w 1934 r
 
 

                                                        1939-1941 okupacja radziecka

                             

                                                         1941-1944 okupacja niemiecka

                                                               

                                                1954-1972 likwidacja gminy  (5 gromad)                                                             

                                    1 stycznia 1973 roku reaktywowano gminę Szudziałowo                                                            

                        

                         Sołectwa: Babiki, Boratyńszczyzna, Chmielowszczyzna,
Grzybowszczyzna, Harkawicze, Horczaki, Jeziorek-Rowek, Knyszewicze, Kozłowy Ług, Lipowy Most,
Łaźnisko, Minkowce, Miszkieniki Wielkie, Nowe Trzciano
, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów
Północny, Pierożki, Poczopek-Markowy Wygon
, Słoja, Słójka, Słójka-Borowszczyzna, Sosnowik, Suchynicze,
Sukowicze, Szczęsnowicze
, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Usnarz Górny, Wierzchlesie, Wojnowce,

Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka.


                                                                     ********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz