niedziela, 26 grudnia 2021

Powiat siemiatycki - gminy cz.2

                                             Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo

 

                                                      Gmina Milejczyce

                         położona jest w północno-wschodniej części pow.siemiatyckiego
                                               i graniczy:od zachodu z gminą Dziadkowice,


       od północy z gminą Boćki powiatu bielskiego i gminą Kleszczele powiatu hajnowskiego,

    od wschodu z gminą Czeremcha powiatu hajnowskiego,  od południa z gminą Nurzec Stacja

                                            W skład gminy wchodzi 20 miejscowości (16 sołectw)

                                                           Powierzchnia - 151,79 km²,

                                                                             Herb gminy

                                                                               Od ...........

                                                           

                         Koło nawiązuje do  położenie  przy ważnym szlaku komunikacyjnym,

                               w połowie drogi między Mielnikiem a Bielskiem Podlaskim

 

                 14 maja 1516 r. w Wilnie podczas sejmu, otrzymały z rąk króla Zygmunta Starego

                                                       prawa miejskie magdeburskie

                   Kolejni królowie polscy potwierdzali prawa miejskie Milejczyc w latach: 

                                                          1549, 1588, 1639,1670 i 1744.

                                                                              ****                                                

                                                     Herb nadany Milejczycom  w 1566 r 

                                                               - rogi jelenia w dębie

                                                                     Herb Dęboróg

  "ma być pieniek dębowy, w ziemię wkorzeniony, z którego środka dwa jelenie rogi wychodzą, jeden na prawą stronę drugi na lewą".

 


                                                                                                                
                                                  Herb wg. heraldyki białoruskiej
                                               w polu czerwonym pień  dębu ze złotym rogiem

 

 Prawdopodobnie założycielami osady byli południowi Słowianie, uciekający przed Turkami.

 Wśród nich był dzielny Milejko, który zasłynął podczas walk z Jaćwingami w 1235 r. 

i od jego imienia pochodzi nazwa osady.

  Milejko jest derywatem od imion cerkiewnego: Milij, polskiego: Milej, a te zaś mogą 

                          być formacją pochodną od imion złożonych typu Miłosław

      Inne dowody wskazują na pochodzenie nazwy od słowa „mleć” – wcześniejsza nazwa

                      miejscowości brzmiała Mielejczyce lub zapisywano ją Meleczyce.

 

 Milejczycach pojawiają się w dokumentach historycznych pod koniec XV w. (dokładnie w 1479 r)

                                   Początkowo miasto należało do woj. trockiego


                                            Później do podlaskiego  (1513)

                                         Od 1566 w woj. brzeskolitewskim

               W 1588 r. miasto weszło w skład dóbr stołowych króla Polski ekonomii brzeskiej.

                                             Od  1795-. pod władaniem Rosji

                                                   1797  - w gub litewskiej. 

                                                  od 1801 w guberni grodzieńskiej

                                                    

                                             W 1897 roku miejscowość straciła prawa miejskie                                             .

                                                 W składzie  Rogaczskoj  wołosti , pow. brzeski

                                                                     

                                                              

                                                  1915-1919 - okupacja niemiecka (Ober Ost)

                                                            1919 - w granicach Polski

                                                         1919 -   w woj. białostockim

                                                                           gmina w 1933


                                                                            1937

                                            W latach 1939–1941 pod okupacją radziecką

                                         22 czerwca 1941 do     1944 pod okupacją niemiecką.

 

                                                              

                                                          Od 1.I.1973 - gmina  Milejczyce

                                                         Do 1998 r   w woj. białostockim

                                                           od   1.I.1999 r  w woj.podlaskim

 Sołectwa 20

Biełki, Borowiki, Chańki-Kościukowicze-Klimkowicze, Choroszczewo, Choroszczewo (kolonia), Grabarka, Lewosze, Lubiejki, Miedwieżyki, Mikulicze, Milejczyce (sołectwa: Milejczyce I i Milejczyce II), Nowosiółki, Pokaniewo, Pokaniewo-Kolonia, Rogacze, Sobiatyno, Wałki 

 

                                                                      **********

                                                      Gmina Nurzec-Stacja

                            gmina położona na wschód od miasta Siemiatycze. 

                        Sąsiaduje z gminami  Czeremcha, Mielnik, Milejczyce, Siemiatycze.

                    Od wschodu graniczy  z Białorusią (sielsowiet Raśna rejonu kamienieckiego).

                                     Siedziba gminy to Nurzec-Stacja.

                                       Powierzchnia- 214,96 km²

                                                                     Herb gminy 

                                                                           ?


                        W XV i XVI wieku, kiedy była w posiadaniu polskich rodów noszących 

                                               przydomki Klukowickich i Nureckich.

                     Zaczątkiem miejscowości była osada robotników pracujących przy budowie 

                               linii kolejowej   Białystok–Siedlce w 1904 roku. 

              W okresie międzywojennym tereny obecnej  gminy  należały do  gmin       Milejczyce,Siemiatycze, Mielnik i Wysokie Litewskie w pow. brzeskim woj. poleskiego

                                              

                                 1939-1941   okupacja radziecka

                                 1941-1944   okupacja niemiecka

                               1.VII.1952- 29.IX.1954 gmina Nurzec

                       w woj. białostockim, w nowo powstałym powiecie siemiatyckim

                                     z części gmin Milejczyce , Mielnik i Klukowicze

                                                             1954  likwidacja gminy

                         1 stycznia 1973 roku  reaktywowanie gminy p.n  Nurzec-Stacja.

Sołectwa

 Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chursy, Grabarka, Klukowicze, Klukowicze-Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Nurczyk, Nurzec, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Szumiłówka, Sycze, Tymianka, Werpol, Wólka Nurzecka, Wyczółki, Zabłocie, Zalesie, Żerczyce

 

                                                                    *********

                                      Gmina Perlejewo

                                             najdalej na zachód wysunięta gmina powiatu siemiatyckiego

                                        leży na obszarze Wysoczyzny Drohickiej stanowiącej    

                                                            zalesioną falistą równinę.

                                                         Powierzchnia - 106,32 km²

                                                                        Herb gminy

 

                                                                              brak ?


                        Nazwa miejscowości wywodzi się od białoruskiego imienia: Pierlej

                                       Perlejewo założono najpóźniej w końcu XIV wieku.

           W 1390 r. rozległe obszary Podlasia objął w posiadanie książę mazowiecki Janusz I.

                       Wokół osady Perlejewo powstały nowe osiedla szlachty mazowieckiej

                               zorganizowane w parafie: Perlejewo, Granne i Ostrożne

                            . Taki stan trwał do końca istnienia Rzeczpospolitej, do 1795

                                   1795  -1807  włączono do państwa pruskiego

                 1807 - okolice Perlejewa stały się obszarem nadgranicznym po stronie rosyjskiej

                                               początkowo  w obwodzie białostockim

                                     od 1843 roku zostały włączone do guberni grodzieńskiej.

              

                                                          1861 ?     wołość skurecskaja

                        Okolice Bielska i Drohiczyna połączono w jeden powiat bielski.

                                           W latach 1915-1919  okupacja  przez Niemców

               1919- okolice Perlejewa weszły w skład gminy Skórzec w powiecie bielskim.

                                                                                  1933

                                           od 1934 -1952 w  granicach gminy Ciechanowiec

                                                       1939-1941   okupacja  radziecka

                                                      1941-1944- okupacja niemiecka


                                        1.VII.1952   utworzenie  gminy  Perlejewo:

                                          z części gmin Ciechanowiec i Drohiczyn.

                                                       1954 -likwidacja gminy

                                                           1.I.1973  gmina  Perlejewo

                                           


 Sołectwa  -33

 Borzymy, Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Głęboczek, Głody, Granne, Kobyla, Koski-Falki, Koski-Wypychy, Kruzy, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Leśniki, Miodusy-Dworaki

Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukiełki, Moczydły-Pszczółki, Olszewo, Osnówka, Osnówka-Wyręby, Pełch, Perlejewo, Pieczyski, Poniaty, Stare Moczydły

Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy,

 Wiktorowo


                                                                  ********

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz