poniedziałek, 20 grudnia 2021

Gminy powiatu hajnowskiego cz.2

                                                Gmina Dubicze Cerkiewne

                           Graniczy z gminami Hajnówka i Czyże na północy, Orla  -od zachodu.

                                      Od pd zach  Kleszczelami i od pd. Białorusią ( ok. 16 km)

                                                              Powierzchnia- 151,19 km²

                                                                        Herb gminy

                                                                       Od ......

                   przedstawia tarczę w kolorach czerwono-biało-czerwonym, biegnących po skosie


                                   Na pasie białym  połączone kopuła cerkwi i liść dębu

                                      Nawiązanie do nazwy  gminy pochodzącej 

                                     od nazwy dębu ( po białorusku "dąb" - "dub" )

                                        Cerkiew istniała we wsi już od jej początków,

                                     Dubicze Cerkiewne są siedzibą parafii.

                               Ponad 90% mieszkańców gminy  stanowią prawosławni


                          Dubicze Cerkiewne zostały założone około 1532 roku jako wieś królewska, 

                                                  osadzona na 60 włókach.

                             W wyniku pomiarów bielskich królewszczyzn, zarządzonych
                                   w 1560 r. przez królową Bonę, Dubicze zostały przekształcone 

                                             w wieś o regularnym, szeregowym typie zabudowy


                           Zaświadczoną w 1664 r. oboczną nazwę tej wsi  było Żarywiec

         W wyniku III rozbioru Polski (1795 r.) część zachodnia obecnej gminy (prawdopodobnie 

                   do granic wsi Dubicze Cerkiewne od strony Starego Kornina, Korycisk i Jagodnik) 

                  znalazła się w zaborze pruskim, a część wschodnia w zaborze rosyjskim.

 

                         W latach 1915 - 1918  pod niemieckim zarządem wojskowym.

                                             1939-1941 -okupacja radziecka

                                  1941-1944  - okupacja niemiecka Bezirk Bialystok

                                        Tereny gminy podlegały  Amtskommissariatom

                               Białowieża, Orla,  Kleszczele i Wierzchowice (Wojnówka)

                                                 


                                   Po roku 1945 teren gminy należał do powiatu bielskiego,

                                                 a od 1954 roku do powiatu hajnowskiego.

                                   1952 - powstanie gminy Dubicze Cerkiewne:

            -  z gminy Kleszczele: gromady  Czechy Orleańskie,Jelonka.,Grabowiec i Toporki                                             

     -   z gminy Orla: gromady Dubicze Cerkiewne, Dubicze Tofilowce, Korycisk, Reduty i Rutka:
     

                                      -  z gminy Hajnówka:  gromady  lstok i Wirowo.

                                                      1955-1972  likwidacja gmin                      

                                       1.I. 1973  - utworzenie gminy Dubicze Cerkiewne

                                                               w woj. białostockim

                                                          Od 1.I.1999 -w woj podlaskim


                                                                          ******

                                                             Gmina Narew

               Gmina  jest jedną z największych obszarowo gmin województwa podlaskiego

                         Na jej terenie istnieje 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości.

 Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka

       Swoim obszarem gmina obejmuje północno-zachodnią część Puszczy Białowieskiej

 

                                                            Powierzchnia -241,79 km²

                                                                        Herb gminy

                                   przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Narew 

                                                        z dnia 14 października 2010 r

                                                            Poprzednia wersja herbu

                 1421  założenie osady  nad rzeką Narew przez mieszczan bielskich

          1514 -uzyskanie praw miejskich , wzorowanych na prawie chełmińskim, nadanych 

                                  przez starostę bielskiego Olbrachta Gasztołda

                                1529  uzyskanie przez miasto Narew prawa magdeburskiego.

                                                   1934  -utrata praw miejskich.

                                                                         mapa gminy 1937 

                                                                       1939-1941 okupacja radziecka

                                                           1941-1944  okupacja niemiecka

                                                                   1955 likwidacja gmin

                                                          1. I.1973 - powstanie gminy Narew

 Sołectwa

Ancuty, Białki, Chrabostówka, Doratynka, Gorędy, Gorodczyno, Gorodzisko, Gradoczno, Istok, Iwanki, Janowo, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Krzywiec, Kutowa, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Graniczy Makówka, Narew – Gnilica, Narew – Osiedle, Narew – Piaski, Nowiny, Odrynki,

 Ogrodniki, Przybudki, Puchły, Radźki, Rybaki, Saki, Soce, Trześcianka, Tyniewicze Duże,

 Tyniewicze Małe, Waniewo, Waśk


                                                                          *******

                                                         Gmina Narewka

                                  Jest położona na Równinie Bielskiej

                             Swoim obszarem gmina obejmuje północną część  Białowieskiego PN

                  Graniczy z gminami Białowieża (od południa), Hajnówka (od południowego zachodu), 

                      Narew (od północnego zachodu), Michałowo (od północnego wschodu). 

                                   Od wschodu gmina sąsiaduje z Republiką Białoruś (ok.40 km)

             

                                                              Powierzchnia - 339,48 km²

 

                                       Przyjęty Uchwałą Nr VIII/63/11 Rady gminy Narewka 

                                                                z 31 sierpnia 2011

                              Przedstawia białego żubra nad niebieską rzeką na zielonym tle

         Cała gmina położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska.

                Na jej obszarze istnieją cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1979,15 ha


                                                    1639 - założenie osady

                       Mazowiecki rudnik Tomasz Wydra-Polikowski ,wybudował rudnię,

                                 która później dała początki osadzie Narewka   

               Wieś królewska ekonomii brzeskiej położona była w końcu XVIII wieku w

                               pow. brzeskolitewskim   woj. brzeskolitewskiego

                            Od 1 poł. XIX w. do 1875 posiadała prawa miejskie

                        do 1939 gmina Masiewo  z siedzibą władz gminy w Narewce

                              Początkowo gmina należała do powiatu prużańskiego.

         12 grudnia 1920 r. została przyłączona do nowo utworzonego powiatu białowieskiego

                             przyłączona 19 lutego 1921 roku do  woj.białostockiego

            1 sierpnia 1922 roku została przyłączona do powiatu bielskiego w tymże województwie

              . 1 października 1934 roku do gminy Masiewo przyłączono część obszaru

                                                zniesionej gminy Łosinka


                 Po wojnie obszar gminy Masiewo został przedzielony granicą państwową;

          zachodnia połowa pozostała w Polsce (łącznie z siedzibą Narewką), natomiast wschodnia 

                 (ok. 10 000 ha) weszła w struktury administracyjne Związku Radzieckiego. 

 

              Polską część dotychczasowej gminy Masiewo przekształcono w gminę Narewka, 

do której przyłączono także 25 miejscowości z dawnej gminy Tarnopol z powiatu wołkowyskiego

                                        Od 1954  w powiecie hajnowskim

                                         Od   1.I.1973 - gmina Narewka w woj. białostockim

                                                       Od.1.I.1999 r  w woj. podlaskim


.                                    W jej skład wchodzą 23 sołectwa (26 wsi).

                               Babia Góra, Eliaszuki ,Grodzisk,Guszczewina ,Janowo, Krynica

                         Leśna,  Lewkowo Nowe , Lewkowo  Stare, Stare Masiewo  ,Nowe Masiewo

                                    Michnówka ,Mikłaszewo, Nowa Łuka, Narewka, Ochrymy,

                    Olchówka , Planta ,Podlewkowie,Siemianówka ,Skupowo ,Tarnopol, Zabłotczyzna

 

                                                                             ******

 


 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz