poniedziałek, 20 grudnia 2021

Powiat hajnowski

                     Powiat  położony jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego

                                                                Powierzchnia - 1624 km2

                                                                        Herb powiatu


                    przedstawia w złotej tarczy  brązowego żubra o czarnych rogach i kopytach, 

                    stojącego na zielonej murawie, za żubrem dwa drzewa iglaste zielone.

            Herb i flagę ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/193/02 z 26 czerwca 2002.

                                                                       Flaga powiatuWizerunek został opracowany na podstawie rzeźby tego zwierzęcia, znajdującej się przed siedzibą władz miasta i powiatu. Świerk to jedno z najpospolitszych drzew Puszczy Białowieskiej oraz symbol miejscowej flory. Zieleń odwołuje się do krajobrazu powiatu, który niemal w połowie jest pokryty lasami. Symbolizuje też miłość i honor. Żółć oznacza delikatność, życzliwość, otuchę i wzniosłość.

 

 Administracyjnie ziemie te należały najpierw do województwa trockiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1520 r. do nowo utworzonego województwa podlaskiego.

                                               od 1569 r. przyłączonego do Korony.

                                       Od 1807- w zaborze rosyjskim

                  W roku 1888 r. Puszczę Białowieską przekazano do zarządu domen carskich.

                    

                                    VIII.1915 - II .1919 okupacja niemiecka (Ober Ost)

                                                Od   II.1919 w granicach Polski


                                        1920 -1922 powiat białowieski (1602 km²)

 
              Powiat  został zniesiony  1 sierpnia 1922, a wchodzące w jego skład gminy

                zostały   przyłączone  do powiatu bielskiego w woj. białostockim


                                                                               1937

                                                1939-1941   okupacja  radziecka

                                                  1941-1944    okupacja niemiecka

          Na podstawie decyzji PKWN z 22 sierpnia 1944 r. przywrócono dawny, przedwojenny 

                                               podział administracyjny,  powiat bielski                                            

                                        Od  1 stycznia 1954  powstanie  powiatu hajnowskiego


                                        1 czerwca 1975 -zlikwidowano powiaty

                                  Powiat hajnowski został reaktywowany 1 stycznia 1999 roku.

                                                              w woj. podlaskim

 


                                                           **************

                                                          Miasto Hajnówka 

         położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo-wschodniej części woj. podlaskiego,

                                         na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. 

             Okolice Hajnówki to rozległa równina pokryta lasami, łąkami i polami uprawnymi. 

                          Przez miasto przepływa rzeczka Leśna Prawa, dopływ Bugu.

                                             Powierzchnia-21 km²

                                                                         Herb miasta


                              prawnie ustanowiony 7 września 1994 uchwałą nr III/18/94 Rady Miejskiej


                            Herb symbolizuje związek miasta z Puszczą Białowieską, a także fakt,

                                          iż Hajnówka jest ośrodkiem przemysłu drzewnego

                                                          zwłaszcza tartacznego.

                                                                  Poprzednia wersja


                                         
                              Herb Hajnówki powstał w 1959 r. i został opublikowany w 1963 r.

                                               „Polskie herby miejskie" w 1963 r

 

Hajnówka leży na pograniczu Podlasia i Polesia – zachodnia część miasta na prawym brzegu  

Leśnej Prawej położona jest w dawnej ziemi bielskiej województwa podlaskiego, zaś wschodni, 

lewobrzeżny fragment Hajnówki, należy do historycznej ziemi kamienieckiej 

        województwa brzeskolitewskiego.

 Najstarsze udokumentowane wiadomości o Hajnówce pochodzą z XVII w., kiedy w tym miejscu zbudowano strażnicę królewską dla potrzeb ochrony Puszczy Białowieskiej  na uroczysku Skarbosławka ok. 1670 r. 

                                      Pierwotna nazwa miasta - Hajnowszczyzna

                          Wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego

 Po III rozbiorze Polski Hajnówka znalazła się wraz z Puszczą Białowieską w zaborze rosyjskim

                        W XIX w. utworzono w tym miejscu osadę, a następnie leśnictwo (1846)      

        W latach 1894–1906 zbudowano kolej z Bielska Podlaskiego do Białowieży i z Siedlec 
                                 przez Hajnówkę do Wołkowyska 

                     Po I wojnie światowej Hajnówka znalazła się w granicach odrodzonej Polski


                       W latach 1919-22 wieś Hajnówka należała do powiatu białowieskiego

                                         , po tym okresie do powiatu Bielsk Podlaski                                                                                               

                       1939-1941  pod okupacją radziecką, a następnie niemiecką (1941-1944)

.                                        Wyzwolenie Hajnówki nastąpiło 18 lipca 1944 r.


                                           Prawa miejskie Hajnówka otrzymała w 1951r


                                        1954–1975 była siedzibą władz powiatowych. 

 

                                                                       ************

                                                           Gmina Hajnówka

                                      położona jest na Nizinie Podlaskiej, na zachodnim krańcu

                                                           Puszczy Białowieskiej.

                                                           Powierzchnia-   293,15 km²

                                                           Siedziba gminy - Hajnówka.

                                                                          Herb gminy


                                                  uchwałą Rady Gminy nr XXV/135/13 

                                                                   z 4 czerwca 2013. 

         przedstawia na tarczy srebrnej przed dębem zielonym na zielonej murawie czarnego żubra.

 Pole srebrne (białe) nawiązuje do godła Pogoni. Zielony dąb reprezentuje królewską Puszczę Białowieską, stanowiącą połowę terenów gminy, murawa drugą, rolniczą jej część. 

Żubr jest zwierzęciem we wsiach gminy często spotykanym, mocno jednocześnie wyróżniającym 

faunę tych rejonów spośród innych obszarów Polski. 

Jego barwa czarna jest odejściem od barwy naturalnej dla podkreślenia symbolicznego 

charakteru zwierzęcia przy zachowaniu jej ciemnego waloru.

                                                                        Flaga gminy                                                          Poprzednie symbole


 Gmina w  obecnych  granicach powstała decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim.

  Gmina ma charakter leśno - rolniczy. Jej całkowita powierzchnia wynosi 293, km², 

             z czego 55% zajmują lasy, a 37% - użytki rolne

. Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej

                              (jej pierwotna nazwa to Puszcza Kamieniecka). 

                        Część zachodnia, dziś tereny rolnicze, to dawna Puszcza Bielska

                                                             *****

                                       W latach   1929 -1930 r  gmina Hajnówka, 

                            następnie  teren włączono do gmin: Łosinka, Masiewo i Orla                     

            W 1934 r. utworzono  ponownie gminę Hajnówka do której należało 30 wsi 

                                                               

                                          1939-1941 okupacja radziecka ( w obw. brzeskim )    

                                                         1941-1944  okupacja niemiecka

                       
                                        

                                             1.I. 1954 -29.IX.1954  gmina Nowoberezowo

                                                1955-1972    likwidacja gmin     - gromady

                                                     1.I.1973 - przywrócenie gminy Hajnówka

                                                                  

               Sołectwa

 Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Łozice, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Pasieczniki Dale, Rzepiska, Stare Berezowo, Topiło, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda

 

                                                                                *********

                                                                   Znaczki pocztowe

                                                                          Cesarstwo Rosyjskie

                                                                                    1858-1915


                                                                   Okupacja niemiecka (Ober-Ost)

                                                                                   1915-1919

                   

                                                                                   1941-1944  

                

                                                                               Okupacja ZSRR

                                                                                   1939-1941

                                                                             

 

                                                                    

                                                                                   ********

                                                                     Znaczki polskie

                                                  1919-1939, 1944 

                                                              

 


                                                         

                                                                        ********

 

                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz