czwartek, 16 grudnia 2021

Krynki

  

                                                               Miasto i Gmina Krynki

           położone na skraju Wzgórz Sokólskich ,na pd.wsch od Sokółki przy granicy z Białorusią

              , nad rzeką Krynką - lewym dopływem Świsłoczy (rzeka graniczna Polski i Białorusi).

                            Sąsiaduje z gminami: Szudziałowo i Gródek oraz z Republiką Białoruś.

                                                           Powierzchnia -  165,91 km²
                                                             w tym   miasto  3,85 km²
 
                                                                         Herb miasta
 

                                Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Miejskiej w Krynkach

                                                               z dnia 29 grudnia 2016 r.

                   w polu błękitnym lew wspięty złoty, zwrócony w prawo, na murawie zielonej.

                                             Herb  opracowano na podstawie pieczęci z 1791r

                                                                       Flaga miasta

                                 

                                             W 1509 roku Zygmunt Stary nadał Krynkom herb

  26 listopada 1569 roku król Zygmunt II August (syn króla Zygmunta Starego i Bony urodzony w 1520 roku, zmarł w 1572) będąc w swoim zamku w Knyszynie, nadał miastu Krynkom miejskie prawa, zwane magdeburskimi

                                                               Poprzednie wersje herbu

                                                                          *******

                                                  Herb Krynek wg. heraldyki białoruskiej

                                                       w polu czerwonym  złoty lew

 

                         Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od słowa „krynica”, 

                                ponieważ znajduje się tu wiele małych źródeł – krynic

                        


                    Przez Krynki przebiegał wielki gościniec królewski łączący dwie stolice 

                                      Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Kraków i Wilno

                                      Krynki uzyskały lokację miejską przed 1518 rokiem

                                     

                                      Prawa miejskie magdeburskie  nadano w roku 1569 

                                    (bądź potwierdzono prawa nadane w początku wieku)

.                            1776  Krynki zostały ustawą sejmową pozbawione praw miejskich

                                           Po 1807 r   pow. grodzieńskim gub. grodzieńskiej


                               W II RP gmina Krynki  w pow. grodzieńskim woj. białostockiego

 
 1940-  1941 —   Крынкаўскага раёна Беластоцкай вобласці БССР.                                                            1941-1944 okupacja niemiecka


 

                    Po  1944-początkowo   w pow. białostockim ,następnie sokólskim (do 1975 r)

                                             1973 - gmina w woj. białostockim

                                                            1999 - w woj.podlaskim

                                               Przywrócenie  praw miejskich  w 2009 r

 

Sołectwa
Białogorce, Ciumicze, Górany, Górka, Jurowlany, Kruszyniany, Kundzicze, Leszczany, Łapicze, Łosiniany, Nietupa, Nietupa-Kolonia, Nowa Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Ozierany Małe, Ozierany Wielkie, Plebanowo, Rudaki, Sanniki, Szaciły


                                                                            ******

                                       drewniany meczet znajdujący się we wsi Kruszyniany,

                                  Jest najstarszym zachowanym meczetem tatarskim w Polsce

 Wieś Kruszyniany w XVII wieku została nadana przez króla Jana III Sobieskiego Tatarom,

 którzy wzięli udział w wojnie z Turkami stając po stronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

                  Społeczność tatarska po osiedleniu się zbudowała meczet, który po raz pierwszy

                                                 wspomniany jest już w dokumentach z 1717.

                                                                   *****************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz