niedziela, 26 grudnia 2021

Powiat siemiatycki

 .                     Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego.

 Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, 

lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami łosickim, siedleckim i sokołowskim. 

Południową granicę powiatu, z województwami lubelskim i mazowieckim wyznacza rzeka Bug

                                                     Powierzchnia - 1459,58 km²

                                                 Siedziba władz powiatu -Siemiatycze


                                                                       Herb powiatu

                  został ustanowiony Uchwałą Nr XXV/173/05 Rady Powiatu Siemiatyckiego

                                                       z dnia 28 października 2005 r.

na tarczy czerwonej z prawej srebrnego Polskiego Orła patrzącego w lewo ze złotymi szponami i dziobem oraz językiem czerwonym, a z lewej Pogoń Litewską (na koniu srebrnym o złotej uprzęży, srebrnym czapraku i siodle srebrnego rycerza z mieczem o złotej rękojeści wzniesionym nad głową, ze złotą ostrogą i z tarcza błękitną, na której złoty krzyż jagielloński), oraz pod Pogonią splecioną z czaprakiem białą literę S.             

                                                                       Flaga powiatu


                                                                            ********

                                 Od 1569 r. w  woj. podlaskim w składzie Królestwa Polskiego

                                        Po III rozbiorze Polski teren powiatu należał do Prus. 

                              W 1807 roku (traktat tylżycki) przeszedł pod jurysdykcję Rosji.

 


                                                          1808-1842 powiat drohicki

        Od  1919   obszar dzisiejszego powiatu siemiatyckiego znalazł się w woj. białostockim,

                                                           w obrębie powiatu bielskiego


                                                              1939 -1941 okupacja radziecka


                                                        1941 - 1944 okupacja niemiecka

                                              VIII.  1944 ustalenie   granicy wschodniej z ZSRR

                  W 1952 z południowej części powiatu bielskiego wyodrębniono nowy powiat 

                                                   ze stolicą w Siemiatyczach

                            Siemiatycze pozostają miastem powiatowym do roku 1975 r

 

                                             1 stycznia 1999 r. nastąpiła jego reaktywacja. 

                                           W stosunku do obszaru sprzed 1975 roku,

                                  powiat został zmniejszony o teren gminy Ciechanowiec.


                                                         

 

                                                               ************

                                                             Siemiatycze

                               Leży na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad rzeką Kamianką.

                              Siedziba powiatu siemiatyckiego i gminy wiejskiej Siem

                                                                 Powierzchnia- 36,25 km²

                                                                         Herb miasta

                              ustalony Uchwałą nr XXVIII/154/96 Rady Miejskiej w Siemiatyczach 

                                                             z dnia 13 listopada 1996 roku.

                  Tarcza   dwudzielna w słup na koronowanym płaszczu heraldycznym. 

         W polu prawym, błękitnym, przedstawia srebrną wilczą kosę ostrzem w dół, złączoną

                       z połową srebrnej podkowy, nad ich barkiem półtora krzyża złotego. 

        W polu lewym, czerwonym, umieszczono dwukrotnie przekrzyżowaną srebrną strzałę 

                                       w słup,   grotem ku górze.

               

                                 Jest to złożenie dwóch herbów szlacheckich. 

         Wilcza kosa złączona z połową podkowy i półtora krzyża to godło herbu Prus III rodu 

                             Jabłonowskich, właścicieli Siemiatycz w XVIII wieku.

                   Dwakroć przekrzyżowana srebrna strzała to godło herbu szlacheckiego Lis.

                                            Herbem tym pieczętowali się Sapiehowie

            Płaszcz heraldyczny historycznie przysługiwał herbom królewskim i książęcym,

                                                         jest oznaką dostojeństwa herbu


                                                                          Flaga  miasta

                      przyjęta uchwałą Nr X/67/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 sierpnia 2003 r. 

                                                     w sprawie flagi miasta Siemiatycze

 

                                                                       Poprzedni herb


                                   11 września 1939 zajęcie przez wojska  niemieckie

                  17-20 września 1939 miasto i jego okolice są opuszczane przez Niemców

                            przyłączenie miasta do terytorium Białoruskiej Republiki Radzieckiej

                           Siemiatycze zostały wyzwolone 22 lipca 1944 roku przez 

                                                     przez Armię Czerwoną

                                                  do 1952  - w pow. bielskim

                                               1952-1975  w pow. siemiatyckim

                                        Od   1999  - ponownie  w pow. siemiatyckim


                                                               **************

                                                    Gmina Siemiatycze 

                   Gminę  tworzą 42 sołectwa (46 miejscowości) położone wokół miasta Siemiatycze.

                                           Siedzibą władz gminy jest miasto Siemiatycze.

                                                         Powierzchnia  - 227,14 km²                                                    

                                                                     Herb gminy

                                                                            brak


                                                                  Logo gminy od 2010 r                                                        1952-54 gmina Baciki Średnie

                                      Od 1.IV. 1992 roku powstanie gminy Siemiatycze

                                            po podziale miasta i gminy Siemiatycze.

 

 Sołectwa

 Anusin, Baciki Bliższe, Baciki Dalsze, Baciki Średnie, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Cecele, Kłopoty-Bańki, Kłopoty-Bujny, Korzeniówka, Lachówka, Leszczka, Moczydły, Ogrodniki, Olendry, Ossolin, Rogawka, Romanówka, Skiwy Duże, Skiwy Małe, Szerszenie, Tołwin, Turna Duża, Turna Mała, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna, Wyromiejki, Zalesie.

 

                                                                   ***********

                                                   Miasto i Gmina Drohiczyn

                           część pn-wsch.  oraz środkowa leży na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej ,

                                     a obrzeża pd. i zach. na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu

  Południową i zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Bug, za rzeką gminy Sterdyń, Jabłonna Lacka, Repki, Korczew, Platerów, Olszanka, Stara Kornica, Sabnie, Huszlew, Łosice oraz Sarnaki (woj. mazowieckie)

                                                              Powierzchnia -208 km²

                                                                            Herb

                                                14 marca 2008 r. (Rezolucja nr XII/91/08).

                                                    wersja potwierdzona w statucie z 2003 r

                                     Tarcza trójdzielna w pas,podstawa w słup


              Nad górną częścią tarczy herbu umieszczona jest korona wraz z ornamentem 

           roślinnym  (ze względu na zaliczanie Drohiczyna w poczet miast koronacyjnych ).

                 

              W 1253 roku, Drohiczyn był miejscem koronacji jedynego króla w dziejach Rusi 

                              – Daniela Romanowicza - prawnuka Krzywoustego.

                  Tarcza herbu umieszczona jest na tle przecinających się mieczy

                       Opis herbu  w załączniku numer 2 do Statutu Miasta i Gminy Drohiczyn

     

 Bitwa pod Drohiczynem miała miejsce w 1194 roku i była starciem Kazimierza Sprawiedliwego

 z popierającymi Jaćwingów Rusinami i zakończyła się zwycięstwem rycerstwa małopolskiego

 

                                                                               ****

                                                                Uwagi do herbu miasta

                                                                     

                                   Herb Drohiczyna zamieszczony w książce "Stolica Jaćwieży"

                                                                          z 1938 r

                                                   szrafowanie  wskazuje na kolory herbu

                                pole 1 żubr na tle czerwonego pola z  słupem srebrnym

                                                      pole 2  purpurowe z Pogonią

                                                   pole 3 -zielone z orłem (bez korony)

                      

                                                                                1963

                                                                                                                                                                                                 

                                                                               Flaga


                                                                      Poprzednie herby


                                                                               1950

                                                         Herb według heraldyki białoruskiej
                                                                            *******

  Drohiczyn powstał we wczesnym średniowieczu na polsko-ruskim pograniczu etnicznym

                   Nazwa, która wywodzi się od ruskiego imienia Drogit, czy też Drohicz.

                                 W 1181 roku powstało samodzielne księstwo drohickie.

 Drohiczyn przypadł Litwie w czasach panowania Giedymina, w trzecim 30-leciu XIV w,

 i pod jej władzą pozostawał z przerwami około 250 lat. 

Gdy w 1520 r. utworzone zostało województwo podlaskie, Drohiczyn stał się jego 

głównym centrum administracyjnym i sądowniczym.


                                                  1498 ? -magdeburskie prawa miejskie

                                                       1569  -    właczenie do korony

                                                    do 1795 - siedziba woj.podlaskiego

                                                            1795-1807 zabór pruski

                                           Od 1795 - istniały  dwa miasta o nazwie Drohiczyn

                                                      -    prawobrzeżne  Drohiczyn (lacki)


                           -   na lewym brzegu  Bugu w  austriackiej Nowej Galicji Drohiczyn ( ruski)

                                                        1809  -w księstwie Warszawskim

                                        1863 - przekształcenie  w wieś Ruska Strona ( Góry)

                                                                         ***

                                                          1807-1842 w obw. białostockim

                                                                   powiat drohiczyński

                                                  1843- 1915  zabór rosyjski , gub. grodzieńska

                                                      1915-1919  -okupacja niemiecka

                                                       1939-1952    w pow. bielskim

                                          27.IX. 1939-1941    okupacja radziecka  (w obw. brzeskim)

                                                1941- 1.VIII.1944    okupacja  niemiecka


                         

                                                 1948   przywrócenie praw miejskich ?

                                              1952-1975 i od 1999 w pow. siemiatyckim


                                         10.VI.1999 – wizyta ekumeniczna papieża Jana Pawła II

                       
                                                                         ***********

                                                          Znaczki pocztowe 

                                              Cesarstwo Rosyjskie

                                                       1858-1915

                                             Okupacja niemiecka

                                                                           1915-1919


                                                                          1941-1944

                                               Okupacja radziecka

                                                  1939-1941


                                                  ***

                                                            Znaczki polskie 

                                                1919-1939,1944 

               

                                                               


                                                              
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz