czwartek, 16 grudnia 2021

Dąbrowa Białostocka


 

                                                         Miasto i Gmina Białostocka

                miasto siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka, nad Kropiwną

                  (lewy dopływ Biebrzy), w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

                      na obszarze Wzgórz Sokólskich, na szlaku komunikacyjnym łączącym

                                           Sokółkę z Augustowem i Suwałkami.

                                                          Powierzchnia- 263,95 km²


                                                            w tym  miasto -22,64 km²                  

                                                                         Herb miasta

 .                                    Herb nadała Miejska Rada Narodowa w 1986 roku.

                        wizerunek zielonego dębu na biało-czerwonej tarczy herbowej. 

                  Dąb stoi na zielonej  murawie. Jest to herb mówiący, dąb nawiązuje

                                                   do nazwy miast


                                                                     Poprzednie herby

  Nazwa Dąbrowa wiąże się z nazwą topograficzną oznaczającą las dębowy (takie lasy były
         przedmiotem kultu pogańskich ludów, głównie bałtyjskich: Jaćwingów, Litwinów).


                  W  końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego

                                     Prawa miejskie  w roku 1712 r

                         Ponownie jako miasto w latach 1775–1950 i od 1965 roku                                  

                         W latach 1956–1975 Dąbrowa była siedzibą powiatu dąbrowskiego    

 .


              .    10 marca 1961 roku Dąbrowa Grodzieńska została przemianowana

                                                          na Dąbrowę Białostocką

                  W latach 1975–1998  miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego

 


                                                                                  ********                                                             


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz