czwartek, 16 grudnia 2021

Gmina Kuźnica

 

                        Gmina   położona jest  na północny - wschód od Sokółki

                                                  na obszarze Wzgórz Sokólskich  

                        Przez dolinę Kuźnicy przepływa rzeka Łosośna (dopływ Niemna)

              Z położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Republiką Białorusi  gminę łączą dwa 

                   przejścia kolejowe (Kuźnica Białostocka) na linii  Warszawa -Wilno i drogowe           

                                              W granicach  gminy leży 30 sołectw

                                                       Powierzchnia -133,41 km²

.                                                     Siedziba władz gminy - Kuźnica

                                                            Herb  

                                            Gmina oficjalnie nie posiada herbu


                                           Herb przyjęty  29 styczniu 2018 r, odrzucony przez

                                                                      Komisję Heraldyczną przy MSW i A                                                                              Podkowa barkiem w dół, z zamkniętą, zwieńczoną krzyżem

                                         złotą koroną między  ocelami,  na czerwonym polu                                                                                                                                             

                                                   Poprzednie  używane symbole gminy

                                                                                                                                 

                                                              
                                              herb wzorowany na herbie Sokółki           

                                                         

                                     
                                          Rosyjski projekt  herbu Kuźnicy
                                                       

                                                                         od  1857/1875

                   

Początek i nazwę dała Kuźnicy rudnia, położona w głębi Puszczy Grodzieńskiej, na lewym brzegu Łosośny. W specjalnych piecach hutniczych, tzw. kuźniach wytapiano żelazo z rudy darniowej,

 której zasoby występowały w okolicach Kuźnicy, Kowali, Saczkowiec i Kuścina 

                                                                                                

                                                                                                                                                                        

                  W 1536 r., na polecenie królowej Bony, Jerzy Zelepucha - urzędnik królewski, 

                                    założył  miejscowość Kuźnicę

                                            1546 r przyznanie  praw miejskich

                      Do okresu rozbiorów  należała do  powiatu grodzieńskiego w ramach 

                                                     województwa trockiego.

                         Po rozbiorach Kuźnica początkowo znajdowała się w zaborze pruskim  

                                           a potem w granicach   cesarstwa   rosyjskiego       


                           Od 1861 - wołość (gmina) kruglańska z siedzibą w Kuźnicy 


                                            Od   końca kwietnia 1919 roku  w granicach Polski 

         Prawa miejskie utraciła Kuźnica w 1921 r. wskutek zniszczeń z czasów I wojny światowej

                                                          i wojny polsko - bolszewickiej

                                                                             

                                                                        gmina w 1938 r

 

                               1939-1941 Kuźnica – została włączona do ZSRR. 

                                     VI.1941-VII.1944 okupacja niemiecka

 

            

                  22 lipca 1944   ustanowiono  nową  granicę Polski  z ZSRR

 Gmina Kuźnica utraciła wsie: Nowodziel, Podlipki, Klinczany, Miszkieniki, Nowiki, Radziewicze, Iwanowce, Dojlidki, Kamionka, Dziemitkowo Małe, Murowszczyzna, Kopaniki, Korobczyce, Niemiejsze, Bakuny, Strubka, Gniewieńszczyzna, Bruzgi,

                Kulowce, Dubnica Mała, Łajgoble.

 W gminie Kuźnica granica przecinała wsie: Kowale, Czepiele,Kuścińce, Kuźnica, Saczkowce, Wołyńce.

15 maja 1948 r. do gminy w Kuźnicy powróciły wsie: Nowodziel (120 gospodarstw),

Tołcze (20 gospodarstw), Szymaki (20-25gospodarstw), Klimówka (20 gospodarstw).

 


                                     Od  1.I.1973- gmina Kuźnica  w woj. białostockim

                                                1.I.1999 r gmina w woj. podlaskim

                                                                      ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz